Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2002_41_00016


Schůze 41/2002 8.02.2005

Téma Zahájení schůze

RNDr. Petr Nečas (*1964) (Poslanec ) ( délka 8 minut )

        
Vážený pane předsedo Sněmovny, vážení členové vlády, dámy a pánové, bezesporu i důvod naší dnešní schůze nasvědčuje tomu, že pozornost české veřejnosti vzbudila kauza, otázka původu majetku pana předsedy vlády. Myslím si, že v tuto chvíli nejde ani o to, zda nějaká částka byla nebo nebyla poskytnuta panu předsedovi vlády od toho nebo onoho příbuzného, dokonce si troufám tvrdit, že nejde ani o to, zda pan premiér o údajných příbuzných mluvil v roce 1999, v roce 2002 nebo v roce 2005. Myslím si, že jde v mnoha ohledech o elementární důvěryhodnost české politické scény a českých ústavních institucí. Troufám si říci, že ani ten největší nepřítel Občanské demokratické strany nemůže popřít, že ODS se nikdy lacině nepřipojovala k mediálním kauzám souvisejícím s financováním jak například politických stran, tak soukromého života veřejných činitelů. Myslím si, že ani ten největší nepřítel Občanské demokratické strany nemůže popřít, že ODS se nepřipojovala k lacinému šťárání v majetkových poměrech veřejných činitelů nebo ve šťárání v jejich soukromí. Pro nás vždy byla politika především střetem - byť velmi ostrým střetem, to přiznávám - programů, idejí a vizí, nikoliv střetem mediálních skandalizací. A myslím si, že v mnoha ohledech tyto mediální skandalizace zakrývají skutečné problémy naší země, zakrývají to, o co bychom se tady ve skutečnosti měli střetávat, jako je problematika reformy veřejných výdajů, jako je problematika daňová, jako je problematika nezaměstnanosti, problematika reformy důchodového a zdravotního systému, ale například i problematika boje proti korupci, jejíž míra v naší zemi bohužel v posledních letech vzrůstá. Z tohoto pohledu je původ majetku pana předsedy vlády a jeho nejbližší rodiny sekundárním hlediskem, sekundárním problémem, byť se jedná o milionové částky velmi nejasného původu. Věc však, dámy a pánové, zašla příliš daleko. Jak jsem již řekl, je ohrožena důvěryhodnost české politické scény, je ohrožena důvěryhodnost některých ústavních institucí, a v této situaci opozice nemůže mlčet a myslím si, že je přímo její povinností žádat v těchto věcech o jasné vysvětlení. My jsme v posledních čtrnácti dnech se vyjadřovali velmi uměřeně a každý si to může na internetu vyhledat, může si vyhledat naše vyjádření jak v elektronických, tak v tištěných médiích, protože jsme stále čekali na to, že pan předseda vlády velmi věrohodným, jasným, zřetelným a transparentním způsobem vysvětlí některé pochybnosti, které se v posledních čtrnácti dnech či třech týdnech objevily kolem původu jeho majetku, případně majetku jeho nejbližších. Místo toho jsme se dočkali neustálých změn verzí těch vysvětlení, dočkali jsme se nepřesvědčivého vystupování pana předsedy vlády v některých ohledech, trapného kličkování, útěku před otázkami; mnohdy to vypadalo spíše jako útěk před odpovědností. To nebyla důstojná situace pro nikoho z nás ani pro celou českou politickou scénu. A věřte, že z toho nikdo z nás nemá radost a věřte, že to myslíme upřímně. Důvěryhodnost vlády, ba co více, důvěryhodnost celé naší země je v mnoha ohledech ohrožena, protože v tuto chvíli se již o tuto věc začínají zajímat zahraniční média a to má své velmi vážné dopady. V tuto chvíli to již není osobní problém pana Stanislava Grosse, je to problém celé jeho politické strany, v jejímž čele stojí, a je to problém celé vládní koalice. Zkrátka a dobře, a platí to především o menších koaličních partnerech této vlády, této vládní koalice - buďto, dámy a pánové, panu předsedovi vlády věříte a důvěřujete, pak to řekněte jasně a zřetelně, nebo mu naopak nevěříte, a pak by bylo také velmi vhodné, abyste to řekli jasně a zřetelně. Pan předseda vlády - a já chci říci, že úmyslně nechci reagovat na celou řadu tezí z jeho vystoupení, protože jsem přesvědčen, že to by právě mělo být součástí projednávání zvláštního bodu v této Sněmovně - tady velmi operoval svojí bezpečnostní prověrkou a pateticky nám sděloval, komu všemu nařídil, aby ho prověřili. Ano, vypadalo by to věrohodně, kdyby pan předseda vlády velmi dobře nevěděl, že prověření na nejvyšší stupeň "přísně tajné" trvá 9 až 12 měsíců. To znamená, že to v podstatě sahá ke konci tohoto volebního období. Ano, vypadalo by to velmi věrohodně, kdyby pan předseda vlády neslíbil totéž již v roce 1999 a jen z jemu známých důvodů tento svůj slib projít bezpečnostní prověrkou nesplnil. Ano, vypadalo by to velmi věrohodně, kdyby právě minulý týden pan předseda vlády explicitně v médiích projití bezpečnostní prověrkou neodmítl. Ano, vypadalo by to velmi věrohodně, kdyby vláda v čele se Stanislavem Grossem neschválila návrh novely zákona o ochraně utajovaných skutečností, na základě kterého právě předseda vlády spolu s ministrem zahraničí jako jediní ústavní činitelé mají být vyňati z bezpečnostních prověrek. *** To jsou všechno věci, které toto zdánlivé gesto, zdánlivé řešení velmi znevěrohodňují. Zkrátka a dobře, dámy a pánové, zůstává příliš mnoho nejasností. Znovu opakuji: nechci tady reagovat na některá dílčí tvrzení pana předsedy vlády v jeho úvodním vystoupení. Česká veřejnost i Sněmovna mají právo na informace, mají právo na jasné a čitelné objasnění těchto věcí. Proto navrhuji, aby se ve středu tohoto týdne prvním odpoledne stal bod s názvem "Vysvětlení předsedy vlády k původu jeho majetku". Věrohodnost vystupování a argumentů pana předsedy vlády nechť posoudí veřejnost. My nejsme žádní soudci, ale máme právo klást, dámy a pánové, otázky. Děkuji. (Potlesk poslanců ODS.)

V projevu zmínění politici:

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/041schuz/s041006.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2002_41_00016
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy