Snadné přidání nového datasetu

Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2002_20_00378


Schůze 20/2002 24.09.2003

Téma Zahájení schůze

MUDr. Marie Součková (*1953) (Ministryně zdravotnictví ČR ) ( délka 4 minuty )

        
Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně a poslanci, dovolte mi, abych uvedla několik faktů k tak důležité novele zákona č. 20/1966 Sb. Statistické a odborné lékařské údaje o zdravotním stavu obyvatelstva České republiky jsou vedeny v národních zdravotních registrech po dlouhá léta. Informační hodnota archivovaných dat je velmi vysoká, a to jak z hlediska řízení zdravotnického systému, tak i z hlediska rozvoje jednotlivých lékařských oborů a hodnocení kvality poskytované péče. Je proto zcela nezbytné pro určování vývojových trendů v lékařství, abychom tyto registry a statistické údaje měli. Iniciátory založení registrů nejsou byrokratické instituce, ale ve všech případech odborné lékařské společnosti. Současná krizová situace vzniká v termínu od 1. 1. 2004, kdy právě končí platnost legislativy k vedení zdravotních registrů, a nebude-li schválen dotčený poslanecký návrh novely zákona č. 20/66, bude povinností všech správců registrů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, sběr dat zastavit a dosavadní řady údajů zničit. Tento tvrdý postup bude veden např. vůči národnímu onkologickému registru, který je shromažďován více než 15 let a je součástí registru Evropské unie, dále vůči národnímu kardiochirurgickému registru, národnímu registru kardiovaskulárních intervencí, angioplastik, národnímu registru hospitalizovaných, národnímu registru rodiček, novorozenců, vrozených vad apod. Čili velmi by byl ohrožen ukazatel zdravotního vývoje a trendů ve zdravotnictví a vůbec i ochrany veřejného zdraví v rámci České republiky. Anonymizovaná data shromážděná v těchto registrech bude Česká republika využívat při řešení projektů v programu akcí Evropské unie v oblasti veřejného zdraví, které jsou vyhlášeny právě na léta 2003 až 2008. Česká republika se k nim přihlásila a pravidelně každoročně hradí i povinný členský příspěvek, který není zrovna velmi nízký. Výsledkem účasti v těchto programech je zlepšení kvality postupu činnosti v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví a jejich sjednocování právě v právu Evropské unie, znamenají také výrazný posun, jako jsou systémy rychlého hlášení prevence infekčních a neinfekčních onemocnění a v neposlední řadě velmi důležitá oblast, se kterou jsme se měli i možnost v tomto roce setkat, jako byl SARS. Právě díky těmto registrům a propojenosti se Světovou zdravotnickou organizací se nám podařilo, že jsme se nestali ohniskem, ve kterém by se SARS objevil. Sběr těchto dat je požadován právě jako vhodný podklad pro rozhodování o zásadních otázkách v oblasti podpory veřejného zdraví. Národní zdravotní registry jsou součástí zdravotnické informatiky i národního zdravotnického informačního systému. Jsou vlastně vizitkou státu v oblasti celé informatiky a jeho technické a kulturní úrovně. S navrhovanou předlohou i stanoviskem vlády k ní vyslovil souhlas - a to je prosím velmi důležité, abyste, páni poslanci a poslankyně, dávali pozor - i Úřad pro ochranu osobních údajů. Proto považuji za vhodné zdůraznit, že navrhovaná právní úprava nezavádí nový stav, ale právně zakotvuje dosavadní sběr a zpracování osobních údajů pro potřeby vedení národních zdravotních registrů v rámci národního zdravotnického informačního systému. Jde tedy, zcela jednoduše řečeno, o zajištění kontinuity v dosavadním vedení národních zdravotnických registrů. Prosím, abyste podpořili tento návrh novely. Děkuji.

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/020schuz/s020059.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2002_20_00378
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy