Snadné přidání nového datasetu

Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2002_23_03869


Schůze 23/2002 17.12.2003

Téma sloučeném projednávání bodů 105 a 106

Ludvík Hovorka (*1963) (Poslanec ) ( délka 2 minuty )

        
Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, na základě zákona 77/2002 Sb. neboli transformačního zákona byly vytvořeny dvě nové organizace ze státní organizace České dráhy, a to České dráhy, a. s., a Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Bývalý majetek Českých drah, státní organizace, byl tímto zákonem rozdělen do tří skupin. První skupina - provozní majetek nemovitý a movitý, který byl určen k provozování drážní dopravy a železniční dopravní cesty. Tento majetek byl vložen jako nepeněžitý vklad státu do a. s. České dráhy. Druhá skupina - majetek zbytkový, který má sloužit k úhradě závazků bývalé státní organizace České dráhy. Třetí skupina - nemovitý majetek infrastrukturní, tedy železniční dopravní cesta, která se stala majetkem státní organizace Správa železniční dopravní cesty. Transformační zákon tak přenesl odpovědnost za výstavbu a údržbu železniční sítě na Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci, a odpovědnost za provoz drážní dopravy a provozování dráhy na České dráhy, a. s. Současně pohledávky a závazky bývalé státní organizace České dráhy byly převedeny na Správu železniční dopravní cesty, která je bude postupně uhrazovat. Zákon tak položil základ vzniku nové akciové společnosti bez staré zátěže, která vznikla především z výstavby infrastruktury. Nově vzniklá akciová společnost se však musela od počátku potýkat s nálezem Ústavního soudu, který napadl určitá ustanovení tohoto zákona. Samotný zákon nepřinesl v pravém slova smyslu transformaci provozní části bývalé státní organizace. Transformace probíhá a má zajistit konkurenceschopnost Českých drah, a. s., na otevřeném trhu. K tomu je však potřebná právní jistota a stabilita ve věcech majetkových, což bez přijetí novely zákona 77/2002 Sb. je problematické. Podle mého názoru se předkládaný návrh novely zákona dobře vypořádává s nálezem Ústavního soudu, a proto si vás, vážení kolegové, dovoluji požádat o propouštění tohoto zákona do druhého čtení. Děkuji vám za pozornost.

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/023schuz/s023470.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2002_23_03869
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.