Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 1998_17_00625


Schůze 17/1998 14.10.1999

Téma Zahájení schůze

Jiří Brtnický (*1948) (Poslanec ) ( délka 3 minuty )

        
Pane předsedo, dámy a pánové. Podle mého soudu smyslem této novely je zcela vyloučit, aby se k vysoce kvalifikované práci dostali lidé, kteří nejsou odborně způsobilí a kteří by věci samotné svým neodborným zásahem mohli uškodit. Chápu obavy paní kolegyně Dostálové, že v tomto oboru pracuje spousta lidí, úspěšně pracuje, kteří mají vyšší výtvarné vzdělání a nemají specializované vyšší výtvarné vzdělání, tzn. nejsou akademickými malíři a sochaři restaurátory. Myslím, že tato věc se dá odstranit po jednání s příslušnými ústavy, kterými jsou Akademie výtvarných umění na úrovni vysokých škol, nebo jednáním se středními školami, jako např. je restaurátorská škola v Litomyšli. Samozřejmě žádné razítko nemůže garantovat odbornost, to jistě ne. Ale ústav, který vyučuje tyto obory, může garantovat takovou činnost. Chtěl bych se krátce zmínit o tom, jaký je rozdíl mezi absolventem vyšší výtvarné školy, akademickým malířem nebo sochařem a absolventem školy specializované, což je restaurátorský obor jak malířský, tak sochařský na AVU. Takový absolvent musí zvládnout teorii, tzn. musí se orientovat v dějinách umění, aby mohl správně dílo zařadit, aby mohl provést umělecko-historický výzkum, a musí zvládnout malířské řemeslo, tzn. kresbu a malbu. Toto všechno ovládají absolventi vyšší výtvarné školy, ale specializace restaurátorská spočívá v tom, že tito absolventi musejí zvládnout ještě technologii. To znamená, že se musejí orientovat v materiálech, které se dají použít na to které dílo. Musejí umět napsat fundovanou zprávu jak o umělecko-historickém výzkumu, tak o samotném průběhu restaurování. Tato zpráva je neoddělitelnou součástí restaurovaného díla a slouží dalším restaurátorům, kteří se případně k tomuto dílu dostanou, jako orientace, jakých materiálů a jaké techniky bylo použito. Tím, co jsem řekl, jsem chtěl naznačit, že se jedná o vysoce náročnou práci, kterou skutečně nemůže dělat kdokoliv. I dílo, které zdánlivě na první pohled vypadá, že je dobře restaurováno, nemusí být dobře restaurováno, protože při tom jsou použity zcela nevhodné technologické postupy a takový nevhodný postup se může projevit za deset nebo až za dvacet roků. Proto se velmi přimlouvám za to, aby tato novela byla přijata, ale zároveň i za to, aby následně bylo jednáno s takovými ústavy, jako je akademie nebo střední školy, aby lidé, kteří skutečně ovládají tuto práci a naučili se ji třeba při někom, měli možnost dodatečně takovou licenci získat.

V projevu zmínění politici:

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/017schuz/s017097.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/1998_17_00625
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 675 lidí darovalo 1 838 777 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy