Snadné přidání nového datasetu

Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2002_23_04160


Schůze 23/2002 18.12.2003

Téma bodu 79

Karel Čermák (*1934) (Ministr spravedlnosti ČR ) ( délka 5 minut )

        
Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, začnu od konce. Zda si myslím, že implementace unijních předpisů o evropském zatýkacím rozkazu je správná, anebo jestli se jenom podrobuji Evropské unii. Já si myslím, že musíme být všichni přesvědčeni o tom, že ta implementace správná je, protože - o tom tady byla mnohokrát řeč - největší problém našeho světa je mezinárodní zločin, terorismus, činy proti mravnosti, zločinné organizace, drogy, korupce. To rozleptá celou naši civilizaci, jestli se tomu nebudeme účinně bránit! A v Evropě s jejími 20 nebo 30 státy se tomu nelze účinně bránit jinak než buď úplným uzavřením hranic, a přestaneme cestovat, nebo skutečně, jak o tom mluvil pan poslanec Koudelka, že ty trestní orgány pustíme za těmi lidmi. Já jsem o tomto hluboce přesvědčen. Tolik jenom k té emotivní stránce diskuse, kterou tady máme. Jinak je samozřejmě pravda, že s tím je spojena celá řada teoretických právních, sociologických a jiných otázek, o nichž je třeba na nějakém fóru diskutovat. Tím fórem můžou být jedině parlamentní výbory. Jestli se nedostaneme do styku, abychom si své názory vyměnili v parlamentních výborech, pak nevím, kde o tom budeme diskutovat. Pokud předkladateli vrátíme tuto předlohu k přepracování, tak upřímně řečeno nevím, co předkladatel přepracuje na těch třech řádcích, které navrhl jako znění. Ty se týkají jenom evropského zatýkacího rozkazu. S ICC, s Mezinárodním trestním soudem, to nemá v tuto chvíli co dělat. Nelze v tuto chvíli postupovat jinak než salámovou metodou, protože nemůžeme čekat, až se někde prodiskutuje velká novela ústavy. *** Tohle je záležitost iminentní. Myslím, že by bylo nad rámec této diskuse, kdybych se vyjadřoval ke všem věcem, jak tady zazněly. K mnohým z nich zaujal stanovisko pan profesor Jičínský, poslanec Koudelka a další. Vyjádřím se už jenom k jediné věci. Ještě ke dvěma. Pardon. Jednak pochybnosti jsou vždycky o každém zákonu, o každé legislativě. Citovali jste tady některé zásady trestního práva. Nejznámější je in dubio pro reo, v pochybnostech pro obviněného, a tím lze samozřejmě řešit i jakékoliv pochybnosti, které vzniknou při aplikaci těchto předpisů. Zazněl názor, a to ještě musím říci, že nepřijetím novely ústavního předpisu odpadá možnost přijmout další dvě návazné novely. To není pravda. I to tady zaznělo. Různé státy tohle vykládají různě a nikde to nelze vykládat různě než na našem území, kde článek 14 odst. 4 zní ne "občan nemůže být vydán" - ten zní: "Občan nemůže být nucen k opuštění své vlasti." Listina základních práv a svobod je z roku 1993. Tato dikce je prostě dobovou reakcí na akci Asanace a vůbec nebyla zamýšlena tak, že má krýt nějaké instituty při vydávání v rámci trestního práva. To by mohl být argument. Můžeme o něm mluvit. Nepochybně přijetím novely trestního řádu a trestního zákona a odmítnutím novely ústavní vytvoříme prostor, jak se možná vytvoří v jiných státech, totiž takový, že Ústavní soud bude rozhodovat o tom, zda tyto novely jsou v souladu s naším ústavním pořádkem, nebo ne. To je jediné, co můžeme docílit. A předkladatel velice fér tohle říká a velice fér doporučuje o všech těchto věcech mluvit v klidu a bez zbytečného hněvu a bez zbytečného úsilí prosadit sebe nebo onoho na půdě parlamentních výborů. Vždyť ještě přijde druhé a třetí čtení těchto předpisů. Opravdu naléhavě doporučuji, abychom i ústavní předpis propustili do druhého čtení, a totéž doporučím zcela separátně bez ohledu na výsledek tohoto hlasování u dalších dvou předloh. Děkuji.

V projevu zmínění politici:

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/023schuz/s023524.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2002_23_04160
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.