Snadné přidání nového datasetu

Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2002_56_00212


Schůze 56/2002 23.05.2006

Téma Zahájení schůze

Ladislav Svoboda (*1938) (Senátor ) ( délka 3 minuty )

        
Vážená paní předsedající, vládo, vážené dámy a pánové poslanci. Z pověření Senátu předstupuji před vás, abych přednesl důvody, které tuto komoru motivovaly k tomu, že poslanecký tisk 1162 v mírně pozměněné formě je k vašemu dalšímu jednání opět předkládán. V návrhu zákona byl za prvé uveden v soulad § 5 obsahující povinnosti držitele koncese s § 16 vymezujícím správní delikty. Pokud by zůstaly správní delikty v § 16 odstavec 2 písmeno b) tak, jak je v tisku 1162, nebylo by možné postihnout porušení práv a povinností držitele koncese, jak jsou mu uložena v § 5 odstavec 1. Například aby s bezpečnostním materiálem nakládaly pouze osoby, které jsou držiteli koncese v pracovním poměru, nebo povinnost vedení evidence o bezpečnostním materiálu. Nebylo by možné postihnout nezabezpečení tohoto bývalého vojenského materiálu proti odcizení nebo zneužití třetí osobou. Za druhé byla vypuštěna část čtvrtá. Hlavním důvodem je skutečnost, že novelizace přechodných ustanovení je podle legislativních pravidel zakázána. Návrh zákona v části čtvrté toto pravidlo nerespektuje. Za třetí byla vypuštěna část šestá. Podle § 18 odstavec 5 zákona o vysokých školách se veřejné vysoké škole může poskytnout dotace zejména na ubytování a stravování studentů. V § 95 odstavec 1 je stanoveno, že vojenské vysoké školy jsou součástí organizační složky státu financované ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany, policejní vysoké školy jsou financovány z kapitoly Ministerstva vnitra. Vztahuje se na ně ustanovení v části druhé s výjimkou § 14, 15, 17, 18 a 20. Jinými slovy - zákon o vysokých školách jednoznačně stanoví, že § 18 nelze aplikovat ani na vojenské vysoké školy, ani na policejní vysoké školy, neboť jsou součástmi organizačních složek státu. Věta navržená k doplnění § 95 odstavec 1 je zcela evidentně v rozporu s předchozí dikcí. Pokud by měla být umožněna státní dotace na studenta vysoké školy vojenské či policejní, bylo by nutné do zákona o vysokých školách zasáhnout v daleko větším rozsahu. Plénu Senátu je zřejmé, že původní předloha návrhu zákona byla Poslanecké sněmovně předložena v jiném znění, než ve kterém je současně projednávána. Senát chápe důvody vedoucí k doplnění předlohy o hlavy naléhavě upřesňující části jiných zákonů, proto své legislativní připomínky formulované v pozměňovacích návrzích předkládá jen v nutném rozsahu. Dámy a pánové, děkuji za pozornost.

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/056schuz/s056034.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2002_56_00212
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy