Rozhodnutí UOHS 9291


Číslo jednací ÚOHS-S469/2010/VZ-2752/2011/510/IFa
Instance I.
Věc
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2011
Účastníci Lesy České republiky, s. p.
Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a. s.
LDF Rožnov, a.s.
LST, a.s., Trhanov Jihozápadní dřevařská, a.s., Sušice Kloboucká lesní, s.r.o., Brno UNILES, a.s., Rumburk PETRA spol., s.r.o., Hodonín České dřevařské závody Praha, a. s., Praha 7 Lesní společnost Královský Hvozd, a.s., Nýrsko PROGLES, s.r.o., Konecchlumí Lesní společnost Železná Ruda, a.s., Železná Ruda LESS & FOREST, s.r.o., Bohdaneč 1. písecká lesní a dřevařská, a.s., Brloh Lesní společnost Přimda, a.s., Praha 1 ARBOLES, s.r.o., Stříbro Lesy Beskydy, a.s., Frýdlant nad Ostravicí Luděk Plachký
Lesní společnost Bečov, s.r.o.
Triumfa Energo, s.r.o., Plzeň KAISER, s.r.o., Rožmitál pod Třemšínem Opavská lesní, a.s., Praha 4 KATR, a.s., Stará Ves Lesostavby Frýdek – Místek, a.s. SOLITERA spol., s.r.o., Hořovice Stora Enso Wood Products Ždírec, s.r.o.
Wotan Forest, a.s., České Budějovice KŘENEK FOREST SERVICE, s.r.o., Nový Nemojov
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 03.11.2011
Související řízení http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-9159.html
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-9291.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-S469/2010/VZ-2752/2011/510/IFaV Brně dne: 27. dubna 2011Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 26.11.2010 na návrh ze dne 25.11.2010, jehož účastníky jsou·  zadavatel – Lesy České republiky, s. p., IČ 42196451, se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, zastoupený  Ing. Svatoplukem Sýkorou, generálním ředitelem, ve správním řízení na základě plné moci ze dne 10.9.2010 zastoupený JUDr. Romanem Poláškem, advokátem, TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s. r. o., se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2,·  navrhovatel – Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a. s., IČ 47452722, se sídlem  Hrnčíře 2, 584 01 Ledeč nad Sázavou, za niž jedná Ing. Jaroslav Rygl, předseda představenstva,·  vybraný uchazeč – LDF Rožnov a. s., IČ 25840479, se sídlem Tovární okruh 674, 747 41 Hradec nad Moravicí, za niž jedná Radomír Havlásek, předseda představenstva,·  vybraný uchazeč – LST a. s., IČ 60706805, se sídlem Trhanov 48, 345 33 Domažlice, za niž jedná Ing. Václav Junek, předseda představenstva, ·  vybraný uchazeč – Jihozápadní dřevařská a. s., IČ 25236237, se sídlem Nádražní 351, 342 01 Sušice II, za niž jednají Ing. Jiří Legemza, předseda představenstva a Vojtěch Kvěch, předseda představenstva,·  vybraný uchazeč – Kloboucká lesní s. r. o., IČ 25532642, se sídlem Šumavská 31, 602 00 Brno, za niž jedná Ing. Vojtěch Dorňák, jednatel,·  vybraný uchazeč – UNILES, a. s., IČ 47307706, se sídlem Jiříkovská 832/16, 408 01 Rumburk, za niž jednají  Ing. Karel Schäfer, předseda představenstva a Jiří Sýkora, místopředseda představenstva,·  vybraný uchazeč – PETRA spol. s r. o., IČ 46979697, se sídlem Brandlova 129, 695 01 Hodonín, za niž jedná Zdeněk Bábíček, jednatel,·  vybraný uchazeč – České dřevařské závody Praha, a. s., IČ 00014010, se sídlem Poupětova 3, 170 00 Praha 7, za niž jednají Ing. Tomáš Hrubec, předseda představenstva a Ing. Vladimír Kricner, místopředseda představenstva,·  vybraný uchazeč – Lesní společnost Královský Hvozd, a. s., IČ 45352003, se sídlem Klatovská 289, 340 22 Nýrsko, za niž jedná Jan Houska, předseda představenstva,·  vybraný uchazeč – PROGLES s. r. o., IČ 27469468, se sídlem Konecchlumí 91, 507 05 Konecchlumí, za niž jedná David Šidák, jednatel,·  vybraný uchazeč – Lesní společnost Železná Ruda, a. s., IČ 45351961, se sídlem Železná Ruda 348, 340 04 Klatovy, za niž jednají Ing. Otakar Reiser, předseda představenstva, Drahomír Adlt, místopředseda představenstva a Václav Rubáš, člen představenstva,·  vybraný uchazeč – LESS & FOREST s. r. o., IČ 27106632, se sídlem Bohdaneč 136, 285 25 Bohdaneč, za niž jedná Ing. Jan Mičánek, jednatel,·  vybraný uchazeč – 1. písecká lesní a dřevařská, a. s., IČ 25198611, se sídlem Nádražní 351, 342 01 Sušice II, za niž jedná Ing. Jiří Plíva, předseda představenstva,·  vybraný uchazeč – Lesní společnost Přimda, a. s., IČ 45351899, se sídlem Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1, za niž jedná Ing. Zbyněk Máj, předseda představenstva,·  vybraný uchazeč – ARBOLES, s. r. o., IČ 28045301, se sídlem Májová 1196, 349 01 Stříbro, za niž jedná Ing. Josef Merunka, jednatel,·  vybraný uchazeč – Lesy Beskydy, a. s., IČ 26797674, se sídlem Žižkova 965, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, za niž jedná Ing. Pavel Tejček, předseda představenstva,·  vybraný uchazeč – Luděk Plachký, podnikatel, IČ 22958215, se sídlem Městečko 8, 747 41 Hradec nad Moravicí,·  vybraný uchazeč – Lesní společnost Bečov, s. r. o., IČ 45356165, Karlovarská 305, 364 64 Bečov nad Teplou, za niž jedná Ing. Zdeněk Bošina, jednatel,·  vybraný uchazeč – Triumfa Energo s. r. o., IČ 64830209, se sídlem Klatovská 515/169, 321 03 Plzeň, za niž jedná František Prokop, jednatel,·  vybraný uchazeč – KAISER s. r. o., IČ 26733102, se sídlem Nádražní 753, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem, Josef Kaiser, jednatel,·  vybraný uchazeč – Opavská lesní a. s., IČ 45193177, se sídlem Krajánkova 11/2390, 140 00 Praha 4, za niž jedná Ing. Jindřich Grosser, předseda představenstva,·  vybraný uchazeč – KATR a. s., IČ 25858947, se sídlem Potočná 334/5, 793 43 Stará Ves, za niž jedná Ing. František Příkaský, předseda představenstva, ·  vybraný uchazeč – Lesostavby Frýdek – Místek a. s., IČ 45193118, se sídlem Slezská 2766, Frýdek – Místek, za niž jedná Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva,·  vybraný uchazeč – SOLITERA  spol. s r. o., IČ 43762751, se sídlem Palackého nám. 77, 268 01 Hořovice, za niž jedná Jiří Hasler, jednatel,·  vybraný uchazeč – Stora Enso Wood Products Ždírec s. r. o., IČ 25264605, se sídlem Nádražní 66, 582 63 Ždírec nad Doubravou, za niž jedná František Vomočil, jednatel,·  vybraný uchazeč – Wotan Forest, a. s., IČ 26060701, se sídlem Rudolfovská 202/88, 371 36 České Budějovice, za niž jedná Ing. Jan Machač, předseda představenstva,·  vybraný uchazeč – KŘENEK FOREST SERVICE s. r. o., IČ 26011191, se sídlem Nový Nemojov 122, 544 61 Nemojov, za niž jedná Roman Křenek, jednatel,ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Lesy České republiky, s. p., IČ 42196451, se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, ve veřejné zakázce „Provádění lesnických činností s prodejem dříví "při pni" - rok 2011“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 20.9.2010 pod ev. č. 60050183 a do Úředního věstníku Evropské unie bylo oznámení odesláno dne 23.9.2010. Oznámení o zrušení zadávacího řízení v částech č. 8, 33 bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 25.2.2011 pod ev. číslem 60050183 a do Úředního věstníku Evropské unie bylo oznámení o zrušení zadávacího řízení v částech č. 8, 33 odesláno dne 24.2.2011, rozhodl takto: I.Návrh společnosti Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a. s., IČ 47452722, se sídlem  Hrnčíře 2, 584 01 Ledeč nad Sázavou, za niž jedná Ing. Jaroslav Rygl, předseda představenstva, se podle § 118 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zamítá.II.Podle § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, zadavatel není povinen hradit náklady řízení.Odůvodnění1.  Zadavatel Lesy České republiky, s. p., IČ 42196451, se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, zastoupený  Ing. Svatoplukem Sýkorou, generálním ředitelem, ve správním řízení na základě plné moci ze dne 10.9.2010 zastoupený JUDr. Romanem Poláškem, advokátem, TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s. r. o., se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 (dále jen "zadavatel"), uveřejnil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), v informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem 60050183 dne 20.9.2010 a do Úředního věstníku Evropské unie bylo odesláno dne 23.9.2010 oznámení otevřeného řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Provádění lesnických činností s prodejem dříví "při pni" - rok 2011“ (dále jen "veřejná zakázka"). Oznámení o zrušení zadávacího řízení v částech č. 8, 33 bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 25.2.2011 pod ev. číslem 60050183 a do Úředního věstníku Evropské unie bylo oznámení o zrušení zadávacího řízení v částech č. 8, 33 odesláno dne 24.2.2011.2.  Předmětem veřejné zakázky (resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezené smluvní územní jednotky (SÚJ). Lesnické činnosti zahrnují pěstební činnosti vč. dodávek sadebního materiálu, těžební činnosti. 3.  Z dokumentace o veřejné zakázce vyplývá, že navrhoval společnost Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a. s., IČ 47452722, se sídlem  Hrnčíře 2, 584 01 Ledeč nad Sázavou, za niž jedná Ing. Jaroslav Rygl, předseda představenstva (dále jen "navrhovatel"), podal námitky dopisem ze dne 1.11.2010 proti zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky, které zadavatel  obdržel téhož dne. Zadavatel rozhodl o námitkách dopisem ze dne 8.11.2010, kterým  námitkám nevyhověl, a který navrhovatel obdržel dne 24.11.2010. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dopisem ze dne 25.11.2010 návrh na přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“). 4.  Úřad obdržel návrh dne 26.11.2010 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavateli byl doručen stejnopis návrhu téhož dne. 5.  Navrhovatel ve svém návrhu uvedl, že se zúčastnil předmětného zadávacího řízení, do něhož podal nabídku dne 27.10.2010. Téhož dne byly otevřeny obálky s nabídkami jednotlivých uchazečů. Při tomto úkonu zadavatele vyšlo najevo porušení zákona, které spočívá v nesprávném nastavení hodnotících kritérií pro vyhodnocení výsledků zadávacího řízení. Nezákonným úkonem zadavatele jsou kritéria pro hodnocení nabídek, jak jsou uvedena v zadávací dokumentaci a zejména pak v závazném vzoru smlouvy a Požadavku na zpracování nabídkové ceny. Nezákonnost hodnotícího kritéria vyšla najevo teprve po otevření obálek, kdy bylo poprvé možno dovodit dopad nastavených mechanismů na výsledek zadávacího řízení. Nezákonnost hodnotícího kritéria spočívá v nekorektní konstrukci nabídkové ceny, podle niž mají být nabídky hodnoceny. Nabídková cena je koncipována takto:·  Nabídková cena (NC) uchazeče je stanovena jako součet jednotlivých dílčích nabídkových cen:   Dílčí nabídkové ceny jsou: ·  cena pěstebních činností za celou dobu trvání smlouvy (v Kč bez DPH) = Cpč·  cena těžebních činností za celou dobu trvání smlouvy (v Kč bez DPH) = Ctč·  cena sadebního materiálu za celou dobu trvání smlouvy (v Kč bez DPH) = Csm·  cena dříví (hroubí) na lokalitě P za celou dobu trvání smlouvy (v Kč bez DPH) = CpdNCcelkem = Cpč + Ctč + Csm – Cpd6.  Cena za odkup dříví není po celou dobu navrhovaného smluvního vztahu konstantní a dokonce ani předem známá, neboť v průběhu plnění smluvního závazku podléhá cenové indexaci dle vývoje cen v odvětví. Tato indexace je zakotvena v čl. XVI. odst. 3 navrhované smlouvy, cit.: „Cena za prodej dříví, kterou smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, bude v každém kalendářním čtvrtletí platnosti smlouvy upravována v závislosti na změně indexu cen dříví celkem pro skupinu listnatých dřevin a celkem pro skupinu jehličnatých dřevin, a to zvlášť pro skupinu jehličnatých dřevin a zvlášť pro skupinu listnatých dřevin vyplývající z přílohy č. D2 smlouvy (ceník dříví). Cena za prodej dříví, kterou smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, bude upravena s účinností od prvního dne daného kalendářního čtvrtletí o procentní rozdíl odpovídající změně Indexu cen dříví pro příslušnou skupinu dřevin za předchozí kalendářní čtvrtletí vůči bázi, kterou je index cen dříví pro příslušnou skupinu dřevin za 2. čtvrtletí roku 2010, přičemž výše tohoto procentního rozdílu bude zaokrouhlena na jedno desetinné místo. Změněná cena v Kč, dle předchozí věty, bude zaokrouhlena na celé Kč nahoru. Z toho vyplývá, že cena za prodej dříví se bude v průběhu plnění veřejné zakázky měnit, zatímco ostatní složky nabídkové ceny nikoli. Z konstrukce nabídkové ceny vyplývá, že plnění nebude poskytováno za cenu skutečně nabídnutou, když indexace ovlivní výši ceny dříví již v prvním období cenotvorby, přičemž hodnota indexu, kterým bude upravena nabídková cena bude známa až po 20.1.2011, to znamená až po předpokládaném uzavření smlouvy k 1.1.2011. V předmětném zadávacím řízení je zřetelné, že poměr mezí cenou výkupu dříví a cenou dodávaných služeb je u každého uchazeče jiný. To znamená, že výsledná nabídková cena každého uchazeče se při použití indexace pohne vůči původní nabídce jinak. Zjednodušeně řečeno u uchazečů, kteří nabídli levné služby a levné služby a levné dříví se celková cena pohne v důsledku indexace málo, zatímco u uchazečů, kteří nabídli drahé služby a drahé dříví, se cena pohne více. Použití cenových doložek není v systému zadávacích řízení dle nejnižší nabídkové ceny vyloučeno, pokud má identický dopad na všechny uchazeče. Pokud by celková cena plnění byla upravována průběžně o inflaci zůstane nabídková cena po celou dobu plnění veřejné zakázky uchazečem s nejnižší cenou.  Lze tedy konstatovat, že pořadí uchazečů bude založeno na cenách, za které nebude plněno, a to ani v době uzavření smlouvy, protože se cena dříví změní již na samém počátku plnění. Změna bude přitom u každé nabídky jinak velká, což znamená, že pořadí v takto sestaveném „žebříčku“ není spolehlivě stejné, jako pořadí dle skutečných cen, což by znamenalo porušení  zásady transparentnosti podle § 6 zákona.  Navrhovatel zdůrazňuje, že podstata nezákonnosti netkví v budoucí úpravě cen, ale v tom, že budoucí úprava ceny se neprojevuje u všech uchazečů stejně, což činí jejich nabídky neporovnatelnými v okamžiku hodnocení. Zvolené kritérium je nepřijatelné, když umožňuje obcházet povinnost zadavatele přezkoumávat mimořádně nízké nabídkové ceny dle § 77 zákona. Zvolené kritérium de facto maskuje jednotlivé ceny plnění do celkové sumy, která ovšem sama o sobě nemá coby saldo žádný ekonomický význam a těžko může být příliš nízká. Tento problém je zesílen skutečností, že se srovnávají ceny nereálné, které nepředstavují ceny, za něž se bude skutečně plnit, což znemožňuje jejich posouzení z hlediska mimořádně nízkých nabídkových cen. S ohledem na rozhodnutí o námitkách ze dne 8.11.2010 navrhovatel uvádí, že je pravdou, že v minulosti zadavatel uskutečnil několik zadávacích řízení, v nichž byla nabídková cena konstruována tak, že se od ceny služeb odečítala cena vykupovaného dříví, což mělo za následek záporné nabídkové ceny. Jak je ovšem Úřadu známo z jeho činnosti, zadavatel od této metodiky sám ustoupil pro její problematičnost a zakomponování ceny dříví do hodnotících kritérií a řeší zadávání veřejných zakázek nyní tak, že hodnotícím kritériem zvolí ekonomickou výhodnost, přičemž cena vykupovaného dříví je jedním z hodnotících kritérií. Zcela novým prvkem v metodice hodnocení je použití indexace ceny dříví, tedy jedné ze složek nabídkové ceny, a to již pro první období plnění veřejné zakázky. Takto konstruované hodnotící kritérium nebylo nikdy v minulosti použito, natož aby bylo přezkoumáno Úřadem či soudem. Odkaz zadavatele na dosavadní praxi je tedy nepřípadný, neboť přezkoumávané zadávací řízení obsahuje konstrukci zcela novou, dosud neřešenou. Zadavatelem poukazované rozhodnutí Krajského soudu v Brně č.j. 62 Ca 85/2008  ilustruje nesprávnost zadavatelova postupu. V tomto rozhodnutí soud konstatoval, že podmínkou užití indexace cen je vzájemná porovnatelnost nabídek v době hodnocení. Ta zde však na rozdíl od řízení přezkoumávaného soudem neexistuje, neboť za nabídnuté a sjednané ceny nebude nikdy plněno, a to ani v počátku plnění. 7.  Zadavatel se vyjádřil k návrhu dopisem ze dne 10.12.2010, který Úřad obdržel dne 15.12.2010, a ve kterém uvedl následující. Ke zvolené konstrukci hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena, která byla určena s ohledem na předmět veřejné zakázky, u níž nelze z ekonomického hlediska oddělit cenu služeb a cenu dříví vytěženého na jednotlivých smluvních územních jednotkách, zadavatel uvádí, že kdyby nezahrnul cenu dříví do konstrukce nabídkové ceny, došlo by k oddělení ceny služeb od ceny dříví, čímž by mohly být deformovány výsledky zadávacího řízení. Konstrukce hodnotícího kritéria nastaveného zadavatelem zamezuje spekulativním nabídkám, neboť vylučuje, že některá ze složek hodnotícího kritéria (cena pěstebních činností, cena těžebních činností, cena sadebního materiálu či cena dříví) převáží nad jinou. Uvedenou konstrukci nabídkové ceny zadavatel uplatňuje dlouhodobě. Tato je všem účastníkům zadávacích řízení na provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ dostatečně známa a v praxi nezpůsobuje žádné problémy. Uvedená konstrukce nabídkové ceny byla několikrát podrobena přezkumu Úřadu a Krajského soudu v Brně. Na konstrukci nabídkové ceny nebyly shledány skutečnosti odporující právním předpisům. Zadavatel dále uvádí, že cena dříví je veličinou ovlivňovanou vývojem trhu. S ohledem na uvedenou skutečnost je v průběhu plnění předmětné zakázky cena dříví tzv. indexována dle indexu cen v lesnictví vyhlašovaného čtvrtletně Českým statistickým úřadem. V případě nezakotvení indexace by cena dříví, za kterou dodavatel kupuje od zadavatele vytěžené dříví v průběhu plnění veřejné zakázky, vůbec nereagovala na vývoj trhu (zůstala by tedy konstantní), což by mohlo v závislosti na vývoj tržní ceny dříví dodavatele ekonomicky zlikvidovat, potažmo způsobit ekonomické škody zadavateli. Způsob, jakým bude cena dříví v průběhu plnění veřejné zakázky měněna (tzv. indexována), byl před podáním nabídek znám všem uchazečům. Všichni uchazeči měli rovné a zcela srozumitelné podmínky pro vypracování nabídky a stanovení nabídkové ceny pro jednotlivé části veřejné zakázky. Konstrukce nabídkové ceny, jakož i úprava indexace cen dříví je pro všechny uchazeče stejná. Podmínka objektivní možnosti vyhodnocení nabídek pak není indexací ceny dříví jako jediné složky nabídkové ceny, která se může v průběhu plnění veřejné zakázky měnit, vyloučena (např. rozsudek Krajského soudu v Brně č.j. 62 Ca 85/2008 ze dne 13.1.2010, v němž je v souvislosti s indexací ceny prodeje dříví „při pni“ uvedeno, že „důsledky žalobcem zmiňované indexace cen, jež se mohou v praxi po dobu účinnosti smlouvy na veřejnou zakázku projevit, nejsou způsobilými atakovat zákonnost zadavatelem stanovené konstrukce nabídkových cen za situace, kdy je splněna podmínka vzájemné porovnatelnosti nabídek v okamžiku jejich hodnocení za předem jasně a transparentně stanovených podmínek, jež indexaci cen, jak žalovaný v napadeném rozhodnutí uvádí, dostatečně a pro všechny dodavatele jednotně popisují“. Zadavatel nerozporuje tvrzení navrhovatele, že k indexaci cen dříví dojde prakticky vzápětí po uzavření smlouvy a konečná kupní cena tak v průběhu trvání smluvního vztahu nemusí zcela přesně odpovídat kupním cenám uvedeným v nabídce. Avšak skutečnost, že tyto nabídkové ceny podlehnou cenové indexaci dle aktuálního vývoje cen dříví, není nezákonná. Podstatné je, že ve smyslu výše uvedeného judikátu Krajského soudu v Brně je splněna podmínka vzájemné porovnatelnosti cen nabídek v okamžiku jejich hodnocení. Indexy Českého statistického úřadu a další podobné údaje se totiž mění zpravidla čtvrtletně, zatímco trvání zadávacího řízení může být mnohem delší. Nemožnost indexace nabídkových cen by pak ve svém důsledku vedla k výše popsaným hospodářským škodám na straně uchazeče či na straně zadavatele. Dle zadavatele by nebylo spravedlivé ani vůči jedné smluvní straně vyžadovat prodej dříví za cenu uvedenou v nabídce, jestliže v mezidobí od konce lhůty pro podání nabídek, resp. od II. Čtvrtletí roku 2010 do uzavření smlouvy (tj. cca 6 měsíců) dojde ke změně reálné tržní ceny dříví.  Navrhovatel svůj návrh rozšířil o tvrzení, že mechanismus prodeje dříví „při pni“ spojený s indexací cen umožňuje obcházet povinnost zadavatele přezkoumávat mimořádně nízké nabídkové ceny dle § 77 zákona. Zadavatel, příp. hodnotící komise vždy řádně posuzovali, zda nabídky neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu nebo zda kupní cena dříví není spekulativní. Zadavatel dále uvádí, že neodstoupil od metodiky nabídkových cen s odečítáním cen dříví, majícím za následek záporné nabídkové ceny. Závěrem zadavatel uvádí, že indexace nabídkových cen je významným a nutným hospodářským nástrojem, který v průběhu plnění veřejné zakázky ochraňuje zadavatele a dodavatele před hospodářskými ztrátami způsobenými výkyvy trhu. Z důvodu ochrany veřejných prostředků je zadavatel povinen indexaci použít. 8.  Dne 16.12.2010 Úřad obdržel dopis navrhovatele, jehož obsahem je návrh na vydání předběžného opatření, a to zákazu uzavřít smlouvy v jednotlivých částech zadávacího řízení, podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona.9.  Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:·  zadavatel – Lesy České republiky, s. p., IČ 42196451, se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, zastoupený  Ing. Svatoplukem Sýkorou, generálním ředitelem, ve správním řízení na základě plné moci ze dne 10.9.2010 zastoupený JUDr. Romanem Poláškem, advokátem, TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s. r. o., se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2,·  navrhovatel – Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a. s., IČ 47452722, se sídlem  Hrnčíře 2, 584 01 Ledeč nad Sázavou, za niž jedná Ing. Jaroslav Rygl, předseda představenstva,·  vybraný uchazeč – LDF Rožnov a. s., IČ 25840479, se sídlem Tovární okruh 674, 747 41 Hradec nad Moravicí, za niž jedná Radomír Havlásek, předseda představenstva,·  vybraný uchazeč – LST a. s., IČ 60706805, se sídlem Trhanov 48, 345 33 Domažlice, za niž jedná Ing. Václav Junek, předseda představenstva, ·  vybraný uchazeč – Jihozápadní dřevařská a. s., IČ 25236237, se sídlem Nádražní 351, 342 01 Sušice II, za niž jednají Ing. Jiří Legemza, předseda představenstva a Vojtěch Kvěch, předseda představenstva,·  vybraný uchazeč – Kloboucká lesní s. r. o., IČ 25532642, se sídlem Šumavská 31, 602 00 Brno, za niž jedná Ing. Vojtěch Dorňák, jednatel,·  vybraný uchazeč – UNILES, a. s., IČ 47307706, se sídlem Jiříkovská 832/16, 408 01 Rumburk, za niž jednají  Ing. Karel Schäfer, předseda představenstva a Jiří Sýkora, místopředseda představenstva,·  vybraný uchazeč – PETRA spol. s r. o., IČ 46979697, se sídlem Brandlova 129, 695 01 Hodonín, za niž jedná Zdeněk Bábíček, jednatel,·  vybraný uchazeč – České dřevařské závody Praha, a. s., IČ 00014010, se sídlem Poupětova 3, 170 00 Praha 7, za niž jednají Ing. Tomáš Hrubec, předseda představenstva a Ing. Vladimír Kricner, místopředseda představenstva,·  vybraný uchazeč – Lesní společnost Královský Hvozd, a. s., IČ 45352003, se sídlem Klatovská 289, 340 22 Nýrsko, za niž jedná Jan Houska, předseda představenstva,·  vybraný uchazeč – PROGLES s. r. o., IČ 27469468, se sídlem Konecchlumí 91, 507 05 Konecchlumí, za niž jedná David Šidák, jednatel,·  vybraný uchazeč – Lesní společnost Železná Ruda, a. s., IČ 45351961, se sídlem Železná Ruda 348, 340 04 Klatovy, za niž jednají Ing. Otakar Reiser, předseda představenstva, Drahomír Adlt, místopředseda představenstva a Václav Rubáš, člen představenstva,·  vybraný uchazeč – LESS & FOREST s. r. o., IČ 27106632, se sídlem Bohdaneč 136, 285 25 Bohdaneč, za niž jedná Ing. Jan Mičánek, jednatel,·  vybraný uchazeč – 1. písecká lesní a dřevařská, a. s., IČ 25198611, se sídlem Nádražní 351, 342 01 Sušice II, za niž jedná Ing. Jiří Plíva, předseda představenstva,·  vybraný uchazeč – Lesní společnost Přimda, a. s., IČ 45351899, se sídlem Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1, za niž jedná Ing. Zbyněk Máj, předseda představenstva,·  vybraný uchazeč – ARBOLES, s. r. o., IČ 28045301, se sídlem Májová 1196, 349 01 Stříbro, za niž jedná Ing. Josef Merunka, jednatel,·  vybraný uchazeč – Lesy Beskydy, a. s., IČ 26797674, se sídlem Žižkova 965, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, za niž jedná Ing. Pavel Tejček, předseda představenstva,·  vybraný uchazeč – Luděk Plachký, podnikatel, IČ 22958215, se sídlem Městečko 8, 747 41 Hradec nad Moravicí,·  vybraný uchazeč – Lesní společnost Bečov, s. r. o., IČ 45356165, Karlovarská 305, 364 64 Bečov nad Teplou, za niž jedná Ing. Zdeněk Bošina, jednatel,·  vybraný uchazeč – Triumfa Energo s. r. o., IČ 64830209, se sídlem Klatovská 515/169, 321 03 Plzeň, za niž jedná František Prokop, jednatel,·  vybraný uchazeč – KAISER s. r. o., IČ 26733102, se sídlem Nádražní 753, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem, Josef Kaiser, jednatel,·  vybraný uchazeč – Opavská lesní a. s., IČ 45193177, se sídlem Krajánkova 11/2390, 140 00 Praha 4, za niž jedná Ing. Jindřich Grosser, předseda představenstva,·  vybraný uchazeč – KATR a. s., IČ 25858947, se sídlem Potočná 334/5, 793 43 Stará Ves, za niž jedná Ing. František Příkaský, předseda představenstva, ·  vybraný uchazeč – Lesostavby Frýdek – Místek a. s., IČ 45193118, se sídlem Slezská 2766, Frýdek – Místek, za niž jedná Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva,·  vybraný uchazeč – SOLITERA  spol. s r. o., IČ 43762751, se sídlem Palackého nám. 77, 268 01 Hořovice, za niž jedná Jiří Hasler, jednatel,·  vybraný uchazeč – Stora Enso Wood Products Ždírec s. r. o., IČ 25264605, se sídlem Nádražní 66, 582 63 Ždírec nad Doubravou, za niž jedná František Vomočil, jednatel,·  vybraný uchazeč – Wotan Forest, a. s., IČ 26060701, se sídlem Rudolfovská 202/88, 371 36 České Budějovice, za niž jedná Ing. Jan Machač, předseda představenstva,·  vybraný uchazeč – KŘENEK FOREST SERVICE s. r. o., IČ 26011191, se sídlem Nový Nemojov 122, 544 61 Nemojov, za niž jedná Roman Křenek, jednatel.10.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S469/2010/VZ-18916/2010/510/IFa ze dne 3.1.2011. Zároveň jim usnesením  č.j. ÚOHS-S469/2010/VZ-22/2011/510/IFa ze dne 3.1.2011 stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Dále Úřad stanovil zadavateli lhůtu k prokázání doručení rozhodnutí o námitkách navrhovateli. 11.  Rozhodnutím č.j. ÚOHS-S469/2010/VZ-18937/2010/510/IFa ze dne 3.1.2011 Úřad zamítl návrh na vydání předběžného opatření, jímž měl být zadavateli podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona, uložen zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení.12.  Dne 11.1.2011 Úřad obdržel vyjádření vybraného uchazeče  – Kloboucká lesní s. r. o.,  IČ 25532642, se sídlem Šumavská 31, 602 00 Brno, který souhlasí s návrhem navrhovatele včetně jeho odůvodnění. Vybraný uchazeč má zejména za to, že hodnotící kritérium v rámci předmětného zadávacího řízení bylo nezákonné. Způsob výpočtu nabídkové ceny totiž vede k situaci, kdy fakticky nelze jakkoliv porovnat jednotlivé nabídkové ceny z hlediska pořadí, neboť za tyto ceny nebude nikdy plněno, jak na to poukazuje navrhovatel. Nabídkové ceny jsou totiž výsledkem výpočtu provedeného zadavatelem, kdy výše indexu cen dříví není jen náhodnou budoucí okolností, jak uvádí navrhovatel, ale výše tohoto indexu je podstatnou měrou ovlivněna ekonomickou aktivitou a politikou zadavatele, a to vzhledem k jeho výsadnímu postavení v daném hospodářském odvětví. Výše indexu cen dříví, a tudíž i výsledná nabídková cena, tak fakticky závisí pouze na zadavateli. Z uvedeného plyne, že změny cen u jednotlivých nabídek budou pokaždé nejen jinak velké, což odporuje zásadě transparentnosti dle § 6 zákona, ale též výsledky zadávacího řízení mohly být ovlivněny aktivitami zadavatele, které zdánlivě nesouvisejí s předmětným zadávacím řízením, avšak na jejich základě se stanoví index cen dříví, který přímo ovlivnil výši nabídkových cen a tím i výsledné pořadí jednotlivých uchazečů. Shora uvedené skutečnosti nasvědčují tomu, že podmínky předmětného zadávacího řízení ovlivnily nabídku každého z uchazečů jinou měrou, přičemž působící faktory nebyly výsledkem objektivních okolností, čímž mohlo dojít rovněž k porušení zákazu diskriminace a zásady rovného zacházení stanovených v ustanovení § 6 zákona. Vybraný uchazeč se domnívá, že shora uvedené nezákonnosti mohly ovlivnit pořadí uchazečů v předmětném zadávacím řízení. Z uvedených důvodů jmenovaný uchazeč navrhuje, aby Úřad zadávací řízení zrušil.13.  Dne 14.1.2011 Úřad obdržel vyjádření vybraného uchazeče LESS & FOREST s. r. o.,  IČ 27106632, se sídlem Bohdaneč 136, 285 25 Bohdaneč, ve kterém uvedl, že zadavatel stanovil hodnotící kritérium netransparentním způsobem. Názor navrhovatele prezentovaný v návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele je správný, neboť ceny dříví skutečně podléhají na rozdíl od cen služeb indexaci, přičemž hodnota indexů cen dříví není v době tvorby nabídek a dokonce ani v době podepisování smluv známa a za nabízené ceny se pracovat nebude. Indexace cen dříví bude mít na jednotlivé nabídky různý vliv, a to,  zjednodušeně řečeno, podle vzájemného poměru cen dříví na straně jedné a cen služeb a sadebního materiálu na straně druhé. Tento nedostatek otevřel prostor pro spekulace s poměrem cen na výdajové a příjmové straně zakázky. Je reálné, že po provedení indexace a určení skutečných realizačních cen zakázky by pořadí jednotlivých nabídek bylo odlišné od pořadí stanoveného v rámci zadávacího řízení. Z toho důvodu nelze hovořit o transparentním způsobu hodnocení. Zadavatel je respondentem, který sám rozhodujícím způsobem ovlivňuje výši indexů prostřednictvím podkladů dodávaných Českému statistickému úřadu. V moci zadavatele je de facto jednostranně změnit výši indexu a ovlivnit cenu, za jakou prodá dříví subjektům realizujícím tuto zakázku. Ačkoliv zneužití této pozice ze strany zadavatele nepředpokládáme, teoreticky jej vyloučit nelze. 14.  Dne 17.1.2011 Úřad obdržel vyjádření vybraného uchazeče – Lesní společnost Přimda, a. s., IČ 45351899, se sídlem Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1, ve kterém uvedl, že se ztotožňuje s obsahem návrhu. 15.  Dne 18.1.2011 nahlédla do spisu zástupkyně navrhovatele – Mgr. Markéta Zerdalogluová, advokátka, na základě plné moci ze dne 17.1.2011. Protokol o nahlížení je součástí správního spisu.16.  Dopisem ze dne 18.1.2011 navrhovatel doplnil svůj návrh o následující vyjádření. Navrhovatel zdůrazňuje, že vybraný uchazeč LESS & FOREST s. r. o., ve svém vyjádření podpořil závěry vyplývající z jeho návrhu, zejména potvrdil, že ceny dříví podléhají na rozdíl od cen za lesnické činnosti indexaci, což v důsledku vede k otevření prostoru pro spekulace a plnění zakázky za ceny, které nikdy, a to ani v okamžiku jejího zadání nebyly předmětem hodnocení kritéria nejnižší nabídková cena. Dále jmenovaný vybraný uchazeč přisvědčil navrhovateli, že index ceny dříví není nezávislou veličinou, nýbrž je přímo závislý na obsahu skutečností sdělených Českému statistickému úřadu ze strany zadavatele, který je jako majoritní producent surového dříví v České republice rovněž majoritním zdrojem statistických výzkumů o jeho ceně. Stěžejním bodem celého zadávacího řízení je nezákonná konstrukce nabídkové ceny. Cena za prodej dříví se bude v průběhu plnění veřejné zakázky měnit, zatímco ostatní složky nabídkové ceny nikoli. To znamená, že v průběhu plnění veřejné zakázky se bude měnit též celková nabídková cena. Z konstrukce nabídkové ceny je zřejmé, že plnění nebude nikdy poskytováno za cenu skutečně nabídnutou, když indexace ovlivní výši ceny dříví již v prvním období cenotvorby. V obecné rovině nelze namítat nic proti obvyklé indexaci cen prostřednictvím inflačních doložek a podobných nástrojů, avšak nesmějí být v režimu veřejných zakázek použity tak, aby zkreslovaly a ovlivňovaly výsledek zadávacích řízení. Navrhovatel zdůrazňuje, že Krajský soud v Brně konstatoval, že podmínkou užití indexace cen je vzájemná porovnatelnost nabídek v době hodnocení. Ta však na rozdíl od řízení přezkoumávaného soudem neexistuje, neboť za nabídnuté a sjednané ceny nebude nikdy, a to ani v počátku trvání zakázky, plněno. Nepřípustnost indexace cen nevyplývá z nerovnosti či nesrozumitelnosti, ale z toho, že nemá nic společného s ekonomickou výhodností veřejné zakázky. Stejně tak nabídková cena, u níž bude v budoucnu uplatněna neznámá indexace, jež je způsobilá změnit pořadí uchazečů, není nezpůsobilé kritérium pro nesrozumitelnost či netransparentnost, ale pro nedostatečnou relevanci ve vztahu k reálnému ekonomickému životu veřejné zakázky. Smyslem hodnocení dle nejnižší nabídkové ceny je vybrat uchazeče, který následně nejlevněji dodá. Pokud jsou kritéria nastavena tak, že připouštějí, aby uchazeč, jehož nabídka byla hodnocena jako nejvhodnější je potenciálně zároveň nejdražší, jedná se o nezákonné kritérium. Lze tedy konstatovat, že rozsudek Krajského soudu v Brně, o který se opírá stanovisko zadavatele, nelze na obhajobu vůbec použít. Jednak není splněna podmínka porovnatelnosti nabídek v okamžiku jejich hodnocení, jednak protože se přípustností indexace cen Krajský soud v Brně věcně vůbec nezabýval. Jestliže je na indexaci závislý pouze odkup dříví, může se nakonec stát, že zakázku bude plnit uchazeč, jehož nabídka skutečně ekonomicky nejvhodnější nebyla, jak vyplývá z následujících tabulek:Cena lesnických činnostíCena dřívíSaldoPořadí nabídek510,4- 5,41611,2- 5,221015- 53Cena lesnických činností Cena dříví *1,08SaldoPořadí nabídek511,23- 6,231612,10- 6,1031016,20- 6,202Cena lesnických činnostíCena dříví * 1,10SaldoPořadí nabídek512,36- 7,362613,31- 7,3131017,82- 7,82117.  Zatímco při nárůstu ceny dříví o 8 % se změní pořadí pouze na třetím místě, nárůst ceny dříví o 10 % (což není nic neobvyklého), znamená, že veřejnou zakázku bude plnit uchazeč, jehož nabídka byla vybrána až jako třetí. Použitá čísla jsou fiktivní, neboť zadavatel nikde neuveřejňuje hodnoty lesnických činností a cenu dříví nabídnutou jednotlivými uchazeči. Veřejně přístupné jsou pouze hodnoty sald, avšak použitá čísla ilustrují, jakým způsobem se pořadí uchazečů může měnit. I pouhá možnost by měla stačit k tomu, aby indexace diskvalifikovala kritérium nejnižší nabídkové ceny, neboť pořadí uchazečů se bude skutečně měnit a veřejnou zakázku může tak realizovat uchazeč, jehož nabídka nebyla nejvhodnější. 18.  Usnesením č.j. ÚOHS-S469/2010/VZ-3145/2011/510/IFa ze dne 3.3.2011 Úřad rozhodl, že účastníky správního řízení jsou i vybraní uchazeči Opavská lesní, a. s., IČ 45193177, se sídlem Krajánkova 11/2390, 140 00 Praha 4, za niž jedná Ing. Jindřich Grosser, předseda představenstva, KATR, a. s., IČ 25858947, se sídlem Potočná 334/5, 793 43 Stará Ves, za niž jedná Ing. František Příkaský, předseda představenstva, Lesy Beskydy, a. s., IČ 26797674, se sídlem Žižkova 965, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, za niž jedná Ing. Pavel Tejček, předseda představenstva, Lesostavby Frýdek – Místek a. s., IČ 45193118, se sídlem Slezská 2766, Frýdek Místek, za niž jedná  Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva, Luděk Plachký, podnikatel, IČ 22958215, místo podnikání Městečko 8, 747 41 Hradec nad Moravicí, Wotan Forest, a. s., IČ 26060701, se sídlem Rudolfovská 202/88, 371 36 České Budějovice, za niž jedná Ing. Jan Machač, předseda představenstva, Stora Enso Wood Products Ždírec s. r. o., IČ 25264605, se sídlem Nádražní 66, 582 63 Ždírec nad Doubravou, za niž jedná František Vomočil, SOLITERA spol. s r. o., IČ 437 62 751, se sídlem Palackého nám. 77, 268 01 Hořovice, za niž jedná Jiří Hasler, jednatel, KŘENEK FOREST SERVICE s. r. o., IČ 26011191, se sídlem Nový Nemojov 122, 544 61 Nemojov, za niž jedná Roman Křenek, jednatel, KAISER s. r. o., IČ 26733102, se sídlem Nádražní 753, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem, za niž jedná Josef Kaiser, jednatel, Triumfa Energo s. r. o., IČ 64830209, se sídlem Klatovská 515/169, 321 03 Plzeň, za niž jedná František Prokop, jednatel, Lesní společnost Bečov, s. r. o., IČ 45356165, se sídlem Karlovarská 305, 364  64 Bečov nad Teplou, za niž jedná Ing. Zdeněk Bošina, jednatel, a stanovil novou lhůtu, v níž mohli účastníci řízení navrhovat důkazy či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.19.  Dne 7.3.2011 Úřad obdržel stanovisko uchazeče PROGLES s. r. o., ve kterém uvádí, že v poslední době došlo podle smlouvy a zadávacích podmínek k indexaci cen dříví ze strany zadavatele, z čehož vyplývá, že zadavatel nesprávně zvolil hodnotící kritérium. V zadávacích podmínkách byly odděleny ceny dříví a služeb, které indexaci cen podle údajů Českého statistického úřadu nepodléhají. Nelze tedy vyloučit určité manipulace s cenami za dříví a za služby, což může v konečných důsledcích ovlivnit i konečný výběr uchazeče, resp. poškodit uchazeče, kteří nebyli vybráni. Konkrétní ceny dříví nebyly známy v době uzavření smluv a nejsou známy ani v době, kdy již dochází k plnění, neboť indexy cen jsou uveřejňovány až v průběhu následujících čtvrtletí. Skutečnost, že zadavatel je hlavním respondentem Českého statistického úřadu a jeho údaje mají pro stanovení indexů cen dříví zásadní a rozhodující vliv nebyla nikde v zadávacích podmínkách uvedena. Fakticky zadavatel přímo ovlivňuje tvorbu cen dříví a může tak zneužívat svého dominantního postavení na trhu.20.  Dne 8.3.2011 Úřad obdržel stanovisko uchazeče Lesostavby Frýdek-Místek a. s., ve kterém uvedl, že při tvorbě indexu cen dříví se podle vyjádření Českého statistického úřadu nepočítalo s jeho užitím pro účely lesnických tendrů, jednak vzhledem k respondentům (72 lesních správ zadavatele a 31 dalších vlastníků), nelze tedy vyloučit ovlivnění výsledného indexu. Protože lesnická veřejnost nebyla spokojena s výši indexu za IV. čtvrtletí roku 2010, provedl Český statistický úřad přepočet a index po úpravě klesl z 13, 1 % na 11,4 %. Tato úprava však stále převyšuje předpoklady, kdy při sledování cen dříví v posledních 3 letech byl očekáván index v max. výši 7 %. V současnosti probíhá šetření údajů, které byly základem pro výpočet indexu cen dříví, a to zejména na lesních správách zadavatele.21.  Dne 8.3.2011 Úřad obdržel stanovisko navrhovatele k dosavadnímu vývoji zadávacího řízení. Navrhovatel mj. uvádí, že zapojení indexu ceny dříví jako konstrukčního prvku do výpočtu nabídkové ceny vede nejenom k neporovnatelnosti nabídek, ale vede k nemožnosti vypočíst cenu plnění. Nyní se ukazuje, že index ceny dříví ani není možné spolehlivě zjistit, a že jeho uplatnění zadavatelem zcela nabourává plnění veřejné zakázky. Český statistický úřad nebyl schopen stanovit bezchybně index v lesnictví (surové dříví) za  4. čtvrtletí roku 2010 a muselo dojít k jeho opravě. Index ceny dříví u jehličnanů tak poklesl z 13,1 % na 11,4, %, v případě listnatého dříví z 0,7 % na 0,1 %, což ukazuje na značnou nespolehlivost tohoto parametru, který je součástí konstrukce cenového ujednání. Vybraní uchazeči vyvíjí enormní tlak na zadavatele, aby se cena dříví nezvyšovala. S ohledem na skutečnost, že zadavatel poskytuje Českému statistickému úřadu přibližně 70 % údajů nezbytných pro stanovení indexu, je podle mínění navrhovatele ohrožena objektivita stanovení cenového indexu pro všechna období plnění veřejné zakázky. Navrhovatel dále upozorňuje na zcela neobvyklé chování vybraných uchazečů v některých smluvních územních jednotkách, kde tito nejlépe umístění uchazeči spekulovali na vývoj indexu ceny dříví. Spoléhali se, že cena dříví poklesne, a proto zcela nereálně navýšili cenu lesnických činností, ale i cenu dříví, čímž dosáhli velkého záporného salda. V případě poklesu ceny dříví při zachování ceny lesnických činností by dosáhli velkého zisku. Tato sázka na pokles ceny dříví však nevyšla, a proto někteří vybraní uchazeči nepodepsali smlouvy na plnění veřejné zakázky. Navrhovateli není známa žádná jiná veřejná zakázka, kde bez zjevného důvodu odmítlo tolik vybraných uchazečů podepsat smlouvu na realizaci veřejné zakázky.22.  Dne 16.3.2011 nahlédl do spisu zástupce zadavatele – Mgr. Petr Zapletal na základě plné moci ze dne 10.9.2010. Protokol o nahlížení je součástí správního spisu.23.  Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících zákona  případ ve všech souvislostech a po zhodnocení všech podkladů a vyjádření předložených účastníky řízení a na základě vlastního zjištění rozhodl o zamítnutí návrhu. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.24.  Podle ustanovení § 6 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.25.  Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. l) zákona se pro účely tohoto zákona zadávacími podmínkami rozumí veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky.26.  Ustanovení § 44 odst. 1 zákona stanoví, že zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Za správnost a úplnost zadávací dokumentace odpovídá zadavatel.27.  Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění lesnických činností, a to pěstebních a těžebních činností a prodeje dříví „při pni“ dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci, ve 108 částech veřejné zakázky. 28.  Zadavatel ve smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví – rok 2011, která byla nedílnou součástí a přílohou č. 2 zadávací dokumentace v článku XVI. Cena dříví, bodě 1, uvedl: cit. „Cena za prodej dříví podle Smlouvy je smluvní cenou ve smyslu zákona  č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena za prodané dříví, kterou Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, odpovídá cenové úrovni 2. čtvrtletí roku 2010. Počínaje 1. čtvrtletím roku 2011 bude cena za prodej dříví, kterou smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, upravena podle odst. 3“. V odst. 3 je uvedeno: „Cena za prodej dříví, kterou Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, bude v každém kalendářním čtvrtletí platnosti Smlouvy upravována v závislosti na změně Indexu cen dříví celkem pro skupinu listnatých dřevin a celkem pro skupinu jehličnatých dřevin, a to zvlášť pro skupinu jehličnatých dřevin a zvlášť pro skupinu listnatých dřevin vyplývající z přílohy  č. D2 Smlouvy (ceník dříví). Cena za prodej dříví, kterou smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, bude upravena s účinností od prvního dne daného kalendářního čtvrtletí o procentní rozdíl odpovídající změně Indexu cen dříví pro příslušnou skupinu dřevin za předchozí kalendářní čtvrtletí vůči bázi, kterou je Index cen dříví pro příslušnou skupinu dřevin za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2010, přičemž výše tohoto procentního rozdílu bude zaokrouhlena na jedno desetinné místo. Změněná cena v Kč, dle předchozí věty, bude zaokrouhlena na celé Kč nahoru.“ 29.  V druhostupňovém rozhodnutí předsedy Úřadu č.j. R103/2008/02-19970/2008/310-AS ze dne 6.10.2008, na str. 10, bod 31, 32, 33, je uvedeno: cit. „K otázce stanovení cen podle indexace uvádím, že jsem se zcela ztotožnil s názorem Úřadu v tom ohledu, že zadavatel vymezil požadavky na stanovení cen za prodej dřevin pomocí indexace dostatečně a v souladu se zákonem. Z předložených podkladů jsem zjistil, že zadavatel v návrhu smlouvy o provádění lesnických činností v části IX. cena protiplnění, stanovil: Peněžní vyjádření hodnoty protiplnění poskytovaného ze strany Lesů ČR (kupní cenu dříví v sortimentu surový kmen) stanoví příloha Z8 smlouvy (ceník prodeje dříví na lokalitě «při pni»). Kupní cena dříví v sortimentu surový kmen stanovená přílohou Z8 smlouvy je platná pro  1. čtvrtletí roku 2008. V následujících čtvrtletích bude kupní cena dříví v sortimentu surový kmen čtvrtletně upravována zvlášť pro skupinu listnatých dřevin a zvlášť pro skupinu jehličnatých dřevin za podmínky, že změna indexu pro příslušnou skupinu dřevin za dané kalendářní čtvrtletí ve srovnání vůči indexu pro příslušnou skupinu dřevin za 4. čtvrtletí roku 2007 přesáhne 5 %. Pokud změna indexu pro příslušnou skupinu dřevin za dané kalendářní čtvrtletí ve srovnání vůči indexu pro příslušnou skupinu dřevin za 4. čtvrtletí roku 2007 přesáhne 5 %, bude kupní cena dříví v sortimentu surový kmen stanovená přílohou Z8 smlouvy pro příslušnou skupinu dřevin pro kalendářní čtvrtletí následující po kalendářním čtvrtletí, za něž změna indexu pro příslušnou skupinu dřevin ve srovnání vůči indexu pro příslušnou skupinu dřevin za 4. čtvrtletí roku 2007 přesáhla 5 %, s účinností od prvního dne takového kalendářního čtvrtletí změněna o rozdíl mezi indexem pro příslušnou skupinu dřevin za dané kalendářní čtvrtletí a indexem pro příslušnou skupinu dřevin za 4. čtvrtletí roku 2007“. Problematiku stanovení cen za prodej dřevin pomocí indexace zadavatel dále upřesnil i v rámci dodatečných informací k zadávacím podmínkám. Na základě shora uvedeného konstatuji, že dodavatelé měli dostatek informací, jakým způsobem mají stanovit cenu za prodej dřevin, a jakým způsobem bude při výpočtu těchto cen využito tzv. indexu cen v lesnictví (surové dříví) vyhlašovaného ČSÚ. Uzavírám tedy, že požadavek zadavatele na způsob stanovení cen pomocí indexace byl vymezen dostatečně přesně, tak aby jednotliví uchazeči mohli přizpůsobit své nabídky požadavkům zadavatele.“30.  Z rozsudku Krajského soudu v Brně č.j. 62 Ca 85/2008 ze dne 13.1.2010 vyplývá, že dodavatelé měli dostatek informací o tom, jak mají stanovit cenu dříví a jak bude zohledňován index cen vyhlašovaný Českým statistickým úřadem. Krajský soud zdůraznil zejména, že musí být splněna podmínka vzájemné porovnatelnosti nabídek k okamžiku jejich hodnocení za předem jasně a transparentně stanovených podmínek, jež indexaci cen, dostatečně a pro všechny dodavatele jednotně popisují. 31.  Zadavatel v zadávací dokumentaci v bodě 10. Požadavek na zpracování nabídkové ceny stanovil, že uchazeč stanoví nabídkovou cenu, tj. celkovou cenu za provedení celého předmětu plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude uvedena v celých Kč. Nabídková cena (NC) uchazeče je stanovena jako součet jednotlivých dílčích nabídkových cen.   Nabídková cena (v Kč bez DPH) = NCcelkem  Dílčí nabídkové ceny (vždy v Kč bez DPH): cena pěstebních činností za celou dobu trvání smlouvy = Cpč cena sadebního materiálu za celou dobu trvání smlouvy (v Kč bez DPH) = CSaMa cena těžebních činností za celou dobu trvání smlouvy = Ctč cena dříví (hroubí) na lokalitě P za celou dobu trvání smlouvy = Cpd  NCcelkem = Cpč + Csama + Ctč – Cpd32.  Uchazeč stanoví dílčí nabídkové ceny za každou z výše uvedených součástí předmětu veřejné zakázky (těžební činnost, pěstební činnost, dodávka sadebního materiálu) a dříví na lokalitě P vynásobením jím navrhované ceny u jednotlivých položek ceníku příslušným objemem uvedeným v každé položce odpovídajícího Sumáře obsaženého v nabídkovém souboru. Položkový rozpočet je pro uchazeče závazný po celou dobu plnění této veřejné zakázky, tím není dotčena úprava ceny dříví (hroubí) na lokalitě P, která bude prováděna za podmínek vyplývajících ze závazného vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.33.  Ze zadávací dokumentace a smlouvy o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví – rok 2011, která byla nedílnou součástí zadávací dokumentace, jednoznačně vyplývá, že všichni uchazeči o veřejnou zakázku měli objektivní informace o tom, že nabídnutá cena dříví nemusí být konstantní. Zadavatel s ohledem na vývoj na trhu se dřívím, který se odráží v indexaci cen, kterou každé čtvrtletí uveřejňuje Český statistický úřad, přičemž vychází z cen, za které byly obchody ve sledovaném období na trhu realizovány, stanovil jakým způsobem se může změnit cena za dříví. Z toho vyplývá, že může dojít k úpravě ceny dřeva jak směrem nahoru (zdražení dříví), tak i směrem dolů (snížená cena za odkup dříví). Úřad souhlasí se zadavatelem, že zadávací dokumentace poskytovala přesné a jasné informace o tom, že zadavatel spojil cenu dříví s čtvrtletní indexací cen dříví, o kterou se bude upravovat nabídnutá cena za dříví, přičemž cena dříví nabídnutá uchazečem představuje vždy 100 % a bude změněna v souvislosti s cenovým indexem vyhlášeným Českým statistickým úřadem.  Každý dodavatel  znal způsob možné úpravy ceny dříví, a tudíž mohl indexaci cen vzít v úvahu při zpracování nabídky. Je nutné zdůraznit, že podmínky ohledně indexace ceny dříví byly stanoveny pro všechny dodavatele stejně, to znamená, že zadavatel se nedopustil nerovného zacházení s uchazeči. Bylo tedy jen na uchazečích, jakým způsobem zpracují své nabídky, jak při vypracování nabídkové ceny za dříví (cena za lesnické činnosti je stanovena jako pevná) využijí svých dosavadních zkušeností, zda do nabídkové ceny za dřevo zahrnou větší rezervu (a nabídková cena bude vyšší), příp. zda podají nabídku s nižší nabídkovou cenou, která bude konkurenceschopná, ale na úkor nižších zisků pro uchazeče atd. Bylo tedy manažerským rozhodnutím jednotlivých dodavatelů, jakým způsobem budou při vypracování svých nabídek postupovat, a to včetně podnikatelského rizika při stanovování cen za odkup dříví. V této souvislosti je třeba uvést, že zadavatel takto postupoval už v dřívějších letech a navrhovatel se těchto zakázek aktivně zúčastnil, tudíž měl zkušenost s tímto typem zadávacího řízení. Jak vyplývá z druhostupňového rozhodnutí R103/2008/02-19970/2008/310-AS ze dne 6.10.2008, Úřad se zabýval indexací cen dříví již v roce 2008, přičemž neshledal nezákonnost postupu zadavatele při stanovení indexace cen dříví na základě cen vyhlašovaných Českým statistickým Úřadem. Jestliže navrhovatel a někteří z vybraných uchazečů uvádějí, že je to právě zadavatel, kdo ovlivňuje výši indexace cen dříví prostřednictvím podkladů dodávaných Českému statistickému úřadu, je nutné uvést, že jsou to právě vybraní uchazeči, kteří tyto ceny nabídli a za tyto ceny odkoupili či odkupují dříví, tedy jsou to ceny dříví, které sami uchazeči nabídli. Úřad se nemůže ztotožnit s názorem navrhovatele, že zadavatel nepostupoval transparentně při hodnocení nabídek, popřípadě, že nezákonnost hodnotícího kritéria spočívá v nekorektní konstrukci nabídkové ceny. K těmto argumentům Úřad uvádí, že navrhovatel i všichni ostatní uchazeči znali matematický vzorec a jeho všechny proměnné, za něž byly dosazeny právě údaje, které uvedli uchazeči ve svých nabídkách. Museli také znát, za jakých podmínek může dojít ke změně nabídkové ceny za dříví, neboť obdobným způsobem postupoval zadavatel již v dřívějších zadávacích řízeních, např. ve veřejných zakázkách uveřejněných v srpnu 2007. Hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena bylo stanoveno transparentně a jednoznačně a zadavatel podle tohoto kritéria hodnotil nabídky jednotlivých uchazečů. Cenové indexy vyhlášené v únoru Českým statistickým úřadem, zvýšily cenu jehličnatého dříví o více než 11 procent, přičemž toto zvýšení budou muset vybraní uchazeči promítnout do celkové ceny za jehličnaté dříví. Z indexace cen vyhlášených Českým statistickým úřadem vyplývá, že vybraní uchazeči zaplatí za odkup dříví vyšší cenu než uvedli ve svých nabídkách, což samozřejmě není výhodné pro ty vybrané uchazeče, kteří stanovili cenu, která byla maximálně možná. Avšak ani v těchto případech nelze namítat, že s ohledem na indexaci cen dříví zadavatel stanovil hodnotící kritérium netransparentním způsobem. Vybraní uchazeči např. Kloboucká lesní s. r. o., LESS & FOREST s. r. o., Lesní společnost Přimda, a. s. uvedli mj., že se ztotožňují se závěry uvedenými v návrhu navrhovatele a vybraný uchazeč LESS & FOREST s. r. o., který získal cca čtvrtinu veřejných zakázek, žádá Úřad, aby zrušil předmětné zadávací řízení, neboť zadavatel stanovil hodnotící kritérium netransparentním způsobem. S tímto návrhem se však Úřad nemůže ztotožnit, neboť všichni dodavatelé pochopili jakým způsobem připravit nabídku, navíc vybraní uchazeči předložili takovou cenovou nabídku, která jim umožnila získat některé z veřejných zakázek, tudíž nelze v případě indexace ceny dříví, která jde k tíži vybraných uchazečů uvádět spekulativní důvody vedoucí ke zrušení zadávacího řízení. Nelze vyloučit, že uchazeči vedeni snahou o získání výhody v zadávacím řízení, nabídli takové cenové nabídky za dříví, které s ohledem na únorovou indexaci cen dříví, jsou na hraně ekonomické výhodnosti či dokonce za ní. V této souvislosti je však třeba uvést, že to byli sami uchazeči, kteří tyto ceny nabídli a zadavatel se při stanovení hodnotícího kritéria nedopustil diskriminace anebo netransparentnosti při hodnocení nabídek, neboť nabídky hodnotil pomocí matematického vzorce uveřejněného v zadávací dokumentaci, přičemž hodnotil výsledné saldo. K námitce navrhovatele, že zjistil porušení zákona, které spočívalo v nesprávném nastavení hodnotících kritérií až při otevírání obálek s nabídkami jednotlivých uchazečů, nelze přisvědčit, neboť totožným způsobem zadavatel veřejné zakázky na lesnické činnosti s prodejem dříví „při pni“ už několikrát zadával a při přezkumu Úřadem i Krajským soudem nebyla shledána nezákonnost. Dopady indexace cen dříví na nabídkové ceny za dříví jsou pravděpodobné, avšak na stejném principu ovlivní ceny všech uchazečů. Nelze hledat spekulativně možnosti potenciálně možného ovlivnění pořadí nabídek uchazečů, neboť nabídky byly v okamžiku hodnocení porovnatelné a všichni uchazeči byli srozuměni, jakým způsobem se může odrazit indexace cen dříví na jejich cenové nabídky.34.  K tvrzení navrhovatele, že mechanismus prodeje dříví „při pni“ spojený s indexací cen umožňuje obcházet povinnost zadavatele přezkoumávat mimořádně nízké nabídkové ceny, Úřad konstatuje, že povinnost zadavatele je stanovena v ustanovení § 77 zákona, tj. při posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění zadávacích podmínek musí hodnotící komise posoudit též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí si hodnotící komise vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. Navrhovatel neuvádí žádné konkrétní důkazy, a tudíž k jeho tvrzení nelze zaujmout konkrétní stanovisko. 35.  Vzhledem k výše uvedenému Úřad rozhodl o zamítnutí návrhu navrhovatele na přezkoumání úkonů zadavatele v předmětné veřejné zakázce tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.36.  Součástí rozhodnutí Úřadu podle § 119 zákona je též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení. Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí právní předpis. Podle § 1 vyhlášky 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách je zadavatel povinen uhradit náklady řízení o přezkoumání úkonů zadavatele paušální částkou v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele. Protože Úřad návrh zamítl, nevznikla zadavateli ani povinnost hradit náklady řízení.PoučeníProti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.otisk úředního razítkaMgr. Kamil RudoleckýmístopředsedaObdrží: 1.  JUDr. Roman Polášek, advokát, TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s. r. o., Trojanova 12, 120 00 Praha 22.  Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a. s., Hrnčíře 2, 584 01 Ledeč nad Sázavou 3.  LDF Rožnov a. s., Tovární okruh 674, 747 41 Hradec nad Moravicí4.  LST a. s., IČ 60706805, se sídlem Trhanov 48, 345 33 Domažlice5.  Jihozápadní dřevařská a. s., Nádražní 351, 342 01 Sušice II6.  Kloboucká lesní s. r. o., IČ 25532642, se sídlem Šumavská 31, 602 00 Brno7.  UNILES, a. s., IČ 47307706, se sídlem Jiříkovská 832/16, 408 01 Rumburk8.  PETRA spol. s r. o., IČ 46979697, se sídlem Brandlova 129, 695 01 Hodonín9.  České dřevařské závody Praha, a. s., IČ 00014010, se sídlem Poupětova 3, 170 00 Praha 710.  Lesní společnost Královský Hvozd, a. s., IČ 45352003, se sídlem Klatovská 289, 340 22 Nýrsko11.  PROGLES s. r. o., IČ 27469468, se sídlem Konecchlumí 91, 507 05 Konecchlumí12.  Lesní společnost Železná Ruda, a. s., IČ 45351961, se sídlem Železná Ruda 348, 340 04 Klatovy13.  LESS & FOREST s. r. o., IČ 27106632, se sídlem Bohdaneč 136, 285 25 Bohdaneč14.  1. písecká lesní a dřevařská, a. s., IČ 25198611, se sídlem Nádražní 351, 342 01 Sušice II15.  Lesní společnost Přimda, a. s., IČ 45351899, se sídlem Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 116.  ARBOLES, s. r. o., IČ 28045301, se sídlem Májová 1196, 349 01 Stříbro 17.  Lesní společnost Bečov, s. r. o., Karlovarská 305, 364 64 Bečov n. Teplou18.  Triumfa Energo s. r. o., Klatovská 515/169, 321 03 Plzeň19.  KAISER s. r. o., Nádražní 753, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem20.  Opavská lesní a. s., Krajánkova 11/2390, 140 00 Praha 421.  KATR a. s., Potočná 334/5, 793 43, Stará Ves22.  Lesostavby Frýdek – Místek a. s., Slezská 2766, Frýdek – Místek23.  Wotan Forest, a. s., Rudolfovská 202/88, 371 36 České Budějovice24.  Stora Enso Wood Products Ždírec s. r. o., Nádražní 66, 582 63 Ždírec nad Doubravou25.  SOLITERA spol. s r. o., Palackého nám. 77, 268 01 Hořovice26.  KŘENEK FOREST SERVICE s. r. o., Nový Nemojov 122, 544 61 Nemojov27.  Luděk Plachký, podnikatel, Městečko 8, 747 41 Hradec nad Moravicí28.  Lesy Beskydy, a. s., Žižkova 965, 739 11 Frýdlant nad OstravicíVypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/9291
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 384 lidí darovalo 1 034 343 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy