Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 1998_32_00026


Schůze 32/1998 23.01.2001

Téma Zahájení schůze

Daniel Kroupa (*1949) (Senátor ) ( délka 3 minuty )

        
Pane předsedo, vážená vládo, paní poslankyně, páni poslanci, Senát vycházel při svém rozhodování z následujících dvou záměrů. Za prvé v žádném případě nezdržet proceduru, která může vést k vyřešení akutní konfliktní situace v ČT. Za druhé přerušit rychlý postup schvalování komplexní novely zákona, který se negativně odrazil na kvalitě předlohy postoupené Senátu. Pozměňovací návrhy, které Senát schválil, umožňují Poslanecké sněmovně za prvé urychlenou volbu prozatímního ředitele Poslaneckou sněmovnou, za druhé volbu Rady ČT, a to způsobem, který sněmovna schválila v tomto novelizovaném návrhu. Tady - je mi líto - musím opravit pana ministra, který přetížený prací zapomněl, že Senát do svého pozměňovacího návrhu zařadil dikci převzatou z návrhu Poslanecké sněmovny, a že tedy rozuměl jeho argumentům, že může důvěřovat občanské společnosti a občanským organizacím, a že tedy může také důvěřovat tomu, že tato rada touto metodou zvolená bude představovat skutečný nárazník mezi politiky a novináři. Omezuje ovšem mandát této zvolené rady na pouhé dva roky či do přijetí nové legislativní úpravy. Podle tvrzení pana ministra ve výboru pro vzdělávání v Senátu totiž novela schválená Poslaneckou sněmovnou obsahuje určité nedostatky, které budou vyžadovat tak jako tak novelizaci. Proto Senát nabídl Poslanecké sněmovně možnost, abychom kontroverzní části tohoto zákona projednávali v delším, nezkráceném legislativním procesu. Senátní návrh zákona zajišťuje časovou úsporu při volbě prozatímního generálního ředitele ČT tím, že umožňuje Poslanecké sněmovně zkrátit lhůtu mezi podáním návrhu a volbou, která je podle volby podle zvláštního zákona stanovena na 10 dnů. V případě, že přijmete senátní návrh zákona, budete moci volit prozatímního ředitele již v pátek. V případě, že se vrátíte ke své původní verzi zákona, budete ho volit nejdříve o týden později. Senát svým rozhodnutím otevřel cestu k přípravě kvalitnější novelizace zákona o ČT ve lhůtách běžného legislativního procesu, přičemž v tomto legislativním procesu by mohly být podávány novelizace i dalších mediálních zákonů, s nimiž tato úprava musí být provázána. Paní poslankyně, páni poslanci, chci vás požádat, abyste rozhodovali moudře v tomto případě, a věřím, že tak rozhodovat skutečně budete. Děkuji vám.

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/032schuz/s032005.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/1998_32_00026
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 750 lidí darovalo 2 255 678 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy