Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 1998_39_00242


Schůze 39/1998 17.10.2001

Téma Zahájení schůze

Radim Chytka (*1959) (Poslanec ) ( délka 2 minuty )

        
Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, stejně jako kolega Šustr, i já jsem požádal organizační odbor, aby mé dva pozměňující návrhy byly rozdány do Poslanecké sněmovny na lavice. Jsou to tedy pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku 974, liší se názvem - alternativa 1, alternativa 2. Pro úplnost dodávám, že alternativa 1 znamená 16,6 mld. Kč, alternativa 2 pak 13,4 mld. Kč. Tímto se na tyto pozměňovací návrh odvolávám a věřím, že je nemusím číst. Dovolte mi, abych ale ještě předložil ústně jeden pozměňující návrh týkající se účinnosti tohoto zákona. Já osobně se domnívám - ať už ve třetím čtení bude prohlasována jakékoliv varianta, která určí příjmy krajům - že vláda i Poslanecká sněmovna se v příštím roce bude muset nad tímto zákonem znovu sejít a bude muset být tento zákon upraven. A to nejen díky příjmům krajů, ale - abychom nezapomněli - i díky příjmům obcí. Možná, že už jsme trochu zapomněli na usnesení Poslanecké sněmovny, kdy jsme žádali vládu, aby byla zvýšena vazba příjmů obcí na míru ekonomické aktivity v místě. Jinými slovy, aby existovala jakási spojená nádoba mezi příjmem obce a množstvím podnikatelů, kteří se etablují v daném katastru obce. Toto usnesení bylo velice šalamounsky vyřešeno oním 1,5 procentem, kdy byl zvýšen výnos daně ze závislé činnosti pro obce. To 1,5 procento činí pro celou Českou republiku asi 850 mil. Kč a napadá mě zde lidové přísloví, že vlk se nažral a koza zůstala celá. Z těchto všech důvodů navrhuji, aby účinnost tohoto zákona byla platná pouze pro rok 2002. Můj pozměňovací návrh zní: Část III. zní: "Část III. Účinnost článek 4. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002 a pozbývá účinnosti dnem 31. prosince 2002." Děkuji za pozornost.

V projevu zmínění politici:

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/039schuz/s039034.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/1998_39_00242
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 750 lidí darovalo 2 269 778 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy