Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2002_22_02154


Schůze 22/2002 29.10.2003

Téma bod 166

Ing. Zdeněk Škromach (*1956) (Ministr práce a sociálních věcí ČR ) ( délka 4 minuty )

        
Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, dovolte, abych zastoupil pana ministra zemědělství a uvedl tento materiál. Vláda ČR předkládá návrh na sjednání Dohody o zřízení Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno, která nahradí stávající Mezinárodní úřad pro révu vinnou a víno. Česká republika je členem Mezinárodního úřadu pro révu vinnou a víno od roku 1993, resp. jako Československo od roku 1937. Návrh na sjednání Dohody o zřízení Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno byl schválen vládou dne 17. února 2003 usnesením vlády č. 176. Návrh na sjednání dohody byl schválen již předešlou vládou dne 25. března 2002, ale předtím než mohl být projednán Parlamentem ČR, došlo k volbám, a tudíž musel být opětovně předložen do nové vlády. Členské státy Mezinárodního úřadu pro révu vinnou a víno se na zasedání konference ve dnech 14., 15. a 22. června 2000 a 3. dubna 2001 rozhodly zřídit Mezinárodní organizaci pro révu vinnou a víno. Česká republika nebyla na konferenci dne 3. dubna 2001 zastoupena. Proto byl závěrečný akt konference spolu s textem přijaté dohody postoupen stálé misi České republiky při OECD v Paříži. Vedoucí stálé mise Ing. Jaromír Přívratský poté požádal o souhlas s podpisem dohody tehdejšího ministra zemědělství Jana Fencla, která byla dle článku 13 otevřena k podpisu všem členským státům Mezinárodního úřadu pro révu vinnou a víno do 31. července 2001. Dopisem ze dne 26. června 2001 ministr Jan Fencl vedoucímu stálé mise sdělil, že nemá námitek k podpisu dohody. Vycházel z předpokladu, že se jedná o parafování na znamení autentifikace textu ve smyslu ustanovení článku 10 Vídeňské úmluvy o smluvním právu. Vedoucí stálé mise dne 18. července 2001 připojil svůj podpis pod dohodu. Plná moc nebyla na velvyslanci Přívratském depozitářem dohody vládou Francouzské republiky požadována. V souvislosti se shora uvedeným a v souvislosti s dikcí článku 13 dohody je zřejmé, že jak Mezinárodní úřad pro révu vinnou a víno, tak ostatní členské státy považují nyní akt učiněný velvyslancem Přívratským 18. července 2001 za plnohodnotný podpis s výhradou ratifikace. Dohoda je mezinárodní smlouvou prezidentské kategorie, a proto je třeba, aby byla schválena vládou, oběma komorami Parlamentu ČR a ratifikována prezidentem ČR. Potom bude zaslána ratifikační listina prostřednictvím stálé mise České republiky při OECD francouzské vládě, která je ve smyslu článku 15 dohody jejím depozitářem. Dopad sjednání dohody na státní rozpočet bude minimální, neboť členské příspěvky České republiky OIV budou téměř shodné s tím, co Česká republika hradila Mezinárodnímu úřadu pro révu vinnou a víno. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, žádám vás o souhlas se sjednáním dohody o zřízení Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno. Děkuji za pozornost.

V projevu zmínění politici:

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/022schuz/s022346.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2002_22_02154
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 689 lidí darovalo 1 869 427 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy