Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2002_53_00920


Schůze 53/2002 27.01.2006

Téma :

Radim Chytka (*1959) (Poslanec ) ( délka 3 minuty )

        
Ano, děkuji. Takže za prvé předkládám procedurální návrh, abychom před podrobnou rozpravou hlasovali o tom, že za základ bude vzat sněmovní tisk 1120/1, za základ našeho dalšího jednání, a že k tomuto sněmovnímu tisku tedy budeme předkládat své pozměňující návrhy. A za druhé bych se chtěl zamyslet nad jednou věcí. Podle mého názoru jedna jediná oblast zůstala na ústavněprávním výboru nedořešena a ta oblast je, zda může soud zamítnout konkurs pro nedostatek majetku. Navrhovatelé tvrdili na ústavněprávním výboru, že i když jsou si vědomi, že z 99 % opravdu v těch firmách již nic není, že přece jenom pro jistotu z toho jednoho jediného procenta by bylo vhodné jmenovat správce konkursní podstaty. Ten však bohužel bude muset být placen státem a ten pro jistotu projde veškerá účetnictví, bude dohledávat, zdali náhodou nějaký majetek tam skutečně není zašantročen a zdali by ten konkurs nemohl proběhnout. Nám se tato možnost zdála býti určitým přepychem. My víme, že například v Rakousku je 80 % konkursů zastaveno nebo zamítnuto právě pro nedostatek majetku, a trvali jsme tedy na tom, aby ta možnost byla i v českém právu. Domnívám se, že v současné době však došlo k dohodě všech zainteresovaných stran a mohli bychom se dohodnout takto: Dobrá, i tam, kde evidentně majetek nebude, i tam bude konkurs vyhlášen, tam bude jmenován správce, bude mít nějakou lhůtu, rok dva na to, aby skutečně dohledal, zdali někde nějaký majetek, nějaká aktiva firmy nejsou. My s tím tedy souhlasíme, ale dejme soudům možnost alespoň zamítnout konkurs pro nedostatek majetku v těch případech, kde již soudce jmenoval likvidátora - a obvykle tohoto likvidátora jmenuje ze seznamu správců konkursní podstaty - tento likvidátor tedy onu mrtvou firmu prošel, zjistil, zdali tam je nějaký majetek nebo aktiva, a jestliže výsledek tohoto soudem jmenovaného likvidátora bude, že opravdu kde nic není, ani smrt nebere, v těchto případech by bylo možné poté zamítnout onen konkurs pro nedostatek majetku. Tento kompromisní návrh předložím v podrobné rozpravě, do které se tímto hlásím. Děkuji vám.

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/053schuz/s053148.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2002_53_00920
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy