Snadné přidání nového datasetu

Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2002_6_00001


Schůze 6/2002 8.10.2002

Téma Zahájení schůze

PhDr. Lubomír Zaorálek (*1956) (Předseda PSP ) ( délka minuta )

        
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 6. schůzi Poslanecké sněmovny a srdečně vás vítám. Nejdříve připomenu, že schůze byla svolána a návrh jejího pořadu stanoven na návrh organizačního výboru, který se sešel dne 26. září. Pozvánka vám byla rozeslána dne 27. září. Poprosím vás nyní, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a eventuálně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Konstatuji, že náhradní kartu č. 9 má pan poslanec Cabrnoch, pan poslanec Martínek má náhradní kartu č. 8 a paní poslankyně Orgoníková má náhradní kartu č. 4. Než přistoupíme k určení ověřovatelů 6. schůze Poslanecké sněmovny dovolte, abych umožnil našemu novému kolegovi složit poslanecký slib. Vážené kolegyně a kolegové, úmrtím pana poslance Houzáka zanikl jeho poslanecký mandát, a proto je nutno učinit některé ústavní kroky. Prvním z nich je slib nového poslance. Žádám předsedkyni mandátového a imunitního výboru paní poslankyni Dundáčkovou, aby nás seznámila s kroky, které tento výbor učinil, představila nám nového poslance a pak přečetla ústavou předepsaný slib, který pan poslanec složí do mých rukou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

V projevu zmínění politici:

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/006schuz/s006001.htm


Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2002_6_00001
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.