Snadné přidání nového datasetu

Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2002_8_01456


Schůze 8/2002 11.12.2002

Téma bod 60

Miloš Patera (*1962) (Poslanec ) ( délka 5 minut )

        
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych přednesl svůj pozměňovací návrh, který nevyvolává finanční náročnost na státní rozpočet, pouze provádí určitý přesun finančních prostředků v rámci kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj. Jedná se o přesun z programu 317420 - Výstavba nájemních bytů a technické infrastruktury ve vlastnictví obcí. V rozpočtu, i po úpravách ve výborech, je navrženo 853,213 mil. Kč. Dávám pozměňovací návrh - z tohoto programu přesunout 250 mil. Kč ve prospěch programu 317410 - Podpora oprav bytového fondu. Nyní si dovolím říci pár argumentů, které - jak se domnívám - vás přesvědčí o tom, že tento návrh má smysl. Program podpory výstavby nájemních bytů se téměř stoprocentně kryje s podporou výstavby nájemních bytů, která je poskytována Státním fondem rozvoje bydlení. Program Ministerstva pro místní rozvoj měl být postupně redukován pouze na výstavbu infrastruktury a na dofinancování již dříve zahájených projektů stavby nájemních bytů. Na příští rok je však pro tuto potřebu, jak je vidno z podkladů, které jsou poskytnuty Ministerstvem pro místní rozvoj, nutno vyčlenit pouze o něco více než 200 milionů korun. Dalších 600 milionů korun je určeno na zahájení nových staveb. Těchto 600 milionů korun tedy bude zavdávat předpoklad na nutnost pokračování ve financování takto nově zahájených staveb v dalších letech v rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj, protože ze zákona o Státním fondu rozvoje bydlení je jasné, že fond nemůže dokončit financování staveb dříve financovaných ze státního rozpočtu. A proto i s vědomím, že obce tyto prostředky na výstavbu nájemních bytů požadují a státní fond možná v příštím roce prostředky mít nebude - je možné, že jich bude mít méně - nedoporučuji rozšiřovat příliš štědře objem dotace z prostředků státního rozpočtu roku 2003. Navrhovaný přesun uvedených financí do programu oprav je přesun do položky, která vždy zahajuje a ukončuje projekty pro daný rok, a nevytváří tudíž automatický nárok na rozpočty dalších období. Jako druhý podpůrný argument si dovolím uvést následnou záležitost, že částka na výstavbu jedné nové bytové jednotky z programu dotace nové výstavby se pohybuje zhruba v řádu 320 tisíc korun a na program oprav je třeba na jednu bytovou jednotku částka 70 tisíc korun. Je proto zřejmé, že chybějících nebo přesunutých 250 mil. Kč sice sníží novou výstavbu o zhruba 780 bytů, ale na druhé straně umožní opravu zhruba 3500 bytů v panelových domech. Další důvod, který mě vede k podpoře tohoto přesunu, je otázka ochrany životního prostředí, resp. úspora energie na vytápění bytů v takto opravených a zateplených domech. Při opravě staticky narušeného pláště, což je hlavní poslání programu oprav, se druhotně vždy provádí i zateplení fasády. Význam snížení spotřeby energií v době, kdy bude postupně docházet k narovnání pokřivených cen, je zcela jasný, a znamená proto i úsporu pro nájemníky v řádu možná desítek tisíc korun ročně. Posledním důvodem je fakt postupného poklesu objemu této dotace v minulých letech. Zatímco v roce 1999 bylo do programu oprav přiděleno 420 milionů korun, o rok později stejně, v roce 2001 to už bylo jenom 200 milionů korun a v letošním roce to mělo být 280 milionů korun. Přitom stav panelových objektů se rok od roku zhoršuje. Pokud bychom postupovali tempem tohoto roku, budou se problémy se statikou panelových bytových domů akumulovat a bude hrozit vyvrcholení výrazně většího rozsahu v otázce škod. Buďme proto vděčni stávajícím vlastníkům - družstvům a obcím - že se prozatím s nespokojeností uživatelů bytů poměrně dobře vyrovnávají a berou na sebe dluhy minulého režimu. Pomozme jim proto alespoň trochu tento problém řešit. Myslím si, že argumenty jsou poměrně zřejmé, a věřím, že pro ně najdu podporu. Děkuji za pozornost.

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/008schuz/s008246.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2002_8_01456
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy