Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 1998_24_00928


Schůze 24/1998 11.04.2000

Téma ???

Jiří Papež (*1965) (Poslanec ) ( délka 2 minuty )

        
Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolím si přednést několik pozměňovacích návrhů k projednávanému sněmovnímu tisku 499, kterým se novela zákona o vinařství a vinohradnictví. První pozměňovací návrh: v § 2 za písmeno x) vložit nové písmeno y), které zní: "tiráží soubor složek stanovených prováděcím předpisem přidávaných do kutáže za účelem druhotného kvašení." Ostatní písmena přeznačit. Druhý pozměňovací návrh: v § 9a) odst. 3 úvodní věta zní: "Jakostní šumivé víno (sekt) lze vyrábět prvotním nebo druhotným kvašením tuzemských moštů a vín nebo vín z dovozu z odrůd, které jsou povoleny v zemi původu pro výrobu jakostního vína, a tato skutečnost je doložena na původním certifikátu, jestliže…" Tolik druhý pozměňovací návrh. Třetí pozměňovací návrh zní: v § 9e) úvod odstavce 1 nové znění: "Víno nebo výrobky z hroznové révy vinné z dovozu lze dovážet do České republiky a uvádět je do oběhu, jestliže..." Pokud bude tento pozměňovací návrh přijat, pak v § 9e) navrhuji vložit nový odstavec 2, který zní: "Výrobce může použít k výrobě vína rmut nebo mošt z dovozu v době od 1. září do 31. října téhož roku pouze v případě, že použití dovezených rmutů a moštů bude v daném roce povoleno ministerstvem." Ostatní odstavce potom přečíslovat. *** A poslední pozměňovací návrh. V § 14 odst. 1 písm. b) navrhuji vypustit slova "plnění do jiných obalů než určených pro spotřebitele". Tolik mé pozměňovací návrhy, děkuji za pozornost.

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/024schuz/s024182.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/1998_24_00928
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 750 lidí darovalo 2 255 678 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy