Snadné přidání nového datasetu

Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 1998_21_02656


Schůze 21/1998 28.01.2000

Téma (k bodům 56 a 57)

Pavel Němec (*1976) (Poslanec ) ( délka 3 minuty )

        
Vážené dámy a pánové, dovoluji si navrhnout proceduru hlasování, s tím, že připomenu, že Poslanecká sněmovna svým hlasováním vzala za základ pro projednávání komplexní pozměňovací návrh ústavně právního výboru, a tedy následně vznesené pozměňovací návrhy již byly pozměňovacími návrhy ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu, resp. ke znění pozměňovacího návrhu ústavně právního výboru. *** Proceduru hlasování tedy navrhuji takto: Nejdříve navrhuji hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Vávry, a sice o B1, poté též o jeho pozměňovacím návrhu B2, poté o pozměňovacím návrhu pana poslance Bendy, a sice C1 (zpravodaj řekl B1), a následně o bodu C2, poté navrhuji hlasovat o pozměňovacích návrzích pana poslance Křečka, a sice v bodě 1 navrhuji hlasovat odděleně o odst. 1 a odst. 2, pokud navrhovatel nevysloví námitku, tedy odděleně o bodu 1 odst. 1 a bodu 1 odst. 2, dále navrhuji hlasovat o bodu 2 pozměňovacího návrhu D pana poslance Křečka a následně hlasovat společně o pozměňovacích návrzích pana poslance Křečka pod písm. D body 3, 4 a 5, tzn. tyto body by se hlasovaly společně. Poté navrhuji hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Pilipa pod bodem 1, tzn. E1, poté poslanec Ivan Pilip pozměňovací návrh E2, poté E3, E4, E5, E6, poté o pozměňovacím návrhu pana poslance Pilipa E7 společně s bodem E10, potom o pozměňovacím návrhu E8 zvlášť, potom o pozměňovacím návrhu společně E9 a E11 pana poslance Pilipa a nakonec z pozměňovacích návrhů pana poslance Pilipa o pozměňovacím návrhu E12. Následně bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích pana poslance Plachého, a sice o každém pozměňovacím návrhu zvlášť, tzn. F1, F2, F3 a F4, poté bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích pana poslance Filipa, a sice o pozměňovacích návrzích G1, G2 a G3 společně, potom o pozměňovacím návrhu G4 zvlášť, G5 zvlášť, G6 zvlášť a naposledy o pozměňovacích návrzích G7 a G8 pana poslance Filipa společně. Poslední pozměňovací návrhy, které bychom hlasovali z přednesených návrhů, by byl návrh poslankyně Dundáčkové pod písm H a návrh poslance Němce pod písm. I.

V projevu zmínění politici:

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/021schuz/s021347.htm


Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/1998_21_02656
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.