Snadné přidání nového datasetu

Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2002_41_00654


Schůze 41/2002 10.02.2005

Téma bod číslo 13

Pavel Němec (*1976) (a ministr spravedlnosti ČR ) ( délka 2 minuty )

        
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych reagoval na průběh rozpravy. Myslím si, že je zcela zjevné, a není divu, že tento návrh zákona vzbudil velkou pozornost a že přináší různé názory v Poslanecké sněmovně. Je to norma nová, je to zcela nový zákon, takže se domnívám, že není nic divného na tom, že zejména z jednoho poslaneckého klubu se ozývají námitky. Co mě však mrzí, je argumentace, mnohdy velmi absurdní a mnohdy velmi extremistická. Myslím, že řada případů, o kterých mluvil zejména pan kolega Marek Benda, jsou skutečně případě spíše v teoretické rovině než případy, které by mohly nastat. Nicméně právě proto, že se jedná o nový zákon, který bude třeba velmi podrobně projednat ve výboru, případně ve výborech, to záleží na rozhodnutí Sněmovny, souhlasím s návrhem pana poslance Janečka na prodloužení lhůty pro projednávání ve výborech. *** Současně bych chtěl odpovědět paní zpravodajce, která vznesla konkrétní otázku jako poslankyně, a sice zda nemůže docházet v rámci tzv. povolené diskriminace k diskriminaci z ekonomických hledisek v případě přístupu ke zdravotní péči, tak bych chtěl odpovědět, že to zcela jistě není záměrem vlády, aby takovýto typ diskriminace motivovaný ekonomickými hledisky byl legální. To zcela určitě ne. Domnívám se, že lze po závěrečném slově zpravodajky přistoupit k hlasování, propustit tuto normu do druhého čtení a současně hlasovat o prodloužení lhůty k projednání, se kterým souhlasím. Děkuji. (Velký hluk v sále.)

V projevu zmínění politici:

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/041schuz/s041097.htm


Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2002_41_00654
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.