Snadné přidání nového datasetu

Rozhodnutí UOHS 15883


Číslo jednací R0176/2018/VZ-03034/2019/321/TKr
Instance II.
Věc
Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje – software včetně zajištění podpory
Účastníci Královéhradecký kraj
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Městská nemocnice, a.s.
Oblastní nemocnice Jičín a.s.
ICZ a.s.
MEDORO s.r.o.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 05.02.2019
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-15883.html
Rozhodnutí
             
Č. j.: ÚOHS-R0176/2018/VZ-03034/2019/321/TKr Brno: 1. února 2019 V řízení o rozkladu ze dne 5. 11. 2018 doručeném Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže téhož dne a podaném vybraným dodavatelem – ICZ a.s., IČO 25145444, se sídlem Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 20. 11. 2016 Mgr. Petrou Koutnou, ev. č. ČAK 11082, se sídlem Kostelní 875/6, 170 00 Praha 7, proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S0265/2018/VZ-30573/2018/521/JRo ze dne 19. 10. 2018, vydanému ve správním řízení zahájeném na návrh navrhovatele – MEDORO s.r.o., IČO 26002612, se sídlem Štrossova 567, 530 03 Pardubice, při zadávání veřejné zakázky nazvané „Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje – software včetně zajištění podpory“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 25. 10. 2017 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 30. 10. 2017, pod ev. č. zakázky Z2017-005540, ve znění oprav uveřejněných dne 23. 11. 2017, 27. 11. 2017, 30. 11. 2017, 7. 12. 2017, 11. 12. 2017, 15. 12. 2017, 18. 12. 2017, 22. 12. 2017, 2. 1. 2018, 5. 1. 2018, 12. 1. 2018, 18. 1. 2018, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 27. 10. 2017 pod ev. č. 2017/S 207-427421, ve znění oprav uveřejněných dne 23. 11. 2017 pod ev. č. 2017/S 225-468383, dne 25. 11. 2017 pod ev. č. 2017/S 227-472902, dne 29. 11. 2017 pod ev. č. 2017/S 229-477159, dne 30. 11. 2017, pod ev. č. 2017/S 230-479464, dne 9. 12. 2017, pod ev. č. 2017/S 237-492244, dne 22. 12. 2017 pod ev. č. 2017/S 246-514780, dne 15. 12. 2017 pod ev. č. 2017/S 241-500358, dne 19. 12. 2017 pod ev. č. 2017/S 243-506356, dne 30. 12. 2017 pod ev. č. 2017/S 250-527254, dne 5. 1. 2018 pod ev. č. 2018/S 003-003222, dne 12. 1. 2018 pod ev. č. 2018/S 008-013611, dne 18. 1. 2018 pod ev. č. 2018/S 012-022986, ve věci přezkoumání úkonů zadavatelů – Královéhradecký kraj, IČO 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 10. 7. 2018 Centrem investic, rozvoje a inovací, IČO 71218840, se sídlem Soukenická 54/8, 500 03 Hradec Králové, Oblastní nemocnice Náchod a.s., IČO 26000202, se sídlem Purkyňova 446, 547 01 Náchod, ve správním řízení zastoupena na základě smlouvy o společném zadávání ze dne 24. 10. 2017 Královéhradeckým krajem, IČO 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, Oblastní nemocnice Trutnov a.s., IČO 26000237, se sídlem Maxima Gorkého 77, 541 01 Trutnov, ve správním řízení zastoupena na základě smlouvy o společném zadávání ze dne 24. 10. 2017 Královéhradeckým krajem, IČO 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, Městská nemocnice, a.s., IČO 25262238, se sídlem Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, ve správním řízení zastoupena na základě smlouvy o společném zadávání ze dne 24. 10. 2017 Královéhradeckým krajem, IČO 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové Oblastní nemocnice Jičín a.s., IČO 26001551, se sídlem Bolzanova 512, 506 01 Jičín, ve správním řízení zastoupena na základě smlouvy o společném zadávání ze dne 24. 10. 2017 Královéhradeckým krajem, IČO 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, jsem podle § 90 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 257 písm. i) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu rozkladové komise jmenované podle § 152 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto: Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 19. 10. 2018, č. j. ÚOHS-S0265/2018/VZ-30573/2018/521/JRo, r u š í m a správní řízení zahájené na návrh navrhovatele - MEDORO s.r.o., IČO 26002612, se sídlem Štrossova 567, 530 03 Pardubice, ze dne 2. 7. 2018, vedené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci přezkoumání úkonů zadavatelů – Královéhradeckého kraje, IČO 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, ve správním řízení zastoupeného na základě plné moci ze dne 10. 7. 2018 Centrem investic, rozvoje a inovací, IČO 71218840, se sídlem Soukenická 54/8, 500 03 Hradec Králové, Oblastní nemocnice Náchod, a.s., IČO 26000202, se sídlem Purkyňova 446, 547 01 Náchod, Oblastní nemocnice Trutnov a.s., IČO 26000237, se sídlem Maxima Gorkého 77, 541 01 Trutnov, Městské nemocnice, a.s., IČO 25262238, se sídlem Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové nad Labem a Oblastní nemocnice Jičín a.s., IČO 26001551, se sídlem Bolzanova 512, 506 01 Jičín, ve správním řízení zastoupenými na základě smlouvy o společném zadávání ze dne 24. 10. 2017 Královéhradeckým krajem, IČO 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, učiněných při zadávání veřejné zakázky nazvané „Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje – software včetně zajištění podpory“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 25. 10. 2017 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 30. 10. 2017, pod ev. č. zakázky Z2017-005540, ve znění oprav uveřejněných dne 23. 11. 2017, 27. 11. 2017, 30. 11. 2017, 7. 12. 2017, 11. 12. 2017, 15. 12. 2017, 18. 12. 2017, 22. 12. 2017, 2. 1. 2018, 5. 1. 2018, 12. 1. 2018, 18. 1. 2018, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 27. 10. 2017 pod ev. č. 2017/S 207-427421, ve znění oprav uveřejněných dne 23. 11. 2017 pod ev. č. 2017/S 225-468383, dne 25. 11. 2017 pod ev. č. 2017/S 227-472902, dne 29. 11. 2017 pod ev. č. 2017/S 229-477159, dne 30. 11. 2017, pod ev. č. 2017/S 230-479464, dne 9. 12. 2017, pod ev. č. 2017/S 237-492244, dne 22. 12. 2017 pod ev. č. 2017/S 246-514780, dne 15. 12. 2017 pod ev. č. 2017/S 241-500358, dne 19. 12. 2017 pod ev. č. 2017/S 243-506356, dne 30. 12. 2017 pod ev. č. 2017/S 250-527254, dne 5. 1. 2018 pod ev. č. 2018/S 003-003222, dne 12. 1. 2018 pod ev. č. 2018/S 008-013611, dne 18. 1. 2018 pod ev. č. 2018/S 012-022986, z a s t a v u j i. Odůvodnění I. Zadávací řízení a správní řízení vedené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže 1. Dne 2. 7. 2018 obdržel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)[1], k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, návrh navrhovatele – MEDORO s.r.o., IČO 26002612, se sídlem Štrossova 567, 530 03 Pardubice (dále jen „navrhovatel“) na zahájení správního řízení (dále jen „návrh“) ve věci přezkoumání úkonů zadavatelů – Královéhradeckého kraje, IČO 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, ve správním řízení zastoupeného na základě plné moci ze dne 10. 7. 2018 Centrem investic, rozvoje a inovací, IČO 71218840, se sídlem Soukenická 54/8, 500 03 Hradec Králové, Oblastní nemocnice Náchod, a.s., IČO 26000202, se sídlem Purkyňova 446, 547 01 Náchod, Oblastní nemocnice Trutnov a.s., IČO 26000237, se sídlem Maxima Gorkého 77, 541 01 Trutnov, Městské nemocnice, a.s., IČO 25262238, se sídlem Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové nad Labem a Oblastní nemocnice Jičín a.s., IČO 26001551, se sídlem Bolzanova 512, 506 01 Jičín, ve správním řízení zastoupenými na základě smlouvy o společném zadávání ze dne 24. 10. 2017 Královéhradeckým krajem, IČO 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové (dále jen „zadavatel“ nebo „zadavatelé“), učiněných při zadávání veřejné zakázky s názvem „Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje – software včetně zajištění podpory“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 25. 10. 2017 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 30. 10. 2017, pod ev. č. zakázky Z2017-05540 ve znění oprav uveřejněných dne 23. 11. 2017, 27. 11. 2017, 30. 11. 2017, 7. 12. 2017, 11. 12. 2017, 15. 12. 2017, 18. 12. 2017, 22. 12. 2017, 2. 1. 2018, 5. 1. 2018, 12. 1. 2018, 18. 1. 2018, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 27. 10. 2017 pod ev. č. 2017/S 207-427421, ve znění oprav uveřejněných dne 23. 11. 2017 pod ev. č. 2017/S 225-468383, dne 25. 11. 2017 pod ev. č. 2017/S 227-472902, dne 29. 11. 2017 pod ev. č. 2017/S 229-477159, dne 30. 11. 2017, pod ev. č. 2017/S 230-479464, dne 9. 12. 2017, pod ev. č. 2017/S 237-492244, dne 22. 12. 2017 pod ev. č. 2017/S 246-514780, dne 15. 12. 2017 pod ev. č. 2017/S 241-500358, dne 19. 12. 2017 pod ev. č. 2017/S 243-506356, dne 30. 12. 2017 pod ev. č. 20107/S 250-527254, dne 5. 1. 2018 pod ev. č. 2018/S 003-003222, dne 12. 1. 2018 pod ev. č. 2018/S 008-013611, dne 18. 1. 2018 pod ev. č. 2018/S 012-022986 (dále jen „veřejná zakázka“). 2. Doručením návrhu navrhovatele bylo podle § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele. II. Napadené rozhodnutí 3. Dne 19. 10. 2018, po projednání návrhu a na základě všech rozhodných skutečností, vydal Úřad rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0265/2018/VZ-30573/2018/521/JRo (dále jen „napadené rozhodnutí“). 4. Výrokem I. napadeného rozhodnutí Úřad konstatoval, že zadavatelé nedodrželi pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky v § 39 odst. 1 zákona ve spojení s § 39 odst. 4 zákona a zásadu transparentnosti zakotvenou v § 6 odst. 1 zákona, když u vybraného dodavatele – ICZ a.s., IČO 25145444, se sídlem Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 (dále jen „vybraný dodavatel“) posoudili podmínky účasti v zadávacím řízení jako splněné, aniž by z dokumentace o zadávacím řízení vyplývalo splnění technických podmínek stanovených v bodu 7 zadávací dokumentace, týkajících se požadavku na předvedení zde vyjmenovaných funkcionalit nabízeného nemocničního informačního systému. 5. V důsledku uvedeného pochybení zadavatelů ve výroku I. napadeného rozhodnutí Úřad ve výroku II. napadeného rozhodnutí zrušil rozhodnutí zadavatelů o výběru dodavatele ze dne 22. 5. 2018 a oznámení o výběru dodavatele ze dne 24. 5. 2018 v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. 6. Výrokem III. napadeného rozhodnutí zadavatelům Úřad uložil zákaz uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku a ve výroku IV. napadeného rozhodnutí pak Úřad uložil zadavatelům povinnost uhradit náklady řízení ve výši 30 000 Kč v návaznosti na § 1 vyhlášky č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 7. Úřad svůj závěr o pochybení zadavatele odůvodnil zejména tím, že pokud bylo v zadávacích podmínkách zadavatelem stanoveno, že zadavatel jednotlivé účastníky vyzve k „předvedení“ funkcionalit na nabízeném systému, tak tyto funkcionality musí být předvedeny právě na nabízeném systému a nikoliv na systému odlišném. Pokud tak vybraný dodavatel předvedl část funkcionalit na systému odlišném, zadavatel v takové situaci nemohl mít postaveno najisto, že vybraný dodavatel technické podmínky dle zadávacích podmínek splnil. Zadavatel tak postupoval netransparentně, když akceptoval jiné způsoby prokazování technických podmínek, než které v zadávacích podmínkách stanovil. III. Námitky rozkladu 8. Napadené rozhodnutí bylo vybranému dodavateli doručeno dne 19. 10. 2018. Dne 5. 11. 2018 obdržel Úřad rozklad vybraného dodavatele z téhož dne. Rozklad byl podán v zákonné lhůtě. 9. Vybraný dodavatel považuje napadené rozhodnutí za nesprávné a nezákonné, a proto jej v celém rozsahu napadá rozkladem. Vybraný dodavatel je toho názoru, že skutkové závěry Úřadu nezohledňují shromážděné podklady pro vydání rozhodnutí a provedené důkazy. Navíc také bylo řízení, které vydání napadeného rozhodnutí předcházelo, stiženo vadou, kvůli které mělo být dle § 257 zákona zastaveno. 10. Dle vybraného dodavatele obsahuje zadávací dokumentace požadavky na cílový stav, tedy předané řešení, nikoli požadavky, které mají být splněny ke dni podání nabídky. Splnění technických podmínek stanovených dotčenou přílohou není podmínkou pro účast v zadávacím řízení, která má být splněna ke dni podání nabídek, nýbrž podmínkou kladenou na cílový stav, tedy stav, který má být zadavateli na základě realizace veřejné zakázky dodán. 11. Vybraný dodavatel je dále přesvědčen, že vzhledem k tomu, že návrh navrhovatele neobsahoval doklad o doručení námitek zadavateli ve smyslu § 251 odst. 1 zákona a vzhledem k tomu, že návrh neobsahoval korektní označení zadavatelů, kvůli čemuž nebyl návrh doručen zadavatelům dle § 251 odst. 2 zákona, je dotčené správní řízení stiženo vadou, neboť zde byl od počátku důvod pro obligatorní zastavení řízení dle § 257 písm. a) a e) zákona. Závěr rozkladu 12. Vybraný dodavatel se rozkladem domáhá, aby předseda Úřadu napadené rozhodnutí zrušil a řízení zastavil, nebo aby napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil Úřadu k dalšímu řízení, nebo aby jej změnil tak, že návrh navrhovatele se zamítá a ohledně výroku III. napadeného rozhodnutí rozhodl tak, že zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku se ruší. Vyjádření zadavatele k rozkladu 13. K výše uvedenému rozkladu vybraného dodavatele podal zadavatel vyjádření ze dne 20. 11. 2018. Zadavatel s rozkladem, včetně návrhu rozhodnutí dle části III. rozkladu souhlasí. Ve svém vyjádření rozvádí argumentaci vybraného dodavatele a opakuje, že účelem zadávacích podmínek mělo být zjištění obsahu dodavateli nabízeného závazku, nikoliv revize již hotového řešení. IV. Řízení o rozkladu 14. Úřad po doručení rozkladu neshledal podmínky pro postup dle § 87 správního řádu a podle § 88 odst. 1 správního řádu předal spis se svým stanoviskem předsedovi Úřadu k rozhodnutí o rozkladu. 15. Zadavatel přípisem ze dne 6. 11. 2018 informoval Úřad o tom, že v rámci opatření k nápravě ve smyslu § 49 odst. 1 zákona zrušil rozhodnutím ze dne 2. 11. 2018 rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 22. 5. 2018, oznámení o výběru dodavatele ze dne 24. 5. 2018 a závěry hodnotící komise z písemné zprávy o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 24. 4. 2018 (přičemž zadavatel zároveň rozhodl o provedení nového posouzení podmínek účasti dle zákona). Stanovisko předsedy Úřadu 16. Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu rozkladovou komisí jmenovanou podle § 152 odst. 3 správního řádu a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech jsem podle § 89 odst. 2 správního řádu přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které jeho vydání předcházelo, s právními předpisy a s přihlédnutím k návrhu rozkladové komise jsem dospěl k následujícímu závěru. 17. Jelikož jsem v průběhu tohoto řízení o rozkladu zjistil, že nastala okolnost odůvodňující zastavení správního řízení ve smyslu § 257 písm. i) zákona, dospěl jsem k závěru, že bez dalšího je třeba napadené rozhodnutí zrušit a správní řízení zastavit. 18. V další části odůvodnění tohoto rozhodnutí jsou v podrobnostech rozvedeny důvody, pro které jsem přistoupil ke zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení správního řízení. V. K důvodům zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení správního řízení 19. Pokud dle § 90 odst. 4 správního řádu správní orgán zjistí, že nastala skutečnost odůvodňující zastavení řízení, bez dalšího zruší napadené rozhodnutí a řízení zastaví, ledaže jiné rozhodnutí o odvolání může mít význam pro náhradu škody nebo pro právní nástupce účastníků. 20. Právní úprava zastavení správního řízení ve vztahu k řízení o přezkoumání úkonů zadavatele je zakotvena v § 257 zákona, kde jednotlivá písmena představují taxativní výčet okolností, které podmiňují zastavení správního řízení. 21. Podle § 257 písm. i) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže zadavatel zrušil přezkoumávané úkony nebo přijal požadované opatření k nápravě. 22. Z podání zadavatele ze dne 6. 11. 2018, označeného jako „Informace o provedených úkonech“ jsem zjistil, že došlo ke zrušení mimo jiné i přezkoumávaných úkonů zadavatele, tedy rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 22. 5. 2018, oznámení o výběru dodavatele ze dne 24. 5. 2018 a závěru hodnotící komise z písemné zprávy o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 24. 4. 2018, přičemž zadavatel zároveň rozhodl o provedení nového posouzení podmínek účasti dle zákona. Zadavatel se rozhodl uplatnit opatření k nápravě ve smyslu § 49 odst. 1 zákona. 23. Z uvedeného je zřejmé, že nastal důvod pro zastavení správního řízení předvídaný § 257 písm. i) zákona. Na tomto místě se jeví jako vhodné vyjádřit se ke smyslu a účelu citovaného ustanovení zákona. 24. Ustanovení § 257 písm. i) zákona dopadá na situace, kdy zadavatel podle § 49 zákona přijal včas účinná opatření k nápravě nedostatků v rámci zadávacího řízení. Předmětné ustanovení souvisí s možností, resp. právem zadavatele učinit autoremeduru, tedy sám přijmout opatření k nápravě či zrušit úkon, který učinil v rozporu se zákonem, případně, jehož zákonnost napadá navrhovatel. Jedná se kromě jiného o výraz procesní ekonomie, přičemž zadavatel k takovému kroku může přistoupit kdykoliv, tedy i po podání návrhu k Úřadu (viz Podešva, V., Sommer, L., Votrubec, J., Flaškár, M., Harnach, J., Měkota, J., Janoušek, M. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Zákon o registru smluv. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 939). Po zrušení napadených úkonů (v posuzované věci se jedná o rozhodnutí o výběru dodavatele, oznámení o výběru dodavatele a závěry hodnotící komise o hodnocení a posouzení nabídek) není účelné pokračovat v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. 25. Závěru, že není dále účelné vést správní řízení, nasvědčuje rovněž skutečnost, že sám zadavatel učinil to, čeho se navrhovatel původně návrhem domáhal, tedy že sám vlastním rozhodnutím zrušil úkony, proti kterým navrhovatel brojil návrhem. 26. O tom, že citované ustanovení má úzkou vazbu na účelnost vedení správního řízení ostatně svědčí i skutečnost, že za dřívější právní úpravy (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) bylo v takovýchto případech postupováno dle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu, který zakotvuje institut zastavení správního řízení pro zjevnou bezpředmětnost žádosti. 27. Zjevná bezpředmětnost návrhu dle rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 30 A 94/2012 - 41 ze dne 21. 11. 2013 nastává v situaci, kdy rozhodnutím správního orgánu, a to ať kladným, nebo záporným, nedojde k žádné změně v právním postavení žadatele. Zjevnou bezpředmětností se zabýval též Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku č. j. 7 Afs 79/2012 - 37 ze dne 26. 6. 2013, kdy konstatoval, že „[ž]ádost se stává bezpředmětnou, pokud by v průběhu zahájeného správního řízení nastala taková skutečnost, v jejímž důsledku by správní orgán nemohl vydat rozhodnutí, které by bylo způsobilé ovlivnit právní postavení žadatele.“ 28. Navrhovatel se svým návrhem domáhal zrušení rozhodnutí zadavatele ze dne 22. 5. 2018, o výběru dodavatele, a toho, aby byla zadavateli uložena povinnost provést nové posouzení a hodnocení nabídek. Vzhledem k tomu, že zadavatel napadené úkony (rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 22. 5. 2018, oznámení o výběru dodavatele ze dne 24. 5. 2018 a závěry hodnotící komise z písemné zprávy o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 24. 4. 2018) svým rozhodnutím ze dne 2. 11. 2018 dle § 49 odst. 1 zákona zrušil, přičemž zároveň rozhodl o provedení nového posouzení podmínek účasti dle zákona, o čemž dne 5. 11. 2018 uvědomil účastníky zadávacího řízení a dne 6. 11. 2018 uvědomil i Úřad, bylo dosaženo stavu, kterého se navrhovatel domáhal ve svém návrhu. 29. Na základě výše uvedeného došlo v průběhu správního řízení o rozkladu k tomu, že se návrh stal zjevně bezpředmětným. Kdyby předseda Úřadu navrhovateli vyhověl a napadené úkony zrušil, nedošlo by k žádné změně v právním postavení navrhovatele, neboť zadavatel sám učinil opatření k nápravě spočívající ve zrušení předmětných úkonů v zadávacím řízení. V tomto ohledu tedy rozhodnutí Úřadu ani předsedy Úřadu již nemůže mít pro navrhovatele význam, jelikož účelu, k němuž navrhovatel ve svém návrhu směřoval, již bylo dosaženo. 30. K výše uvedenému dodávám, že předseda Úřadu jako odvolací správní orgán rozhoduje na základě skutkového stavu v době vydání rozhodnutí o rozkladu, tedy je povinen novou skutečnost, spočívající ve zrušení úkonů zadavatelem v zadávacím řízení, při rozhodování zohlednit. Tento postup je aprobován ustálenou judikaturou Nejvyššího správního soudu, který například v rozsudku č. j. 1 As 24/2011 – 79 ze dne 7. 4. 2011 uvedl: „Rozhodování správního orgánu podle skutkového stavu v době vydání rozhodnutí tedy vyplývá přímo z povahy správního řízení, které směřuje k vydání konstitutivního správního rozhodnutí. Teprve právní mocí takového rozhodnutí vzniká, mění se či zaniká právo a povinnost.“ 31. Vzhledem k tomu, že jsem zjistil existenci skutečnosti odůvodňující zastavení řízení, postupuji dle § 90 odst. 4 správního řádu. V souladu se zásadou procesní ekonomie jsem se nezabýval meritem věci, neboť napadené rozhodnutí bez dalšího ruším a řízení zastavuji. Povinnost Úřadu vést řízení o přezkoumání úkonů zadavatele i poté, co zadavatel zrušil návrhem napadené úkony provedené v zadávacím řízení dle § 49 odst. 1 zákona, tj. poté, co odpadl předmět řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, by byla konstruována nad rámec platné právní úpravy a zákonem stanovené pravomoci Úřadu. Danou problematikou se také zabýval Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku č. j. 7 As 101/2014 – 76 ze dne 29. 5. 2015. 32. Podle § 90 odst. 4 správního řádu je odvolací správní orgán povinen v situaci, kdy zjistí, že nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení, bez dalšího zrušit napadené rozhodnutí a řízení zastavit. Tím je ze zákona vyloučeno, aby v rámci tohoto řízení o rozkladu došlo k jinak samozřejmému přezkumu souladu napadeného rozhodnutí s právními předpisy a jeho správnosti v rozsahu námitek rozkladu zadavatele podle § 89 odst. 2 správního řádu. 33. S ohledem na to, že ze spisového materiálu lze najisto postavit, že došlo ke zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele, oznámení o výběru dodavatele a závěrů hodnotící komise z písemné zprávy o hodnocení a posouzení nabídek (došlo ke zrušení úkonů, proti kterým brojil návrh navrhovatele) a vzhledem k tomu, že je z obsahu tohoto správního spisu zřejmé, že žádný z účastníků netvrdil ani neprokázal, že by jiné rozhodnutí o rozkladu mohlo mít význam pro náhradu škody nebo pro právní nástupce účastníků, nezbývá, než ve smyslu § 90 odst. 4 správního řádu v návaznosti na § 257 písm. i) zákona napadené rozhodnutí zrušit a správní řízení zastavit. VI. Závěr 34. Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že zadavatel v zadávacím řízení na veřejnou zakázku rozhodl dne 2. 11. 2018 o zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 22. 5. 2018, oznámení o výběru dodavatele ze dne 24. 5. 2018 a závěru hodnotící komise z písemné zprávy o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 24. 4. 2018, přičemž zadavatel zároveň rozhodl o provedení nového posouzení podmínek účasti dle zákona, jsem dospěl k závěru, že nastala skutečnost, která odůvodňuje zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení správního řízení. 35. Vzhledem k výše uvedenému, když jsem shledal důvody, pro které bylo nutno napadené rozhodnutí zrušit a správní řízení zastavit, rozhodl jsem tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno. Poučení Proti tomuto rozhodnutí se podle § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 152 odst. 5 téhož zákona, nelze dále odvolat. otisk úředního razítka Ing. Petr Rafaj předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Obdrží: 1. Centrum investic, rozvoje a inovací, Soukenická 54/8, 500 03 Hradec Králové 2. MEDORO, s.r.o., Štrossova 567, 530 03 Pardubice 3. Mgr. Petra Koutná, ev. č. ČAK 11082, Kostelní 875/6, 170 00 Praha 7 Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy [1]Pokud je v rozhodnutí uveden odkaz na zákon, jedná se vždy o znění účinné ke dni zahájení šetřeného zadávacího řízení ve smyslu § 56 odst. 1 zákona v návaznosti na § 273 zákona.

Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/15883
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.