Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2006_30_00435


Schůze 30/2006 23.04.2008

Téma Zahájení schůze

Václav Šlajs (*1952) (Poslanec ) ( délka 5 minut )

        
Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, já až s podivem sleduji, jak někteří vládní činitelé skoro s nadšením hovoří o nutnosti přílivu cizinců na český pracovní trh. Pokud to posuzujeme ryze ekonomicky, a česká ekonomika je v relativně dobré kondici, a i když letos a příští rok dojde k nepatrnému snížení tempa růstu hrubého domácího produktu, je v dobré kondici. Pokud to měříme ryze ekonomicky, tak snad ano. Asi bychom potřebovali, aby na náš trh proudily více kvalifikované pracovní síly, nejen ty, které tady převážně máme. Ale ten problém má daleko širší společenský rozměr. V některých vystoupeních to tady zaznělo. Mluvil o tom kolega Wolf a především David Rath. Je potřeba tento problém vnímat v širších souvislostech. Bylo tady hovořeno o problémech Francie, o problémech Paříže. Často se dohadujeme, zda Evropa je více modrá, červená, nebo oranžová. To se mění, ale Evropa postupně opět mírně skrytě hnědne. A pokud se podíváme na výsledky voleb v jednotlivých zemích, nechci žádnou jmenovat, abych se některé nedotkl, tak skutečně narůstá pravicový nacionalismus a je právě způsoben přílivem pracovní síly do těchto zemí. V současné době Česká republika má 4 % cizinců, alespoň podle oficiálních čísel. Evropská patnáctka, standardní země, má kolem 7 %. I u nás se hovoří o tom, že toto číslo rapidně vzroste. Já jsem členem výboru pro bezpečnost a momentálně i zpravodajem pro nový zákon o policii. Jezdím po jednotlivých orgánech policie, okresních ředitelstvích a jednotlivých služebnách, a vnímám, jak policisté upozorňují na to, jak začíná narůstat kriminalita cizinců, jak se zapojují zvláště mladí lidé, cizinci, do různých drogových aktivit. Rizika je potřeba vnímat v širších souvislostech. Já žiji v městě Plzni a chtěl bych se s vámi podělit o problémy, které momentálně Plzeň má. V devadesátých letech, v jejich první polovině, hrozil kolaps Škodovky. Byl to známý problém. Tehdy Škodovka zaměstnávala 30 tisíc lidí. Urychleně se řešil projekt Borských Polí, projekt, který byl mnohokrát oceněn jako velmi úspěšný. Lidé, kteří v té době k tomu projektu přistupovali, tak určitě s nejlepším vědomím a svědomím. *** Co je dneska projekt Borských Polí? Dneska tam pracuje 12 tisíc cizinců, pracují v moderních manufakturách neboli montovnách. V pondělí oznámil primátor města Plzně Pavel Rödl, že v Plzni pracuje 16 tisíc cizinců a že se odhaduje, že další podobné číslo zde pracuje nelegálně. Já si myslím, že to je drobek přitaženo za vlasy, v každém případě pokud jdeme po Plzni, po plzeňských obchodech, mluví se převážně cizími jazyky. To by možná ještě bylo v pořádku, ale dneska tito cizinci polehávají po příkopech, když skončí s vykonáváním své profese, aby je autobusy a mikrobusy odvezly do různých satelitních městeček, kde (cena) ubytování je výrazně nižší než ve vlastní Plzni. Často za ně neplatí různé poplatky, obce s tím mají problémy, a opět jsme u dramatického nárůstu zatím drobné kriminality. Já bych chtěl říci to, že bychom měli vnímat celý širší rozměr - ano, ekonomicky česká ekonomika potřebuje přiměřený příliv, ale ne tak, jak je to geometrickou řadou. Já nenavrhuji žádné konkrétní opatření. Já bych byl rád, abychom se nad tímto problémem zamysleli a vnímali ho, protože to, co se dnes zdá jako dobré a správné, a David Rath o tom tady hovořil, za 20 let tady můžeme mít ohromný, ale skutečně ohromný problém. Děkuji.

V projevu zmínění politici:

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/030schuz/s030066.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2006_30_00435
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 688 lidí darovalo 1 867 377 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy