Snadné přidání nového datasetu

Příjemci podpor z registru de minimis 1000499203


Podpora1000499203
SubjektMěstská část Praha 3
ID prijemce v registru1001681274
PodporaOdstranění tvrdosti zákona dle ustanovení § 104ch odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí podpory malého rozsahu na základě Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 o použití čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013).
Forma podporyPromíjení penále ()
Účel podporyOdstranění tvrdosti zákona dle ustanovení § 104ch odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí podpory malého rozsahu na základě Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 o použití čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013).
ID projektu42013/1302618/20/013/303/Bui
Podporu poskytlČeská správa sociálního zabezpečení
Právní aktuRozhodnutí (3)
Výše podpory5 422 Kč / 206 EUR
Poskytnuta24.07.2020

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/de-minimis/zaznamy/1000499203
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.