Snadné přidání nového datasetu

Jednání vlády ČR 20221130-ruzne-c-1


1185/22 Návrh zákona o veřejných dražbách. 1186/22 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách. 1375/22 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů 1362/22 Návrh poslance Andreje Babiše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 326) 1368/22 Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2023 1317/22 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů 1344/22 Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých 1358/22 Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým) 1376/22 Zajištění fungování projektu Chytré karantény 2.0 v roce 2023 1357/22 Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za III. čtvrtletí 2022 1377/22 Návrh na propůjčení hodnosti brigádního generála 1369/22 Jmenování soudců 1364/22 Informace o veřejné zakázce „Opravy a údržba – technika letištního zabezpečení“ 1365/22 Informace o veřejné zakázce „LOKALITA č. 12 - vybudování administrativně technického areálu“ 1378/22 Informace o zakázce „Opravy a údržba - LRNS - letecká pozemní radionavigační a komunikační zařízení“ 1379/22 Informace o veřejné zakázce „Pořízení prostředků CCI 2022 - 2025“ 1380/22 Informace o veřejné zakázce „Servisní podpora letounů L-159 – všech verzí“ 1353/22 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1294/22 Návrh zákona o kompenzacích zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2022 osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby 1390/22 Změna usnesení vlády ze dne 6. dubna 2022 č. 285, ke stanovení strategických priorit vlády ČR ke zvládání dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu.

Datum jednání vlády 30. 11. 2022
Všechny projednávané body na tomto jednání vlády
Bod jednáníRůzné č.1
Obsah projednáváného bodu 1185/22 Návrh zákona o veřejných dražbách. 1186/22 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách. 1375/22 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů 1362/22 Návrh poslance Andreje Babiše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 326) 1368/22 Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2023 1317/22 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů 1344/22 Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých 1358/22 Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým) 1376/22 Zajištění fungování projektu Chytré karantény 2.0 v roce 2023 1357/22 Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za III. čtvrtletí 2022 1377/22 Návrh na propůjčení hodnosti brigádního generála 1369/22 Jmenování soudců 1364/22 Informace o veřejné zakázce „Opravy a údržba – technika letištního zabezpečení“ 1365/22 Informace o veřejné zakázce „LOKALITA č. 12 - vybudování administrativně technického areálu“ 1378/22 Informace o zakázce „Opravy a údržba - LRNS - letecká pozemní radionavigační a komunikační zařízení“ 1379/22 Informace o veřejné zakázce „Pořízení prostředků CCI 2022 - 2025“ 1380/22 Informace o veřejné zakázce „Servisní podpora letounů L-159 – všech verzí“ 1353/22 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1294/22 Návrh zákona o kompenzacích zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2022 osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby 1390/22 Změna usnesení vlády ze dne 6. dubna 2022 č. 285, ke stanovení strategických priorit vlády ČR ke zvládání dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu.
Legislativní dokumenty https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSCJRFALL6 https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSCJRFUEZD https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSCKBGEJVT https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSCKXBGXMS https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNCK5F6XJV https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSCKHC235E https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNCKXFDMUM https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNCKBF5YGV https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSCHVG2D0V
Zdroj jednání vlády https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2022-11-30

Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/jednani-vlady/zaznamy/20221130-ruzne-c-1
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.