Centrální registr oznámení f8a5f61a-c1fd-49db-b008-105d83e0b5ee


Osoba Ing. Václav Kroutil
Zdrojová data https://cro.justice.cz/verejnost/funkcionari/form/f8a5f61a-c1fd-49db-b008-105d83e0b5ee
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 28. 11. 2017 Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
Tilia k.s., IČO 63219166 Pardubice - Pardubický kraj, Milheimova 1846, 53002
Zemědělská a.s. Horní Bradlo, IČO 25995421 Horní Bradlo - Pardubický kraj, Horní Bradlo 57, 53953
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú., IČO 06372562 Pardubice - Pardubický kraj, náměstí Republiky 12, 53002 dozorčí orgán
Regionální rozvojová agntura Pk, IČO 69153361 Pardubice - Pardubický kraj, nám. Republiky 12, 53002 dozorčí orgán
Věci nemovité
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena dědění
pozemek dědění
pozemek darovací smlouva
pozemek darovací smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Zemědělská a.s. Horní Bradlo   akcie
Podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem
Tilia, k.s., IČO 63219166 Pardubice - Pardubický kraj, Milheimova 1846, 53002 100%
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 28. 11. 2017 Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
Zemědělská a.s. Horní Bradlo, IČO 25995421 Horní Bradlo - Pardubický kraj, Horní Bradlo 57, 53953
Tilia k.s., IČO 63219166 Pardubice - Pardubický kraj, Milheimova 1846, 53002
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Regionální rozvojová agntura Pk, IČO 69153361 Pardubice - Pardubický kraj, nám. Republiky 12, 53002 dozorčí orgán
Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú., IČO 06372562 Pardubice - Pardubický kraj, náměstí Republiky 12, 53002 dozorčí orgán
Věci nemovité
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha dědění
jiné dědění
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Zemědělská a.s. Horní Bradlo   akcie
Podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem
Tilia, k.s., IČO 63219166 Pardubice - Pardubický kraj, Milheimova 1846, 53002 100%
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 28. 11. 2017 Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
Tilia k.s., IČO 63219166 Pardubice - Pardubický kraj, Milheimova 1846, 53002
Zemědělská a.s. Horní Bradlo, IČO 25995421 Horní Bradlo - Pardubický kraj, Horní Bradlo 57, 53953
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Regionální rozvojová agntura Pk, IČO 69153361 Pardubice - Pardubický kraj, nám. Republiky 12, 53002 dozorčí orgán
Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú., IČO 06372562 Pardubice - Pardubický kraj, náměstí Republiky 12, 53002 dozorčí orgán
Věci nemovité
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
jiné dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Zemědělská a.s. Horní Bradlo   akcie
Podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem
Tilia, k.s., IČO 63219166 Pardubice - Pardubický kraj, Milheimova 1846, 53002 100%
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 28. 11. 2017 Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
Zemědělská a.s. Horní Bradlo, IČO 25995421 Horní Bradlo - Pardubický kraj, Horní Bradlo 57, 53953
Tilia k.s., IČO 63219166 Pardubice - Pardubický kraj, Milheimova 1846, 53002
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Regionální rozvojová agntura Pk, IČO 69153361 Pardubice - Pardubický kraj, nám. Republiky 12, 53002 dozorčí orgán
Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú., IČO 06372562 Pardubice - Pardubický kraj, náměstí Republiky 12, 53002 dozorčí orgán
Věci nemovité
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha dědění
jiné dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha darovací smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Zemědělská a.s. Horní Bradlo   akcie
Podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem
Tilia, k.s., IČO 63219166 Pardubice - Pardubický kraj, Milheimova 1846, 53002 100%
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 28. 11. 2017 Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
Tilia k.s., IČO 63219166 Pardubice - Pardubický kraj, Milheimova 1846, 53002
Zemědělská a.s. Horní Bradlo, IČO 25995421 Horní Bradlo - Pardubický kraj, Horní Bradlo 57, 53953
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú., IČO 06372562 Pardubice - Pardubický kraj, náměstí Republiky 12, 53002 dozorčí orgán
Regionální rozvojová agntura Pk, IČO 69153361 Pardubice - Pardubický kraj, nám. Republiky 12, 53002 dozorčí orgán
Věci nemovité
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha dědění
jiné dědění
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Zemědělská a.s. Horní Bradlo   akcie
Podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem
Tilia, k.s., IČO 63219166 Pardubice - Pardubický kraj, Milheimova 1846, 53002 100%
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 28. 11. 2017 Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
Zemědělská a.s. Horní Bradlo, IČO 25995421 Horní Bradlo - Pardubický kraj, Horní Bradlo 57, 53953
Tilia k.s., IČO 63219166 Pardubice - Pardubický kraj, Milheimova 1846, 53002
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú., IČO 06372562 Pardubice - Pardubický kraj, náměstí Republiky 12, 53002 dozorčí orgán
Regionální rozvojová agntura Pk, IČO 69153361 Pardubice - Pardubický kraj, nám. Republiky 12, 53002 dozorčí orgán
Věci nemovité
Ostatní plocha dědění
jiné dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Zemědělská a.s. Horní Bradlo   akcie
Podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem
Tilia, k.s., IČO 63219166 Pardubice - Pardubický kraj, Milheimova 1846, 53002 100%
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 28. 11. 2017 Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
Zemědělská a.s. Horní Bradlo, IČO 25995421 Horní Bradlo - Pardubický kraj, Horní Bradlo 57, 53953
Tilia k.s., IČO 63219166 Pardubice - Pardubický kraj, Milheimova 1846, 53002
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Regionální rozvojová agntura Pk, IČO 69153361 Pardubice - Pardubický kraj, nám. Republiky 12, 53002 dozorčí orgán
Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú., IČO 06372562 Pardubice - Pardubický kraj, náměstí Republiky 12, 53002 dozorčí orgán
Věci nemovité
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
jiné dědění
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha darovací smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Zemědělská a.s. Horní Bradlo   akcie
Podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem
Tilia, k.s., IČO 63219166 Pardubice - Pardubický kraj, Milheimova 1846, 53002 100%
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 27. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 27. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 27. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Průběžné oznámení 26. 06. 2019: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
Tilia k.s., IČO 63219166 Pardubice - Pardubický kraj, Milheimova 1846, 53002
Zemědělská a.s. Horní Bradlo, IČO 25995421 Horní Bradlo - Pardubický kraj, Horní Bradlo 57, 53953
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Regionální rozvojová agntura Pk, IČO 69153361 Pardubice - Pardubický kraj, nám. Republiky 12, 53002 dozorčí orgán
Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú., IČO 06372562 Pardubice - Pardubický kraj, náměstí Republiky 12, 53002 dozorčí orgán
Institut enviromentálních výzkumů a aplikací, z.s., IČO 07419112 Pardubice - Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 53002 řídící orgán
Podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem
Tilia, k.s., IČO 63219166 Pardubice - Pardubický kraj, Milheimova 1846, 53002 100%
Průběžné oznámení 26. 06. 2019: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
Zemědělská a.s. Horní Bradlo, IČO 25995421 Horní Bradlo - Pardubický kraj, Horní Bradlo 57, 53953
Tilia k.s., IČO 63219166 Pardubice - Pardubický kraj, Milheimova 1846, 53002
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Regionální rozvojová agntura Pk, IČO 69153361 Pardubice - Pardubický kraj, nám. Republiky 12, 53002 dozorčí orgán
Institut enviromentálních výzkumů a aplikací, z.s., IČO 07419112 Pardubice - Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 53002 řídící orgán
Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú., IČO 06372562 Pardubice - Pardubický kraj, náměstí Republiky 12, 53002 dozorčí orgán
Podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem
Tilia, k.s., IČO 63219166 Pardubice - Pardubický kraj, Milheimova 1846, 53002 100%
Průběžné oznámení 26. 06. 2019: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
Tilia k.s., IČO 63219166 Pardubice - Pardubický kraj, Milheimova 1846, 53002
Zemědělská a.s. Horní Bradlo, IČO 25995421 Horní Bradlo - Pardubický kraj, Horní Bradlo 57, 53953
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú., IČO 06372562 Pardubice - Pardubický kraj, náměstí Republiky 12, 53002 dozorčí orgán
Institut enviromentálních výzkumů a aplikací, z.s., IČO 07419112 Pardubice - Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 53002 řídící orgán
Regionální rozvojová agntura Pk, IČO 69153361 Pardubice - Pardubický kraj, nám. Republiky 12, 53002 dozorčí orgán
Podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem
Tilia, k.s., IČO 63219166 Pardubice - Pardubický kraj, Milheimova 1846, 53002 100%
Průběžné oznámení 26. 06. 2019: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
Zemědělská a.s. Horní Bradlo, IČO 25995421 Horní Bradlo - Pardubický kraj, Horní Bradlo 57, 53953
Tilia k.s., IČO 63219166 Pardubice - Pardubický kraj, Milheimova 1846, 53002
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Institut enviromentálních výzkumů a aplikací, z.s., IČO 07419112 Pardubice - Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 53002 řídící orgán
Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú., IČO 06372562 Pardubice - Pardubický kraj, náměstí Republiky 12, 53002 dozorčí orgán
Regionální rozvojová agntura Pk, IČO 69153361 Pardubice - Pardubický kraj, nám. Republiky 12, 53002 dozorčí orgán
Podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem
Tilia, k.s., IČO 63219166 Pardubice - Pardubický kraj, Milheimova 1846, 53002 100%
Průběžné oznámení 26. 06. 2019: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
Zemědělská a.s. Horní Bradlo, IČO 25995421 Horní Bradlo - Pardubický kraj, Horní Bradlo 57, 53953
Tilia k.s., IČO 63219166 Pardubice - Pardubický kraj, Milheimova 1846, 53002
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú., IČO 06372562 Pardubice - Pardubický kraj, náměstí Republiky 12, 53002 dozorčí orgán
Institut enviromentálních výzkumů a aplikací, z.s., IČO 07419112 Pardubice - Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 53002 řídící orgán
Regionální rozvojová agntura Pk, IČO 69153361 Pardubice - Pardubický kraj, nám. Republiky 12, 53002 dozorčí orgán
Podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem
Tilia, k.s., IČO 63219166 Pardubice - Pardubický kraj, Milheimova 1846, 53002 100%
Průběžné oznámení 24. 06. 2020: 01. 01. 2019 - 31. 12. 2019 Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
Zemědělská a.s. Horní Bradlo, IČO 25995421 Horní Bradlo - Pardubický kraj, Horní Bradlo 57, 53953
Tilia k.s., IČO 63219166 Pardubice - Pardubický kraj, Milheimova 1846, 53002
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Institut enviromentálních výzkumů a aplikací, z.s., IČO 07419112 Pardubice - Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 53002 řídící orgán
Regionální rozvojová agntura Pk, IČO 69153361 Pardubice - Pardubický kraj, nám. Republiky 12, 53002 dozorčí orgán
Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú., IČO 06372562 Pardubice - Pardubický kraj, náměstí Republiky 12, 53002 dozorčí orgán
Podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem
Tilia, k.s., IČO 63219166 Pardubice - Pardubický kraj, Milheimova 1846, 53002 100%
Průběžné oznámení 24. 06. 2020: 01. 01. 2019 - 31. 12. 2019 Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
Tilia k.s., IČO 63219166 Pardubice - Pardubický kraj, Milheimova 1846, 53002
Zemědělská a.s. Horní Bradlo, IČO 25995421 Horní Bradlo - Pardubický kraj, Horní Bradlo 57, 53953
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Regionální rozvojová agntura Pk, IČO 69153361 Pardubice - Pardubický kraj, nám. Republiky 12, 53002 dozorčí orgán
Institut enviromentálních výzkumů a aplikací, z.s., IČO 07419112 Pardubice - Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 53002 řídící orgán
Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú., IČO 06372562 Pardubice - Pardubický kraj, náměstí Republiky 12, 53002 dozorčí orgán
Podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem
Tilia, k.s., IČO 63219166 Pardubice - Pardubický kraj, Milheimova 1846, 53002 100%

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/centralniregistroznameni/f8a5f61a-c1fd-49db-b008-105d83e0b5ee
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 572 lidí darovalo 1 531 371 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy