Centrální registr oznámení fc057514-b8cf-42d5-aa50-e4cbba7c7f40


Osoba Ing. Jiří Němec
Zdrojová data https://cro.justice.cz/verejnost/funkcionari/form/fc057514-b8cf-42d5-aa50-e4cbba7c7f40
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 26. 11. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Zemědělská výroba Přeskače - Jihomoravský kraj, ulice nemáme 8, 67140 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o., IČO 71294571 Tlumačov - Zlínský kraj, Dolní 115, 76362 dozorčí orgán
Věci nemovité
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
byt kupní smlouva
jiné kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
jiné darovací smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Česká spořitelna a.s.   jiné
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 26. 11. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Zemědělská výroba Přeskače - Jihomoravský kraj, ulice nemáme 8, 67140 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o., IČO 71294571 Tlumačov - Zlínský kraj, Dolní 115, 76362 dozorčí orgán
Věci nemovité
pozemek kupní smlouva
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena darovací smlouva
pozemek kupní smlouva
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena kupní smlouva
pozemek kupní smlouva
pozemek kupní smlouva
pozemek kupní smlouva
pozemek kupní smlouva
pozemek kupní smlouva
pozemek kupní smlouva
pozemek kupní smlouva
jednotka (byt a podíl na společných částech domu) kupní smlouva
pozemek darovací smlouva
pozemek kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Česká spořitelna a.s.   jiné
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 26. 11. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Zemědělská výroba Přeskače - Jihomoravský kraj, ulice nemáme 8, 67140 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o., IČO 71294571 Tlumačov - Zlínský kraj, Dolní 115, 76362 dozorčí orgán
Věci nemovité
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
jiné kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
byt kupní smlouva
jiné darovací smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Česká spořitelna a.s.   jiné
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 26. 11. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Zemědělská výroba Přeskače - Jihomoravský kraj, ulice nemáme 8, 67140 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o., IČO 71294571 Tlumačov - Zlínský kraj, Dolní 115, 76362 dozorčí orgán
Věci nemovité
jiné kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
jiné darovací smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
byt kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Česká spořitelna a.s.   jiné
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 26. 11. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Zemědělská výroba Přeskače - Jihomoravský kraj, ulice nemáme 8, 67140 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o., IČO 71294571 Tlumačov - Zlínský kraj, Dolní 115, 76362 dozorčí orgán
Věci nemovité
jiné darovací smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
jiné kupní smlouva
byt kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Česká spořitelna a.s.   jiné
Průběžné oznámení 02. 07. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
zemědělství Přeskače - Jihomoravský kraj, Přeskače 8, 67140 samostatně
Věci nemovité
pozemek 500000 kč kupní smlouva
pozemek 200000 kč kupní smlouva
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
jde o hrubý příjem z něhož není odečteno hrazené sociální a zdravotní pojištění ani daň z příjmů
Průběžné oznámení 02. 07. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
zemědělství Přeskače - Jihomoravský kraj, Přeskače 8, 67140 samostatně
Věci nemovité
Ostatní plocha 500000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 200000 kč kupní smlouva
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
jde o hrubý příjem z něhož není odečteno hrazené sociální a zdravotní pojištění ani daň z příjmů
Průběžné oznámení 02. 07. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
zemědělství Přeskače - Jihomoravský kraj, Přeskače 8, 67140 samostatně
Věci nemovité
Ostatní plocha 500000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 200000 kč kupní smlouva
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
jde o hrubý příjem z něhož není odečteno hrazené sociální a zdravotní pojištění ani daň z příjmů
Průběžné oznámení 02. 07. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
zemědělství Přeskače - Jihomoravský kraj, Přeskače 8, 67140 samostatně
Věci nemovité
Ostatní plocha 200000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 500000 kč kupní smlouva
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
jde o hrubý příjem z něhož není odečteno hrazené sociální a zdravotní pojištění ani daň z příjmů
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 06. 08. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
vlastní podnikatelská činnost - soukromý zemědělec - jde o hrubý příjem z něhož není odečteno hrazené sociální a zdravotní pojištění ani daň z příjmů
Výstupní oznámení 30. 11. 2018: 01. 01. 2018 - 02. 11. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
soukromý zemědělec Přeskače - Jihomoravský kraj, není 8, 67140 samostatně
Věci nemovité
Ostatní plocha 300000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 50000 kč kupní smlouva
Vstupní oznámení 30. 11. 2018: 02. 11. 2018 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Zemědělská výroba Přeskače - Jihomoravský kraj, ulice nemáme 8, 67140 samostatně
Věci nemovité (předchozí)
 1. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 2. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 3. jiné (darovací smlouva)
 4. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 5. byt (kupní smlouva)
 6. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 7. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 8. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 9. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 10. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 11. Ostatní plocha (darovací smlouva)
 12. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 13. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 14. jiné (kupní smlouva)
 15. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 16. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 17. Ostatní plocha (kupní smlouva)
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
Česká spořitelna a.s.   jiné
Vstupní oznámení 30. 11. 2018: 02. 11. 2018 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Zemědělská výroba Přeskače - Jihomoravský kraj, ulice nemáme 8, 67140 samostatně
Věci nemovité (předchozí)
 1. pozemek (kupní smlouva)
 2. pozemek (darovací smlouva)
 3. pozemek (kupní smlouva)
 4. pozemek (kupní smlouva)
 5. pozemek (kupní smlouva)
 6. pozemek (kupní smlouva)
 7. pozemek (kupní smlouva)
 8. jednotka (byt a podíl na společných částech domu) (kupní smlouva)
 9. stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena (darovací smlouva)
 10. pozemek (kupní smlouva)
 11. pozemek (kupní smlouva)
 12. stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena (kupní smlouva)
 13. pozemek (kupní smlouva)
 14. pozemek (kupní smlouva)
 15. pozemek (kupní smlouva)
 16. pozemek (kupní smlouva)
 17. pozemek (kupní smlouva)
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
Česká spořitelna a.s.   jiné
Jiné věci movité (předchozí)
zemědělské stroje (traktory, pluh, diskový podmítač, postřikovač aj.) 3000000 kč kupní smlouva
Vstupní oznámení 30. 11. 2018: 02. 11. 2018 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Zemědělská výroba Přeskače - Jihomoravský kraj, ulice nemáme 8, 67140 samostatně
Věci nemovité (předchozí)
 1. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 2. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 3. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 4. jiné (darovací smlouva)
 5. jiné (kupní smlouva)
 6. byt (kupní smlouva)
 7. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 8. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 9. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 10. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 11. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 12. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 13. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 14. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 15. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 16. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 17. Ostatní plocha (darovací smlouva)
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
Česká spořitelna a.s.   jiné
Vstupní oznámení 30. 11. 2018: 02. 11. 2018 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Zemědělská výroba Přeskače - Jihomoravský kraj, ulice nemáme 8, 67140 samostatně
Věci nemovité (předchozí)
 1. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 2. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 3. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 4. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 5. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 6. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 7. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 8. byt (kupní smlouva)
 9. jiné (kupní smlouva)
 10. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 11. jiné (darovací smlouva)
 12. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 13. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 14. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 15. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 16. Ostatní plocha (darovací smlouva)
 17. Ostatní plocha (kupní smlouva)
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
Česká spořitelna a.s.   jiné
Výstupní oznámení 30. 11. 2018: 01. 01. 2018 - 02. 11. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
soukromý zemědělec Přeskače - Jihomoravský kraj, není 8, 67140 samostatně
Věci nemovité
Ostatní plocha 50000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 300000 kč kupní smlouva
Vstupní oznámení 30. 11. 2018: 02. 11. 2018 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Zemědělská výroba Přeskače - Jihomoravský kraj, ulice nemáme 8, 67140 samostatně
Věci nemovité (předchozí)
 1. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 2. byt (kupní smlouva)
 3. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 4. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 5. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 6. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 7. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 8. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 9. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 10. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 11. jiné (kupní smlouva)
 12. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 13. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 14. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 15. Ostatní plocha (darovací smlouva)
 16. jiné (darovací smlouva)
 17. Ostatní plocha (kupní smlouva)
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
Česká spořitelna a.s.   jiné
Výstupní oznámení 30. 11. 2018: 01. 01. 2018 - 02. 11. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
soukromý zemědělec Přeskače - Jihomoravský kraj, není 8, 67140 samostatně
Věci nemovité
pozemek 300000 kč kupní smlouva
pozemek 50000 kč kupní smlouva
Výstupní oznámení 30. 11. 2018: 01. 01. 2018 - 02. 11. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
soukromý zemědělec Přeskače - Jihomoravský kraj, není 8, 67140 samostatně
Věci nemovité
Ostatní plocha 300000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 50000 kč kupní smlouva
Průběžné oznámení 25. 06. 2019: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
zemědělství Přeskače, Přeskače 8, 67140 samostatně
Věci nemovité
budova bez čísla popisného nebo evidenčního 250000 kč kupní smlouva
Orná půda 350000 kč kupní smlouva
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
jde o hrubý příjem z něhož není odečteno hrazené sociální a zdravotní pojištění ani daň z příjmů
Průběžné oznámení 25. 06. 2019: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
zemědělství Přeskače, Přeskače 8, 67140 samostatně
Věci nemovité
budova bez čísla popisného nebo evidenčního 250000 kč kupní smlouva
Orná půda 350000 kč kupní smlouva
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
jde o hrubý příjem z něhož není odečteno hrazené sociální a zdravotní pojištění ani daň z příjmů
Průběžné oznámení 25. 06. 2019: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
zemědělství Přeskače, Přeskače 8, 67140 samostatně
Věci nemovité
Orná půda 350000 kč kupní smlouva
budova bez čísla popisného nebo evidenčního 250000 kč kupní smlouva
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
jde o hrubý příjem z něhož není odečteno hrazené sociální a zdravotní pojištění ani daň z příjmů

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/centralniregistroznameni/fc057514-b8cf-42d5-aa50-e4cbba7c7f40
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 425 lidí darovalo 1 202 441 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy