Snadné přidání nového datasetu

Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2006_15_00001


Schůze 15/2006 5.06.2007

Téma Zahájení schůze

Miloslav Vlček (*1961) (Předseda PSP ) ( délka 6 minut )

        
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, prosím vás, abyste se usadili na svá místa a ztišili se. (Hluk v sále neslábne. Po chvíli vyčkávání:) Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, já bych poprosil, abychom se ztišili a mohli důstojně zahájit naši 15. schůzi. (Hluk neustává.) Takže já přerušuji. Dávám pětiminutovou přestávku na to, abyste se uklidnili. (Jednání přerušeno ve 14.06 hodin.) (Hluk je stále intenzivní.Ve 14.09 hodin:) Poprosil bych předsedy poslaneckých klubů, aby přišli sem za mnou, abychom se dohodli, jak budeme pokračovat. (Jednání pokračovalo ve 14.11 hodin.) Čas na přestávku, kterou jsem určil, uplynul. Já bych poprosil, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, vážení členové vlády, abychom se zklidnili a důstojně mohli zahájit naši 15. schůzi. "Se svými poddanými jsem uzavřel oboustranně výhodnou smlouvu. Oni si mohou říkat, co chtějí, a já mohu dělat, co se mi zlíbí." Fridrich II. Veliký. Zahajuji 15. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Schůze byla svolána a návrh pořadu stanoven na návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny ze dne 24. května 2007. Pozvánka vám byla rozeslána v pátek 25. května tohoto roku. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Doposud tak učinili: pan ministr Říman - náhradní karta číslo 6, pan premiér Topolánek - náhradní karta číslo 5 a pan poslanec Kubuš - náhradní karta číslo 2. Pan poslanec Dlouhý - náhradní karta číslo 8. A nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Karla Šplíchala a poslance Ludvíka Hovorku. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím. Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? V hlasování pořadové číslo 1 z přítomných 174 poslankyň a poslanců pro návrh 151, proti nikdo. Konstatuji, že pan poslanec Karel Šplíchal a pan poslanec Ludvík Hovorka byli zvoleni ověřovateli 15. schůze Poslanecké sněmovny. Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci a ministři: Z členů vlády se omlouvá paní ministryně Parkanová. (Ze sálu se ozývá náznak zpěvu.) Z poslanců se omlouvá pan poslanec Paroubek. Pan poslanec Tluchoř má náhradní kartu číslo 9. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych skutečně poprosil, abychom se ztišili, protože neslyším. Neslyším vlastního slova a překřikovat vás určitě nechci a nebudu. (Zvoní na zklidnění atmosféry.) Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 15. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. *** Pokud jde o celkový průběh projednávání návrhu pořadu schůze, shodli jsme se na dnešním grémiu na následujícím postupu. Nejdříve bych vám chtěl sdělit, že hejtman Moravskoslezského kraje požádal o vyřazení sněmovního tisku 45, bod 8 a 41 návrhu pořadu, to znamená druhé a třetí čtení. Dále o další změnu požádal hejtman Zlínského kraje, také o vyřazení, a to sněmovního tisku 64, což je bod 25 návrhu pořadu prvé čtení. Dále navrhuji pevné zařazení sněmovního tisku 222, bod 24, návrhu pořadu na středu 6. června jako první bod. O další pevné zařazení požádal ministr Ivan Langer. Jedná se o sněmovní tisk 158, bod 5 návrhu pořadu, zařadit na středu 6. června jako první bod po ukončení projednávání sněmovního tisku 222. Ministr průmyslu a obchodu Martin Říman navrhl pevné zařazení sněmovního tisku 213, 219 a 225, body 14, 15 a 16 návrhu pořadu - zařadit na pátek 8. června jako první body jednacího dne. Grémium se rozhodlo těmto žádostem vyhovět, já o nich nechám posléze hlasovat. Pro informaci uvádím, že blok volebních bodů bychom projednali pravděpodobně v úterý 12. června, což posléze upřesní předseda volební komise pan poslanec Tluchoř. A po bodu voleb, bude-li zařazen na úterý 12. června, navrhujeme projednat body 51 a 52 návrhu pořadu. Na závěr vám sděluji, že jsem obdržel dopis, kterým vláda bere zpět sněmovní tisk 63. Proto si škrtněte bod č. 13 návrhu pořadu. O tomto již hlasovat nebudeme. To je z mé strany vše. Prosím, paní poslankyně a páni poslanci, abyste se k návrhu pořadu vyjádřili i vy. O slovo se písemně přihlásili tito poslanci: Václav Exner, poslanec Jandák, poslanec Morava a paní poslankyně Bebarová-Rujbrová. S přednostním právem dále se hlásíte do rozpravy? Ano. Takže bych poprosil pana poslance Exnera, aby se ujal slova. Pane poslanče, máte slovo.

V projevu zmínění politici:

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/015schuz/s015001.htm


Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2006_15_00001
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.