Centrální registr oznámení f7292e36-b675-4001-8694-12534b105bc4


Osoba Martin Dušek
Zdrojová data https://cro.justice.cz/verejnost/funkcionari/form/f7292e36-b675-4001-8694-12534b105bc4
Vstupní oznámení 05. 12. 2018: 13. 11. 2018 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, výroba, obchod a služby Karlovy Vary - Karlovarský kraj, Příčná 334/15, 360 17 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
NEW-BAU s.r.o, IČO 29123615 Karlovy Vary - Karlovarský kraj, Příčná 334/15, 360 17
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Údržba silnic Karlovraského kraje, IČO 26402068 Karlovy Vary - Karlovarský kraj, Na Vlečce 177, 360 01 dozorčí orgán
Společnství vlastníků domu Petřín 2, IČO 75044161 Karlovy Vary - Karlovarský kraj, Petřín 692/2, 360 01 statutární orgán
KARLOVARSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., IČO 49790471 Karlovy Vary - Karlovarský kraj, Na Výšině 26, č.p. 348 26, 360 04 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Petr Haberzettl, IČO 12403105 Otovice - Karlovarský kraj, Horznětínská 182, 360 01 Správa nebytových prostor
Věci nemovité (předchozí)
  1. stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena (darovací smlouva)
Vstupní oznámení 05. 12. 2018: 13. 11. 2018 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, výroba, obchod a služby Karlovy Vary - Karlovarský kraj, Příčná 334/15, 360 17 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
NEW-BAU s.r.o, IČO 29123615 Karlovy Vary - Karlovarský kraj, Příčná 334/15, 360 17
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Údržba silnic Karlovraského kraje, IČO 26402068 Karlovy Vary - Karlovarský kraj, Na Vlečce 177, 360 01 dozorčí orgán
Společnství vlastníků domu Petřín 2, IČO 75044161 Karlovy Vary - Karlovarský kraj, Petřín 692/2, 360 01 statutární orgán
KARLOVARSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., IČO 49790471 Karlovy Vary - Karlovarský kraj, Na Výšině 26, č.p. 348 26, 360 04 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Petr Haberzettl, IČO 12403105 Otovice - Karlovarský kraj, Horznětínská 182, 360 01 Správa nebytových prostor
Věci nemovité (předchozí)
  1. jiné (darovací smlouva)
Vstupní oznámení 05. 12. 2018: 13. 11. 2018 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, výroba, obchod a služby Karlovy Vary - Karlovarský kraj, Příčná 334/15, 360 17 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
NEW-BAU s.r.o, IČO 29123615 Karlovy Vary - Karlovarský kraj, Příčná 334/15, 360 17
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Společnství vlastníků domu Petřín 2, IČO 75044161 Karlovy Vary - Karlovarský kraj, Petřín 692/2, 360 01 statutární orgán
KARLOVARSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., IČO 49790471 Karlovy Vary - Karlovarský kraj, Na Výšině 26, č.p. 348 26, 360 04 dozorčí orgán
Údržba silnic Karlovraského kraje, IČO 26402068 Karlovy Vary - Karlovarský kraj, Na Vlečce 177, 360 01 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Petr Haberzettl, IČO 12403105 Otovice - Karlovarský kraj, Horznětínská 182, 360 01 Správa nebytových prostor
Věci nemovité (předchozí)
  1. jiné (darovací smlouva)
Vstupní oznámení 05. 12. 2018: 13. 11. 2018 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, výroba, obchod a služby Karlovy Vary - Karlovarský kraj, Příčná 334/15, 360 17 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
NEW-BAU s.r.o, IČO 29123615 Karlovy Vary - Karlovarský kraj, Příčná 334/15, 360 17
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Údržba silnic Karlovraského kraje, IČO 26402068 Karlovy Vary - Karlovarský kraj, Na Vlečce 177, 360 01 dozorčí orgán
KARLOVARSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., IČO 49790471 Karlovy Vary - Karlovarský kraj, Na Výšině 26, č.p. 348 26, 360 04 dozorčí orgán
Společnství vlastníků domu Petřín 2, IČO 75044161 Karlovy Vary - Karlovarský kraj, Petřín 692/2, 360 01 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Petr Haberzettl, IČO 12403105 Otovice - Karlovarský kraj, Horznětínská 182, 360 01 Správa nebytových prostor
Věci nemovité (předchozí)
  1. jiné (darovací smlouva)
Průběžné oznámení 04. 06. 2019: 13. 11. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
stavební společnost Karlovy Vary - Karlovarský kraj, Příčná 334/15, 36017 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
NEW-BAU s.r.o, IČO 29123615 Karlovy Vary - Karlovarský kraj, Příčná 334/15, 360 17
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
KARLOVARSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., IČO 49790471 Karlovy Vary - Karlovarský kraj, Na Výšině 26, č.p. 348 26, 360 04 dozorčí orgán
Údržba silnic Karlovraského kraje, IČO 26402068 Karlovy Vary - Karlovarský kraj, Na Vlečce 177, 360 01 dozorčí orgán
Společnství vlastníků domu Petřín 2, IČO 75044161 Karlovy Vary - Karlovarský kraj, Petřín 692/2, 360 01 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Petr Haberzettl, IČO 12403105 Otovice - Karlovarský kraj, Horznětínská 182, 360 01 Správa nebytových prostor
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
USKK a.s., IČO 26402068 24660 kč
42000 kč
New-Bau s.r.o., IČO 29123615 60000 kč
Průběžné oznámení 04. 06. 2019: 13. 11. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
stavební společnost Karlovy Vary - Karlovarský kraj, Příčná 334/15, 36017 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
NEW-BAU s.r.o, IČO 29123615 Karlovy Vary - Karlovarský kraj, Příčná 334/15, 360 17
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Společnství vlastníků domu Petřín 2, IČO 75044161 Karlovy Vary - Karlovarský kraj, Petřín 692/2, 360 01 statutární orgán
KARLOVARSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., IČO 49790471 Karlovy Vary - Karlovarský kraj, Na Výšině 26, č.p. 348 26, 360 04 dozorčí orgán
Údržba silnic Karlovraského kraje, IČO 26402068 Karlovy Vary - Karlovarský kraj, Na Vlečce 177, 360 01 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Petr Haberzettl, IČO 12403105 Otovice - Karlovarský kraj, Horznětínská 182, 360 01 Správa nebytových prostor
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
42000 kč
USKK a.s., IČO 26402068 24660 kč
New-Bau s.r.o., IČO 29123615 60000 kč
Průběžné oznámení 04. 06. 2019: 13. 11. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
stavební společnost Karlovy Vary - Karlovarský kraj, Příčná 334/15, 36017 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
NEW-BAU s.r.o, IČO 29123615 Karlovy Vary - Karlovarský kraj, Příčná 334/15, 360 17
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Společnství vlastníků domu Petřín 2, IČO 75044161 Karlovy Vary - Karlovarský kraj, Petřín 692/2, 360 01 statutární orgán
KARLOVARSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., IČO 49790471 Karlovy Vary - Karlovarský kraj, Na Výšině 26, č.p. 348 26, 360 04 dozorčí orgán
Údržba silnic Karlovraského kraje, IČO 26402068 Karlovy Vary - Karlovarský kraj, Na Vlečce 177, 360 01 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Petr Haberzettl, IČO 12403105 Otovice - Karlovarský kraj, Horznětínská 182, 360 01 Správa nebytových prostor
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
New-Bau s.r.o., IČO 29123615 60000 kč
USKK a.s., IČO 26402068 24660 kč
42000 kč
Průběžné oznámení 04. 06. 2019: 13. 11. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
stavební společnost Karlovy Vary - Karlovarský kraj, Příčná 334/15, 36017 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
NEW-BAU s.r.o, IČO 29123615 Karlovy Vary - Karlovarský kraj, Příčná 334/15, 360 17
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Společnství vlastníků domu Petřín 2, IČO 75044161 Karlovy Vary - Karlovarský kraj, Petřín 692/2, 360 01 statutární orgán
Údržba silnic Karlovraského kraje, IČO 26402068 Karlovy Vary - Karlovarský kraj, Na Vlečce 177, 360 01 dozorčí orgán
KARLOVARSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., IČO 49790471 Karlovy Vary - Karlovarský kraj, Na Výšině 26, č.p. 348 26, 360 04 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Petr Haberzettl, IČO 12403105 Otovice - Karlovarský kraj, Horznětínská 182, 360 01 Správa nebytových prostor
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
New-Bau s.r.o., IČO 29123615 60000 kč
42000 kč
USKK a.s., IČO 26402068 24660 kč

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/centralniregistroznameni/f7292e36-b675-4001-8694-12534b105bc4
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 265 697 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy