Snadné přidání nového datasetu

Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 1998_17_01729


Schůze 17/1998 21.10.1999

Téma bodům 60, 61 i 62

Mgr. Radko Martínek (*1956) (Poslanec ) ( délka 3 minuty )

        
Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, město Moravská Třebová, ze kterého pocházím, je městem, ve kterém se pravidelně setkávají legionáři východních i západních armád a já jsem měl to potěšení a čest, že jsem byl na toto jednání pozván zhruba před třemi nedělemi. Je to vždycky pozoruhodná událost, když se setkáte s lidmi, kteří neváhali za nás nasazovat své životy a v době, kdy se takto rozhodovali, nevěděli, co to přinese pro ně nebo co to přinese pro jejich rodiny. Pan zpravodaj a pan kolega Cyril Svoboda měli pravdu. Minulý režim skutečně rozdělil lidi, ne podle toho, jestli nasazovali za svůj národ životy, nebo jestli kolaborovali, ale podle toho, jaký měli vztah k minulému režimu. Myslím si, že je dobře, že nyní, v roce 1999, nastává, jak jsem pevně přesvědčen, doba, kdy už přestaneme rozlišovat, kdy lidi začneme hodnotit podle toho, co v konkrétním okamžiku pro tento národ, pro tento stát a pro naše lidi udělali. Myslím si, že bychom měli nechat historikům, kteří budou jednotlivé osobnosti hodnotit, aby je zhodnotili komplexně. My v tomto okamžiku je hodnotíme za něco, co udělali a co znamenalo, že tady můžeme sedět. Myslím si, že je tedy potřeba, abychom měli velkorysost a nepostupovali tak, jak postupoval minulý režim, že budeme tyto lidi rozdělovat podle loajálnosti nebo neloajálnosti, podle toho, jak v dalším životě postupovali. Dámy a pánové, myslím si, že lidé této země neustále hodnotí to, co bylo za minulého režimu a co je za současného režimu. Stále nás hodnotí, jak činíme. Myslím si, že bychom měli přispět k tomu, abychom řekli a ukázali, že tento režim je lepší. Lepší v tom, že nerozděluje lidi podle jejich jiných skutků, ale hodnotí je podle toho, co udělali. Tento zákon nám k tomu dává dobrou příležitost a buďme, prosím vás, takoví, že nebudeme rozdělovat lidi na vojáky východní a západní fronty, protože mrtví a postižení minulým režimem byli na obou stranách a mnohdy nezáleželo na nich, ale záleželo na konkrétních okolnostech, jestli bojovali v Africe, jestli bojovali v ruských stepích, nebo jako letci v Anglii. Děkuji vám za pozornost.

V projevu zmínění politici:

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/017schuz/s017291.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/1998_17_01729
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.