e03d2a9c-044f-42c8-93ff-30d2fc439e54 Centrální registr oznámení

Osoba Andrej Babiš
Zdrojová data https://cro.justice.cz/verejnost/funkcionari/form/e03d2a9c-044f-42c8-93ff-30d2fc439e54
Výstupní oznámení 30. 11. 2017: 01. 01. 2017 - 26. 10. 2017 Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
AGABSY, a.s., IČO 26919958 Praha - Hlavní město Praha, Pyšelská 2327/2, 14900
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
ANO 2011, IČO 71443339 19500000 kč splátka půjčky
Honební společnost Bystřany, IČO 71155040 95 kč nájem honitby
AGROFERT, a.s., IČO 26185610 90418469,76 kč úrokový výnos
Finanční úřad pro Středočeský kraj, IČO 72080043 1542330 kč vrácený přeplatek na zálohách daně z příjmu
ANO 2011, IČO 71443339 13900 kč licenční poplatek
Vstupní oznámení 20. 12. 2017 (změněno 02. 07. 2018): 21. 10. 2017 - Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
AGABSY, a.s., IČO 26919958 Praha - Hlavní město Praha, Pyšelská 2327/2, 14900
Věci nemovité (předchozí)
pozemek kupní smlouva
pozemek kupní smlouva
pozemek kupní smlouva
pozemek kupní smlouva
pozemek kupní smlouva
pozemek kupní smlouva
pozemek kupní smlouva
pozemek kupní smlouva
nemovitost v zahraničí kupní smlouva
pozemek kupní smlouva
stavba, která není součástí pozemku, na němž je zřízena jiné
pozemek kupní smlouva
pozemek kupní smlouva
nemovitost v zahraničí kupní smlouva
pozemek kupní smlouva
pozemek kupní smlouva
pozemek kupní smlouva
pozemek kupní smlouva
pozemek kupní smlouva
pozemek kupní smlouva
jednotka (byt a podíl na společných částech domu) kupní smlouva
nemovitost v zahraničí kupní smlouva
pozemek kupní smlouva
pozemek kupní smlouva
pozemek kupní smlouva
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena kupní smlouva
pozemek kupní smlouva
pozemek kupní smlouva
nemovitost v zahraničí kupní smlouva
pozemek kupní smlouva
pozemek kupní smlouva
jednotka (byt a podíl na společných částech domu) kupní smlouva
nebytový prostor kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
LU0227757233   podílový list
CH0016032937   podílový list
IE00B5BMR087   podílový list
CH0038863350   akcie
CH0025238863   akcie
LI0107849189   podílový list
XS1575063315   dluhopis
IE00BCLWRF22   podílový list
CH0030170408   akcie
CH0024638212   akcie
CH0009002962   akcie
LU0329630130   podílový list
CH0103326762   jiné
GB0030810245   podílový list
XS1549577234   jiné
LU0806868112   podílový list
LU0100840759   podílový list
CH0012032048   akcie
CH0002497458   akcie
CH0362108182   jiné
LU0926440222   podílový list
LI0010404585   podílový list
LU0243958047   podílový list
CH0139101601   jiné
CZ0003509507   dluhopis
Jiné věci movité (předchozí)
hodinky VACHERON Constantin 900000 kč kupní smlouva
kapitálové životní pojištění 102340000 kč jiné
jiné pohledávky 155317738,64 kč jiné
peníze na běžném účtě 42989941,66 kč jiné
osobní automobil AUDI A8 3587000 kč kupní smlouva
Vstupní oznámení 19. 01. 2018 (změněno 12. 03. 2018): 06. 12. 2017 - Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
AGABSY, a.s., IČO 26919958 Praha - Hlavní město Praha, Pyšelská 2327/2, 14900
Věci nemovité (předchozí)
pozemek kupní smlouva
pozemek kupní smlouva
pozemek kupní smlouva
pozemek kupní smlouva
stavba, která není součástí pozemku, na němž je zřízena jiné
nemovitost v zahraničí kupní smlouva
pozemek kupní smlouva
pozemek kupní smlouva
pozemek kupní smlouva
nemovitost v zahraničí kupní smlouva
nemovitost v zahraničí kupní smlouva
pozemek kupní smlouva
jednotka (byt a podíl na společných částech domu) kupní smlouva
pozemek kupní smlouva
pozemek kupní smlouva
pozemek kupní smlouva
pozemek kupní smlouva
pozemek kupní smlouva
nemovitost v zahraničí kupní smlouva
pozemek kupní smlouva
pozemek kupní smlouva
pozemek kupní smlouva
pozemek kupní smlouva
jednotka (byt a podíl na společných částech domu) kupní smlouva
pozemek kupní smlouva
pozemek kupní smlouva
pozemek kupní smlouva
pozemek kupní smlouva
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena kupní smlouva
nebytový prostor kupní smlouva
pozemek kupní smlouva
pozemek kupní smlouva
pozemek kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
CH0012032048   akcie
LU0329630130   podílový list
CH0139101601   jiné
GB0030810245   podílový list
IE00BCLWRF22   podílový list
LU0243958047   podílový list
LU0227757233   podílový list
LU0806868112   podílový list
CH0009002962   akcie
CH0362108182   jiné
CH0038863350   akcie
CH0103326762   jiné
CH0002497458   akcie
LU0926440222   podílový list
CZ0003509507   dluhopis
CH0016032937   podílový list
CH0025238863   akcie
LI0107849189   podílový list
LI0010404585   podílový list
XS1575063315   dluhopis
CH0030170408   akcie
CH0024638212   akcie
LU0100840759   podílový list
XS1549577234   jiné
IE00B5BMR087   podílový list
Jiné věci movité (předchozí)
hodinky VACHERON Constantin 900000 kč kupní smlouva
jiné pohledávky 155317738,64 kč jiné
peníze na běžném účtě 42989941,66 kč jiné
kapitálové životní pojištění 102340000 kč jiné
osobní automobil AUDI A8 3587000 kč kupní smlouva
Průběžné oznámení 29. 06. 2018 (změněno 02. 07. 2018): 21. 10. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
AGABSY, a.s., IČO 26919958 Praha - Hlavní město Praha, Pyšelská 2327/2, 14900
Věci nemovité
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena 62060770 kč kupní smlouva
pozemek 0 kč kupní smlouva
jednotka (byt a podíl na společných částech domu) 0 kč kupní smlouva
pozemek 0 kč kupní smlouva
pozemek 17761000 kč kupní smlouva
pozemek 0 kč kupní smlouva
pozemek 408360 kč kupní smlouva
pozemek 301511 kč kupní smlouva
pozemek 119950 kč kupní smlouva
pozemek 0 kč kupní smlouva
nemovitost v zahraničí 1777000 kč kupní smlouva
pozemek 0 kč kupní smlouva
pozemek 0 kč kupní smlouva
pozemek 8420 kč kupní smlouva
pozemek 0 kč kupní smlouva
pozemek 0 kč kupní smlouva
pozemek 213580 kč kupní smlouva
pozemek 116560 kč kupní smlouva
nemovitost v zahraničí 30000 kč kupní smlouva
nebytový prostor 0 kč kupní smlouva
jednotka (byt a podíl na společných částech domu) 7386225 kč kupní smlouva
pozemek 15770 kč kupní smlouva
pozemek 0 kč kupní smlouva
pozemek 542290 kč kupní smlouva
pozemek 300 kč kupní smlouva
nemovitost v zahraničí 0 kč darovací smlouva
pozemek 0 kč kupní smlouva
pozemek 0 kč kupní smlouva
pozemek 0 kč kupní smlouva
pozemek 0 kč kupní smlouva
pozemek 0 kč kupní smlouva
stavba, která není součástí pozemku, na němž je zřízena 300000 kč jiné
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
CH0030170408   akcie
CH0362108182   jiné
LU0100840759   podílový list
CH0016032937   podílový list
CH0012032048   akcie
CH0024638212   akcie
IE00BCLWRF22   podílový list
CH0103326762   jiné
LI0010404585   podílový list
CZ0003509507   dluhopis
CH0139101601   jiné
CH0025238863   akcie
XS1549577234   jiné
LU0243958047   podílový list
CH0002497458   akcie
CH0009002962   akcie
LU0926440222   podílový list
LU0227757233   podílový list
LU0329630130   podílový list
GB0030810245   podílový list
LI0107849189   podílový list
IE00B5BMR087   podílový list
CH0038863350   akcie
LU0806868112   podílový list
XS1575063315   dluhopis
Jiné věci movité
osobní automobil AUDI A8 3587000 kč kupní smlouva
kapitálové životní pojištění 102340000 kč jiné
jiné pohledávky 149395257,34 kč jiné
hodinky VACHERON Constantin 900000 kč kupní smlouva
peníze na běžném účtě 43878786,87 kč jiné
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
ANO 2011, IČO 71443339 10000 kč licenční poplatky
Bank Vontobel AG 11614737,44 kč výnosy z kapitálového majetku
PRVNÍ ŽATECKÁ a.s., IČO 63144549 75846 kč pronájem pozemků
Výstupní oznámení 03. 07. 2018: 01. 01. 2018 - 06. 06. 2018 Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
AGABSY, a.s., IČO 26919958 Praha - Hlavní město Praha, Pyšelská 2327/2, 14900
Jiné věci movité
jiné pohledávky 207316830,25 kč jiné
peníze na běžném účtě 59671513,83 kč jiné
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
ANO 2011, IČO 71443339 1300 kč licenční poplatky
AGROFERT, a.s., IČO 26185610 90171424,76 kč úroky dluhopisy
95 kč nájem honitba
Bank Vontobel AG 17419417,54 kč výnosy z kapitálového majetku
2000 kč úroky
Vstupní oznámení 03. 07. 2018: 06. 06. 2018 - Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
AGABSY, a.s., IČO 26919958 Praha - Hlavní město Praha, Pyšelská 2327/2, 14900
Věci nemovité (předchozí)
pozemek 0 kč kupní smlouva
pozemek 0 kč kupní smlouva
nemovitost v zahraničí 1777000 kč kupní smlouva
pozemek 301511 kč kupní smlouva
pozemek 116560 kč kupní smlouva
pozemek 0 kč kupní smlouva
pozemek 0 kč kupní smlouva
pozemek 0 kč kupní smlouva
nebytový prostor 0 kč kupní smlouva
nemovitost v zahraničí 0 kč darovací smlouva
pozemek 408360 kč kupní smlouva
pozemek 0 kč kupní smlouva
pozemek 15770 kč kupní smlouva
pozemek 17761000 kč kupní smlouva
jednotka (byt a podíl na společných částech domu) 7386225 kč kupní smlouva
pozemek 0 kč kupní smlouva
nemovitost v zahraničí 30000 kč kupní smlouva
pozemek 0 kč kupní smlouva
pozemek 0 kč kupní smlouva
pozemek 0 kč kupní smlouva
pozemek 0 kč kupní smlouva
pozemek 119950 kč kupní smlouva
pozemek 0 kč kupní smlouva
stavba, která není součástí pozemku, na němž je zřízena 300000 kč jiné
jednotka (byt a podíl na společných částech domu) 0 kč kupní smlouva
pozemek 0 kč kupní smlouva
pozemek 8420 kč kupní smlouva
pozemek 213580 kč kupní smlouva
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena 62060770 kč kupní smlouva
pozemek 542290 kč kupní smlouva
pozemek 0 kč kupní smlouva
pozemek 300 kč kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
CH0103326762   jiné
LI0010404585   podílový list
LU0243958047   podílový list
CH0024638212   akcie
CH0030170408   akcie
GB0030810245   podílový list
LU0926440222   podílový list
LI0107849189   podílový list
CH0002497458   akcie
CZ0003509507   dluhopis
IE00BCLWRF22   podílový list
CH0038863350   akcie
LU0329630130   podílový list
CH0009002962   akcie
CH0012032048   akcie
CH0016032937   podílový list
LU0227757233   podílový list
CH0362108182   jiné
CH0025238863   akcie
CH0139101601   jiné
Jiné věci movité (předchozí)
osobní automobil AUDI A8 3587000 kč kupní smlouva
jiné pohledávky 207573230,25 kč jiné
kapitálové životní pojištění 102340000 kč jiné
hodinky VACHERON Constantin 900000 kč kupní smlouva
peníze na běžném účtě 59874466,39 kč jiné
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
ANO 2011, IČO 71443339 10000 kč licenční poplatky
PRVNÍ ŽATECKÁ a.s., IČO 63144549 75846 kč pronájem pozemků
Bank Vontobel AG 11614737,44 kč výnosy z kapitálového majetku

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/centralniregistroznameni/e03d2a9c-044f-42c8-93ff-30d2fc439e54
Popis API

Datové sady nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomožte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za dva roky nám 278 lidí darovalo 644 417 Kč.

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s načimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.

Chci také pomoci