Centrální registr oznámení db54313c-de97-4aea-a4b2-055198885dc5


Osoba JUDr. Robert Bezděk, CSc.
Zdrojová data https://cro.justice.cz/verejnost/funkcionari/form/db54313c-de97-4aea-a4b2-055198885dc5
Vstupní oznámení 29. 11. 2017: 25. 10. 2017 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Advokacie Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
Klasik Moto a.s., IČO 25735781 Praha - Hlavní město Praha, U Šalamounky 769/41, 158 00
ORENKOM, s.r.o., IČO 27599973 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
REPO CR s.r.o. v likvidaci, IČO 25942158 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 jiné
Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, IČO 27256537 Kladno - Středočeský kraj, Vančurova 1548, 272 59 dozorčí orgán
AGNIT Prague a.s. v likvidaci, IČO 28211634 Praha - Hlavní město Praha, Žitavského 499, 156 00 jiné
TAXIS PROMOTION, a.s., IČO 25119087 Praha - Hlavní město Praha, Petýrkova 1997, 148 00 dozorčí orgán
PQS Phoenix, SE, IČO 29157978 Plzeň - Plzeňský kraj, Na Roudné 443/18, 301 00 statutární orgán
ORENKOM, s.r.o., IČO 27599973 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 statutární orgán
PHD BIKES, a.s., IČO 29113997 Plzeň - Plzeňský kraj, Daimlerova 1207/3, 301 00 dozorčí orgán
WINDWIN CZ spol. s r.o. v likvidaci, IČO 25451049 Karlovy Vary - Karlovarský kraj, Krymská 1598/47, 360 01 jiné
UNION CR, spol. s r.o. v likvidaci, IČO 48108791 Malá Veleň - Ústecký kraj, Závod Jedlka 22, 405 02 jiné
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Ministerstvo vnitra ČR, IČO 00007064 Praha - Hlavní město Praha, Nad Štolou 936/3, 170 00 člen rozkladové komise MV
Věci nemovité (předchozí)
 1. pozemek (dědění)
 2. pozemek (dědění)
 3. pozemek (dědění)
 4. pozemek (dědění)
 5. stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena (kupní smlouva)
 6. pozemek (kupní smlouva)
 7. pozemek (kupní smlouva)
 8. pozemek (dědění)
 9. jednotka (byt a podíl na společných částech domu) (kupní smlouva)
 10. stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena (kupní smlouva)
 11. stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena (kupní smlouva)
 12. pozemek (kupní smlouva)
 13. pozemek (kupní smlouva)
 14. pozemek (kupní smlouva)
 15. pozemek (kupní smlouva)
 16. pozemek (kupní smlouva)
 17. pozemek (dědění)
 18. pozemek (kupní smlouva)
 19. pozemek (kupní smlouva)
 20. stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena (kupní smlouva)
 21. jednotka (byt a podíl na společných částech domu) (kupní smlouva)
 22. pozemek (dědění)
 23. stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena (kupní smlouva)
 24. pozemek (kupní smlouva)
 25. stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena (kupní smlouva)
 26. pozemek (kupní smlouva)
 27. pozemek (dědění)
 28. pozemek (kupní smlouva)
 29. pozemek (dědění)
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
ČEZ a.s.   akcie
Jiné věci movité (předchozí)
automobil ŠKODA SUPERB 700000 kč kupní smlouva
pohledávka vůči fyzické osobě 7824445 kč jiné
automobil AUDI A8 1200000 kč kupní smlouva
automobil TOYOTA LC 100 550000 kč kupní smlouva
motocykl HD 600000 kč kupní smlouva
pohledávka vůči společnosti ORENKOM, s.r.o. 12847000 kč jiné
peněžní prostředky na účtech Komerční banka a.s. 2856819 kč jiné
Podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem (předchozí)
Klasik Moto a.s., IČO 25735781 Praha - Hlavní město Praha, U Šalamounky 769/41, 158 00 0%
ORENKOM, s.r.o., IČO 27599973 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 100%
Vstupní oznámení 29. 11. 2017: 25. 10. 2017 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Advokacie Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
Klasik Moto a.s., IČO 25735781 Praha - Hlavní město Praha, U Šalamounky 769/41, 158 00
ORENKOM, s.r.o., IČO 27599973 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, IČO 27256537 Kladno - Středočeský kraj, Vančurova 1548, 272 59 dozorčí orgán
WINDWIN CZ spol. s r.o. v likvidaci, IČO 25451049 Karlovy Vary - Karlovarský kraj, Krymská 1598/47, 360 01 jiné
UNION CR, spol. s r.o. v likvidaci, IČO 48108791 Malá Veleň - Ústecký kraj, Závod Jedlka 22, 405 02 jiné
PHD BIKES, a.s., IČO 29113997 Plzeň - Plzeňský kraj, Daimlerova 1207/3, 301 00 dozorčí orgán
AGNIT Prague a.s. v likvidaci, IČO 28211634 Praha - Hlavní město Praha, Žitavského 499, 156 00 jiné
ORENKOM, s.r.o., IČO 27599973 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 statutární orgán
TAXIS PROMOTION, a.s., IČO 25119087 Praha - Hlavní město Praha, Petýrkova 1997, 148 00 dozorčí orgán
PQS Phoenix, SE, IČO 29157978 Plzeň - Plzeňský kraj, Na Roudné 443/18, 301 00 statutární orgán
REPO CR s.r.o. v likvidaci, IČO 25942158 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 jiné
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Ministerstvo vnitra ČR, IČO 00007064 Praha - Hlavní město Praha, Nad Štolou 936/3, 170 00 člen rozkladové komise MV
Věci nemovité (předchozí)
 1. jiné (kupní smlouva)
 2. jiné (kupní smlouva)
 3. Ostatní plocha (dědění)
 4. jiné (kupní smlouva)
 5. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 6. byt (kupní smlouva)
 7. Ostatní plocha (dědění)
 8. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 9. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 10. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 11. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 12. Ostatní plocha (dědění)
 13. Ostatní plocha (dědění)
 14. Ostatní plocha (dědění)
 15. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 16. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 17. Ostatní plocha (dědění)
 18. Ostatní plocha (dědění)
 19. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 20. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 21. jiné (kupní smlouva)
 22. byt (kupní smlouva)
 23. jiné (kupní smlouva)
 24. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 25. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 26. Ostatní plocha (dědění)
 27. Ostatní plocha (dědění)
 28. jiné (kupní smlouva)
 29. Ostatní plocha (kupní smlouva)
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
ČEZ a.s.   akcie
Jiné věci movité (předchozí)
automobil TOYOTA LC 100 550000 kč kupní smlouva
automobil ŠKODA SUPERB 700000 kč kupní smlouva
automobil AUDI A8 1200000 kč kupní smlouva
motocykl HD 600000 kč kupní smlouva
peněžní prostředky na účtech Komerční banka a.s. 2856819 kč jiné
pohledávka vůči společnosti ORENKOM, s.r.o. 12847000 kč jiné
pohledávka vůči fyzické osobě 7824445 kč jiné
Podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem (předchozí)
ORENKOM, s.r.o., IČO 27599973 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 100%
Klasik Moto a.s., IČO 25735781 Praha - Hlavní město Praha, U Šalamounky 769/41, 158 00 0%
Vstupní oznámení 29. 11. 2017: 25. 10. 2017 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Advokacie Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
Klasik Moto a.s., IČO 25735781 Praha - Hlavní město Praha, U Šalamounky 769/41, 158 00
ORENKOM, s.r.o., IČO 27599973 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
PQS Phoenix, SE, IČO 29157978 Plzeň - Plzeňský kraj, Na Roudné 443/18, 301 00 statutární orgán
REPO CR s.r.o. v likvidaci, IČO 25942158 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 jiné
ORENKOM, s.r.o., IČO 27599973 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 statutární orgán
TAXIS PROMOTION, a.s., IČO 25119087 Praha - Hlavní město Praha, Petýrkova 1997, 148 00 dozorčí orgán
PHD BIKES, a.s., IČO 29113997 Plzeň - Plzeňský kraj, Daimlerova 1207/3, 301 00 dozorčí orgán
Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, IČO 27256537 Kladno - Středočeský kraj, Vančurova 1548, 272 59 dozorčí orgán
UNION CR, spol. s r.o. v likvidaci, IČO 48108791 Malá Veleň - Ústecký kraj, Závod Jedlka 22, 405 02 jiné
WINDWIN CZ spol. s r.o. v likvidaci, IČO 25451049 Karlovy Vary - Karlovarský kraj, Krymská 1598/47, 360 01 jiné
AGNIT Prague a.s. v likvidaci, IČO 28211634 Praha - Hlavní město Praha, Žitavského 499, 156 00 jiné
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Ministerstvo vnitra ČR, IČO 00007064 Praha - Hlavní město Praha, Nad Štolou 936/3, 170 00 člen rozkladové komise MV
Věci nemovité (předchozí)
 1. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 2. jiné (kupní smlouva)
 3. jiné (kupní smlouva)
 4. jiné (kupní smlouva)
 5. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 6. Ostatní plocha (dědění)
 7. Ostatní plocha (dědění)
 8. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 9. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 10. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 11. Ostatní plocha (dědění)
 12. byt (kupní smlouva)
 13. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 14. byt (kupní smlouva)
 15. Ostatní plocha (dědění)
 16. jiné (kupní smlouva)
 17. jiné (kupní smlouva)
 18. Ostatní plocha (dědění)
 19. Ostatní plocha (dědění)
 20. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 21. Ostatní plocha (dědění)
 22. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 23. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 24. Ostatní plocha (dědění)
 25. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 26. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 27. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 28. Ostatní plocha (dědění)
 29. jiné (kupní smlouva)
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
ČEZ a.s.   akcie
Jiné věci movité (předchozí)
pohledávka vůči fyzické osobě 7824445 kč jiné
pohledávka vůči společnosti ORENKOM, s.r.o. 12847000 kč jiné
motocykl HD 600000 kč kupní smlouva
automobil AUDI A8 1200000 kč kupní smlouva
automobil TOYOTA LC 100 550000 kč kupní smlouva
automobil ŠKODA SUPERB 700000 kč kupní smlouva
peněžní prostředky na účtech Komerční banka a.s. 2856819 kč jiné
Podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem (předchozí)
ORENKOM, s.r.o., IČO 27599973 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 100%
Klasik Moto a.s., IČO 25735781 Praha - Hlavní město Praha, U Šalamounky 769/41, 158 00 0%
Vstupní oznámení 29. 11. 2017: 25. 10. 2017 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Advokacie Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
Klasik Moto a.s., IČO 25735781 Praha - Hlavní město Praha, U Šalamounky 769/41, 158 00
ORENKOM, s.r.o., IČO 27599973 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
ORENKOM, s.r.o., IČO 27599973 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 statutární orgán
Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, IČO 27256537 Kladno - Středočeský kraj, Vančurova 1548, 272 59 dozorčí orgán
REPO CR s.r.o. v likvidaci, IČO 25942158 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 jiné
PQS Phoenix, SE, IČO 29157978 Plzeň - Plzeňský kraj, Na Roudné 443/18, 301 00 statutární orgán
AGNIT Prague a.s. v likvidaci, IČO 28211634 Praha - Hlavní město Praha, Žitavského 499, 156 00 jiné
PHD BIKES, a.s., IČO 29113997 Plzeň - Plzeňský kraj, Daimlerova 1207/3, 301 00 dozorčí orgán
WINDWIN CZ spol. s r.o. v likvidaci, IČO 25451049 Karlovy Vary - Karlovarský kraj, Krymská 1598/47, 360 01 jiné
TAXIS PROMOTION, a.s., IČO 25119087 Praha - Hlavní město Praha, Petýrkova 1997, 148 00 dozorčí orgán
UNION CR, spol. s r.o. v likvidaci, IČO 48108791 Malá Veleň - Ústecký kraj, Závod Jedlka 22, 405 02 jiné
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Ministerstvo vnitra ČR, IČO 00007064 Praha - Hlavní město Praha, Nad Štolou 936/3, 170 00 člen rozkladové komise MV
Věci nemovité (předchozí)
 1. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 2. jiné (kupní smlouva)
 3. jiné (kupní smlouva)
 4. Ostatní plocha (dědění)
 5. Ostatní plocha (dědění)
 6. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 7. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 8. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 9. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 10. jiné (kupní smlouva)
 11. byt (kupní smlouva)
 12. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 13. Ostatní plocha (dědění)
 14. jiné (kupní smlouva)
 15. jiné (kupní smlouva)
 16. Ostatní plocha (dědění)
 17. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 18. Ostatní plocha (dědění)
 19. Ostatní plocha (dědění)
 20. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 21. Ostatní plocha (dědění)
 22. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 23. Ostatní plocha (dědění)
 24. jiné (kupní smlouva)
 25. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 26. Ostatní plocha (dědění)
 27. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 28. byt (kupní smlouva)
 29. Ostatní plocha (kupní smlouva)
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
ČEZ a.s.   akcie
Jiné věci movité (předchozí)
automobil ŠKODA SUPERB 700000 kč kupní smlouva
motocykl HD 600000 kč kupní smlouva
pohledávka vůči společnosti ORENKOM, s.r.o. 12847000 kč jiné
automobil AUDI A8 1200000 kč kupní smlouva
pohledávka vůči fyzické osobě 7824445 kč jiné
peněžní prostředky na účtech Komerční banka a.s. 2856819 kč jiné
automobil TOYOTA LC 100 550000 kč kupní smlouva
Podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem (předchozí)
Klasik Moto a.s., IČO 25735781 Praha - Hlavní město Praha, U Šalamounky 769/41, 158 00 0%
ORENKOM, s.r.o., IČO 27599973 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 100%
Vstupní oznámení 29. 11. 2017: 25. 10. 2017 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Advokacie Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
ORENKOM, s.r.o., IČO 27599973 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00
Klasik Moto a.s., IČO 25735781 Praha - Hlavní město Praha, U Šalamounky 769/41, 158 00
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
ORENKOM, s.r.o., IČO 27599973 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 statutární orgán
PQS Phoenix, SE, IČO 29157978 Plzeň - Plzeňský kraj, Na Roudné 443/18, 301 00 statutární orgán
Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, IČO 27256537 Kladno - Středočeský kraj, Vančurova 1548, 272 59 dozorčí orgán
TAXIS PROMOTION, a.s., IČO 25119087 Praha - Hlavní město Praha, Petýrkova 1997, 148 00 dozorčí orgán
PHD BIKES, a.s., IČO 29113997 Plzeň - Plzeňský kraj, Daimlerova 1207/3, 301 00 dozorčí orgán
UNION CR, spol. s r.o. v likvidaci, IČO 48108791 Malá Veleň - Ústecký kraj, Závod Jedlka 22, 405 02 jiné
WINDWIN CZ spol. s r.o. v likvidaci, IČO 25451049 Karlovy Vary - Karlovarský kraj, Krymská 1598/47, 360 01 jiné
REPO CR s.r.o. v likvidaci, IČO 25942158 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 jiné
AGNIT Prague a.s. v likvidaci, IČO 28211634 Praha - Hlavní město Praha, Žitavského 499, 156 00 jiné
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Ministerstvo vnitra ČR, IČO 00007064 Praha - Hlavní město Praha, Nad Štolou 936/3, 170 00 člen rozkladové komise MV
Věci nemovité (předchozí)
 1. Ostatní plocha (dědění)
 2. jiné (kupní smlouva)
 3. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 4. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 5. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 6. jiné (kupní smlouva)
 7. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 8. jiné (kupní smlouva)
 9. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 10. Ostatní plocha (dědění)
 11. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 12. byt (kupní smlouva)
 13. Ostatní plocha (dědění)
 14. jiné (kupní smlouva)
 15. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 16. Ostatní plocha (dědění)
 17. jiné (kupní smlouva)
 18. byt (kupní smlouva)
 19. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 20. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 21. jiné (kupní smlouva)
 22. Ostatní plocha (dědění)
 23. Ostatní plocha (dědění)
 24. Ostatní plocha (dědění)
 25. Ostatní plocha (dědění)
 26. Ostatní plocha (dědění)
 27. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 28. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 29. Ostatní plocha (kupní smlouva)
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
ČEZ a.s.   akcie
Jiné věci movité (předchozí)
pohledávka vůči společnosti ORENKOM, s.r.o. 12847000 kč jiné
automobil TOYOTA LC 100 550000 kč kupní smlouva
peněžní prostředky na účtech Komerční banka a.s. 2856819 kč jiné
motocykl HD 600000 kč kupní smlouva
automobil AUDI A8 1200000 kč kupní smlouva
automobil ŠKODA SUPERB 700000 kč kupní smlouva
pohledávka vůči fyzické osobě 7824445 kč jiné
Podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem (předchozí)
ORENKOM, s.r.o., IČO 27599973 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 100%
Klasik Moto a.s., IČO 25735781 Praha - Hlavní město Praha, U Šalamounky 769/41, 158 00 0%
Vstupní oznámení 29. 11. 2017: 25. 10. 2017 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Advokacie Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
ORENKOM, s.r.o., IČO 27599973 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00
Klasik Moto a.s., IČO 25735781 Praha - Hlavní město Praha, U Šalamounky 769/41, 158 00
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
TAXIS PROMOTION, a.s., IČO 25119087 Praha - Hlavní město Praha, Petýrkova 1997, 148 00 dozorčí orgán
WINDWIN CZ spol. s r.o. v likvidaci, IČO 25451049 Karlovy Vary - Karlovarský kraj, Krymská 1598/47, 360 01 jiné
AGNIT Prague a.s. v likvidaci, IČO 28211634 Praha - Hlavní město Praha, Žitavského 499, 156 00 jiné
ORENKOM, s.r.o., IČO 27599973 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 statutární orgán
PHD BIKES, a.s., IČO 29113997 Plzeň - Plzeňský kraj, Daimlerova 1207/3, 301 00 dozorčí orgán
PQS Phoenix, SE, IČO 29157978 Plzeň - Plzeňský kraj, Na Roudné 443/18, 301 00 statutární orgán
Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, IČO 27256537 Kladno - Středočeský kraj, Vančurova 1548, 272 59 dozorčí orgán
UNION CR, spol. s r.o. v likvidaci, IČO 48108791 Malá Veleň - Ústecký kraj, Závod Jedlka 22, 405 02 jiné
REPO CR s.r.o. v likvidaci, IČO 25942158 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 jiné
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Ministerstvo vnitra ČR, IČO 00007064 Praha - Hlavní město Praha, Nad Štolou 936/3, 170 00 člen rozkladové komise MV
Věci nemovité (předchozí)
 1. jiné (kupní smlouva)
 2. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 3. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 4. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 5. Ostatní plocha (dědění)
 6. Ostatní plocha (dědění)
 7. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 8. jiné (kupní smlouva)
 9. Ostatní plocha (dědění)
 10. Ostatní plocha (dědění)
 11. jiné (kupní smlouva)
 12. Ostatní plocha (dědění)
 13. jiné (kupní smlouva)
 14. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 15. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 16. byt (kupní smlouva)
 17. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 18. jiné (kupní smlouva)
 19. Ostatní plocha (dědění)
 20. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 21. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 22. Ostatní plocha (dědění)
 23. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 24. Ostatní plocha (dědění)
 25. Ostatní plocha (dědění)
 26. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 27. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 28. jiné (kupní smlouva)
 29. byt (kupní smlouva)
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
ČEZ a.s.   akcie
Jiné věci movité (předchozí)
pohledávka vůči fyzické osobě 7824445 kč jiné
pohledávka vůči společnosti ORENKOM, s.r.o. 12847000 kč jiné
automobil ŠKODA SUPERB 700000 kč kupní smlouva
automobil AUDI A8 1200000 kč kupní smlouva
motocykl HD 600000 kč kupní smlouva
peněžní prostředky na účtech Komerční banka a.s. 2856819 kč jiné
automobil TOYOTA LC 100 550000 kč kupní smlouva
Podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem (předchozí)
ORENKOM, s.r.o., IČO 27599973 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 100%
Klasik Moto a.s., IČO 25735781 Praha - Hlavní město Praha, U Šalamounky 769/41, 158 00 0%
Vstupní oznámení 29. 11. 2017: 25. 10. 2017 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Advokacie Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
Klasik Moto a.s., IČO 25735781 Praha - Hlavní město Praha, U Šalamounky 769/41, 158 00
ORENKOM, s.r.o., IČO 27599973 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
TAXIS PROMOTION, a.s., IČO 25119087 Praha - Hlavní město Praha, Petýrkova 1997, 148 00 dozorčí orgán
ORENKOM, s.r.o., IČO 27599973 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 statutární orgán
PQS Phoenix, SE, IČO 29157978 Plzeň - Plzeňský kraj, Na Roudné 443/18, 301 00 statutární orgán
UNION CR, spol. s r.o. v likvidaci, IČO 48108791 Malá Veleň - Ústecký kraj, Závod Jedlka 22, 405 02 jiné
AGNIT Prague a.s. v likvidaci, IČO 28211634 Praha - Hlavní město Praha, Žitavského 499, 156 00 jiné
Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, IČO 27256537 Kladno - Středočeský kraj, Vančurova 1548, 272 59 dozorčí orgán
WINDWIN CZ spol. s r.o. v likvidaci, IČO 25451049 Karlovy Vary - Karlovarský kraj, Krymská 1598/47, 360 01 jiné
PHD BIKES, a.s., IČO 29113997 Plzeň - Plzeňský kraj, Daimlerova 1207/3, 301 00 dozorčí orgán
REPO CR s.r.o. v likvidaci, IČO 25942158 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 jiné
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Ministerstvo vnitra ČR, IČO 00007064 Praha - Hlavní město Praha, Nad Štolou 936/3, 170 00 člen rozkladové komise MV
Věci nemovité (předchozí)
 1. Ostatní plocha (dědění)
 2. byt (kupní smlouva)
 3. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 4. Ostatní plocha (dědění)
 5. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 6. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 7. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 8. Ostatní plocha (dědění)
 9. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 10. jiné (kupní smlouva)
 11. Ostatní plocha (dědění)
 12. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 13. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 14. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 15. jiné (kupní smlouva)
 16. Ostatní plocha (dědění)
 17. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 18. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 19. byt (kupní smlouva)
 20. Ostatní plocha (dědění)
 21. jiné (kupní smlouva)
 22. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 23. Ostatní plocha (dědění)
 24. Ostatní plocha (dědění)
 25. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 26. jiné (kupní smlouva)
 27. jiné (kupní smlouva)
 28. jiné (kupní smlouva)
 29. Ostatní plocha (dědění)
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
ČEZ a.s.   akcie
Jiné věci movité (předchozí)
pohledávka vůči společnosti ORENKOM, s.r.o. 12847000 kč jiné
automobil TOYOTA LC 100 550000 kč kupní smlouva
pohledávka vůči fyzické osobě 7824445 kč jiné
motocykl HD 600000 kč kupní smlouva
automobil AUDI A8 1200000 kč kupní smlouva
peněžní prostředky na účtech Komerční banka a.s. 2856819 kč jiné
automobil ŠKODA SUPERB 700000 kč kupní smlouva
Podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem (předchozí)
Klasik Moto a.s., IČO 25735781 Praha - Hlavní město Praha, U Šalamounky 769/41, 158 00 0%
ORENKOM, s.r.o., IČO 27599973 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 100%
Průběžné oznámení 24. 06. 2018: 25. 10. 2017 - 24. 06. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Advokacie Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
ORENKOM, s.r.o., IČO 27599973 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
ORENKOM, s.r.o., IČO 27599973 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 statutární orgán
UNION CR, spol. s r.o. v likvidaci, IČO 48108791 Malá Veleň - Ústecký kraj, Závod Jedlka 22, 405 02 jiné
REPO CR s.r.o. v likvidaci, IČO 25942158 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 jiné
PQS Phoenix, SE, IČO 29157978 Plzeň - Plzeňský kraj, Na Roudné 443/18, 301 00 statutární orgán
PHD BIKES, a.s., IČO 29113997 Plzeň - Plzeňský kraj, Daimlerova 1207/3, 301 00 dozorčí orgán
AGNIT Prague a.s. v likvidaci, IČO 28211634 Praha - Hlavní město Praha, Žitavského 499, 156 00 jiné
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Ministerstvo vnitra ČR, IČO 00007064 Praha - Hlavní město Praha, Nad Štolou 936/3, 170 00 člen rozkladové komise MV
Věci nemovité
Ostatní plocha 2000000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 0 kč dědění
jiné 1200000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 64400 kč kupní smlouva
byt 28362050 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 13500 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 150000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 18600 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 81900 kč kupní smlouva
jiné 2000000 kč kupní smlouva
jiné 850000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 299880 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 0 kč dědění
jiné 2500000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 2500000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 0 kč dědění
jiné 850000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 13500 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 1200000 kč kupní smlouva
byt 0 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 291480 kč kupní smlouva
jiné 2500000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 2000000 kč kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
ČEZ a.s.   akcie
Jiné věci movité
pohledávka vůči společnosti ORENKOM, s.r.o. 12847000 kč jiné
peněžní prostředky na účtech Komerční banka a.s. 3856628 kč jiné
automobil ŠKODA SUPERB 600000 kč kupní smlouva
automobil TOYOTA LC 100 500000 kč kupní smlouva
automobil AUDI A8 900000 kč kupní smlouva
motocykl HD 500000 kč kupní smlouva
pohledávka vůči fyzické osobě 7824445 kč jiné
Průběžné oznámení 24. 06. 2018: 25. 10. 2017 - 24. 06. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Advokacie Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
ORENKOM, s.r.o., IČO 27599973 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
AGNIT Prague a.s. v likvidaci, IČO 28211634 Praha - Hlavní město Praha, Žitavského 499, 156 00 jiné
ORENKOM, s.r.o., IČO 27599973 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 statutární orgán
UNION CR, spol. s r.o. v likvidaci, IČO 48108791 Malá Veleň - Ústecký kraj, Závod Jedlka 22, 405 02 jiné
REPO CR s.r.o. v likvidaci, IČO 25942158 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 jiné
PQS Phoenix, SE, IČO 29157978 Plzeň - Plzeňský kraj, Na Roudné 443/18, 301 00 statutární orgán
PHD BIKES, a.s., IČO 29113997 Plzeň - Plzeňský kraj, Daimlerova 1207/3, 301 00 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Ministerstvo vnitra ČR, IČO 00007064 Praha - Hlavní město Praha, Nad Štolou 936/3, 170 00 člen rozkladové komise MV
Věci nemovité
Ostatní plocha 0 kč dědění
byt 0 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 13500 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 1200000 kč kupní smlouva
jiné 850000 kč kupní smlouva
jiné 2000000 kč kupní smlouva
jiné 2500000 kč kupní smlouva
jiné 1200000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 150000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 291480 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 64400 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 81900 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 18600 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 0 kč dědění
byt 28362050 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 2000000 kč kupní smlouva
jiné 850000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 2500000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 13500 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 299880 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 2000000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 0 kč dědění
jiné 2500000 kč kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
ČEZ a.s.   akcie
Jiné věci movité
automobil TOYOTA LC 100 500000 kč kupní smlouva
pohledávka vůči společnosti ORENKOM, s.r.o. 12847000 kč jiné
motocykl HD 500000 kč kupní smlouva
pohledávka vůči fyzické osobě 7824445 kč jiné
automobil AUDI A8 900000 kč kupní smlouva
automobil ŠKODA SUPERB 600000 kč kupní smlouva
peněžní prostředky na účtech Komerční banka a.s. 3856628 kč jiné
Průběžné oznámení 24. 06. 2018: 25. 10. 2017 - 24. 06. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Advokacie Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
ORENKOM, s.r.o., IČO 27599973 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
PQS Phoenix, SE, IČO 29157978 Plzeň - Plzeňský kraj, Na Roudné 443/18, 301 00 statutární orgán
ORENKOM, s.r.o., IČO 27599973 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 statutární orgán
AGNIT Prague a.s. v likvidaci, IČO 28211634 Praha - Hlavní město Praha, Žitavského 499, 156 00 jiné
PHD BIKES, a.s., IČO 29113997 Plzeň - Plzeňský kraj, Daimlerova 1207/3, 301 00 dozorčí orgán
UNION CR, spol. s r.o. v likvidaci, IČO 48108791 Malá Veleň - Ústecký kraj, Závod Jedlka 22, 405 02 jiné
REPO CR s.r.o. v likvidaci, IČO 25942158 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 jiné
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Ministerstvo vnitra ČR, IČO 00007064 Praha - Hlavní město Praha, Nad Štolou 936/3, 170 00 člen rozkladové komise MV
Věci nemovité
Ostatní plocha 13500 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 0 kč dědění
jiné 2500000 kč kupní smlouva
byt 0 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 299880 kč kupní smlouva
jiné 850000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 81900 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 2500000 kč kupní smlouva
jiné 1200000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč dědění
jiné 2000000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 291480 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 1200000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 150000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 64400 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 13500 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 0 kč dědění
byt 28362050 kč kupní smlouva
jiné 2500000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 2000000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 2000000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 0 kč dědění
jiné 850000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 18600 kč kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
ČEZ a.s.   akcie
Jiné věci movité
automobil ŠKODA SUPERB 600000 kč kupní smlouva
motocykl HD 500000 kč kupní smlouva
pohledávka vůči společnosti ORENKOM, s.r.o. 12847000 kč jiné
automobil TOYOTA LC 100 500000 kč kupní smlouva
automobil AUDI A8 900000 kč kupní smlouva
pohledávka vůči fyzické osobě 7824445 kč jiné
peněžní prostředky na účtech Komerční banka a.s. 3856628 kč jiné
Průběžné oznámení 24. 06. 2018: 25. 10. 2017 - 24. 06. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Advokacie Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
ORENKOM, s.r.o., IČO 27599973 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
PQS Phoenix, SE, IČO 29157978 Plzeň - Plzeňský kraj, Na Roudné 443/18, 301 00 statutární orgán
REPO CR s.r.o. v likvidaci, IČO 25942158 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 jiné
AGNIT Prague a.s. v likvidaci, IČO 28211634 Praha - Hlavní město Praha, Žitavského 499, 156 00 jiné
PHD BIKES, a.s., IČO 29113997 Plzeň - Plzeňský kraj, Daimlerova 1207/3, 301 00 dozorčí orgán
UNION CR, spol. s r.o. v likvidaci, IČO 48108791 Malá Veleň - Ústecký kraj, Závod Jedlka 22, 405 02 jiné
ORENKOM, s.r.o., IČO 27599973 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Ministerstvo vnitra ČR, IČO 00007064 Praha - Hlavní město Praha, Nad Štolou 936/3, 170 00 člen rozkladové komise MV
Věci nemovité
Ostatní plocha 0 kč dědění
jiné 2000000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 13500 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 299880 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 13500 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 2000000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 150000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč dědění
jiné 2500000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 64400 kč kupní smlouva
byt 28362050 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 1200000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 81900 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 18600 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 2500000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 291480 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 2000000 kč kupní smlouva
byt 0 kč kupní smlouva
jiné 850000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 0 kč dědění
jiné 2500000 kč kupní smlouva
jiné 850000 kč kupní smlouva
jiné 1200000 kč kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
ČEZ a.s.   akcie
Jiné věci movité
pohledávka vůči společnosti ORENKOM, s.r.o. 12847000 kč jiné
automobil AUDI A8 900000 kč kupní smlouva
automobil TOYOTA LC 100 500000 kč kupní smlouva
pohledávka vůči fyzické osobě 7824445 kč jiné
motocykl HD 500000 kč kupní smlouva
automobil ŠKODA SUPERB 600000 kč kupní smlouva
peněžní prostředky na účtech Komerční banka a.s. 3856628 kč jiné
Průběžné oznámení 24. 06. 2018: 25. 10. 2017 - 24. 06. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Advokacie Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
ORENKOM, s.r.o., IČO 27599973 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
PQS Phoenix, SE, IČO 29157978 Plzeň - Plzeňský kraj, Na Roudné 443/18, 301 00 statutární orgán
AGNIT Prague a.s. v likvidaci, IČO 28211634 Praha - Hlavní město Praha, Žitavského 499, 156 00 jiné
UNION CR, spol. s r.o. v likvidaci, IČO 48108791 Malá Veleň - Ústecký kraj, Závod Jedlka 22, 405 02 jiné
REPO CR s.r.o. v likvidaci, IČO 25942158 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 jiné
PHD BIKES, a.s., IČO 29113997 Plzeň - Plzeňský kraj, Daimlerova 1207/3, 301 00 dozorčí orgán
ORENKOM, s.r.o., IČO 27599973 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Ministerstvo vnitra ČR, IČO 00007064 Praha - Hlavní město Praha, Nad Štolou 936/3, 170 00 člen rozkladové komise MV
Věci nemovité
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena 2500000 kč kupní smlouva
pozemek 0 kč dědění
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena 2000000 kč kupní smlouva
pozemek 0 kč dědění
pozemek 2000000 kč kupní smlouva
pozemek 291480 kč kupní smlouva
pozemek 13500 kč kupní smlouva
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena 2500000 kč kupní smlouva
pozemek 2500000 kč kupní smlouva
jednotka (byt a podíl na společných částech domu) 0 kč kupní smlouva
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena 850000 kč kupní smlouva
pozemek 13500 kč kupní smlouva
pozemek 0 kč dědění
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena 1200000 kč kupní smlouva
pozemek 0 kč dědění
pozemek 0 kč dědění
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena 850000 kč kupní smlouva
pozemek 2000000 kč kupní smlouva
pozemek 0 kč dědění
pozemek 0 kč dědění
pozemek 1200000 kč kupní smlouva
pozemek 64400 kč kupní smlouva
pozemek 0 kč dědění
pozemek 0 kč dědění
pozemek 81900 kč kupní smlouva
pozemek 18600 kč kupní smlouva
pozemek 150000 kč kupní smlouva
jednotka (byt a podíl na společných částech domu) 28362050 kč kupní smlouva
pozemek 299880 kč kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
ČEZ a.s.   akcie
Jiné věci movité
pohledávka vůči společnosti ORENKOM, s.r.o. 12847000 kč jiné
motocykl HD 500000 kč kupní smlouva
pohledávka vůči fyzické osobě 7824445 kč jiné
automobil ŠKODA SUPERB 600000 kč kupní smlouva
automobil TOYOTA LC 100 500000 kč kupní smlouva
automobil AUDI A8 900000 kč kupní smlouva
peněžní prostředky na účtech Komerční banka a.s. 3856628 kč jiné
Průběžné oznámení 24. 06. 2018: 25. 10. 2017 - 24. 06. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Advokacie Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
ORENKOM, s.r.o., IČO 27599973 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
AGNIT Prague a.s. v likvidaci, IČO 28211634 Praha - Hlavní město Praha, Žitavského 499, 156 00 jiné
ORENKOM, s.r.o., IČO 27599973 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 statutární orgán
PQS Phoenix, SE, IČO 29157978 Plzeň - Plzeňský kraj, Na Roudné 443/18, 301 00 statutární orgán
PHD BIKES, a.s., IČO 29113997 Plzeň - Plzeňský kraj, Daimlerova 1207/3, 301 00 dozorčí orgán
REPO CR s.r.o. v likvidaci, IČO 25942158 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 jiné
UNION CR, spol. s r.o. v likvidaci, IČO 48108791 Malá Veleň - Ústecký kraj, Závod Jedlka 22, 405 02 jiné
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Ministerstvo vnitra ČR, IČO 00007064 Praha - Hlavní město Praha, Nad Štolou 936/3, 170 00 člen rozkladové komise MV
Věci nemovité
Ostatní plocha 2500000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 13500 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 18600 kč kupní smlouva
jiné 850000 kč kupní smlouva
jiné 850000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 1200000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 150000 kč kupní smlouva
jiné 2000000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 299880 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 2000000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 2000000 kč kupní smlouva
byt 28362050 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 13500 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 291480 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 64400 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 81900 kč kupní smlouva
jiné 1200000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 0 kč dědění
jiné 2500000 kč kupní smlouva
byt 0 kč kupní smlouva
jiné 2500000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
ČEZ a.s.   akcie
Jiné věci movité
automobil AUDI A8 900000 kč kupní smlouva
automobil TOYOTA LC 100 500000 kč kupní smlouva
peněžní prostředky na účtech Komerční banka a.s. 3856628 kč jiné
motocykl HD 500000 kč kupní smlouva
pohledávka vůči společnosti ORENKOM, s.r.o. 12847000 kč jiné
pohledávka vůči fyzické osobě 7824445 kč jiné
automobil ŠKODA SUPERB 600000 kč kupní smlouva
Průběžné oznámení 24. 06. 2018: 25. 10. 2017 - 24. 06. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Advokacie Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
ORENKOM, s.r.o., IČO 27599973 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
REPO CR s.r.o. v likvidaci, IČO 25942158 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 jiné
PHD BIKES, a.s., IČO 29113997 Plzeň - Plzeňský kraj, Daimlerova 1207/3, 301 00 dozorčí orgán
UNION CR, spol. s r.o. v likvidaci, IČO 48108791 Malá Veleň - Ústecký kraj, Závod Jedlka 22, 405 02 jiné
PQS Phoenix, SE, IČO 29157978 Plzeň - Plzeňský kraj, Na Roudné 443/18, 301 00 statutární orgán
ORENKOM, s.r.o., IČO 27599973 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 statutární orgán
AGNIT Prague a.s. v likvidaci, IČO 28211634 Praha - Hlavní město Praha, Žitavského 499, 156 00 jiné
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Ministerstvo vnitra ČR, IČO 00007064 Praha - Hlavní město Praha, Nad Štolou 936/3, 170 00 člen rozkladové komise MV
Věci nemovité
Ostatní plocha 64400 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 1200000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 81900 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 150000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 2500000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 2000000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 13500 kč kupní smlouva
byt 28362050 kč kupní smlouva
jiné 850000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 291480 kč kupní smlouva
byt 0 kč kupní smlouva
jiné 850000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 299880 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 2000000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 18600 kč kupní smlouva
jiné 2500000 kč kupní smlouva
jiné 2500000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 13500 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 0 kč dědění
jiné 2000000 kč kupní smlouva
jiné 1200000 kč kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
ČEZ a.s.   akcie
Jiné věci movité
automobil TOYOTA LC 100 500000 kč kupní smlouva
automobil AUDI A8 900000 kč kupní smlouva
motocykl HD 500000 kč kupní smlouva
automobil ŠKODA SUPERB 600000 kč kupní smlouva
pohledávka vůči fyzické osobě 7824445 kč jiné
pohledávka vůči společnosti ORENKOM, s.r.o. 12847000 kč jiné
peněžní prostředky na účtech Komerční banka a.s. 3856628 kč jiné
Průběžné oznámení 30. 06. 2019: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Advokacie Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
ORENKOM, s.r.o., IČO 27599973 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
REPO CR s.r.o. v likvidaci, IČO 25942158 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 jiné
PHD BIKES, a.s., IČO 29113997 Plzeň - Plzeňský kraj, Daimlerova 1207/3, 301 00 dozorčí orgán
ORENKOM, s.r.o., IČO 27599973 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 statutární orgán
UNION CR, spol. s r.o. v likvidaci, IČO 48108791 Malá Veleň - Ústecký kraj, Závod Jedlka 22, 405 02 jiné
AGNIT Prague a.s. v likvidaci, IČO 28211634 Praha - Hlavní město Praha, Žitavského 499, 156 00 jiné
PQS Phoenix, SE, IČO 29157978 Plzeň - Plzeňský kraj, Na Roudné 443/18, 301 00 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Ministerstvo vnitra ČR, IČO 00007064 Praha - Hlavní město Praha, Nad Štolou 936/3, 170 00 člen rozkladové komise MV
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
3559689 kč výkon advokacie, pronájem nemovitostí /příjem uveden před zdaněním/
Průběžné oznámení 30. 06. 2019: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Advokacie Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
ORENKOM, s.r.o., IČO 27599973 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
AGNIT Prague a.s. v likvidaci, IČO 28211634 Praha - Hlavní město Praha, Žitavského 499, 156 00 jiné
PHD BIKES, a.s., IČO 29113997 Plzeň - Plzeňský kraj, Daimlerova 1207/3, 301 00 dozorčí orgán
PQS Phoenix, SE, IČO 29157978 Plzeň - Plzeňský kraj, Na Roudné 443/18, 301 00 statutární orgán
ORENKOM, s.r.o., IČO 27599973 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 statutární orgán
REPO CR s.r.o. v likvidaci, IČO 25942158 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 jiné
UNION CR, spol. s r.o. v likvidaci, IČO 48108791 Malá Veleň - Ústecký kraj, Závod Jedlka 22, 405 02 jiné
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Ministerstvo vnitra ČR, IČO 00007064 Praha - Hlavní město Praha, Nad Štolou 936/3, 170 00 člen rozkladové komise MV
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
3559689 kč výkon advokacie, pronájem nemovitostí /příjem uveden před zdaněním/
Průběžné oznámení 30. 06. 2019: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Advokacie Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
ORENKOM, s.r.o., IČO 27599973 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
ORENKOM, s.r.o., IČO 27599973 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 statutární orgán
AGNIT Prague a.s. v likvidaci, IČO 28211634 Praha - Hlavní město Praha, Žitavského 499, 156 00 jiné
UNION CR, spol. s r.o. v likvidaci, IČO 48108791 Malá Veleň - Ústecký kraj, Závod Jedlka 22, 405 02 jiné
PHD BIKES, a.s., IČO 29113997 Plzeň - Plzeňský kraj, Daimlerova 1207/3, 301 00 dozorčí orgán
PQS Phoenix, SE, IČO 29157978 Plzeň - Plzeňský kraj, Na Roudné 443/18, 301 00 statutární orgán
REPO CR s.r.o. v likvidaci, IČO 25942158 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 jiné
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Ministerstvo vnitra ČR, IČO 00007064 Praha - Hlavní město Praha, Nad Štolou 936/3, 170 00 člen rozkladové komise MV
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
3559689 kč výkon advokacie, pronájem nemovitostí /příjem uveden před zdaněním/
Průběžné oznámení 30. 06. 2019: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Advokacie Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
ORENKOM, s.r.o., IČO 27599973 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
PHD BIKES, a.s., IČO 29113997 Plzeň - Plzeňský kraj, Daimlerova 1207/3, 301 00 dozorčí orgán
REPO CR s.r.o. v likvidaci, IČO 25942158 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 jiné
UNION CR, spol. s r.o. v likvidaci, IČO 48108791 Malá Veleň - Ústecký kraj, Závod Jedlka 22, 405 02 jiné
ORENKOM, s.r.o., IČO 27599973 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 statutární orgán
PQS Phoenix, SE, IČO 29157978 Plzeň - Plzeňský kraj, Na Roudné 443/18, 301 00 statutární orgán
AGNIT Prague a.s. v likvidaci, IČO 28211634 Praha - Hlavní město Praha, Žitavského 499, 156 00 jiné
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Ministerstvo vnitra ČR, IČO 00007064 Praha - Hlavní město Praha, Nad Štolou 936/3, 170 00 člen rozkladové komise MV
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
3559689 kč výkon advokacie, pronájem nemovitostí /příjem uveden před zdaněním/
Průběžné oznámení 30. 06. 2019: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Advokacie Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
ORENKOM, s.r.o., IČO 27599973 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
UNION CR, spol. s r.o. v likvidaci, IČO 48108791 Malá Veleň - Ústecký kraj, Závod Jedlka 22, 405 02 jiné
PHD BIKES, a.s., IČO 29113997 Plzeň - Plzeňský kraj, Daimlerova 1207/3, 301 00 dozorčí orgán
AGNIT Prague a.s. v likvidaci, IČO 28211634 Praha - Hlavní město Praha, Žitavského 499, 156 00 jiné
PQS Phoenix, SE, IČO 29157978 Plzeň - Plzeňský kraj, Na Roudné 443/18, 301 00 statutární orgán
ORENKOM, s.r.o., IČO 27599973 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 statutární orgán
REPO CR s.r.o. v likvidaci, IČO 25942158 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 jiné
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Ministerstvo vnitra ČR, IČO 00007064 Praha - Hlavní město Praha, Nad Štolou 936/3, 170 00 člen rozkladové komise MV
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
3559689 kč výkon advokacie, pronájem nemovitostí /příjem uveden před zdaněním/
Průběžné oznámení 30. 06. 2019: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Advokacie Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
ORENKOM, s.r.o., IČO 27599973 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
AGNIT Prague a.s. v likvidaci, IČO 28211634 Praha - Hlavní město Praha, Žitavského 499, 156 00 jiné
PHD BIKES, a.s., IČO 29113997 Plzeň - Plzeňský kraj, Daimlerova 1207/3, 301 00 dozorčí orgán
UNION CR, spol. s r.o. v likvidaci, IČO 48108791 Malá Veleň - Ústecký kraj, Závod Jedlka 22, 405 02 jiné
ORENKOM, s.r.o., IČO 27599973 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 statutární orgán
PQS Phoenix, SE, IČO 29157978 Plzeň - Plzeňský kraj, Na Roudné 443/18, 301 00 statutární orgán
REPO CR s.r.o. v likvidaci, IČO 25942158 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 jiné
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Ministerstvo vnitra ČR, IČO 00007064 Praha - Hlavní město Praha, Nad Štolou 936/3, 170 00 člen rozkladové komise MV
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
3559689 kč výkon advokacie, pronájem nemovitostí /příjem uveden před zdaněním/
Průběžné oznámení 30. 06. 2020: 01. 01. 2019 - 31. 12. 2019 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Advokacie Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
ORENKOM, s.r.o., IČO 27599973 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
ORENKOM, s.r.o., IČO 27599973 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 statutární orgán
PQS Phoenix, SE, IČO 29157978 Plzeň - Plzeňský kraj, Na Roudné 443/18, 301 00 statutární orgán
PHD BIKES, a.s., IČO 29113997 Plzeň - Plzeňský kraj, Daimlerova 1207/3, 301 00 dozorčí orgán
UNION CR, spol. s r.o. v likvidaci, IČO 48108791 Malá Veleň - Ústecký kraj, Závod Jedlka 22, 405 02 jiné
AGNIT Prague a.s. v likvidaci, IČO 28211634 Praha - Hlavní město Praha, Žitavského 499, 156 00 jiné
REPO CR s.r.o. v likvidaci, IČO 25942158 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 jiné
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Ministerstvo vnitra ČR, IČO 00007064 Praha - Hlavní město Praha, Nad Štolou 936/3, 170 00 člen rozkladové komise MV
Jiné věci movité
osobní automobil 2000000 kč kupní smlouva
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
2758858 kč výkon advokacie, pronájem nemovitostí /základ daně/
Průběžné oznámení 30. 06. 2020: 01. 01. 2019 - 31. 12. 2019 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Advokacie Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
ORENKOM, s.r.o., IČO 27599973 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
REPO CR s.r.o. v likvidaci, IČO 25942158 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 jiné
PHD BIKES, a.s., IČO 29113997 Plzeň - Plzeňský kraj, Daimlerova 1207/3, 301 00 dozorčí orgán
ORENKOM, s.r.o., IČO 27599973 Praha - Hlavní město Praha, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 statutární orgán
UNION CR, spol. s r.o. v likvidaci, IČO 48108791 Malá Veleň - Ústecký kraj, Závod Jedlka 22, 405 02 jiné
PQS Phoenix, SE, IČO 29157978 Plzeň - Plzeňský kraj, Na Roudné 443/18, 301 00 statutární orgán
AGNIT Prague a.s. v likvidaci, IČO 28211634 Praha - Hlavní město Praha, Žitavského 499, 156 00 jiné
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Ministerstvo vnitra ČR, IČO 00007064 Praha - Hlavní město Praha, Nad Štolou 936/3, 170 00 člen rozkladové komise MV
Jiné věci movité
osobní automobil 2000000 kč kupní smlouva
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
2758858 kč výkon advokacie, pronájem nemovitostí /základ daně/

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/centralniregistroznameni/zaznamy/db54313c-de97-4aea-a4b2-055198885dc5
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 674 lidí darovalo 1 833 849 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy