Snadné přidání nového datasetu

Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2002_41_02433


Schůze 41/2002 23.02.2005

Téma ?

Ludvík Hovorka (*1963) (Poslanec ) ( délka 2 minuty )

        
Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych jenom připomenout, že hlavním smyslem tohoto zákona je přece umožnit určitý podíl výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů a na druhé straně garantovat investice do těchto obnovitelných zdrojů. Každý, kdo se rozhoduje, tak musí mít určitou záruku návratnosti vložených investic. Já si myslím, že nikdo v této Sněmovně nepochybuje o tom, že stávající zdroje energie, které jsou k dispozici, tak jsou omezené a jsou vyčerpatelné. Proto bych byl rád, abychom při rozhodování o osudu tohoto zákona měli toto na paměti. A pokud nebude existovat aspoň minimální forma podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, tak se nepohne pokus (o kus?) dál ani výzkum nových zdrojů energií a jejich zavádění do praxe. K těm argumentům, které tady zazněly na adresu zdražení elektřiny pro skutečného spotřebitele z důvodu zdražení, z důvodu podpory, které obsahuje tento zákon, bych chtěl říci, že vloni těsně před koncem roku jsme přijali energetický zákon, který sám předpokládal, že z důvodu organizačních změn, které nastanou u výrobců elektrické energie, prostě dojde k nárůstu cen energií. A k tomu nárůstu obecně dochází a běžný spotřebitel to zpozoruje v okamžiku, kdy mu docházejí faktury a kdy si může porovnat, jak dochází k těmto nárůstům. K tomu, co zaznělo na adresu hranice pro podporu u vodních elektráren, si myslím, že opodstatněnost té desetimegawattové hranice pro podporu malých vodních elektráren je opodstatněná, protože potenciál výroby ve velkých vodních elektrárnách, potenciál našich řek je omezen a předpokládá se, že nové elektrárny budou vznikat právě na těch menší tocích a budou určitě malého výkonu. Takže bych chtěl, abychom toto měli na paměti a abychom tento zákon podpořili. Děkuji za pozornost.

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/041schuz/s041344.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2002_41_02433
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.