Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 1998_13_02732


Schůze 13/1998 3.06.1999

Téma

Vlastimil Tlustý (*1955) (Poslanec ) ( délka 4 minuty )

        
Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Dovolte mi, abych na začátku třetího čtení přednesl několik variantních legislativně technických úprav, které budou přicházet v úvahu při kombinaci v přijetí určitých pozměňovacích návrhů. Za prvé - legislativně technické úpravy k návrhu označenému A7. V případě, že bude schválen pozměňovací návrh A2 a současně bude schválen pozměňovací návrh A3, je zapotřebí v nově navrženém § 15 odst. 6 pozměnit konec věty za středníkem takto: "; to neplatí, žádá-li o vzetí vozidla do evidence vozidel nebo o změnu v evidenci vozidel složka integrovaného záchranného systému nebo jedná-li se o vozidlo podle § 5 odst. 1 písm. a)." Druhá varianta legislativně technické úpravy pro návrh A7 je pro případ, že bude schválen pozměňovací návrh A2 a současně neschválen pozměňovací návrh A3. V tom případě je na tomtéž místě, tzn. po středníku v § 15 odst. 6, třeba pozměnit konec věty takto: "; to neplatí, jedná-li se o vozidlo podle § 5 odst. 1." Dále k pozměňovacímu návrhu A8 - opět legislativně technické úpravy: Bude-li schválen pozměňovací návrh A2, je zapotřebí vypustit slova "pro řidiče vozidla státní rozpočtové organizace nebo". K témuž A8 pro případ, že by nebyl schválen pozměňovací návrh A3. Je zapotřebí vypustit slova "nebo pro řidiče vozidla složky integrovaného záchranného systému". Dále k návrhu G4. V tisku, který máte k dispozici, došlo k chybě a pozměňovací návrh G4 má správně znít takto: V § 16 odst. 1 ve třetím řádku se § 15 odst. 3 nahrazuje "v § 15 odst. 7". Došlo tam k záměně číslovek 3 a 7 v obráceném umístění. Poslední legislativně technická úprava pro případ přijetí nebo nepřijetí návrhu A2 a A3. Týká se návrhu, který předložil pan poslanec Svoboda, tj. nového znění § 15, je to návrh označený písmenem H. V případě schválení A2 a neschválení A3 je zapotřebí v pozměňovacím návrhu H vypustit v § 15 odst. 1 celou druhou větu, nebo v případě neschválení A2 a schválení A3 je zapotřebí v § 15 odst. 1 ve větě druhé doplnit za slova "vozidla státní rozpočtové organizace" slova "nebo vozidla složky integrovaného záchranného systému" a za slova "právo hospodaření státní rozpočtové organizace" doplnit slova "nebo složky integrovaného záchranného systému". Poslední varianta v případě schválení A2 a schválení A3 současně se v § 15 odst. 1 ve větě druhé v obou případech nahradí slova "státní rozpočtová organizace" slovy "složka integrovaného záchranného systému". To jsou všechny nezbytné legislativně technické úpravy, které by bylo třeba přijmout v případě vyjmenovaných kombinací přijetí či nepřijetí návrhů A2 a A3. Děkuji za pozornost.

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/013schuz/s013405.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/1998_13_02732
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy