Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 1998_43_01186


Schůze 43/1998 5.12.2001

Téma bod 73

Vojtěch Vymětal (*1949) (Poslanec ) ( délka minuta )

        
Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, cílem projednávané úmluvy je ochrana lidského zdraví a životního prostředí před škodlivými vlivy persistentních organických polutantů. Za tímto účelem bude upravena výroba, použití, dovoz a vývoz prozatím 12 vybraných persistentních organických polutantů, uvedených v přílohách úmluvy. Dle úmluvy musí každá smluvní strana učinit opatření pro zabránění nebo odstranění své výroby, použití, dovozu a vývozu chemických látek uvedených v příloze A a omezit svoji výrobu a použití chemických látek uvedených v příloze B. *** Ekonomické dopady, jak už tady zmiňoval pan ministr, budou kryty z nákladů prováděcích zákonů k této úmluvě. Úkoly, které pro Českou republiku z úmluvy vyplynou, bude plnit Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Smlouva je vyhotovena v jazycích anglickém, arabském, čínském, francouzském a španělském, přičemž každé znění má stejnou právní účinnost. Do sněmovního tisku 1106 nám bylo přiloženo anglické znění. Pan ministr smysl a význam úmluvy dostatečně obšírně zmínil. Dovolte tedy, abych doporučil sněmovně, aby postoupila tuto smlouvu do druhého čtení, přičemž si dovoluji současně doporučit, aby tato smlouva byla kromě zahraničnímu výboru přikázána i výboru pro regionální rozvoj a životní prostředí.

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/043schuz/s043220.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/1998_43_01186
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 741 lidí darovalo 2 118 457 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy