Snadné přidání nového datasetu

Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2006_15_00024


Schůze 15/2006 5.06.2007

Téma Zahájení schůze

Milada Halíková (*1950) (Poslankyně ) ( délka minuta )

        
Děkuji, pane předsedo. Kolegyně a kolegové, v souladu s usnesením minulé schůze této Poslanecké sněmovny, na které jsme projednávali Informaci vlády o postupu čerpání fondů Evropské unie a byli jsme informování panem vicepremiérem Čunkem, že dosud nebyla ukončena jednání, jejichž garantem je Ministerstvo pro místní rozvoj, o Národním strategickém referenčním rámci, rozhodla tato Sněmovna a v programu na tuto schůzi jsem nenašla tento bod. Proto navrhuji jeho doplnění, a sice o Informaci vlády o výsledcích vyjednávání o Národním strategickém referenčním rámci a dalším postupu čerpání fondů Evropské unie. Navrhuji zařadit tento bod na příští čtvrtek 14. června v dopolední části jednání po odpovědích členů vlády na písemné interpelace.

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/015schuz/s015004.htm


Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2006_15_00024
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.