Snadné přidání nového datasetu

Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 1998_9_00006


Schůze 9/1998 2.02.1999

Téma Zahájení schůze

Ing. Pavel Kováčik (*1955) (Poslanec ) ( délka 5 minut )

        
Pane předsedo, vážená vládo, kolegové, kolegyně, dovolte mi, abych naši společnou pozornost obrátil nyní k novému bodu, který hodlám do programu této schůze Poslanecké sněmovny navrhnout. Jde o to - a jsem v této souvislosti žádán o intervenci velmi naléhavě - aby se tato sněmovna vážně zabývala situací, která jako důsledek procesu, na nějž můžeme, pravda, nahlížet různě, vznikla v posledních dnech, týdnech a měsících v zemědělství. Jde - a to za všechny ostatní problematické komodity - opět o postavení výrobců vepřového masa a mléka. Výrobci vepřového masa jsou zděšeni tím, že se opět vrací situace, která vešla do povědomí veřejnosti a médií v podzimních měsících minulého roku pod názvem vepřová válka. Opět dostávají v těchto dnech oznámení od zpracovatelů, že od příštího týdne se snižuje nákupní cena prasat v živém z 31 až 32 Kč na 26 Kč za jeden kilogram, což je opět cena hluboko pod úrovní jakékoli rentability. A odůvodnění je prosté. Opět se k nám vozí levné maso ze zahraničí. Podobně to je i s nákupními cenami mléka, i když s jiným odůvodněním. Obchodní řetězce nám - rozuměj zpracovatelům - diktují takové ceny, že prvovýrobci lépe zaplatit nemůžeme. A navíc - uzavíráním řady zpracovatelských provozů a mlékáren dochází k tomu vůbec prvotnímu problému, kam s vyrobeným mlékem. Včera teklo mléko v množství desítek litrů po schodech ministerstva. Zítra možná desítky tisíc litrů potečou po Václavském náměstí. Přichází tak vniveč nejen lidská práce, nejen náklady, které zemědělci vynaložili, ale přichází tak vniveč také elementární důvěra lidí a posléze pak stovky, možná tisíce pracovních míst. Někteří možná ještě máte v paměti můj neúspěšný návrh usnesení Poslanecké sněmovny z podzimu minulého roku, přednesený v souvislosti s projednáváním zelené zprávy. Jedním z jeho bodů byl požadavek zabývat se činností zahraničních velkoobchodních řetězců. Pod pojmem regulace jejich činnosti tehdy nebylo myšleno nic jiného než zcela regulérní snaha přimět je, aby se u nás chovaly stejně, jako se musí chovat doma, zcela regulérní snaha o alespoň základní ochranu našich domácích výrobců a zpracovatelů. Dnes jsme možná mohli být dále. Věci je třeba urychleně řešit, a to řešit na vládní úrovni. Problém přesahuje rozsah práce a náplň jednoho ministerstva, neboť jde o revizi kroků učiněných v dřívějším období v této oblasti, jde o revizi smluv, které byly uzavřeny, jde ale také o revizi způsobů udělování licencí, jde o revizi všeho, co dosud se ukazuje neúspěšným ve smyslu vnímání našeho výrobce, našeho zpracovatele. Nebudeme-li se aktuálním problémem zabývat aktuálně, to znamená teď hned, v nejbližších dnech může ten problém zcela reálně přerůst hranici řešitelnosti. Žádám vás tedy všechny, napříč politickým spektrem, o podporu svého návrhu na zařazení nového bodu do programu naší schůze, bodu, jehož název zní "Zpráva vlády ČR o aktuální situaci vzniklé na trhu vepřového masa v souvislosti s obnovením dovozu této komodity a na trhu mléka v souvislosti s krizí odbytu prvovýrobců a o možnostech řešení této situace" a který bychom mohli zařadit jako první bod našeho jednání příští úterý. Děkuji všem, kterým jen trochu záleží na našich zemědělcích, děkuji všem, kteří mě jen trochu chápou, za podporu mého návrhu. Děkuji vám. ***

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/009schuz/s009002.htm


Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/1998_9_00006
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.