Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2002_40_00007


Schůze 40/2002 21.01.2005

Téma Zahájení schůze

PhDr. Lubomír Zaorálek (*1956) (Předseda PSP ) ( délka 4 minuty )

        
Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy k návrhu pořadu schůze. Sdělím mezitím, že pan poslanec Zajíček má náhradní kartu č. 23. Pokud se k návrhu pořadu už nikdo nehlásí, tak bych rozpravu k návrhu pořadu ukončil. Budeme hlasovat o návrzích, které tady zazněly. Zazvoním na poslance. První návrh jsem přednesl sám. Jenom vám připomenu, že to byl návrh zařadit také jako poslední bod programu schůze "Návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami, tisk 791". Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení tohoto bodu do pořadu schůze, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Hlasování má pořadové číslo 2. Z přítomných 187 poslanců pro hlasovalo 160, proti 2. Návrh byl přijat. To je nyní tedy poslední bod našeho programu. Pak byl návrh paní poslankyně Aleny Páralové, která navrhla zařadit jako nový bod "Informaci ministra práce a sociálních věcí o postupu vlády ve věci § 13 zákona o zaměstnanosti". Také navrhovala zařadit to nyní jako poslední bod programu. Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení tohoto bodu do programu naší schůze, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Hlasování má pořadové číslo 3. Přítomno 188 poslanců, pro hlasovalo 90, proti 31. Tento návrh paní poslankyně Aleny Páralové přijat nebyl. *** Vidím, že je zájem provést kontrolu toho, jak jsme hlasovali. Ptám se, jestli někdo zpochybňuje hlasování. (Bez připomínek.) Myslím si, že pokud nikdo nezpochybňuje, měli bychom pokračovat, protože tady máme další návrh k hlasování, to je návrh, který přednesl pan poslanec Bratský. Bylo to jako poslední bod zařadit zprávu vlády nebo Ministerstva financí o postupu ve věci majetku Fondu dětí a mládeže. Stačí takto? (Nejsou námitky.) Dobře. Budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení tohoto bodu, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Hlasování má pořadové číslo 4. Přítomno 188 poslanců, pro hlasovalo 131, proti 6. Tento návrh pana poslance Bratského byl přijat. To je snad všechno, co jsme dostali v jednotlivých návrzích k hlasování. Nyní bychom měli hlasovat o celém návrhu pořadu 40. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak byl písemně předložen a upraven tím, jak jsme schválili pozměňovací návrhy. Takže o celém návrhu pořadu schůze zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Hlasování má pořadové číslo 5. Přítomno bylo 188, pro hlasovalo 133, proti 34. Konstatuji, že jsme schválili pořad schůze. Než přistoupíme k projednávání návrhů zákonů vrácených Senátem, navrhuji na žádost předsedy Senátu umožnit vystoupení paní senátorce Soně Paukrtové a senátorům Josefu Novotnému, Josefu Vaculíkovi a Jiřímu Zlatuškovi. Informace k pozměňovacím návrhům Senátu vám byly rozdány do naší pošty. Budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí s vystoupením jmenovaných senátorů a paní senátorky. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Hlasování má pořadové číslo 6. Přítomno 188 poslanců, pro hlasovalo 147, proti 1, takže tento návrh byl přijat. První bod našeho programu je Prosím, aby v tomto prvním bodě se úvodního slova ujal ministr obrany Karel Kühnl. Prosím, pane ministře, máte slovo.

V projevu zmínění politici:

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/040schuz/s040002.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2002_40_00007
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 750 lidí darovalo 2 275 728 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy