Snadné přidání nového datasetu

Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2006_15_00025


Schůze 15/2006 5.06.2007

Téma Zahájení schůze

Miloslav Vlček (*1961) (Předseda PSP ) ( délka 4 minuty )

        
Děkuji, paní poslankyně. Já bych vás poprosil, jestli byste mi dala tento text navrhovaného bodu písemně. Tím jsme vyčerpali všechny přihlášky písemné. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím. Takže nyní přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích. Nejprve budeme hlasovat o vyřazení sněmovního tisku 45, tedy body 8 a 41 návrhu pořadu. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? V hlasování pořadové číslo 2 z přítomných 193 poslankyň a poslanců pro návrh 184, proti 1. Konstatuji, že body 8 a 41 byly z našeho návrhu pořadu vyřazeny. *** Dále budeme hlasovat o návrhu hejtmana Zlínského kraje. Ten žádá o vyřazení sněmovního tisku 64, bod 25. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? V hlasování pořadové číslo 3 z přítomných 193 poslankyň a poslanců pro návrh 183, proti 1. Konstatuji, že i bod číslo 25 byl vyřazen z návrhu pořadu. Dále budeme hlasovat o návrhu pevně zařadit bod 24, sněmovní tisk 222, na středu jako první bod. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? V hlasování pořadové číslo 4 z přítomných 193 poslankyň a poslanců pro návrh 152, proti 17. I tento návrh jsme schválili, to znamená, že bod 24 jsme zařadili pevně na středu 6. června jako první bod. Dále budeme hlasovat o pevném zařazení sněmovního tisku 158, tedy bodu 5 návrhu pořadu, a zařadíme jej podle hlasování na středu 6. června jako druhý bod. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? V hlasování pořadové číslo 5 z přítomných 194 poslankyň a poslanců pro návrh 185, proti 1. Konstatuji, že sněmovní tisk 158 byl zařazen na středu 6. června jako druhý bod. Dále tady máme pevné zařazení bodů 14, 15 a 16, sněmovní tisky 213, 219 a 225, na pátek jako první body jednacího dne. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? V hlasování pořadové číslo 6 z přítomných 194 poslankyň a poslanců pro návrh 155, proti nikdo. Konstatuji, že body 14, 15 a 16 byly zařazeny jako první, druhý a třetí bod na pátek 8. června. To jsou všechny návrhy, které jsem přečetl z grémia. A nyní se budeme zabývat jednotlivými návrhy, které přednesli poslanci v rozpravě. Jako první vystoupil pan poslanec Exner a navrhl nový bod Informace vlády o obsahu a výsledcích jednání představitelů ČR s prezidentem USA Bushem. Zařadit tento bod mezi body 50 a 51. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? V hlasování pořadové číslo 7 z přítomných 194 poslankyň a poslanců pro návrh 96, proti návrhu 60. Konstatuji, že s tímto návrhem nebyl vysloven souhlas. O slovo se hlásí předseda poslaneckého klubu pan poslanec Kováčik. Pane předsedo, máte slovo.

V projevu zmínění politici:

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/015schuz/s015004.htm


Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2006_15_00025
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.