Snadné přidání nového datasetu

Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 1998_24_01217


Schůze 24/1998 12.04.2000

Téma

Mgr. Radko Martínek (*1956) (Poslanec ) ( délka 7 minut )

        
Vážená paní předsedající, vážení páni ministři, vážené kolegyně a kolegové, já se neodvažuji tady komentovat nebo glosovat politickou přednášku, která zde byla nyní přednesena. Snad jen tím, že je pozoruhodné, že donedávna tu pravicové vlády byly a na rozvoji malého a středního podnikání to příliš vidět nebylo, zatímco teď, v současné době, statistiky hovoří o něčem jiném. Ale možná že je to omyl statistického úřadu. To nedokáži posoudit. Vážené kolegyně a kolegové, já si myslím, že když odhlédneme od tohoto hlediska, tak jsme zde měli pozoruhodnou přehlídku, jak zaútočit na podporu malého a středního podnikání jak zleva, jak to předvedl kolega Vymětal, tak zprava jako můj předřečník. Já jsem z regionu, který patří mezi tzv. slabé regiony, resp. ještě ke všemu i strukturálně postižené, protože u nás je převaha textilního průmyslu. Samozřejmě, že jakýkoli program podpory malého a středního podnikání má své problémy, své Achillovy paty, které je třeba určitým způsobem řešit, a můžeme samozřejmě nalézt na jakémkoli programu určité chyby. Nicméně je zcela evidentní, že tento systém, který zde byl vypracován, který zejména v poslední době Ministerstvo průmyslu velmi zvýraznilo, má svůj jasný efekt. Nemohu souhlasit s kolegou Vymětalem, který tu srovnává nesrovnatelné. On tu hovoří o úbytku pracovních sil na Karvinsku, mám-li to takto říci, v řádech tisíců, a proti tomu nárůstu pracovních míst v rámci tohoto programu řádově ve stovkách. Ale přece úbytek pracovních míst, to ještě neznamená, že to je nezdravý jev ekonomiky. Naopak já jsem přesvědčen, že jedním ze základních pozitivních rysů současného vývoje je, že neprobíhá nárůst nezaměstnanosti pouze tím systémem, který byl donedávna, a sice, že zkrachovaly firmy, které byly vytunelovány. Ale když si podrobně prostudujete, jak se zdvihá v některých oblastech nezaměstnanost, tak zjistíte, že to je mj. proto, že konečně v řadě zdravých firem dochází na restrukturalizaci, na výměnu strojového parku, a myslím si, že doklad posledního šetření statistického úřadu, kdy se zvedla o 10 procent produktivita práce, jasně hovoří o tom, že zde začíná zcela zdravý a zcela pochopitelný jev, kdy jednotlivé průmyslové podniky se chovají prostě hospodárně a jdou do nákladů a snaží se být konkurenceschoponé. A to je bezesporu pozitivní rys a myslím si, že se týká zejména malých a středních podniků, protože ty jsou skutečně motorem nového rozvoje naší ekonomiky. Měl jsem možnost poměrně často hovořit o tom, jakým způsobem program Ministerstva průmyslu přispívá či nepřispívá. Hodně se tu skloňují daně, daně, daně, snížit daně, všechno se vyřeší. Ale když mluvíte s lidmi, kteří pracují, nebo resp. jsou majiteli těchto firem, drobných a středních firem, tzn. firem do 250 zaměstnanců, tak oni vám vůbec neříkají, že daně jsou to hlavní, co je tíží. To je prostě mýtus, to není pravda. Naopak, pokud jsem s nimi hovořil o tom, zda daňové prázdniny, například, tak daňové prázdniny také nepovažují za samospasitelnou záležitost, mnohdy to dokonce odmítají, protože tvrdí, že je to snadno zneužitelná záležitost v některých případech. Já bych chtěl na těchto příkladech právě sdělit jednu - a to zcela zásadní - věc: Systém podpory drobného a středního podnikání je pouze jednou z částeček celkového systému řešení problémy ekonomiky tohoto státu. Je to jedna cihla z celého systému, a pokud by k tomu nebyly přidávány další systémy, jako jsou průmyslové zóny, jako je podpora příchodu nových investic ze zahraničí, tak samozřejmě že tento samotný program není samospasitelný. Ale nicméně, jak jsem říkal už v úvodu, je zcela evidentní, že tato podpora pomáhá těmto firmám, pomáhá jim značným způsobem a motivuje je k tomu, aby pracovaly hospodárněji a zvyšovala se produktivita práce. Mám samozřejmě i já některé připomínky, které by bylo možná třeba řešit. Jednou z připomínek je to, že systém, který je orientován pouze na okresy, bohužel určitým způsobem neřeší situaci, kdy existují tzv. nerovnoměrné okresy, kdy v rámci okresů jsou regiony, které mají hluboký ekonomický propad, na druhé straně určitá část okresu je prosperující, a tím průměr okresu se zvyšuje nad ten, který je potřebný pro podporu. Je to dlouhodobý problém, který je třeba řešit systémem tzv. mikroregionální politiky. Byly tu pokusy určitým způsobem toto řešit, ale je to bezesporu problém, který stojí před pracovníky Ministerstva průmyslu, aby do budoucna řešeny byly. Nicméně na závěr mohu říci jedno: samozřejmě, že tento program není samospasitelný, ale je vynikající a zejména je vynikající, je-li v systému, který cíleně směřuje pomoc tam, kde je jí nejvíce potřeba. Děkuji vám za pozornost.

V projevu zmínění politici:

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/024schuz/s024230.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/1998_24_01217
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.