Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2002_37_00946


Schůze 37/2002 4.11.2004

Téma ?

Ing. Zdeněk Škromach (*1956) (a ministr práce a sociálních věcí ČR ) ( délka 4 minuty )

        
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych předložil návrh zákona, kterým se mění zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Návrh zákona se předkládá proto, že Ústavní soud zrušil nálezem uvedeným pod číslem 199/2003 Sb. ustanovení § 7 zákona číslo 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, a to dnem 31. března 2004. Ustanovení § 7 upravovalo rozšiřování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně na další zaměstnavatele. Věřím, že při posuzování návrhu vezmete v úvahu, že institut rozšiřování závaznosti kolektivních smluv existuje i v jiných demokratických zemích. Je v Evropě hojně používán. Je to opatření proti deformování konkurenčního boje. Slouží k tomu, aby se zabránilo neodůvodněné konkurenční výhodě těch zaměstnavatelů, kteří se brání kolektivnímu vyjednávání nebo nechtějí poskytovat zaměstnancům výhody obvyklé a přiměřené u obdobných zaměstnavatelů. Tak si vytvářejí výhodnější cenu práce a lepší postavení na trhu na úkor svých zaměstnanců. Ústavní soud sám institut rozšiřování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně také nijak nezpochybnil. Vytkl však způsob, jakým byl v právním řádu upraven. Ministerstvo práce a sociálních věcí jako předkladatel intenzivně jednalo při přípravě návrhu zákona se sociálními partnery. Podařilo se vypracovat návrh, s nímž sociální partneři souhlasí, a to jak zástupci zaměstnavatelů, tak zástupci odborů, a který podle mého přesvědčení je v souladu s ústavním pořádkem. Byla zvolena koncepce, že přímo zákon stanoví všechny podmínky rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně na další zaměstnavatele, stanovení zákonných podmínek, resp. požadavek veřejného zájmu na rozšíření závaznosti kolektivních smluv ve stanovených případech. Přitom by rozšíření ani povolení výjimek podle předkládaného návrhu nemělo záviset na uvážení státního orgánu. Chceme, aby proces rozšíření byl transparentní a aby nezávisel na momentální politické vůli. Malou poznámku musím učinit k faktu, že druhá část předkládaného návrhu obsahuje návrh na změnu zákona č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti, který byl v době předložení návrhu součástí platného právního řádu. Jak víte, nedávno Parlament ČR schválil nový zákon o zaměstnanosti, kterým byl zákon č. 9/1991 Sb. zrušen. Situaci bude nutné vyřešit poslaneckým pozměňovacím návrhem. Jsem přesvědčen o tom, že předkládaný návrh je v souladu s ústavním pořádkem naší republiky a bude dobře plnit svůj účel. V současné době institut rozšiřování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně v právní úpravě chybí a sociální partneři jeho nedostatek naléhavě pociťují. Proto vás žádám o podporu a schválení tohoto návrhu, aby byl vytvořen další potřebný nástroj také proti nekalé konkurenci. Věřím, vážené paní poslankyně a páni poslanci, že tento zákon propustíte do druhého čtení, kde bude možné provést technickou korekci, jejíž potřeba vznikla díky tomu, že tento zákon již je v Poslanecké sněmovně delší dobu a bylo by dobré o něm rozhodnout. Děkuji za pozornost.

V projevu zmínění politici:

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/037schuz/s037148.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2002_37_00946
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 750 lidí darovalo 2 273 978 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy