Centrální registr oznámení d93aef47-f922-4687-b8cc-6f9d028217ae


Osoba Ing. Jan Nečas
Zdrojová data https://cro.justice.cz/verejnost/funkcionari/form/d93aef47-f922-4687-b8cc-6f9d028217ae
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 05. 10. 2017 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
České dráhy, a.s., IČO 70994226 Praha - Hlavní město Praha, Nábřeží L. Svobody 1222, 11015 dozorčí orgán
Věci nemovité
byt dědění
jiné dědění
jiné dědění
Závazky, zejména půjčky a úvěry
Raiffeisen stavební spořitelna a.s., , IČO 49241257 600000 kč stavební úvěr
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 05. 10. 2017 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
České dráhy, a.s., IČO 70994226 Praha - Hlavní město Praha, Nábřeží L. Svobody 1222, 11015 dozorčí orgán
Věci nemovité
jednotka (byt a podíl na společných částech domu) dědění
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena dědění
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena dědění
Závazky, zejména půjčky a úvěry
Raiffeisen stavební spořitelna a.s., , IČO 49241257 600000 kč stavební úvěr
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 05. 10. 2017 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
České dráhy, a.s., IČO 70994226 Praha - Hlavní město Praha, Nábřeží L. Svobody 1222, 11015 dozorčí orgán
Věci nemovité
jiné dědění
jiné dědění
byt dědění
Závazky, zejména půjčky a úvěry
Raiffeisen stavební spořitelna a.s., , IČO 49241257 600000 kč stavební úvěr
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 05. 10. 2017 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
České dráhy, a.s., IČO 70994226 Praha - Hlavní město Praha, Nábřeží L. Svobody 1222, 11015 dozorčí orgán
Věci nemovité
jiné dědění
jiné dědění
byt dědění
Závazky, zejména půjčky a úvěry
Raiffeisen stavební spořitelna a.s., , IČO 49241257 600000 kč stavební úvěr
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 15. 06. 2018 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
České dráhy, a.s., IČO 70994226 Praha - Hlavní město Praha, Nábřeží L. Svobody 1222, 11015 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Ing. Jan Nečas, IČO 67045090 Blansko - Jihomoravský kraj, Sloupečník 2079/59, 67801 Asistent poslankyně
Věci nemovité
byt dědění
jiné dědění
jiné dědění
Závazky, zejména půjčky a úvěry
Raiffeisen stavební spořitelna a.s., , IČO 49241257 600000 kč stavební úvěr
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 15. 06. 2018 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
České dráhy, a.s., IČO 70994226 Praha - Hlavní město Praha, Nábřeží L. Svobody 1222, 11015 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Ing. Jan Nečas, IČO 67045090 Blansko - Jihomoravský kraj, Sloupečník 2079/59, 67801 Asistent poslankyně
Věci nemovité
byt dědění
jiné dědění
jiné dědění
Závazky, zejména půjčky a úvěry
Raiffeisen stavební spořitelna a.s., , IČO 49241257 600000 kč stavební úvěr
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 15. 06. 2018 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
České dráhy, a.s., IČO 70994226 Praha - Hlavní město Praha, Nábřeží L. Svobody 1222, 11015 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Ing. Jan Nečas, IČO 67045090 Blansko - Jihomoravský kraj, Sloupečník 2079/59, 67801 Asistent poslankyně
Věci nemovité
jiné dědění
jiné dědění
byt dědění
Závazky, zejména půjčky a úvěry
Raiffeisen stavební spořitelna a.s., , IČO 49241257 600000 kč stavební úvěr
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 15. 06. 2018 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
České dráhy, a.s., IČO 70994226 Praha - Hlavní město Praha, Nábřeží L. Svobody 1222, 11015 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Ing. Jan Nečas, IČO 67045090 Blansko - Jihomoravský kraj, Sloupečník 2079/59, 67801 Asistent poslankyně
Věci nemovité
jiné dědění
byt dědění
jiné dědění
Závazky, zejména půjčky a úvěry
Raiffeisen stavební spořitelna a.s., , IČO 49241257 600000 kč stavební úvěr
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 15. 06. 2018 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
České dráhy, a.s., IČO 70994226 Praha - Hlavní město Praha, Nábřeží L. Svobody 1222, 11015 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Ing. Jan Nečas, IČO 67045090 Blansko - Jihomoravský kraj, Sloupečník 2079/59, 67801 Asistent poslankyně
Věci nemovité
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena dědění
jednotka (byt a podíl na společných částech domu) dědění
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena dědění
Závazky, zejména půjčky a úvěry
Raiffeisen stavební spořitelna a.s., , IČO 49241257 600000 kč stavební úvěr
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 11. 07. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
DPOV, a.s., IČO 27786331 200000 kč člen dozorčí rady
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 11. 07. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
DPOV, a.s., IČO 27786331 200000 kč člen dozorčí rady
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 11. 07. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
DPOV, a.s., IČO 27786331 200000 kč člen dozorčí rady
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 11. 07. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
DPOV, a.s., IČO 27786331 200000 kč člen dozorčí rady
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 11. 07. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
DPOV, a.s., IČO 27786331 200000 kč člen dozorčí rady
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 11. 07. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
DPOV, a.s., IČO 27786331 200000 kč člen dozorčí rady
Průběžné oznámení 29. 05. 2019: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
DPOV, a.s., IČO 27786331 Přerov - Olomoucký kraj, Husova 635/1b, 75152 dozorčí orgán
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
DPOV, a.s., IČO 27786331 200000 kč člen dozorčí rady
Závazky, zejména půjčky a úvěry
Raiffeisen stavební spořitelna, IČO 49241257 600000 kč úvěr
Průběžné oznámení 29. 05. 2019: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
DPOV, a.s., IČO 27786331 Přerov - Olomoucký kraj, Husova 635/1b, 75152 dozorčí orgán
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
DPOV, a.s., IČO 27786331 200000 kč člen dozorčí rady
Závazky, zejména půjčky a úvěry
Raiffeisen stavební spořitelna, IČO 49241257 600000 kč úvěr
Průběžné oznámení 29. 05. 2019: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
DPOV, a.s., IČO 27786331 Přerov - Olomoucký kraj, Husova 635/1b, 75152 dozorčí orgán
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
DPOV, a.s., IČO 27786331 200000 kč člen dozorčí rady
Závazky, zejména půjčky a úvěry
Raiffeisen stavební spořitelna, IČO 49241257 600000 kč úvěr
Průběžné oznámení 29. 05. 2019: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
DPOV, a.s., IČO 27786331 Přerov - Olomoucký kraj, Husova 635/1b, 75152 dozorčí orgán
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
DPOV, a.s., IČO 27786331 200000 kč člen dozorčí rady
Závazky, zejména půjčky a úvěry
Raiffeisen stavební spořitelna, IČO 49241257 600000 kč úvěr
Průběžné oznámení 18. 06. 2020: 01. 01. 2019 - 31. 12. 2019 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
DPOV, a.s., IČO 27786331 Přerov - Olomoucký kraj, Husova 635/1b, 75152 dozorčí orgán
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
DPOV, a.s., IČO 27786331 180000 kč člen dozorčí rady
Závazky, zejména půjčky a úvěry
Raiffeisen stavební spořitelna, IČO 49241257 600000 kč úvěr
Průběžné oznámení 18. 06. 2020: 01. 01. 2019 - 31. 12. 2019 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
DPOV, a.s., IČO 27786331 Přerov - Olomoucký kraj, Husova 635/1b, 75152 dozorčí orgán
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
DPOV, a.s., IČO 27786331 180000 kč člen dozorčí rady
Závazky, zejména půjčky a úvěry
Raiffeisen stavební spořitelna, IČO 49241257 600000 kč úvěr

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/centralniregistroznameni/zaznamy/d93aef47-f922-4687-b8cc-6f9d028217ae
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 688 lidí darovalo 1 854 946 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy