Rozhodnutí UOHS 3596


Číslo jednací ÚOHS-3R060/01-Ku
Instance II.
Věc
Dodávky podvozků pro letní i zimní údržbu silnic a dálnic
Účastníci Ředitelství silnic a dálnic ČR
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci
Související řízení http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2761.html
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-3596.html
Rozhodnutí
        
Č.j.: 3R60/01-Ku       V Brně dne 21.1.2002 Ve správním řízení o rozkladech ze dne 4.10.2000 podaném Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, zast. generálním ředitelem Ing. Jaroslavem Čiperou, ze dne 10.10.2000 podaném Správou a údržbou silnic Benešov, se sídlem Křižíkova 1351, 256 18 Benešov, zast. ředitelem Františkem Šerpánem, ze dne 10.10.2000 podaném Správou a údržbou silnic Kladno, se sídlem Železárenská 1556, 272 01 Kladno, zast. ředitelem Václavem Rollem, ze dne 10.10.2000 podaném Správou a údržbou silnic Králův Dvůr, se sídlem Popovice 180, 267 01 Králův Dvůr, zast. ředitelem Ing. Františkem Růžičkou, ze dne 10.10.2000 podaném Správou a údržbou silnic Kutná Hora, se sídlem Tyršova 489, 284 80 Kutná Hora, zast. ředitelem Ing. Jiří Volkem, ze dne 9.10.2000 podaném Správou a údržbou silnic Mnichovo Hradiště, se sídlem Jiráskova 439, 295 80 Mnichovo Hradiště, zast. ředitelem Jaroslavem Dlouhým, ze dne 13.10.2000 podaném Správou a údržbou silnic Poděbrady, se sídlem U Stadionu 986/III, 290 12 Poděbrady, zast. ředitelem Václavem Vláškem, ze dne 10.10.2000 podaném Správou a údržbou silnic Říčany, se sídlem Žižkova 263, 251 01 Říčany, zast. ředitelem Ladislavem Hauptmannem, podaném dne 9.10.2000 Správou a údržbou silnic Praha - západ, se sídlem Elišky Přemyslovny 399, 156 80 Praha 5 - Zbraslav, zast. ředitelem Ing. Petrem Lakomým, ze dne 9.10.2000 podaném Správou a údržbou silnic Pelhřimov, se sídlem Myslotínská 1887, 393 82 Pelhřimov, zast. ředitelem Bedřichem Válkem, ze dne 10.10.2000 podaném Správou a údržbou silnic Písek, se sídlem Vrcovická 2148, 397 01 Písek, zast. ředitelem Ing. Josefem Bicanem, ze dne 9.10.2000 podaném Správou a údržbou silnic Prachatice, se sídlem Žernovická ul., 383 11 Prachatice, zast. ředitelem Ing. Václavem Princem, ze dne 9.10.2000 podaném Správou a údržbou silnic Strakonice, se sídlem ul. Krále Jiřího z Poděbrad 772, 386 01 Strakonice, zast. ředitelem Ing. Františkem Kubáškem, ze dne 9.10.2000 podaném Správou a údržbou silnic Tábor, se sídlem Vožická 2107, 390 41 Tábor, zast. ředitelem Ing. Vladimírem Drdou, ze dne 9.10.2000 podaném Správou a údržbou silnic Domažlice, se sídlem Sadová 324, 344 79 Domažlice, zast. ředitelem Ing. Karlem Fraitem, ze dne 10.10.2000 podaném Správou a údržbou silnic Kralovice, se sídlem Žatecká 732, 331 41 Kralovice, zast.ředitelem Ing. Jaroslavem Peclinovským, ze dne 9.10.2000 podaném Správou a údržbou silnic Rokycany, se sídlem Roháčova 773, 337 45 Rokycany, zast. ředitelem Josefem Liškou, ze dne 9.10.2000 podaném Správou a údržbou silnic Stříbro, se sídlem Soběslavova 1264, 349 01 Stříbro, zast. ředitelem Ing. Miroslavem Sedláčkem, ze dne 9.10.2000 podaném Správou a údržbou silnic Česká Lípa, se sídlem Sosnová 97, 470 50 Česká Lípa, zast. ředitelem Ing. Jiřím Vronským, ze dne 9.10.2000 podaném Správou a údržbou silnic Děčín, se sídlem Pod vrchem 55, 406 44 Děčín IX, zast. ředitelem Jaroslavem Šimonkem, ze dne 16.10.2000 podaném Správou a údržbou silnic Chomutov, se sídlem Pražská 6, 430 01 Chomutov, zast. ředitelem Jaromírem Šrámkem, ze dne 9.10.2000 podaném Správou a údržbou silnic Litoměřice, se sídlem Nádražní 29, 412 33 Litoměřice, zast. ředitelem Michaelem Hradecem, ze dne 10.10.2000 podaném Správou a údržbou silnic Jičín, se sídlem Koněvova 467, 506 24 Jičín, zast. ředitelem Zdeňkem Pavlíčkem, ze dne 9.10.2000 podaném Správou a údržbou silnic Semily, se sídlem Vysocká 576, 513 30 Semily, zast. ředitelem Miroslavem Machem, ze dne 11.10.2000 podaném Správou a údržbou silnic Litomyšl, se sídlem T.G. Masaryka 985, 570 01 Litomyšl, zast. ředitelem Ing. Rostislavem Bednářem, ze dne 9.10.2000 podaném Správou a údržbou silnic Ústí nad Orlicí, se sídlem Třebovská 116, 562 03 Ústí nad Orlicí, zast. ředitelem Ladislavem Vyčítalem, ze dne 10.10.2000 podaném Správou a údržbou silnic Blansko, se sídlem Komenského 2, 678 11 Blansko, zast. ředitelem Ing. Vladimírem Svobodou, ze dne 11.10.2000 podaném Správou a údržbou silnic Brno, se sídlem Ořechovská 35, 619 64 Brno, zast. ředitelem Ing. Josefem Urbánkem, ze dne 10.10.2000 podaném Správou a údržbou silnic Břeclav, se sídlem Sovadinova 8, 690 34 Břeclav, zast. ředitelem Ing. Ladislavem Hádlíkem, ze dne 12.10.2000 podaném Správou a údržbou silnic Hodonín, se sídlem Brněnská 3254, P.O. Box 16, 695 01 Hodonín, zast. ředitelem Ing. Bohuslavem Turmenským, ze dne 9.10.2000 podaném Správou a údržbou silnic Třebíč, se sídlem Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč, zast. ředitelem Antonínem Švehlou, ze dne 9.10.2000 podaném Správou a údržbou silnic Vyškov, se sídlem Křečkovská 17, 682 11 Vyškov, zast. ředitelem Ing. Janem Zouharem, ze dne 10.10.2000 podaném Správou a údržbou silnic Nový Jičín, se sídlem Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín, zast. ředitelem Jiřím Turečkem, ze dne 3.10.2000 podaném Správou a údržbou silnic Olomouc, se sídlem Lipenská 120, 772 11 Olomouc, zast. ředitelem Ing. Stanislavem Osladilem, ze dne 10.10.2000 podaném Správou a údržbou silnic Opava, se sídlem Joži Davida 2, 747 06 Opava 6, zast. ředitelem Ing. Pavlem Mrhačem, právně zast. JUDr. Markem Křížem, Ph.D., advokátem se sídlem K. Sliwky 6/20, 733 01 Karviná-Fryštát, ze dne 9.10.2000 podaném Správou a údržbou silnic Otovice, se sídlem Na Vlečce 177, 362 32 Otovice u Karlových Varů, zast. ředitelem Viktorem Daňhou a ze dne 6.10.2000 podaném Správou a údržbou silnic Jihlava, se sídlem Kosovská 16, 586 01 Jihlava, zast. ředitelem Josefem Pauserem, proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. S 205-R/00-VP/140/Šr ze dne 25.9.2000, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele - Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvkové organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, zast. generálním ředitelem Ing. Jaroslavem Čiperou (z pověření zadavatelů Správ a údržby silnic), v obchodní veřejné soutěži na "Dodávky podvozků pro letní i zimní údržbu silnic a dálnic", vyhlášené dne 24.5.2000 v Obchodním věstníku č. 21/2000 pod zn. 096624-21/00, podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb., jsem podle § 59 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 227/2000 Sb., na základě návrhu zvláštní komise, ustavené podle § 61 odst. 2 téhož zákona a na základě rozsudku Vrchního soudu v Olomouci č.j. 2A 4/2001-57 ze dne 6.12.2001 o přezkoumání rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. 3R65/00-Ku ze dne 29.12.2000, rozhodl takto: Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. S 205-R/00-VP/140/Šr ze dne 25.9.2000 z r u š u j i a podle § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 227/2000 Sb., správní řízení zahájené dne 25.8.2000 z vlastního podnětu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, z a s t a v u j i. O d ů v o d n ě n í Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, zast. generálním ředitelem Ing. Jaroslavem Čiperou, z pověření zadavatelů Správ a údržby silnic (dále jen "ŘSD") vyhlásilo dne 24.5.2000 podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. (dále jen "zákon") v Obchodním věstníku č. 21/2000 pod č.j. 096624-21/00 obchodní veřejnou soutěž na "Dodávky podvozků pro letní i zimní údržbu silnic a dálnic 24 ks Automobil nákladní třínápravový - těžký (užitečná hmotnost nad 10 tun) 26 ks Automobil nákladní dvounápravový - střední (užitečná hmotnost 8-10 tun) 10 ks Automobil nákladní dvounápravový - lehký (užitečná hmotnost do 8 tun)" (dále jen "soutěž"). Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 30.6.2000 vyplývá, že zadavatel obdržel devět nabídek. Komise pro posouzení a hodnocení nabídek (dále jen "komise") po provedeném posouzení a hodnocení nabídek sestavila jejich pořadí takto: Automobil nákladní třínápravový - těžký Kobit, s.r.o., Rozvojová 135, Praha 6, Tatra, a.s., Štefánikova 1163, Kopřivnice, Silnice Jihlava, a.s., Kosovská 10. Automobil nákladní dvounápravový - střední Kobit, s.r.o., Rozvojová 135, Praha 6, Tatra, a.s., Štefánikova 1163, Kopřivnice, Silniřní technika, a.s., Partyzánská 78, Nová Paka. Automobil nákladní dvounápravový - lehký Praga, a.s., Za Drahou 1205, Čáslav, Kobit, s.r.o., Rozvojová 135, Praha 6, CAO Teplice, s.r.o., tř. kpt. Jaroše 400, Proboštov. ŘSD své rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zaslal dne 24.7.2000 hodnoceným uchazečům. Dne 25.8.2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "ÚOHS") zaslal zadavateli oznámení o zahájení správního řízení z vlastního podnětu podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb. a zákona č. 28/2000 Sb. (dále jen "zákon po poslední novele"). Současně ÚOHS vydal pod č.j. S 205-PO/00-VP/140/Šr dne 25.8.2000 předběžné opatření, kterým uložil zadavateli nepokračovat v soutěži do doby nabytí právní moci rozhodnutí ve věci. ÚOHS označil jako účastníky řízení: ŘSD, Správa a údržba silnic Benešov, se sídlem Křižíkova 1351, 256 18 Benešov, za kterou jedná ředitel František Šerpán, Správa a údržba silnic Kladno, se sídlem Železárenská 1556, 272 01 Kladno, za kterou jedná ředitel Václav Roll, Správa a údržba silnic Králův Dvůr, se sídlem Popovice 180, 267 01 Králův Dvůr, za kterou jedná ředitel Ing. František Růžička, Správa a údržba silnic Kutná Hora, se sídlem Tyršova 489, 284 80 Kutná Hora, za kterou jedná ředitel Ing. Jiří Volke, Správa a údržba silnic Mnichovo Hradiště, se sídlem Jiráskova 439, 295 80 Mnichovo Hradiště, za kterou jedná ředitel Jaroslav Dlouhý, Správa a údržba silnic Poděbrady, se sídlem U Stadionu 986/III, 290 12 Poděbrady, za kterou jedná ředitel Václav Vlášek, Správa a údržba silnic Říčany, se sídlem Žižkova 263, 251 01 Říčany, za kterou jedná ředitel Ladislav Hauptmann, Správa a údržba silnic Praha - západ, se sídlem Elišky Přemyslovny 399, 156 80 Praha 5 - Zbraslav, za kterou jedná ředitel Ing. Petr Lakomý, Správa a údržba silnic Pelhřimov, se sídlem Myslotínská 1887, 393 82 Pelhřimov, za kterou jedná ředitel Bedřich Válek, Správa a údržba silnic Písek, se sídlem Vrcovická 2148, 397 01 Písek, za kterou jedná ředitel Ing. Josef Bican, Správa a údržba silnic Prachatice, se sídlem Žernovická ul., 383 11 Prachatice, za kterou jedná ředitel Ing. Václav Princ, Správa a údržba silnic Strakonice, se sídlem ul. Krále Jiřího z Poděbrad 772, 386 01 Strakonice, za kterou jedná ředitel Ing. František Kubášek, Správa a údržba silnic Tábor, se sídlem Vožická 2107, 390 41 Tábor, za kterou jedná ředitel Ing. Vladimír Drda, Správa a údržba silnic Domažlice, se sídlem Sadová 324, 344 79 Domažlice, za kterou jedná ředitel Ing. Karel Frait, Správa a údržba silnic Kralovice, se sídlem Žatecká 732, 331 41 Kralovice, za kterou jedná ředitel Ing. Jaroslav Peclinovský, Správa a údržba silnic Otovice, se sídlem Na Vlečce 177, 362 32 Otovice u Karlových Varů, za kterou jedná ředitel Viktor Daňha, Správa a údržba silnic Rokycany, se sídlem Roháčova 773, 337 45 Rokycany, za kterou jedná ředitel Josef Liška, Správa a údržba silnic Stříbro, se sídlem Soběslavova 1264, 349 01 Stříbro, za kterou jedná ředitel Ing. Miroslav Sedláček, Správa a údržba silnic Česká Lípa, se sídlem Sosnová 97, 470 50 Česká Lípa, za kterou jedná ředitel Ing. Jiří Vronský, Správa a údržba silnic Děčín, se sídlem Pod vrchem 55, 406 44 Děčín IX, za kterou jedná ředitel Jaroslav Šimonek, Správa a údržba silnic Chomutov, se sídlem Pražská 6, 430 01 Chomutov, za kterou jedná ředitel Jaromír Šrámek, Správa a údržba silnic Litoměřice, se sídlem Nádražní 29, 412 33 Litoměřice, za kterou jedná ředitel Michael Hradec, Správa a údržba silnic Most, se sídlem Žižkova 876, 436 41 Litvínov, za kterou jedná ředitel Jiří Šedivý, Správa a údržba silnic Chrudim, se sídlem Tovární 1150, 537 83 Chrudim, za kterou jedná ředitel Ing. Marek Novotný, Správa a údržba silnic Jičín, se sídlem Koněvova 467, 506 24 Jičín, za kterou jedná ředitel Zdeněk Pavlíček, Správa a údržba silnic Semily, se sídlem Vysocká 576, 513 30 Semily, za kterou jedná ředitel Miroslav Mach, Správa a údržba silnic Litomyšl, se sídlem T.G. Masaryka 985, 570 01 Litomyšl, za kterou jedná ředitel Ing. Rostislav Bednář, Správa a údržba silnic Ústí nad Orlicí, se sídlem Třebovská 116, 562 03 Ústí nad Orlicí, za kterou jedná ředitel Ladislav Vyčítal, Správa a údržba silnic Blansko, se sídlem Komenského 2, 678 11 Blansko, za kterou jedná ředitel Ing. Vladimír Svoboda, Správa a údržba silnic Brno, se sídlem Ořechovská 35, 619 64 Brno, za kterou jedná ředitel Ing. Josef Urbánek, Správa a údržba silnic Břeclav, se sídlem Sovadinova 8, 690 34 Břeclav, za kterou jedná ředitel Ing. Ladislav Hádlík, Správa a údržba silnic Hodonín, se sídlem Brněnská 3254, P.O. Box 16, 695 01 Hodonín, za kterou jedná ředitel Ing. Bohuslav Turmenský, Správa a údržba silnic Jihlava, se sídlem Kosovská 16, 586 01 Jihlava, za kterou jedná ředitel Josef Pauser, Správa a údržba silnic Třebíč, se sídlem Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč, za kterou jedná ředitel Antonín Švehla, Správa a údržba silnic Uherské Hradiště, se sídlem Jarošov č. 514, 686 11 Uherské Hradiště, za kterou jedná ředitel Ing. Rostislav Buchtík, Správa a údržba silnic Vyškov, se sídlem Křečkovská 17, 682 11 Vyškov, za kterou jedná ředitel Ing. Jan Zouhar, Správa a údržba silnic Zlín, se sídlem K Majáku 5001, 761 23 Zlín, za kterou jedná ředitel Ing. František Bednařík, Správa a údržba silnic Nový Jičín, se sídlem Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín, za kterou jedná ředitel Jiří Tureček, Správa a údržba silnic Olomouc, se sídlem Lipenská 120, 772 11 Olomouc, za kterou jedná ředitel Ing. Stanislav Osladil, Správa a údržba silnic Opava, se sídlem Joži Davida 2, 747 06 Opava 6, za kterou jedná ředitel Ing. Pavel Mrhač, Správa a údržba silnic Přerov, se sídlem Tovačovská 974, pošt. schr. 71, 750 11 Přerov, za kterou jedná ředitel Ing. Petr Baroš (dále jen "Správy a údržby silnic"). Po posouzení a prošetření případu vydal ÚOHS dne 25.9.2000 pod č.j. S 205-R/00-VP/140/Šr rozhodnutí, kterým Správy a údržby silnic označil jako zadavatele s tím, že zadavatel porušil § 2e zákona tím, že z účasti v dalším jednání o veřejné zakázce nevyloučil uchazeče TATRA, a.s., který neprokázal kvalifikační předpoklady ve smyslu § 2b zákona. Tímto svým jednáním porušil současně ustanovení § 29 odst. 4 a § 34 odst. 4 zákona. § 34 odst. 3 zákona tím, že komise při posuzování a hodnocení jednotlivých nabídek pozměnila nabídkovou cenu, § 37 odst. 1 písm. g) zákona tím, že komise ve "Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek", nedostatečně odůvodnila způsob, jakým podle kritérií hodnotila jednotlivé nabídky, § 38 odst. 1 ve spojení s § 6 odst. 2 zákona tím, že v kategorii 1.3 Automobil nákladní dvounápravový - lehký (užitečná hmotnost do 8 tun) nezdůvodnil, že vybral nejvhodnější nabídku, která nejlépe splňovala kritéria vymezená zadavatelem v podmínkách soutěže. § 69 zákona tím, že veškerá rozhodnutí učinil pouze statutární zástupce Ředitelství silnic a dálnic ČR a Správy a údržby silnic tak přenesly na tohoto zadavatele rozhodovací pravomoc. Tato porušení ÚOHS označil jako závažná a uložil "zadavateli" podle § 62 odst. 1 zákona po poslední novele pokutu ve výši 300.000,- Kč. Proti tomuto rozhodnutí podal ŘSD i Správy a údržby silnic, kromě Správy a údržby silnic Most, Chrudim, Uherské Hradiště, Zlín a Přerov, rozklady. Ve svých rozkladech všichni shodně zejména namítají, že napadené rozhodnutí je nezákonné a je v rozporu se správním řádem i zákonem a zákonem po poslední novele. Výrok rozhodnutí není srozumitelný a není určitý. V napadeném rozhodnutí jsou rozlišení jednotliví zadavatelé, což je Ředitelství silnic a dálnic a Správy a údržby silnic a každý je pak povinen zaplatit částku 300 000,- Kč, neboť přesná částka nebyla určena, což je v rozporu s § 62 odst. 1 zákona. ÚOHS měl i jednoznačně rozlišit výši pokuty pro každého, když takto rozlišil zadavatele. Není z napadeného rozhodnutí zřejmé, zda neměl ÚOHS na mysli, že částku 300 000,- Kč uhradí všichni společně a nerozdílně. ÚOHS však neurčil, v jakém poměru má být výše pokuty uhrazena. Také nesouhlasí s tím, že zadavatel porušil § 69 tím, že Správy a údržby silnic přenesly rozhodovací pravomoc na Ředitelství silnic a dálnic, neboť na základě příkazních smluv se příkazník pouze zavazuje obstarat a provést zadání veřejné zakázky a navíc ve smlouvě bylo stanoveno omezení v rozsahu práv § 69 zákona. Také se nezakládá na pravdě, že zadavatel porušil § 39 odst. 1 zákona tím, že rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky vydal pouze generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic, neboť tak učinili všichni zadavatelé, což lze doložit. Závěrem uvádějí, že dopisem Ministerstva dopravy ČR č.j. 19154/00-120 ze dne 14.4.2000 byl dán všem zadavatelům závazný pokyn, jak bude probíhat výběrové řízení v dané věci s odůvodněním, že bude docílena úspora finančních prostředků vynakládaných ze státního rozpočtu a úspora činí cca 20 mil. Kč. ÚOHS při ukládání pokuty k této skutečnosti nepřihlédl a ani ke skutečnosti, že soutěž byla atypická, organizačně náročná, v žádném případě protiprávní a pokud došlo k menším pochybením, nelze je kvalifikovat jako závažná. Rozklady se domáhají, aby ÚOHS napadené rozhodnutí ve smyslu § 57 odst. 1 správního řádu autoremedurou zrušil a v dané věci nebyla uložena žádná pokuta, případně, aby bylo napadené rozhodnutí jako nezákonné zrušeno předsedou ÚOHS. Po projednání rozkladů a veškerého spisového materiálu zvláštní komisí a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech bylo napadené rozhodnutí přezkoumáno v celém rozsahu a s přihlédnutím k doporučení této komise dospěl předseda ÚOHS závěru, že ÚOHS tím, že napadeným rozhodnutím uložil ŘSD i Správám a údržbám silnic pokutu podle § 62 odst. 1 zákona po poslední novele ve výši 300 000,- Kč za porušení ustanovení § 2e, § 34 odst. 3, § 37 odst. 1 písm. g), § 38 odst. 1 ve spojení s § 6 odst. 2 a § 69 zákona, nerozhodl správně a v souladu se zákonem. V odůvodnění tohoto rozhodnutí předseda ÚOHS zejména uvedl, že z výroku napadeného rozhodnutí nebylo zřejmé, kdo měl uloženou pokutu uhradit, či v jakém poměru se na ní mají všichni podílet. Protože bylo zjištěno, že nedošlo k porušení všech ÚOHS uvedených porušení zákona, napadené rozhodnutí bylo změněno s tím, že pokutu ve výši 300 000,- Kč je povinen uhradit pouze ŘSD, který byl pověřen jako jeden ze zadavatelů k vypsání i provedení soutěže. K závažným pochybením (např. § 5 odst. 1 písm. e) zákona) došlo již ve stadiu vyhlášení a soutěž nelze zrušit, poněvadž výběr byl již proveden a smlouvy jsou již podepsány. ŘSD požadovalo k odebrání celkem 10 vozidel, a to 8 v soutěži 1.1. - automobil nákladní třínapravový - těžký (užitečná hmotnost nad 10 tun) a 2 v soutěži 1.2. - automobil nákladní dvounápravový - střední (užitečná hmotnost 8-10tun). Podle § 62 odst. 1 zákona po poslední novele může ÚOHS uložit zadavateli za závažné či opětovné porušení zákona pokutu do výše 1% ceny zakázky. Cena zakázky celkem činila cca 146 000 000,- Kč a 1% z této částky pak činí 1 460 000,- Kč. Vzhledem k výše uvedenému, a když jsem přihlédl i k tomu, že ŘSD soutěž vyhlásila i za Správy a údržby silnic a sama uzavřela smlouvu na dodávku celkem 10 ks automobilů, rozhodl jsem tak, jak je výše uvedeno. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 11.1.2001 a dne 1.3.2001 podal ŘSD žalobu Vrchnímu soudu v Olomouci, kterou se domáhal zrušení rozhodnutí předsedy ÚOHS ze dne 29.12.2001 č.j. 3R65/00-Ku, kterým bylo změněno rozhodnutí ÚOHS ze dne 25.9.2000 č.j. S 205-R/00/VP/140/Šr. ŘSD v důvodech žaloby namítl zejména, že předseda ÚOHS změnil rozhodnutí, jež bylo absolutně neplatné pro svou neurčitost a nesrozumitelnost, kterou nebylo možno překlenout ani výkladem. Dále namítl, že výše uložené pokuty vycházela z celkové ceny zakázky všech zadavatelů, avšak výše zakázky ŘSD činila pouze část z ní, a tudíž výše pokuty měla být tímto limitována. Žalobou se ŘSD domáhal zrušení rozhodnutí předsedy i rozhodnutí ÚOHS. Vrchní soud pak rozhodl o žalobě bez jednání rozsudkem ze dne 6.12.2001 pod č.j. 2A4/2001-57 ve smyslu § 250f odst. 1 písm. a) o.s.ř. tak, zrušil rozhodnutí předsedy ÚOHS ze dne 29.12.2000 č.j. 3R 65/00-Ku a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Své rozhodnutí o žalobě odůvodnil Vrchní soud tak, že napadené rozhodnutí je nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost. Je zřejmé, že neujasněnost postavení žalobce - ŘSD je primárním zdrojem problému. Zákon předvídá dva možné postupy, a to jednak vedení procesu zadávání výlučně zadavatelem, jednak realizaci tohoto procesu pověřenou osobou odlišnou od zadavatele. Původní záměr ze strany Ministerstva dopravy ČR byl takový, aby žalobce provedl výběrové řízení, a to z pověření jednotlivých SÚS z důvodů racionalizačních. Smlouvy příkazní posléze směřovaly k naplnění této představy standartním způsobem, když dovolávaly omezení oprávnění dle § 69 zákona, jsouce uzavřeny s jednotlivými SÚS. Počet potřebných automobilů ŘSD (žalobce) sám započítal do celkového počtu jím požadovaných vozidel a text vyhlášené soutěže neumožňuje učinit si jednoznačnou představu o tom, které SÚS požadují jaký typ vozidel. Stejně tak neumožňuje učinit si jednoznačnou představu ani o tom, kdo je ve skutečnosti zadavatelem, což je daleko závažnější. O tom svědčí neurčitý odkaz v bodu 9 na zadavatele dle bodu 2, tedy jakoby tím mínily SÚS, které žalobce pověřily vypsáním obchodní veřejné soutěže, ačkoli v bodě 10 se hovoří o jediném zadavateli, na jehož adrese (detašovaném pracovišti) si lze vyzvednout zadávací dokumentaci. Je tedy srozumitelné, proč žalovaný v jednom rozhodnutí pojímá všechny dotčené SÚS jako účastníky řízení a označuje je jako zadavatele, byť tak činí nedůsledně. Předseda ÚOHS odůvodňuje svůj postoj tím, že žalobce nemohl být v postavení osoby pověřené výkonem zadavatelských činností, a to pro nesplnění požadavku § 32 zákona. Avšak 41 SÚS nemá postavení účastníků řízení, neboť to vylučuje ustanovení § 58 zákona jako lex specialis, a tudíž je namístě postup dle § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení /správní řád) a řízení zahájené z podnětu ÚOHS vůči 41 SÚS zastavit, neboť důvod řízení odpadl, když z listinných důkazů je patrné, že tyto subjekty nejsou zadavateli ve smyslu zákona. Soud tak vidí jako důvodné nahlížet na napadené rozhodnutí jako na nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost, neboť z něj není z procesního pohledu zřejmé, kdo je účastníkem řízení ve smyslu § 58 zákona. Soud přistoupil ke zrušení pouze druhostupňového rozhodnutí, aby tak umožnil správnímu orgánu vypořádat se s touto otázkou procesně správným způsobem s maximální možnou mírou jednoznačnosti i s ohledem na procesní ekonomiku. Na základě výše uvedeného rozsudku Vrchního soudu, jsem rozklady a veškerý spisový materiál znovu přezkoumal a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech a na návrh zvláštní komise, jsem s přihlédnutím k doporučení této komise a vysloveným názorem jmenovaného soudu, dospěl k následujícímu závěru: Správní řízení bylo ÚOHS zahájeno dne 25.8.2000 z vlastního podnětu podle § 57 odst. 1 zákona po poslední novele a pravomocně ukončeno druhostupňovým rozhodnutím dne 11.1.2001. Dne 1.3.2001 podal však ŘSD žalobu k Vrchnímu soudu v Olomouci, kterou se domáhal zrušení druhostupňového rozhodnutí ze dne 29.12.2001 č.j. 3R65/00-Ku, kterým bylo změněno rozhodnutí ÚOHS ze dne 25.9.2000 č.j. S 205-R/00/VP/140/Šr. Vrchní soud v Olomouci pak rozhodl o žalobě rozsudkem ze dne 6.12.2001 pod č.j. 2A4/2001-57 ve smyslu § 250f odst. 1 písm. a) o.s.ř. tak, zrušil rozhodnutí předsedy ÚOHS ze dne 29.12.2000 č.j. 3R 65/00-Ku a věc mu vrátil k dalšímu řízení. V této souvislosti uvádím, že podle § 62 odst. 1 zákona po poslední novele, zjistí-li orgán, že zadavatel závažně či opětovně porušil ustanovení tohoto zákona, může mu uložit pokutu do výše 1% ceny zakázky. Pokutu lze uložit jen do jednoho roku ode dne, kdy se orgán dohledu dozvěděl, že zadavatel porušil ustanovení tohoto zákona, nejpozději však do tří let ode dne, kdy došlo k tomuto porušení. Vzhledem k tomu, že v daném případě Vrchní soud vydal rozsudek až po 9 měsících, přičemž uplynula jednoroční subjektivní lhůta pro uložení pokuty, a v současné době nelze ani zadavateli uložit příslušnou nápravu (vozidla jsou již zakoupena), nastaly rozhodující důvody pro zastavení řízení ve smyslu § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), neboť odpadl důvod zahájeného správního řízení, a proto jsem zrušil rozhodnutí ÚOHS č.j.S 205-R/00-VP/140/Šr ze dne 25.9.2000 a zahájené správní řízení zastavil. P o u č e n í Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 61 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále odvolat. Ing. Josef Bednář předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Obdrží: Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, zast. generálním ředitelem Ing. Jaroslavem Čiperou, Správa a údržba silnic Benešov, se sídlem Křižíkova 1351, 256 18 Benešov, za kterou jedná ředitel František Šerpán, Správa a údržba silnic Kladno, se sídlem Železárenská 1556, 272 01 Kladno, za kterou jedná ředitel Václav Roll, Správa a údržba silnic Králův Dvůr, se sídlem Popovice 180, 267 01 Králův Dvůr, za kterou jedná ředitel Ing. František Růžička, Správa a údržba silnic Kutná Hora, se sídlem Tyršova 489, 284 80 Kutná Hora, za kterou jedná ředitel Ing. Jiří Volke, Správa a údržba silnic Mnichovo Hradiště, se sídlem Jiráskova 439, 295 80 Mnichovo Hradiště, za kterou jedná ředitel Jaroslav Dlouhý, Správa a údržba silnic Poděbrady, se sídlem U Stadionu 986/III, 290 12 Poděbrady, za kterou jedná ředitel Václav Vlášek, Správa a údržba silnic Říčany, se sídlem Žižkova 263, 251 01 Říčany, za kterou jedná ředitel Ladislav Hauptmann, Správa a údržba silnic Praha - západ, se sídlem Elišky Přemyslovny 399, 156 80 Praha 5 - Zbraslav, za kterou jedná ředitel Ing. Petr Lakomý, Správa a údržba silnic Pelhřimov, se sídlem Myslotínská 1887, 393 82 Pelhřimov, za kterou jedná ředitel Bedřich Válek, Správa a údržba silnic Písek, se sídlem Vrcovická 2148, 397 01 Písek, za kterou jedná ředitel Ing. Josef Bican, Správa a údržba silnic Prachatice, se sídlem Žernovická ul., 383 11 Prachatice, za kterou jedná ředitel Ing. Václav Princ, Správa a údržba silnic Strakonice, se sídlem ul. Krále Jiřího z Poděbrad 772, 386 01 Strakonice, za kterou jedná ředitel Ing. František Kubášek, Správa a údržba silnic Tábor, se sídlem Vožická 2107, 390 41 Tábor, za kterou jedná ředitel Ing. Vladimír Drda, Správa a údržba silnic Domažlice, se sídlem Sadová 324, 344 79 Domažlice, za kterou jedná ředitel Ing. Karel Frait, Správa a údržba silnic Kralovice, se sídlem Žatecká 732, 331 41 Kralovice, za kterou jedná ředitel Ing. Jaroslav Peclinovský, Správa a údržba silnic Otovice, se sídlem Na Vlečce 177, 362 32 Otovice u Karlových Varů, za kterou jedná ředitel Viktor Daňha, Správa a údržba silnic Rokycany, se sídlem Roháčova 773, 337 45 Rokycany, za kterou jedná ředitel Josef Liška, Správa a údržba silnic Stříbro, se sídlem Soběslavova 1264, 349 01 Stříbro, za kterou jedná ředitel Ing. Miroslav Sedláček, Správa a údržba silnic Česká Lípa, se sídlem Sosnová 97, 470 50 Česká Lípa, za kterou jedná ředitel Ing. Jiří Vronský, Správa a údržba silnic Děčín, se sídlem Pod vrchem 55, 406 44 Děčín IX, za kterou jedná ředitel Jaroslav Šimonek, Správa a údržba silnic Chomutov, se sídlem Pražská 6, 430 01 Chomutov, za kterou jedná ředitel Jaromír Šrámek, Správa a údržba silnic Litoměřice, se sídlem Nádražní 29, 412 33 Litoměřice, za kterou jedná ředitel Michael Hradec, Správa a údržba silnic Most, se sídlem Žižkova 876, 436 41 Litvínov, za kterou jedná ředitel Jiří Šedivý, Správa a údržba silnic Chrudim, se sídlem Tovární 1150, 537 83 Chrudim, za kterou jedná ředitel Ing. Marek Novotný, Správa a údržba silnic Jičín, se sídlem Koněvova 467, 506 24 Jičín, za kterou jedná ředitel Zdeněk Pavlíček, Správa a údržba silnic Semily, se sídlem Vysocká 576, 513 30 Semily, za kterou jedná ředitel Miroslav Mach, Správa a údržba silnic Litomyšl, se sídlem T.G. Masaryka 985, 570 01 Litomyšl, za kterou jedná ředitel Ing. Rostislav Bednář, Správa a údržba silnic Ústí nad Orlicí, se sídlem Třebovská 116, 562 03 Ústí nad Orlicí, za kterou jedná ředitel Ladislav Vyčítal, Správa a údržba silnic Blansko, se sídlem Komenského 2, 678 11 Blansko, za kterou jedná ředitel Ing. Vladimír Svoboda, Správa a údržba silnic Brno, se sídlem Ořechovská 35, 619 64 Brno, za kterou jedná ředitel Ing. Josef Urbánek, Správa a údržba silnic Břeclav, se sídlem Sovadinova 8, 690 34 Břeclav, za kterou jedná ředitel Ing. Ladislav Hádlík, Správa a údržba silnic Hodonín, se sídlem Brněnská 3254, P.O. Box 16, 695 01 Hodonín, za kterou jedná ředitel Ing. Bohuslav Turmenský, Správa a údržba silnic Jihlava, se sídlem Kosovská 16, 586 01 Jihlava, za kterou jedná ředitel Josef Pauser, Správa a údržba silnic Třebíč, se sídlem Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč, za kterou jedná ředitel Antonín Švehla, Správa a údržba silnic Uherské Hradiště, se sídlem Jarošov č. 514, 686 11 Uherské Hradiště, za kterou jedná ředitel Ing. Rostislav Buchtík, Správa a údržba silnic Vyškov, se sídlem Křečkovská 17, 682 11 Vyškov, za kterou jedná ředitel Ing. Jan Zouhar, Správa a údržba silnic Zlín, se sídlem K Majáku 5001, 761 23 Zlín, za kterou jedná ředitel Ing. František Bednařík, Správa a údržba silnic Nový Jičín, se sídlem Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín, za kterou jedná ředitel Jiří Tureček, Správa a údržba silnic Olomouc, se sídlem Lipenská 120, 772 11 Olomouc, za kterou jedná ředitel Ing. Stanislav Osladil, Správa a údržba silnic Opava, se sídlem Joži Davida 2, 747 06 Opava 6, za kterou jedná ředitel Ing. Pavel Mrhač, Správa a údržba silnic Přerov, se sídlem Tovačovská 974, pošt. schr. 71, 750 11 Přerov, za kterou jedná ředitel Ing. Petr Baroš, spis.

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/3596
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 396 lidí darovalo 1 108 666 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy