Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 1998_46_02367


Schůze 46/1998 8.02.2002

Téma bodu 162

Zdeněk Jičínský (Poslanec ) ( délka 3 minuty )

        
Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, i já se připojuji k návrhu na zamítnutí, a to zejména z důvodů systematických. Nemyslím si, že tu je taková situace, že by trestné činy tohoto druhu vůbec nebyly postižitelné podle platného zákona. Tak tomu není a i ve stanovisku vlády se upozorňuje, že i dosavadní úprava takovou činnost umožňuje trestat, pokud samozřejmě je to oznámeno a vyšetřeno. V tom mimořádný problém nevidím. Také nepřeceňuji možnost, že by přijetí změny trestního zákoníku samo o sobě tak rychle mělo za důsledek změněnou společenskou praxi, změněné společenské chování. Tak tomu není. To je bohužel ověřenou skutečností. Moje námitka je vedle toho zejména systematická. Já skutečně nepovažuji za správné, abychom postupovali takto po jednotlivých paragrafech, na každé schůzi si vybrali jedno ustanovení trestního zákona, které změníme. To je můj starý postoj. Samozřejmě, jsou určité situace, kdy je vhodné do trestního zákoníku zasáhnout, nevylučuji to, ale pokud to skutečně není nezbytné, není to třeba dělat, zejména když se připravuje rekodifikace a je poměrně v dosti pokročilém stadiu. To by mohl potvrdit pan místopředseda vlády Rychetský. Svého času, ještě v minulé Poslanecké sněmovně, tu byl kolega Ivan Mašek, který říkal ve sporu se mnou, že je to právě výhoda, když se trestní zákon mění po jednotlivých ustanoveních, protože pro jednu změnu on je, pro jinou nebude. Takto se však k trestnímu kodexu přistupovat nedá. Trestní zákon má určitou systematiku, má určitou logiku, má určité souvislosti, má určitou vnitřní vazbu a to se musí respektovat. Nemyslím si, že tady hrozí nějaké nebezpečí, že když nepřijmeme tuto dílčí úpravu, problém domácího násilí se nějak enormně zvýší. Myslím si, že se nic nestane oproti tomu, co se děje teď. Pokud nám dosavadní prostředky nestačí, pouhá změna trestního zákoníku na to také nestačí. Myslím si, že bychom měli tuto i další potřebné změny trestního zákoníku opravdu zvážit v kontextu, až bude předložen nové Poslanecké sněmovně návrh nového trestního zákona.

V projevu zmínění politici:

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/046schuz/s046322.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/stenozaznamy-psp/1998_46_02367
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 266 067 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy