Snadné přidání nového datasetu

Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů SPPJQDFHJ7HTYYSK


ID záznamuSPPJQDFHJ7HTYYSK
Názevo stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
DruhObecně závazná vyhláška
Číslo2/2014
Vydavatel předpisuObec Nové Sedlo
Kraj vydavateleÚstecký kraj
Datum zveřejnění23.02.2022
Datum nabytí účinnosti1.01.2015
Datum schválení1.10.2014
Datum vyvěšení na úřední desce1.10.2014
Způsob zveřejněníDle přechodného ustanovení
Oblast právní úpravydaň z nemovitosti - místní koeficient daň z nemovitosti - koeficient u staveb a jednotek
Právní zmocněnízákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí - § 12 zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí - § 11 odst. 3 písm. b)
Verze1

Text předpisu

        
OBEC NOVÉ SEDLO Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí Zastupitelstvo obce Nové Sedlo vydává dne 1. října 2014 podle ustanovení § 11 odst. 3 písm. b) a § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“), a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: Článek 1 Koeficient – daň ze staveb a jednotek Pro výpočet sazby daně ze staveb a jednotek u zdanitelných staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. b) zákona o dani z nemovitých věcí1) a u zdanitelných staveb a jednotek uvedených v § 11 odst. 1 písm. c) a d) zákona o dani z nemovitých věcí2) se stanoví dle § 11 odst. 3 písm. b) zákona o dani z nemovitých věcí v celé obci koeficient ve výši 1,5. Článek 2 Místní koeficient Na území celé obce se stanoví místní koeficient ve výši 2.3) Článek 3 Zrušovací ustanovení Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2009, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti, ze dne 5. 11. 2009. 1) - budovy pro rodinnou rekreaci a budovy rodinných domů využívané pro rodinnou rekreaci a budovy, které plní doplňkovou funkci k těmto budovám, s výjimkou garáží 2) - garáže vystavěné odděleně od budov obytných domů a jednotky, jejichž převažující část podlahové plochy je užívána jako garáž - zdanitelné stavby a jednotky, jejichž převažující části zastavěné plochy zdanitelné stavby nebo podlahové plochy jednotky jsou užívány k 1. podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství, 2. podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě, 3. ostatním druhům podnikání 3) Tímto koeficientem se vynásobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo jednotek, popřípadě jejich souhrny, s výjimkou pozemků uvedených v § 5 odst. 1 zákona o dani z nemovitých věcí (pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů). Článek 4 Účinnost Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015. ………………………………. ………………………………. Milan Bukovský Petr Sýkora místostarosta starosta Vyvěšeno na úřední desce dne: 1. října 2014 Sejmuto z úřední desky dne: 17. října 2014
Originál dokumentu


Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/sbirka-pravnich-predpisu/zaznamy/SPPJQDFHJ7HTYYSK
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.