Snadné přidání nového datasetu

Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2006_15_00012


Schůze 15/2006 5.06.2007

Téma Zahájení schůze

Ing. Pavel Kováčik (*1955) (Poslanec ) ( délka 4 minuty )

        
(Přináší k řečnickému pultu velký balík tisků.) Pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, tento balíček je jenom malá ukázka toho - nesehnal jsem příslušný rudý batoh, protože v modrém se mi to nosit nechtělo - jaké nároky se kladou na poslance. Dokonce jsem slyšel, že se chce zkrátit lhůta k projednávání takzvaně reformních zákonů. Já jenom upozorňuji, že poslanci dostali příslušné návrhy v pátek před poslaneckým týdnem. Nevím, jak vládní poslanci, ale opoziční poslanci svůj poslanecký týden využívají naplno k jednání s voliči, k jednání s podnikateli, k jednání s představiteli měst a obcí, prostě k běžné poslanecké práci mezi lidmi. Možná u vládních to tak není, protože jinak by nemohli souhlasit s tím, že bude možno tuto hutnou materii o váze několika kilogramů mít seštudovanou, dopodrobna zpřipomínkovanou, všemi oponenturami prošlou, a tudíž vážně připravenou na projednávání za pouhý jeden - ještě k tomu poslanecký - týden. Rádi bychom, aby přinejmenším bylo srovnáno právo vlády a právo poslance. Jestliže právem vlády, přijde-li poslanecký návrh, je měsíční lhůta k vyjádření, k vypracování stanoviska, k zajištění všech oponentních zpráv, potom bych rád, abychom se dohodli na tom, že poslanec bude mít stejné právo, byť nemá stejné postavení, protože vláda má za sebou nejrůznější placené expertní týmy, poradce, celé ústavy apod., zatímco poslanec, zvláště opoziční, a to si tedy nestěžuji na postavení opozičního poslance, je v tomto směru vybaven - budete se mnou souhlasit - poněkud chuději. Proto si v této chvíli dovolím navrhnout vyřazení z programu této schůze následujících tisků: tisku 225, což je Vládní návrh zákona o hornické činnosti, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti; tisku 224, což je Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon); tisku 223 - takto tlustý! - což je Vládní návrh zákona o léčivech a o změně některých souvisejících zákonů - na to byl, prosím pěkně, týden!; tisku 222 - to je zvlášť velká chuťovka, protože desítky různých vzájemně nesouvisejících návrhů jsou shrnuty v tomto tlustospise, na který současně s ostatními bylo také doopravdy "hodně" času; čili i tento tisk navrhuji vyřadit z programu této schůze. A koneckonců i tisk 219 a ten jako přívažek, to je ochrana označení původu a zeměpisných označení a ochrana spotřebitele. *** Svůj návrh předkládám právě proto, abychom si uvědomili, že Poslaneckou sněmovnou nelze jen tak bez nějakého ustáleného způsobu, bez nějaké dohody a s nějakým takovým pohrdáním, jako cítíme, jen tak bohapustě mávat. Necháme jim na to týden, pak si to přetlačíme, přehlasujeme a mějte nás rádi. Toto ne. Jinak pro program schůze hlasovat prostě nebudu. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/015schuz/s015003.htm


Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2006_15_00012
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.