Centrální registr oznámení d7463687-8b9e-4181-bcbe-1d000abc981c


Osoba Miloslav Müller
Zdrojová data https://cro.justice.cz/verejnost/funkcionari/form/d7463687-8b9e-4181-bcbe-1d000abc981c
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 21. 11. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Poradenská činnost Jaroměř - Královéhradecký kraj, Na Ptákách 743, 551 01 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Městské lesy Jaroměř, s.r.o., IČO 60113171 Brzice - Královéhradecký kraj, Proruby 70, 552 05 řídící orgán
Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř, IČO 25260952 Jaroměř - Královéhradecký kraj, 5. května 148, 551 02 řídící orgán
Městské lesy Jaroměř, s.r.o., IČO 60113171 Brzice - Královéhradecký kraj, Proruby 70, 552 05 dozorčí orgán
Energetika s.r.o. Jaroměř, IČO 25289799 Jaroměř - Královéhradecký kraj, Národní 83, 551 01 řídící orgán
Věci nemovité
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena výstavba
pozemek kupní smlouva
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 21. 11. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Poradenská činnost Jaroměř - Královéhradecký kraj, Na Ptákách 743, 551 01 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Městské lesy Jaroměř, s.r.o., IČO 60113171 Brzice - Královéhradecký kraj, Proruby 70, 552 05 dozorčí orgán
Energetika s.r.o. Jaroměř, IČO 25289799 Jaroměř - Královéhradecký kraj, Národní 83, 551 01 řídící orgán
Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř, IČO 25260952 Jaroměř - Královéhradecký kraj, 5. května 148, 551 02 řídící orgán
Městské lesy Jaroměř, s.r.o., IČO 60113171 Brzice - Královéhradecký kraj, Proruby 70, 552 05 řídící orgán
Věci nemovité
jiné výstavba
Ostatní plocha kupní smlouva
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 21. 11. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Poradenská činnost Jaroměř - Královéhradecký kraj, Na Ptákách 743, 551 01 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Městské lesy Jaroměř, s.r.o., IČO 60113171 Brzice - Královéhradecký kraj, Proruby 70, 552 05 dozorčí orgán
Městské lesy Jaroměř, s.r.o., IČO 60113171 Brzice - Královéhradecký kraj, Proruby 70, 552 05 řídící orgán
Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř, IČO 25260952 Jaroměř - Královéhradecký kraj, 5. května 148, 551 02 řídící orgán
Energetika s.r.o. Jaroměř, IČO 25289799 Jaroměř - Královéhradecký kraj, Národní 83, 551 01 řídící orgán
Věci nemovité
jiné výstavba
Ostatní plocha kupní smlouva
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 21. 11. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Poradenská činnost Jaroměř - Královéhradecký kraj, Na Ptákách 743, 551 01 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Městské lesy Jaroměř, s.r.o., IČO 60113171 Brzice - Královéhradecký kraj, Proruby 70, 552 05 dozorčí orgán
Městské lesy Jaroměř, s.r.o., IČO 60113171 Brzice - Královéhradecký kraj, Proruby 70, 552 05 řídící orgán
Energetika s.r.o. Jaroměř, IČO 25289799 Jaroměř - Královéhradecký kraj, Národní 83, 551 01 řídící orgán
Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř, IČO 25260952 Jaroměř - Královéhradecký kraj, 5. května 148, 551 02 řídící orgán
Věci nemovité
jiné výstavba
Ostatní plocha kupní smlouva
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 21. 11. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Poradenská činnost Jaroměř - Královéhradecký kraj, Na Ptákách 743, 551 01 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Městské lesy Jaroměř, s.r.o., IČO 60113171 Brzice - Královéhradecký kraj, Proruby 70, 552 05 dozorčí orgán
Městské lesy Jaroměř, s.r.o., IČO 60113171 Brzice - Královéhradecký kraj, Proruby 70, 552 05 řídící orgán
Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř, IČO 25260952 Jaroměř - Královéhradecký kraj, 5. května 148, 551 02 řídící orgán
Energetika s.r.o. Jaroměř, IČO 25289799 Jaroměř - Královéhradecký kraj, Národní 83, 551 01 řídící orgán
Věci nemovité
Ostatní plocha kupní smlouva
jiné výstavba
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 25. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Poradenská činnost Jaroměř - Královéhradecký kraj, Na Ptákách 743, 551 01 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Energetika s.r.o. Jaroměř, IČO 25289799 Jaroměř - Královéhradecký kraj, Národní 83, 551 01 řídící orgán
Městské lesy Jaroměř, s.r.o., IČO 60113171 Brzice - Královéhradecký kraj, Proruby 70, 552 05 dozorčí orgán
Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř, IČO 25260952 Jaroměř - Královéhradecký kraj, 5. května 148, 551 02 řídící orgán
Městské lesy Jaroměř, s.r.o., IČO 60113171 Brzice - Královéhradecký kraj, Proruby 70, 552 05 řídící orgán
Věci nemovité
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena výstavba
pozemek kupní smlouva
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 25. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Poradenská činnost Jaroměř - Královéhradecký kraj, Na Ptákách 743, 551 01 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř, IČO 25260952 Jaroměř - Královéhradecký kraj, 5. května 148, 551 02 řídící orgán
Energetika s.r.o. Jaroměř, IČO 25289799 Jaroměř - Královéhradecký kraj, Národní 83, 551 01 řídící orgán
Městské lesy Jaroměř, s.r.o., IČO 60113171 Brzice - Královéhradecký kraj, Proruby 70, 552 05 dozorčí orgán
Městské lesy Jaroměř, s.r.o., IČO 60113171 Brzice - Královéhradecký kraj, Proruby 70, 552 05 řídící orgán
Věci nemovité
jiné výstavba
Ostatní plocha kupní smlouva
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 25. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Poradenská činnost Jaroměř - Královéhradecký kraj, Na Ptákách 743, 551 01 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř, IČO 25260952 Jaroměř - Královéhradecký kraj, 5. května 148, 551 02 řídící orgán
Městské lesy Jaroměř, s.r.o., IČO 60113171 Brzice - Královéhradecký kraj, Proruby 70, 552 05 řídící orgán
Energetika s.r.o. Jaroměř, IČO 25289799 Jaroměř - Královéhradecký kraj, Národní 83, 551 01 řídící orgán
Městské lesy Jaroměř, s.r.o., IČO 60113171 Brzice - Královéhradecký kraj, Proruby 70, 552 05 dozorčí orgán
Věci nemovité
jiné výstavba
Ostatní plocha kupní smlouva
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 25. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Poradenská činnost Jaroměř - Královéhradecký kraj, Na Ptákách 743, 551 01 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Energetika s.r.o. Jaroměř, IČO 25289799 Jaroměř - Královéhradecký kraj, Národní 83, 551 01 řídící orgán
Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř, IČO 25260952 Jaroměř - Královéhradecký kraj, 5. května 148, 551 02 řídící orgán
Městské lesy Jaroměř, s.r.o., IČO 60113171 Brzice - Královéhradecký kraj, Proruby 70, 552 05 řídící orgán
Městské lesy Jaroměř, s.r.o., IČO 60113171 Brzice - Královéhradecký kraj, Proruby 70, 552 05 dozorčí orgán
Věci nemovité
jiné výstavba
Ostatní plocha kupní smlouva
Výstupní oznámení 02. 11. 2018: 01. 01. 2018 - 01. 11. 2018 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Městské lesy Jaroměř, s.r.o., IČO 60113171 Brzice - Královéhradecký kraj, Proruby 70, 552 05 dozorčí orgán
Městské lesy Jaroměř, s.r.o., IČO 60113171 Brzice - Královéhradecký kraj, Proruby 70, 552 05 řídící orgán
Energetika s.r.o. Jaroměř, IČO 25289799 Jaroměř - Královéhradecký kraj, Národní 83, 551 01 řídící orgán
Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř, IČO 25260952 Jaroměř - Královéhradecký kraj, 5. května 148, 551 02 řídící orgán
Výstupní oznámení 02. 11. 2018: 01. 01. 2018 - 01. 11. 2018 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Městské lesy Jaroměř, s.r.o., IČO 60113171 Brzice - Královéhradecký kraj, Proruby 70, 552 05 řídící orgán
Městské lesy Jaroměř, s.r.o., IČO 60113171 Brzice - Královéhradecký kraj, Proruby 70, 552 05 dozorčí orgán
Energetika s.r.o. Jaroměř, IČO 25289799 Jaroměř - Královéhradecký kraj, Národní 83, 551 01 řídící orgán
Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř, IČO 25260952 Jaroměř - Královéhradecký kraj, 5. května 148, 551 02 řídící orgán
Výstupní oznámení 02. 11. 2018: 01. 01. 2018 - 01. 11. 2018 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř, IČO 25260952 Jaroměř - Královéhradecký kraj, 5. května 148, 551 02 řídící orgán
Městské lesy Jaroměř, s.r.o., IČO 60113171 Brzice - Královéhradecký kraj, Proruby 70, 552 05 řídící orgán
Energetika s.r.o. Jaroměř, IČO 25289799 Jaroměř - Královéhradecký kraj, Národní 83, 551 01 řídící orgán
Městské lesy Jaroměř, s.r.o., IČO 60113171 Brzice - Královéhradecký kraj, Proruby 70, 552 05 dozorčí orgán
Výstupní oznámení 02. 11. 2018: 01. 01. 2018 - 01. 11. 2018 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Městské lesy Jaroměř, s.r.o., IČO 60113171 Brzice - Královéhradecký kraj, Proruby 70, 552 05 řídící orgán
Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř, IČO 25260952 Jaroměř - Královéhradecký kraj, 5. května 148, 551 02 řídící orgán
Městské lesy Jaroměř, s.r.o., IČO 60113171 Brzice - Královéhradecký kraj, Proruby 70, 552 05 dozorčí orgán
Energetika s.r.o. Jaroměř, IČO 25289799 Jaroměř - Královéhradecký kraj, Národní 83, 551 01 řídící orgán
Výstupní oznámení 02. 11. 2018: 01. 01. 2018 - 01. 11. 2018 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Městské lesy Jaroměř, s.r.o., IČO 60113171 Brzice - Královéhradecký kraj, Proruby 70, 552 05 dozorčí orgán
Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř, IČO 25260952 Jaroměř - Královéhradecký kraj, 5. května 148, 551 02 řídící orgán
Energetika s.r.o. Jaroměř, IČO 25289799 Jaroměř - Královéhradecký kraj, Národní 83, 551 01 řídící orgán
Městské lesy Jaroměř, s.r.o., IČO 60113171 Brzice - Královéhradecký kraj, Proruby 70, 552 05 řídící orgán

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/centralniregistroznameni/d7463687-8b9e-4181-bcbe-1d000abc981c
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 441 lidí darovalo 1 265 197 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy