Snadné přidání nového datasetu

Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2002_31_00404


Schůze 31/2002 5.05.2004

Téma bod 22

Karel Čermák (*1934) (Ministr spravedlnosti ČR ) ( délka 3 minuty )

        
Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, do prvního čtení byl vládní návrh ústavního zákona na změnu ústavy předložen před rokem, možná před necelým rokem. Poslanecká sněmovna přerušila první čtení tohoto návrhu před ukončením obecné rozpravy, požádala dočasnou komisi, aby předložila své závěry, k čemuž nyní došlo. Dočasná komise Poslanecké sněmovny pojala svůj úkol zcela konkrétně, vyjádřila se totiž k předloženému návrhu zákona. Její vyjádření dává tušit, že o určitých věcech je možno dosáhnout všeobecnější shody v Poslanecké sněmovně a o jiných záležitostech nikoliv. Z hlediska předkladatele jde tedy o to, posoudit momentální situaci a říci, zda to, co podle názoru dočasné komise může být předmětem další diskuse, za tuto diskusi, abych tak řekl, ještě stojí. Když si věci jasně a přehledně řekneme, tak dočasná komise vyřadila záležitosti, které se týkaly přímé volby prezidenta, jak tady o tom byla řeč. Jakkoliv to je jistě velmi zajímavá otázka, tak se zdá, že pragmaticky řečeno, v tuto chvíli diskuse o tomto tématu není ani aktuální a asi ani není možno ji dovést do konce. Z návrhů bylo také vyřazeno jisté drobné rozšíření pravomocí Senátu. Co tedy v tom návrhu zbylo? A k tomu otázka - stojí to ještě za další diskusi? Moje odpověď už předem je ano, protože v tom návrhu zbyla taková témata, která jsou buď naléhavá, nebo trvale předmětem všeobecné pozornosti. Je to zejména imunita poslanců a senátorů, její omezení jenom na dobu trvání mandátu, je to důsledek trestního odsouzení k nepodmíněnému trestu poslance nebo senátora, tedy důsledek ztráta mandátu. V návrhu jsou pořád ještě velmi naléhavé otázky nového definování pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu. To je naléhavá otázka. Drobnější úpravy postavení České národní banky a konečně jisté drobnější úpravy nebo precizace úprav pravomocí prezidenta. Předkladatel tedy se domnívá, že tyto aktuální a důležité otázky stojí za případnou další diskusi, a navrhuje, aby zákon byl propuštěn do druhého čtení a aby byl projednán ve výborech tak, jak to bylo navrženo. Děkuji.

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/031schuz/s031060.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2002_31_00404
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.