Snadné přidání nového datasetu

Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2002_27_03106


Schůze 27/2002 2.03.2004

Téma k bodu 167

Karel Čermák (*1934) (Ministr spravedlnosti ČR ) ( délka minuta )

        
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci, návrh zákona prošel jednáním v ústavně právním výboru, který schválil některé pozměňovací návrhy, s jejichž převážnou většinou bude i předkladatel souhlasit. Jenom bych se chtěl stručně vyjádřit k návrhu na vypuštění bodu č. 1 novely, který se týká požadavku na sledování bankovních operací. Zde jde o povinnost, která vyplývá z článku 3 Dodatkového protokolu k Úmluvě Evropské unie o vzájemné právní pomoci ve věcech trestních. Česká republika je povinna k tomuto dodatkovému protokolu přistoupit. Stanoví se v tomto protokolu, že každý členský stát přijme opatření nutná k tomu, aby bylo možno na žádost jiného členského státu sledovat bankovní operace prováděné během určeného období v souvislosti s jedním nebo několika bankovními účty. To je tedy důvod, proč předkladatel bude trvat na tom, aby novelizační bod č. 1 zůstal zachován. Děkuji.

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/027schuz/s027437.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2002_27_03106
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.