Rozhodnutí UOHS 13454


Číslo jednací ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř
Instance I.
Věc
Rekvalifikace – opatření aktivní politiky zaměstnanosti, doprava a provoz, Poradenství – opatření aktivní politiky zaměstnanosti, Rekvalifikace – opatření aktivní politiky zaměstnanosti
Účastníci Česká republika – Úřad práce České republiky
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 02.03.2016
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-13454.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř              Brno: 22. února 2016   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve věci spáchání správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. f) citovaného zákona, jichž se dopustil   zadavatel – Česká republika – Úřad práce České republiky, IČO 72496991, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek „Rekvalifikace – opatření aktivní politiky zaměstnanosti, doprava a provoz“ formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 17. 8. 2009 a uveřejněno v Informačním systému o veřejných zakázkách dne 21. 8. 2009 pod ev. č. 60035205, „Poradenství – opatření aktivní politiky zaměstnanosti“ formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 19. 11. 2009 a uveřejněno v Informačním systému o veřejných zakázkách dne 23. 11. 2009 pod ev. č. 60038879, ve znění opravy uveřejněné dne 31. 12. 2009, „Rekvalifikace – opatření aktivní politiky zaměstnanosti“ formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 2. 12. 2009 a uveřejněno v Informačním systému o veřejných zakázkách dne 4. 12. 2009 pod ev. č. 60039404,   vydává podle § 150 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tento     příkaz: I. Zadavatel – Česká republika – Úřad práce České republiky, IČO 72496991, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v rozporu s § 155 odst. 1 ve spojení s § 6 odst. 1 citovaného zákona neuchoval písemnou zprávu ve smyslu § 85 odst. 1 citovaného zákona o veřejné zakázce „Rekvalifikace – opatření aktivní politiky zaměstnanosti, doprava a provoz“ zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 17. 8. 2009 a uveřejněno v Informačním systému o veřejných zakázkách dne 21. 8. 2009 pod ev. č. 60035205, po dobu 10 let od uzavření rámcové smlouvy s uchazeči Jan Šroll, IČO 11052252, místem podnikání K Tábořišti 182, 547 01 Náchod, Autoškola Fiedler s.r.o., IČO 25944266, se sídlem Šalounova 87, 550 01 Broumov, Autoškola Jiří Vít, s.r.o., IČO 26000148, se sídlem Manželů Burdychových 240, 549 41 Červený Kostelec a Roman Fiedler, IČO 11595949, místem podnikání Šalounova 87, 550 01 Broumov dne 10. 2. 2010, když ani ve lhůtě stanovené v žádosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže čj. ÚOHS-P1240,1248,1249/2015/VZ-40910/2015/522/PKř ze dne 25. 11. 2015 o zaslání dokumentace o veřejné zakázce, ani později do dne vydání tohoto příkazu, tuto část dokumentace o veřejné zakázce nepředložil. II. Zadavatel – Česká republika – Úřad práce České republiky, IČO 72496991, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v rozporu s § 155 odst. 1 ve spojení s § 6 odst. 1 citovaného zákona neuchoval písemnou zprávu ve smyslu § 85 odst. 1 citovaného zákona o části I. „Individuální poradenství“ veřejné zakázky „Poradenství – opatření aktivní politiky zaměstnanosti“ zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 19. 11. 2009 a uveřejněno v Informačním systému o veřejných zakázkách dne 23. 11. 2009 pod ev. č. 60038879, ve znění opravy uveřejněné dne 31. 12. 2009, po dobu 10 let od uzavření rámcové smlouvy s uchazeči Most k životu o.p.s., IČO 25915720, se sídlem Šikmá 300, 541 03 Trutnov, NICOM, a.s., IČO 26226375, se sídlem Strážnická 10, 627 00 Brno a POE EDUCO, spol. s r.o., IČO 64089398, se sídlem Štefánikova 2086/12, 741 01 Nový Jičín dne 17. 6. 2010, když ani ve lhůtě stanovené v žádosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže čj. ÚOHS-P1240,1248,1249/2015/VZ-40910/2015/522/PKř ze dne 25. 11. 2015 o zaslání dokumentace o veřejné zakázce, ani později do dne vydání tohoto příkazu, tuto část dokumentace o veřejné zakázce nepředložil.  III. Zadavatel – Česká republika – Úřad práce České republiky, IČO 72496991, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v rozporu s § 155 odst. 1 ve spojení s § 6 odst. 1 citovaného zákona neuchoval písemnou zprávu ve smyslu § 85 odst. 1 citovaného zákona o části II. „JOB Klub“ veřejné zakázky „Poradenství – opatření aktivní politiky zaměstnanosti“ zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 19. 11. 2009 a uveřejněno v Informačním systému o veřejných zakázkách dne 23. 11. 2009 pod ev. č. 60038879, ve znění opravy uveřejněné dne 31. 12. 2009, po dobu 10 let od uzavření rámcové smlouvy s uchazečem DIVERTA, a.s., IČO 28180615, se sídlem Sportovní 501, 282 01 Český Brod dne 10. 5. 2010, když ani ve lhůtě stanovené v žádosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže čj. ÚOHS-P1240,1248,1249/2015/VZ-40910/2015/522/PKř ze dne 25. 11. 2015 o zaslání dokumentace o veřejné zakázce, ani později do dne vydání tohoto příkazu, tuto část dokumentace o veřejné zakázce nepředložil.  IV. Zadavatel – Česká republika – Úřad práce České republiky, IČO 72496991, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v rozporu s § 155 odst. 1 ve spojení s § 6 odst. 1 citovaného zákona neuchoval písemnou zprávu ve smyslu § 85 odst. 1 citovaného zákona o části III. „Počítačová profesní a pracovní diagnostika COMDI“ veřejné zakázky „Poradenství – opatření aktivní politiky zaměstnanosti“ zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 19. 11. 2009 a uveřejněno v Informačním systému o veřejných zakázkách dne 23. 11. 2009 pod ev. č. 60038879, ve znění opravy uveřejněné dne 31. 12. 2009, po dobu 10 let od uzavření rámcové smlouvy s uchazečem AgroKonzulta Žamberk, IČO 13584286, se sídlem Klostermanova 1258, 564 01 Žamberk dne 7. 5. 2010, když ani ve lhůtě stanovené v žádosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže čj. ÚOHS-P1240,1248,1249/2015/VZ-40910/2015/522/PKř ze dne 25. 11. 2015 o zaslání dokumentace o veřejné zakázce, ani později do dne vydání tohoto příkazu, tuto část dokumentace o veřejné zakázce nepředložil.  V. Zadavatel – Česká republika – Úřad práce České republiky, IČO 72496991, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v rozporu s § 155 odst. 1 ve spojení s § 6 odst. 1 citovaného zákona neuchoval písemnou zprávu ve smyslu § 85 odst. 1 citovaného zákona o části IV. „Portál MPSV“ veřejné zakázky „Poradenství – opatření aktivní politiky zaměstnanosti“ zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 19. 11. 2009 a uveřejněno v Informačním systému o veřejných zakázkách dne 23. 11. 2009 pod ev. č. 60038879, ve znění opravy uveřejněné dne 31. 12. 2009, po dobu 10 let od uzavření rámcové smlouvy s uchazeči AgroKonzulta Žamberk, IČO 13584286, se sídlem Klostermanova 1258, 564 01 Žamberk, POE EDUCO, spol. s r.o., IČO 64089398, se sídlem Štefánikova 2086/12, 741 01 Nový Jičín a DIVERTA, a.s., IČO 28180615, se sídlem Sportovní 501, 282 01 Český Brod dne 21. 6. 2010, když ani ve lhůtě stanovené v žádosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže čj. ÚOHS-P1240,1248,1249/2015/VZ-40910/2015/522/PKř ze dne 25. 11. 2015 o zaslání dokumentace o veřejné zakázce, ani později do dne vydání tohoto příkazu, tuto část dokumentace o veřejné zakázce nepředložil. VI. Zadavatel – Česká republika – Úřad práce České republiky, IČO 72496991, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v rozporu s § 155 odst. 1 ve spojení s § 6 odst. 1 citovaného zákona neuchoval písemnou zprávu ve smyslu § 85 odst. 1 citovaného zákona o části V. „Krátkodobé poradenské aktivity“ veřejné zakázky „Poradenství – opatření aktivní politiky zaměstnanosti“ zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 19. 11. 2009 a uveřejněno v Informačním systému o veřejných zakázkách dne 23. 11. 2009 pod ev. č. 60038879, ve znění opravy uveřejněné dne 31. 12. 2009, po dobu 10 let od uzavření rámcové smlouvy s uchazeči AgroKonzulta Žamberk, IČO 13584286, se sídlem Klostermanova 1258, 564 01 Žamberk, POE EDUCO, spol. s r.o., IČO 64089398, se sídlem Štefánikova 2086/12, 741 01 Nový Jičín a DIVERTA, a.s., IČO 28180615, se sídlem Sportovní 501, 282 01 Český Brod dne 21. 6. 2010, když ani ve lhůtě stanovené v žádosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže čj. ÚOHS-P1240,1248,1249/2015/VZ-40910/2015/522/PKř ze dne 25. 11. 2015 o zaslání dokumentace o veřejné zakázce, ani později do dne vydání tohoto příkazu, tuto část dokumentace o veřejné zakázce nepředložil. VII. Zadavatel – Česká republika – Úřad práce České republiky, IČO 72496991, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v rozporu s § 155 odst. 1 ve spojení s § 6 odst. 1 citovaného zákona neuchoval písemnou zprávu ve smyslu § 85 odst. 1 citovaného zákona o části I. „Rekvalifikace v oblasti podnikání“ veřejné zakázky „Rekvalifikace – opatření aktivní politiky zaměstnanosti“ zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 2. 12. 2009 a uveřejněno v Informačním systému o veřejných zakázkách dne 4. 12. 2009 pod ev. č. 60039404, po dobu 10 let od uzavření rámcové smlouvy s uchazečem MAVO s.r.o., IČO 62579461, se sídlem Černošická 20, 252 28 Vonokosy dne 1. 4. 2010, když ani ve lhůtě stanovené v žádosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže čj. ÚOHS-P1240,1248,1249/2015/VZ-40910/2015/522/PKř ze dne 25. 11. 2015 o zaslání dokumentace o veřejné zakázce, ani později do dne vydání tohoto příkazu, tuto část dokumentace o veřejné zakázce nepředložil. VIII. Zadavatel – Česká republika – Úřad práce České republiky, IČO 72496991, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v rozporu s § 155 odst. 1 ve spojení s § 6 odst. 1 citovaného zákona neuchoval písemnou zprávu ve smyslu § 85 odst. 1 citovaného zákona o části II. „Rekvalifikace v oblasti sociálních služeb“ veřejné zakázky „Rekvalifikace – opatření aktivní politiky zaměstnanosti“ zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 2. 12. 2009 a uveřejněno v Informačním systému o veřejných zakázkách dne 4. 12. 2009 pod ev. č. 60039404, po dobu 10 let od uzavření rámcové smlouvy s uchazečem Občanské sdružení Za důstojné stáří, IČO 69059641, se sídlem Senovážné nám. 16/1565, 110 00 Praha 1 – Nové Město dne 21. 4. 2010, když ani ve lhůtě stanovené v žádosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže čj. ÚOHS-P1240,1248,1249/2015/VZ-40910/2015/522/PKř ze dne 25. 11. 2015 o zaslání dokumentace o veřejné zakázce, ani později do dne vydání tohoto příkazu, tuto část dokumentace o veřejné zakázce nepředložil. IX. Zadavatel – Česká republika – Úřad práce České republiky, IČO 72496991, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v rozporu s § 155 odst. 1 ve spojení s § 6 odst. 1 citovaného zákona neuchoval písemnou zprávu ve smyslu § 85 odst. 1 citovaného zákona o části III. „Rekvalifikace v oblasti stavebnictví“ veřejné zakázky „Rekvalifikace – opatření aktivní politiky zaměstnanosti“ zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 2. 12. 2009 a uveřejněno v Informačním systému o veřejných zakázkách dne 4. 12. 2009 pod ev. č. 60039404, po dobu 10 let od zrušení zadávacího řízení na III. část předmětné veřejné zakázky dne 7. 1. 2010, když ani ve lhůtě stanovené v žádosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže čj. ÚOHS-P1240,1248,1249/2015/VZ-40910/2015/522/PKř ze dne 25. 11. 2015 o zaslání dokumentace o veřejné zakázce, ani později do dne vydání tohoto příkazu, tuto část dokumentace o veřejné zakázce nepředložil. X. Za spáchání správních deliktů uvedených ve výrocích I. až IX. tohoto příkazu se zadavateli – Česká republika – Úřad práce České republiky, IČO 72496991, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 – ukládá podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,   pokuta ve výši 15 000 Kč (patnáct tisíc korun českých). Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu.   ODŮVODNĚNÍ 1.             Zadavatel – Česká republika – Úřad práce České republiky, IČO 72496991, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 (dále jen „zadavatel“[1]) – zahájil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“[2]), otevřené řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Rekvalifikace – opatření aktivní politiky zaměstnanosti, doprava a provoz“, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 17. 8. 2009 a uveřejněno v Informačním systému o veřejných zakázkách dne 21. 8. 2009 pod ev. č. 60035205 (dále jen „veřejná zakázka 1“). 2.             Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 1 činila 5 000 000 Kč. 3.             Zadavatel na plnění předmětu veřejné zakázky 1 uzavřel rámcovou smlouvu s uchazeči Jan Šroll, IČO 11052252, místem podnikání K Tábořišti 182, 547 01 Náchod, Autoškola Fiedler s.r.o., IČO 25944266, se sídlem Šalounova 87, 550 01 Broumov, Autoškola Jiří Vít, s.r.o., IČO 26000148, se sídlem Manželů Burdychových 240, 549 41 Červený Kostelec a Roman Fiedler, IČO 11595949, místem podnikání Šalounova 87, 550 01 Broumov dne 10. 2. 2010 (dále jen „rámcová smlouva na veřejnou zakázku 1“). 4.             Zadavatel rovněž zahájil podle zákona otevřené řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Poradenství – opatření aktivní politiky zaměstnanosti“, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 19. 11. 2009 a uveřejněno v Informačním systému o veřejných zakázkách dne 23. 11. 2009 pod ev. č. 60038879, ve znění opravy uveřejněné dne 31. 12. 2009 (dále jen „veřejná zakázka 2“). 5.             Dle zadávací dokumentace zadavatel rozdělil veřejnou zakázku 2 na 5 částí: I. část Individuální poradenství, II. část JOB Klub, III. část Počítačová profesní a pracovní diagnostika COMDI, IV. část Portál MPSV, V. část Krátkodobé poradenské aktivity. 6.             Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky 2 činila 11 740 800 Kč, přičemž předpokládaná hodnota I. části byla 5 184 000 Kč, II. části 600 000 Kč, III. části 600 000 Kč, IV. části 1 500 000 Kč a V. části 1 900 000 Kč. 7.             Zadavatel na plnění předmětu I. části veřejné zakázky 2 uzavřel rámcovou smlouvu s uchazeči Most k životu o.p.s., IČO 25915720, se sídlem Šikmá 300, 541 03 Trutnov, NICOM, a.s., IČO 26226375, se sídlem Strážnická 10, 627 00 Brno a POE EDUCO, spol. s r.o., IČO 64089398, se sídlem Štefánikova 2086/12, 741 01 Nový Jičín dne 17. 6. 2010 (dále jen „rámcová smlouva na I. část veřejné zakázky 2“). 8.             Zadavatel na plnění předmětu II. části veřejné zakázky 2 uzavřel rámcovou smlouvu s uchazečem DIVERTA, a.s., IČO 28180615, se sídlem Sportovní 501, 282 01 Český Brod dne 10. 5. 2010 (dále jen „rámcová smlouva na II. část veřejné zakázky 2“). 9.             Zadavatel na plnění předmětu III. části veřejné zakázky 2 uzavřel rámcovou smlouvu s uchazečem AgroKonzulta Žamberk, IČO 13584286, se sídlem Klostermanova 1258, 564 01 Žamberk dne 7. 5. 2010 (dále jen „rámcová smlouva na III. část veřejné zakázky 2“). 10.         Zadavatel na plnění předmětu IV. části veřejné zakázky 2 uzavřel rámcovou smlouvu s uchazeči AgroKonzulta Žamberk, IČO 13584286, se sídlem Klostermanova 1258, 564 01 Žamberk, POE EDUCO, spol. s r.o., IČO 64089398, se sídlem Štefánikova 2086/12, 741 01 Nový Jičín a DIVERTA, a.s., IČO 28180615, se sídlem Sportovní 501, 282 01 Český Brod dne 21. 6. 2010 (dále jen „rámcová smlouva na IV. část veřejné zakázky 2“). 11.         Zadavatel na plnění předmětu V. části veřejné zakázky 2 uzavřel rámcovou smlouvu s uchazeči AgroKonzulta Žamberk, IČO 13584286, se sídlem Klostermanova 1258, 564 01 Žamberk, POE EDUCO, spol. s r.o., IČO 64089398, se sídlem Štefánikova 2086/12, 741 01 Nový Jičín a DIVERTA, a.s., IČO 28180615, se sídlem Sportovní 501, 282 01 Český Brod dne 21. 6. 2010 (dále jen „rámcová smlouva na V. část veřejné zakázky 2“). 12.         Zadavatel dále zahájil podle zákona otevřené řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Rekvalifikace – opatření aktivní politiky zaměstnanosti“, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 2. 12. 2009 a uveřejněno v Informačním systému o veřejných zakázkách dne 4. 12. 2009 pod ev. č. 60039404 (dále jen „veřejná zakázka 3“). 13.         Dle zadávací dokumentace zadavatel rozdělil veřejnou zakázku 3 na 3 části: I. část Rekvalifikace v oblasti podnikání, II. část Rekvalifikace v oblasti sociálních služeb, III. část Rekvalifikace v oblasti stavebnictví. 14.         Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky 3 činila 2 850 000 Kč, přičemž předpokládaná hodnota I. části byla 1 000 000 Kč, II. části 850 000 Kč a III. části 1 000 000 Kč. 15.         Zadavatel na plnění předmětu I. části veřejné zakázky 3 uzavřel rámcovou smlouvu s uchazečem MAVO s.r.o., IČO 62579461, se sídlem Černošická 20, 252 28 Vonokosy dne 1. 4. 2010 (dále jen „rámcová smlouva na I. část veřejné zakázky 3“). 16.         Zadavatel na plnění předmětu II. části veřejné zakázky 3 uzavřel rámcovou smlouvu s uchazečem Občanské sdružení Za důstojné stáří, IČO 69059641, se sídlem Senovážné nám. 16/1565, 110 00 Praha 1 – Nové Město dne 21. 4. 2010 (dále jen „rámcová smlouva na II. část veřejné zakázky 3“). 17.         Zadavatel dne 7. 1. 2010 rozhodl o zrušení zadávacího řízení na III. část veřejné zakázky 3. 18.         Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona k výkonu dohledu nad postupy zadavatelů při zadávání veřejných zakázek a soutěži o návrh, obdržel podnět k přezkoumání postupu zadavatele v souvislosti se zadáváním předmětných veřejných zakázek, přičemž v rámci šetření podnětu si Úřad vyžádal od zadavatele vyjádření k podnětu a dále dokumentaci o předmětných veřejných zakázkách. 19.         Po přezkoumání předložených podkladů, jež jsou součástí spisu vedeného v této věci pod sp. zn. S0096/2016/VZ, Úřad dospěl k závěru, že zadavatel nepostupoval při uchovávání dokumentace o výše uvedených veřejných zakázkách v souladu se zákonem. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti. 20.         Podle § 150 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) lze povinnost v řízení z moci úřední a ve sporném řízení uložit formou písemného příkazu. Příkaz může správní orgán vydat, považuje-li skutkové zjištění za dostatečné; vydání příkazu může být prvním úkonem v řízení. V tomto případě je vydání příkazu prvním úkonem ve správním řízení. K právnímu postavení zadavatele 21.         Před zkoumáním samotného postupu zadavatele v souvislosti se zadávacími řízeními se Úřad nejprve zabýval otázkou, zda zadavatel – Česká republika – Úřad práce České republiky – naplňuje definici zadavatele podle zákona. 22.         Podle § 2 odst. 2 písm. a) zákona je veřejným zadavatelem Česká republika. 23.         Podle § 3 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, jsou organizačními složkami státu ministerstva a jiné správní úřady. 24.         Podle § 3 odst. 2 citovaného zákona organizační složka není právnickou osobou. Tím není dotčena její působnost nebo výkon předmětu činnosti podle zvláštních právních předpisů a její jednání v těchto případech je jednáním státu. 25.         Podle § 1 odst. 1 věty druhé zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je Úřad práce správním úřadem s celostátní působností. (Nad rámec právě uvedeného pak Úřad dodává, že rovněž Úřad práce v Náchodě, IČO 00653489, se sídlem Kladská 1092, 547 01 Náchod, tedy právní předchůdce Úřadu práce České republiky, byl zadavatelem ve smyslu § 2 odst. 2 písm. a) zákona, jelikož podle § 7 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění účinném ke dni zahájení předmětných zadávacích řízení, byly úřady práce správními úřady, a tedy organizačními složkami státu ve smyslu § 3 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů.) 26.         Na základě výše uvedených ustanovení lze konstatovat, že zadavatel naplňuje definici veřejného zadavatele uvedenou v § 2 odst. 2 písm. a) zákona. Relevantní ustanovení zákona 27.         Podle § 6 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 28.         Podle § 85 odst. 1 zákona vyhotoví zadavatel o každé nadlimitní veřejné zakázce písemnou zprávu. 29.         Podle § 98 odst. 4 zákona je-li veřejná zakázka rozdělena na části, vztahují se ustanovení tohoto zákona týkající se postupů zadavatele v zadávacím řízení či práv a povinností dodavatele na každou jednotlivou část, nevyplývá-li z tohoto zákona jinak. 30.         Podle § 120 odst. 1 písm. c) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nepořídí nebo neuchová dokumentaci o veřejné zakázce podle § 109 a 155. 31.         Podle § 120 odst. 1 písm. f) zákona ve znění účinném od 1. 4. 2012 (dále jen „zákon v pozdějším znění“) se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nepořídí nebo neuchová dokumentaci podle § 109 nebo 155. 32.         Podle § 155 odst. 1 zákona je zadavatel povinen uchovávat dokumentaci o veřejné zakázce a záznamy o elektronických úkonech podle § 149 po dobu 5 let od uzavření smlouvy, její změny nebo od zrušení zadávacího řízení, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak; dokumentací o veřejné zakázce se rozumí souhrn všech dokumentů v listinné či elektronické podobě, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje tento zákon, včetně úplného znění originálů nabídek všech dodavatelů a uzavřených smluv. 33.         Podle § 155 odst. 1 zákona v pozdějším znění je zadavatel povinen uchovávat dokumentaci o veřejné zakázce a záznamy o úkonech učiněných elektronicky podle § 149 po dobu 10 let od uzavření smlouvy, její změny nebo od zrušení zadávacího řízení, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. 34.         Podle čl. II odst. 1 zákona č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela zákona“), se zadávání veřejných zakázek, soutěže o návrh a řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí podle dosavadních právních předpisů. 35.         Podle čl. II odst. 2 novely zákona v řízeních o přezkoumání úkonů zadavatele, která byla zahájena po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a která na zadávání veřejných zakázek nebo soutěž o návrh podle bodu 1 navazují, se postupuje podle dosavadních právních předpisů. Ke spáchání správních deliktů zadavatelem 36.         K výrokům I. až IX. tohoto příkazu se Úřad vyjádří souhrnně, neboť se ve všech případech jedná o spáchání téhož správního deliktu spočívajícího v porušení téže povinnosti stanovené zákonem. Úřad povinnost uchování písemných zpráv po dobu 10 let od uzavření smlouvy, její změny nebo od zrušení zadávacího řízení posuzuje v souladu s ustanovením § 98 odst. 4 zákona samostatně ve vztahu ke každé části veřejné zakázky. 37.         Za účelem plnění předmětu veřejné zakázky 1 zadavatel uzavřel dne 10. 2. 2010 rámcovou smlouvu na veřejnou zakázku 1. 38.         Za účelem plnění předmětu I. části veřejné zakázky 2 zadavatel uzavřel dne 17. 6. 2010 rámcovou smlouvu na I. část veřejné zakázky 2. 39.         Za účelem plnění předmětu II. části veřejné zakázky 2 zadavatel uzavřel dne 10. 5. 2010 rámcovou smlouvu na II. část veřejné zakázky 2. 40.         Za účelem plnění předmětu III. části veřejné zakázky 2 zadavatel uzavřel dne 7. 5. 2010 rámcovou smlouvu na III. část veřejné zakázky 2. 41.         Za účelem plnění předmětu IV. části veřejné zakázky 2 zadavatel uzavřel dne 21. 6. 2010 rámcovou smlouvu na IV. část veřejné zakázky 2. 42.         Za účelem plnění předmětu V. části veřejné zakázky 2 zadavatel uzavřel dne 21. 6. 2010 rámcovou smlouvu na V. část veřejné zakázky 2. 43.         Za účelem plnění předmětu I. části veřejné zakázky 3 zadavatel uzavřel dne 1. 4. 2010 rámcovou smlouvu na I. část veřejné zakázky 3. 44.         Za účelem plnění předmětu II. části veřejné zakázky 3 zadavatel uzavřel dne 21. 4. 2010 rámcovou smlouvu na II. část veřejné zakázky 3. 45.         Dne 7. 1. 2010 zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení na III. část veřejné zakázky 3. 46.         S ohledem na zadavatelem zvolenou formu zadávacího řízení a ustanovení § 85 odst. 1 zákona byl zadavatel v průběhu zadávacího řízení povinen pořídit a následně uchovat písemnou zprávu ve smyslu § 85 odst. 1 zákona, a to po dobu zákonem stanovenou v § 155 odst. 1 zákona v pozdějším znění. 47.         V této souvislosti Úřad uvádí, že ačkoliv zadavatel byl povinen dle zákona ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy, resp. ke dni zrušení zadávacího řízení uchovávat dokumentaci o předmětných veřejných zakázkách (a tedy i písemné zprávy ve smyslu § 85 odst. 1 zákona) po dobu 5 let od uzavření smlouvy, její změny nebo od zrušení zadávacího řízení, došlo s účinností ode dne 1. 4. 2012 – tedy v době, kdy zadavateli běžela „původní“ doba 5 let pro uchování dokumentace o předmětných veřejných zakázkách, ke změně povinností ve vztahu k uchování dokumentace o veřejných zakázkách v tom smyslu, že podle § 155 odst. 1 zákona v pozdějším znění (viz body 34. a násl. odůvodnění tohoto příkazu) je zadavatel povinen uchovávat dokumentaci o veřejné zakázce po dobu 10 let od uzavření smlouvy, její změny nebo od zrušení zadávacího řízení. V této souvislosti Úřad dodává, že zadavatel byl povinen tuto změnu povinností reflektovat a uchovat dokumentaci o předmětných veřejných zakázkách po dobu 10 let od uzavření smlouvy, její změny nebo od zrušení zadávacího řízení. 48.         V návaznosti na uvedené Úřad konstatuje, že z čl. II odst. 2 přechodných ustanovení novely zákona sice vyplývá, že v řízeních o přezkoumání úkonů zadavatele, která byla zahájena po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a která na zadávání veřejných zakázek uvedených v předcházejícím čl. II odst. 1 navazují (tedy navazují na veřejné zakázky zadávané podle dosavadních právních předpisů), se postupuje podle dosavadních právních předpisů, nicméně Úřad zároveň dodává, že povinnost uchovávat dokumentaci o veřejné zakázce nelze ztotožňovat se samotným „zadáváním veřejné zakázky“ ve smyslu zákona [srov. § 17 odst. 1 písm. m) zákona, podle kterého se zadáváním pro účely zákona rozumí závazný postup zadavatele podle tohoto zákona v zadávacím řízení, jehož účelem je zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení]. Naopak je třeba odlišovat pojem „zadávání,“ resp. postupy zadavatele, které pod něj lze zahrnout, od všech postupů zadavatele prováděných po uzavření smlouvy nebo po zrušení zadávacího řízení; mezi takové postupy patří např. povinnost uveřejnit uzavřenou smlouvu na veřejnou zakázku (k tomu srov. rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 30. 4. 2014 č. j. ÚOHS-R267/2013/VZ-9062/2014/310/PSe) nebo právě uchovávání dokumentace o veřejné zakázce. Na tyto postupy tak uvedená přechodná ustanovení (vážící se k dokončení „zadávání veřejných zakázky“, resp. jeho přezkumu) nedopadají. Ve vztahu k povinnosti zadavatele uchovávat dokumentaci o veřejné zakázce je tudíž nutné aplikovat § 155 odst. 1 zákona v pozdějším znění, a tedy rovněž z něj pro zadavatele vyplývající povinnost uchovávat dokumentaci o veřejné zakázce po dobu 10 let od uzavření smlouvy, její změny nebo od zrušení zadávacího řízení. [Zadavateli sice původně vznikla povinnost dokumentaci uchovat po dobu 5ti let od uzavření smlouvy či zrušení zadávacího řízení, tato doba však byla – a to před jejím uplynutím – novelou zákona prodloužena na deset let. Při absenci výslovných přechodných ustanovení (k tomu viz výše) byl tedy zadavatel povinen počínaje 1. 4. 2012 uchovat všechny dokumentace o dříve zadaných veřejných zakázkách, u nichž doposud neuběhla jejich „uchovací doba“, po prodlouženou dobu 10ti let od uzavření smlouvy či zrušení zadávacího řízení.] 49.         Úřad v obecné rovině uvádí, že mu jakožto kontrolnímu orgánu, který podle § 112 zákona vykonává dohled nad dodržováním zákona, ztráta či neuchování dokumentace, resp. jejích částí přináší podstatné problémy při přezkumu postupu zadavatele v zadávacích řízeních, či jej zcela znemožňuje. Pouze na základě uchované dokumentace o veřejné zakázce lze ověřit, zda postup zadavatele v zadávacím řízení proběhl v souladu se zákonem. Z uvedeného důvodu je uchování dokumentace o veřejné zakázce jednou ze zásadních povinností zadavatele stanovenou zákonem, jejímž důsledným dodržováním zadavatel přispívá k uplatnění zásady transparentnosti. Pokud dokumentace o veřejné zakázce není uchována, nelze proces zadání veřejné zakázky náležitě přezkoumat, tzn. není možné ověřit, zda zadávací řízení bylo realizováno v souladu se zákonem. 50.         Úřad podotýká, že v rámci šetření podnětu zadavatele vyzval v žádosti č. j. ÚOHS-P1240,1248,1249/2015/VZ-40910/2015/522/PKř ze dne 25. 11. 2015 k zaslání dokumentace o předmětných veřejných zakázkách, především pak výslovně k zaslání písemných zpráv o předmětných veřejných zakázkách, nicméně zadavatel ani po urgencích Úřadu tyto písemné zprávy, a to až do doby vydání tohoto příkazu, nepředložil. S ohledem na právě uvedené Úřadu nezbývá než konstatovat, že zadavatel předmětné dokumenty, které tvoří část dokumentace o veřejné zakázce, neuchoval. 51.         Jelikož byl zadavatel v šetřeném případě povinen uchovat dokumentaci o předmětných veřejných zakázkách po dobu 10 let od uzavření smlouvy, její změny nebo od zrušení zadávacího řízení [v případě veřejné zakázky 1 (tj. od 10. 2. 2010) do 10. 2. 2020, v případě I. části veřejné zakázky 2 (tj. od 17. 6. 2010) do 17. 6. 2020, v případě II. části veřejné zakázky 2 (tj. od 10. 5. 2010) do 10. 5. 2020, v případě III. části veřejné zakázky 2 (tj. od 7. 5. 2010) do 7. 5. 2020, v případě IV. části veřejné zakázky 2 (tj. od 21. 6. 2010) do 21. 6. 2020, v případě V. části veřejné zakázky 2 (tj. od 21. 6. 2010) do 21. 6. 2020, v případě I. části veřejné zakázky 3 (tj. od 1. 4. 2010) do 1. 4. 2020, v případě II. části veřejné zakázky 3 (tj. od 21. 4. 2010) do 21. 4. 2020 a v případě III. části veřejné zakázky 3 (tj. od 7. 1. 2010) do 7. 1. 2020], avšak zadavatel Úřadu písemné zprávy o předmětných veřejných zakázkách ve smyslu § 85 odst. 1 zákona vůbec nepředložil, Úřad konstatuje, že zadavatel v rozporu § 155 odst. 1 ve spojení s § 6 odst. 1 zákona v pozdějším znění neuchoval dokumentaci o předmětných veřejných zakázkách po dobu 10 let od uzavření příslušných rámcových smluv, resp. od zrušení zadávacího řízení. Tímto postupem zadavatel opakovaně naplnil skutkovou podstatu správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. f) zákona v pozdějším znění. 52.         Ze shora uvedených důvodů Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrocích I. – IX. tohoto příkazu. K vydání příkazu 53.         Podle § 150 odst. 1 správního řádu lze povinnost v řízení z moci úřední a ve sporném řízení uložit formou písemného příkazu. Příkaz může správní orgán vydat, považuje-li skutkové zjištění za dostatečné; vydání příkazu může být prvním úkonem v řízení. 54.         Úřad považuje ve smyslu ust. § 150 odst. 1 správního řádu skutková zjištění za dostatečná a s ohledem na výše uvedené považuje za prokázané, že se zadavatel opakovaně dopustil správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. f) zákona v pozdějším znění tím, že neuchoval písemné zprávy o předmětných veřejných zakázkách ve smyslu § 85 odst. 1 zákona po dobu 10 let od uzavření smlouvy, resp. od zrušení zadávacího řízení, jak je uvedeno ve výrocích I. až IX. tohoto příkazu. 55.         V tomto případě je vydání příkazu prvním úkonem ve správním řízení. K uložení pokuty 56.         Podle § 120 odst. 1 písm. f) zákona v pozdějším se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nepořídí nebo neuchová dokumentaci o veřejné zakázce podle § 109 a 155. 57.         Úřad posoudil postup zadavatele a vzhledem ke zjištěným skutečnostem přistoupil k uložení pokuty, neboť zadavatel svým postupem opakovaně naplnil skutkovou podstatu správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. f) zákona v pozdějším znění. 58.         Z obsahu tohoto příkazu vyplývá, že se zadavatel se dopustil celkem devíti správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. f) zákona v pozdějším znění uvedených ve výrocích I. až IX. tohoto příkazu. 59.         Podle § 121 odst. 3 zákona účinného v době spáchání správního deliktu odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán. Úřad dodává, že předmětné ustanovení bylo s účinností ode dne 6. 3. 2015 novelizováno, přičemž podle § 121 odst. 3 zákona účinného v době vydání tohoto příkazu odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil správní řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán. 60.         V této souvislosti Úřad uvádí, že v šetřeném případě je zadavatel povinen uchovávat dokumentaci o předmětných veřejných zakázkách až do roku 2020, kdy mu povinnost ve smyslu § 155 odst. 1 zákona v pozdějším znění zanikne. S ohledem na právě uvedené Úřad konstatuje, že odpovědnost zadavatele za žádný z výše uvedených správních deliktů nezanikla. 61.         K uložení pokuty za spáchání správních deliktů uvedených ve výrocích I. až IX. tohoto příkazu Úřad předně uvádí, že při stanovení výše sankce je nutné postupovat v souladu se zásadou absorpce, která se uplatní při postihu souběhu správních deliktů a jejíž podstata tkví v absorpci sazeb (poena maior absorbet minorem – tedy přísnější trest pohlcuje mírnější). Jak již v minulosti několikráte dovodil Nejvyšší správní soud (např. v rozsudku sp. zn. 1 As 28/2009 ze dne 18. 6. 2009 nebo v rozsudku sp. zn. 5 Afs 9/2008 ze dne 31. 10. 2008), při trestání správních deliktů týmž správním orgánem se přiměřeně uplatní i principy ovládající souběh trestných činů. Nutnost aplikovat trestněprávní instituty i při trestání správním orgánem vyplývá z obecné potřeby použít ve prospěch obviněného analogii z trestního práva všude tam, kde vzhledem k neexistenci jednotného kodexu správního trestání v českém právním řádu nejsou výslovně upraveny některé základní zásady a instituty, jež by měly být zohledněny v případě jakéhokoliv veřejnoprávního deliktu. Použití analogie ve správním trestání je v omezeném rozsahu přípustné tehdy, pokud právní předpis, který má být aplikován, určitou otázku vůbec neřeší, a nevede-li výklad za pomocí analogie ani k újmě účastníka řízení, ani k újmě na ochraně hodnot, na jejichž vytváření a ochraně je veřejný zájem (viz rozsudky Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 As 27/2008 ze dne 16. 4. 2008 a sp. zn. 8 As 17/2007 ze dne 31. 5. 2007). Pro ukládání trestů za správní delikty se proto musí uplatnit obdobné principy a pravidla jako pro ukládání trestů za trestné činy. 62.         Úprava zákona o veřejných zakázkách je ve vztahu k trestání souběhu správních deliktů na rozdíl od úpravy trestněprávní neúplná. Zejména pak neřeší moment, do kdy je správní delikty možno považovat za sbíhající se, jakož ani důsledky, není-li z jakýchkoli důvodů vedeno společné řízení. Úhrnné tresty, jimiž se postihuje souběh trestných činů, přitom představují pro pachatele výhodnější postup, neboť je v nich zohledněna skutečnost, že pachatel se dopustil dalšího trestného činu, aniž byl varován odsuzujícím rozsudkem týkajícím se dřívějšího trestného činu. 63.         V souladu s výše citovanou zásadou absorpce v rámci správně-právního trestání Úřad ve správním řízení uloží pokutu podle přísněji trestného správního deliktu, a proto se Úřad nejprve zabýval otázkou, jaký správní delikt je v šetřeném případě možné považovat za přísněji trestný, tj. za který z nich je možno uložit přísnější sankci (vyšší pokutu). 64.         Podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona v pozdějším znění se za správní delikt uloží pokuta do 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), e), f) nebo g). 65.         V daném případě se zadavatel dopustil spáchání devíti správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. f) zákona v pozdějším znění, přičemž za spáchání každého z nich lze podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona v pozdějším znění uložit pokutu do 20 000 000 Kč. Úřad uvádí, že za všechny výše uvedené správní delikty je možno uložit sankci ve stejné maximální výši. 66.         S ohledem na skutečnost, že se jedná o správní delikty, pro které je stanovená stejná výše pokuty, nelze v konkrétním případě v souladu se zásadou absorpce ukládat sankci podle přísněji trestného spáchaného deliktu. V daném případě je tedy s ohledem na souběh správních deliktů nutné uložit souhrnnou pokutu ve výši odpovídající spáchání pouze jednoho ze správních deliktů a ke spáchání ostatních správních deliktů přihlédnout v rámci přitěžujících okolností. 67.         Úřad proto přistoupil k uložení pokuty za spáchání správního deliktu konstatovaného ve výroku II. tohoto příkazu, v němž je uvedeno, že zadavatel v rozporu s § 155 odst. 1 ve spojení s § 6 odst. 1 zákona v pozdějším znění neuchoval písemnou zprávu ve smyslu § 85 odst. 1 zákona o I. části veřejné zakázky 2 po dobu 10 let od uzavření rámcové smlouvy na I. část veřejné zakázky 2 dne 17. 6. 2010, tj. do 17. 6. 2020. 68.         Podle § 121 odst. 2 zákona se při určení výměry pokuty zadavateli, který je právnickou osobou, přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. 69.         Hlavním kritériem, které je dle výše citovaného ustanovení rozhodné pro určení výměry pokuty, je závažnost správního deliktu. Jde o obecnou kategorii poměřující rozsah dopadu konkrétního deliktního jednání na specifický právem chráněný zájem s přihlédnutím k významu tohoto chráněného zájmu. Zákon pak demonstrativním výčtem vymezuje, co lze pod pojem závažnost správního deliktu podřadit (způsob jeho spáchání, jeho následky a okolnosti, za nichž byl spáchán). Úřad nad rámec uvedených kritérií pak může přihlédnout i k jiným okolnostem, pokud jsou svojí povahou podstatné pro posouzení závažnosti správního deliktu, a které by s ohledem na skutkové okolnosti konkrétního případu mohly být kvalifikovány jako polehčující či přitěžující. 70.         Co se týče posouzení závažnosti spáchaného správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. f) zákona v pozdějším znění, Úřad konstatuje, že postupem zadavatele došlo k ohrožení právem chráněného zájmu spočívajícího v možnosti zpětné kontroly veřejné zakázky a postupu zadavatele, jež přispívá k hospodárnému vynakládání veřejných prostředků a je v širším smyslu projevem zásady transparentnosti. Při posouzení závažnosti spáchaného správního deliktu vzal Úřad rovněž v úvahu skutečnost, že výše uvedené porušení zákona zadavatelem, tj. neuchování části dokumentace o veřejné zakázce, nepochybně vedlo ke ztížení přezkumu postupu zadavatele v zadávacím řízení. Pouze na základě pořízené a uchované kompletní dokumentace o veřejné zakázce lze ověřit, zda postup zadavatele v zadávacím řízení proběhl v souladu se zákonem. Neuchováním dokumentace atakuje zadavatel zásadním způsobem zásadu transparentnosti, jejíž aplikace v zadávacím řízení činí veřejnou zakázku „čitelnou“ a umožňuje veřejnou kontrolu. 71.         Pokud jde o způsob spáchání správního deliktu, Úřad uvádí, že ve prospěch zadavatele částečně přihlédl k tomu, že s účinností od 1. 4. 2012 došlo ke změně povinností ve vztahu k uchování dokumentace o veřejných zakázkách v tom smyslu, že podle § 155 odst. 1 zákona v pozdějším znění je zadavatel povinen uchovávat dokumentaci o veřejné zakázce místo původních 5 let po dobu 10 let od uzavření smlouvy, její změny nebo od zrušení zadávacího řízení (viz bod 33. odůvodnění tohoto příkazu). V této souvislosti Úřad uvádí, že zadavatel mohl být veden nesprávnou úvahou o délce povinnosti uchovávat dokumentaci o veřejných zakázkách, když v době uzavření rámcových smluv, resp. zrušení zadávacího řízení měl povinnost uchovávat dokumentaci o veřejných zakázkách po dobu 5 let, přičemž k prodloužení doby, po kterou je zadavatel povinen uchovávat dokumentaci o veřejných zakázkách, došlo v průběhu běhu původní doby. Nicméně Úřad zároveň uvádí, že je to pouze a jedině zadavatel, kdo odpovídá za dodržování zákona, přičemž je to rovněž zadavatel, kdo je povinen reflektovat veškeré novelizace právních předpisů v oblasti veřejných zakázek, a tedy i případnou úpravu povinnosti souvisejících s uchováváním dokumentace. Úřad pro úplnost dodává, že samotné uchování dokumentace o veřejné zakázce nepředstavuje svým charakterem náročnou povinnost, která by zadavateli způsobovala větší administrativní náklady. 72.         Při určení výše pokuty přihlédl Úřad k hodnotě I. části veřejné zakázky 2, neboť lze konstatovat, že v zásadě existuje vzájemná závislost mezi závažností následků správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona a výší finančních prostředků vynakládaných v souvislosti s danou veřejnou zakázkou (čím vyšší je její hodnota, tím vyšší je zájem veřejnosti na veřejné kontrole). S ohledem na zmíněné je pak možno v rámci posouzení závažnosti spáchaného správního deliktu zohlednit, že narušení možnosti veřejné kontroly u veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota činila 5 184 000 Kč, nepředstavuje zásah velmi vysoké intenzity do veřejného zájmu chráněného zákonem. 73.         Jako k přitěžující okolnosti však Úřad přihlédl k tomu, že totožných správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. f) zákona v pozdějším znění se zadavatel za shodných okolností dopustil i v případě veřejné zakázky 1, II. až V. části veřejné zakázky 2 a I. až III. části veřejné zakázky 3. 74.         Úřad při stanovení výše pokuty dále přihlédl i k ekonomické situaci zadavatele, neboť vychází z maximy, že není přípustné uložit takovou pokutu, která má likvidační charakter v tom smyslu, že by „zmařila“ samu ekonomickou podstatu zadavatele. Z údajů uvedených na webových stránkách zadavatele (http://portal.mpsv.cz/upcr) vyplývá, že objem finančních prostředků, se kterými zadavatel hospodaří, se pohybuje v řádu miliard korun českých. S ohledem na právě uvedené má Úřad za to, že pokutu uloženou ve výši 15 000 Kč nelze považovat nejen za likvidační (viz výše), ale ani za jeho ekonomickou podstatu nepřiměřeně zasahující (a v tomto smyslu nespravedlivou). 75.         V souvislosti s právě uvedeným je třeba mít dále na paměti, že pokuta uložená zadavateli za nedodržení postupu stanoveného zákonem má splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu. Má-li pokuta tyto funkce splnit, je zřejmé, že musí být natolik intenzivní, aby byla zadavatelem pociťována jako újma, neboť uložením velmi nízké pokuty by nedošlo k naplnění jejího účelu, tj. sankce za protiprávní jednání. Obdobně se vyjádřil i Krajský soud v Brně v rozsudku sp. zn. 62 Af 46/2011 ze dne 6. 12. 2012, ve kterém uvedl, že konkrétní forma postihu musí působit natolik silně, aby od podobného jednání odradila i jiné nositele obdobných povinností (preventivní funkce) a zároveň musí být postih dostatečně znatelný v zadavatelově materiální sféře, aby v něm byla dostatečně obsažena i jeho represivní funkce, aniž by byl ovšem pro zadavatele likvidačním. 76.         V tomto smyslu Úřad uvádí, že peněžitá sankce ze své podstaty vždy představuje nepříznivý zásah do majetkové sféry pachatele správního deliktu, který je spojen s úbytkem finančních prostředků, které mohly být případně investovány jinam. Korektivem tu tedy nemůže být tento nepříznivý zásah samotný, ale až situace, kdy by tento zásah nabyl likvidačního charakteru. Kromě toho se v konečném důsledku nemusí uložená sankce projevit (výlučně jen) ve sféře zadavatele, neboť je na něm, aby případně využil jiné právní nástroje, pomocí kterých je možno uplatnit nárok na náhradu škody proti konkrétním osobám, které zavinily protiprávní stav, jenž vyústil v uložení sankce. 77.         Závěrem tedy Úřad k výši pokuty konstatuje, že uložená pokuta naplňuje dostatečně obě shora zmíněné funkce, přičemž Úřad v této souvislosti výrazně akcentoval zejména preventivní charakter uložené sankce, aniž by se zároveň jednalo o pokutu likvidační či „nespravedlivou“. 78.         Úřad posoudil postup zadavatele ze všech výše uvedených hledisek a stanovenou pokutu ve výši 15 000 Kč vzhledem k souvislostem případu posoudil jako přiměřenou. 79.         S ohledem na výše uvedené bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku X. tohoto příkazu. 80.         Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710. Jako variabilní symbol zadavatel uvede své identifikační číslo.   POUČENÍ Proti tomuto příkazu lze podle § 150 odst. 3 správního řádu podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne jeho oznámení, a to u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 1926/7, Černá pole, 604 55 Brno. Lhůta pro podání odporu běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto příkazu. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení ve věci pokračuje. Lhůty pro vydání rozhodnutí začínají znovu běžet dnem podání odporu. Zpětvzetí odporu není přípustné. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.                                                                otisk úředního razítka     JUDr. Josef Chýle, Ph.D. místopředseda       Obdrží: Úřad práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7   Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy [1] Dle Informačního systému o veřejných zakázkách byl zadavatelem šetřených veřejných zakázek Úřad práce v Náchodě, IČO 00653489, se sídlem Kladská 1092, 547 01 Náchod. K 31. 3. 2011 byla tato organizační složka státu zrušena, přičemž od 1. 4. 2011 se právním nástupcem stal Úřad práce České republiky, IČO 72496991, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7. Podle § 6 odst. 7 zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, z úřadů práce zřízených podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, přecházejí všechny pohledávky, závazky, jakož i práva a povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů na Úřad práce České republiky. [2] Pokud je v příkazu uveden odkaz na zákon a není-li dále stanoveno jinak, jedná se vždy o znění účinné ke dni zahájení předmětných zadávacích řízení.

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/13454
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 684 lidí darovalo 1 851 077 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy