Centrální registr oznámení d8b38f34-3836-45ac-9a03-39135742b1b0


Osoba Jan Poduška
Zdrojová data https://cro.justice.cz/verejnost/funkcionari/form/d8b38f34-3836-45ac-9a03-39135742b1b0
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 29. 11. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 Blovice - Plzeňský kraj, Pod Strání 100, 336 01 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Český rybářský svaz z.s. MO Blovice, IČO 49180746 Blovice - Plzeňský kraj, Pod Strání 84, 336 01 statutární orgán
Věci nemovité
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena výstavba
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
ČEZ a.s.   akcie
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 29. 11. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 Blovice - Plzeňský kraj, Pod Strání 100, 336 01 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Český rybářský svaz z.s. MO Blovice, IČO 49180746 Blovice - Plzeňský kraj, Pod Strání 84, 336 01 statutární orgán
Věci nemovité
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
jiné výstavba
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
ČEZ a.s.   akcie
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 29. 11. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 Blovice - Plzeňský kraj, Pod Strání 100, 336 01 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Český rybářský svaz z.s. MO Blovice, IČO 49180746 Blovice - Plzeňský kraj, Pod Strání 84, 336 01 statutární orgán
Věci nemovité
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
jiné výstavba
Ostatní plocha dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
ČEZ a.s.   akcie
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 29. 11. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 Blovice - Plzeňský kraj, Pod Strání 100, 336 01 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Český rybářský svaz z.s. MO Blovice, IČO 49180746 Blovice - Plzeňský kraj, Pod Strání 84, 336 01 statutární orgán
Věci nemovité
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
jiné výstavba
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
ČEZ a.s.   akcie
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 26. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 Blovice - Plzeňský kraj, Pod Strání 100, 336 01 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Český rybářský svaz z.s. MO Blovice, IČO 49180746 Blovice - Plzeňský kraj, Pod Strání 84, 336 01 statutární orgán
Věci nemovité
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena výstavba
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
ČEZ a.s.   akcie
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Česká správa sociálního zabezpečení, IČO 00006963 196200 kč důchod
Plzeňský kraj, IČO 70890366 139600 kč odměna zastupitele
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 26. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 Blovice - Plzeňský kraj, Pod Strání 100, 336 01 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Český rybářský svaz z.s. MO Blovice, IČO 49180746 Blovice - Plzeňský kraj, Pod Strání 84, 336 01 statutární orgán
Věci nemovité
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
jiné výstavba
Ostatní plocha dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
ČEZ a.s.   akcie
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Česká správa sociálního zabezpečení, IČO 00006963 196200 kč důchod
Plzeňský kraj, IČO 70890366 139600 kč odměna zastupitele
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 26. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 Blovice - Plzeňský kraj, Pod Strání 100, 336 01 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Český rybářský svaz z.s. MO Blovice, IČO 49180746 Blovice - Plzeňský kraj, Pod Strání 84, 336 01 statutární orgán
Věci nemovité
jiné výstavba
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
ČEZ a.s.   akcie
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Plzeňský kraj, IČO 70890366 139600 kč odměna zastupitele
Česká správa sociálního zabezpečení, IČO 00006963 196200 kč důchod
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 26. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 Blovice - Plzeňský kraj, Pod Strání 100, 336 01 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Český rybářský svaz z.s. MO Blovice, IČO 49180746 Blovice - Plzeňský kraj, Pod Strání 84, 336 01 statutární orgán
Věci nemovité
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
jiné výstavba
Ostatní plocha dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
ČEZ a.s.   akcie
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Česká správa sociálního zabezpečení, IČO 00006963 196200 kč důchod
Plzeňský kraj, IČO 70890366 139600 kč odměna zastupitele
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 26. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 Blovice - Plzeňský kraj, Pod Strání 100, 336 01 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Český rybářský svaz z.s. MO Blovice, IČO 49180746 Blovice - Plzeňský kraj, Pod Strání 84, 336 01 statutární orgán
Věci nemovité
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
jiné výstavba
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
ČEZ a.s.   akcie
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Česká správa sociálního zabezpečení, IČO 00006963 196200 kč důchod
Plzeňský kraj, IČO 70890366 139600 kč odměna zastupitele
Výstupní oznámení 14. 11. 2018: 01. 01. 2018 - 31. 10. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 Blovice - Plzeňský kraj, Pod Strání 100, 336 01 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Český rybářský svaz z.s. MO Blovice, IČO 49180746 Blovice - Plzeňský kraj, Pod Strání 84, 336 01 statutární orgán
Věci nemovité
pozemek 0 kč dědění
pozemek 0 kč dědění
pozemek 0 kč dědění
pozemek 0 kč dědění
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena 4000000 kč výstavba
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
ČEZ a.s.   akcie
Výstupní oznámení 14. 11. 2018: 01. 01. 2018 - 31. 10. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 Blovice - Plzeňský kraj, Pod Strání 100, 336 01 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Český rybářský svaz z.s. MO Blovice, IČO 49180746 Blovice - Plzeňský kraj, Pod Strání 84, 336 01 statutární orgán
Věci nemovité
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč dědění
jiné 4000000 kč výstavba
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
ČEZ a.s.   akcie
Výstupní oznámení 14. 11. 2018: 01. 01. 2018 - 31. 10. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 Blovice - Plzeňský kraj, Pod Strání 100, 336 01 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Český rybářský svaz z.s. MO Blovice, IČO 49180746 Blovice - Plzeňský kraj, Pod Strání 84, 336 01 statutární orgán
Věci nemovité
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč dědění
jiné 4000000 kč výstavba
Ostatní plocha 0 kč dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
ČEZ a.s.   akcie
Výstupní oznámení 14. 11. 2018: 01. 01. 2018 - 31. 10. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 Blovice - Plzeňský kraj, Pod Strání 100, 336 01 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Český rybářský svaz z.s. MO Blovice, IČO 49180746 Blovice - Plzeňský kraj, Pod Strání 84, 336 01 statutární orgán
Věci nemovité
jiné 4000000 kč výstavba
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
ČEZ a.s.   akcie
Výstupní oznámení 14. 11. 2018: 01. 01. 2018 - 31. 10. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 Blovice - Plzeňský kraj, Pod Strání 100, 336 01 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Český rybářský svaz z.s. MO Blovice, IČO 49180746 Blovice - Plzeňský kraj, Pod Strání 84, 336 01 statutární orgán
Věci nemovité
Ostatní plocha 0 kč dědění
jiné 4000000 kč výstavba
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
ČEZ a.s.   akcie

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/centralniregistroznameni/d8b38f34-3836-45ac-9a03-39135742b1b0
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 441 lidí darovalo 1 265 197 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy