Snadné přidání nového datasetu

Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2006_32_00239


Schůze 32/2006 4.06.2008

Téma podrobnou rozpravu k tisku 446, to znamená k bodu 22

Ludvík Hovorka (*1963) (Poslanec ) ( délka 2 minuty )

        
Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, sněmovní tisk 461 je poslaneckou novelou zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, takzvaného zákona o velké privatizaci. Jde o novelu velmi stručnou, která do tohoto zákona doplňuje jednu větu, která říká, že tento zákon se nevztahuje na zdravotnická zařízení a jejich majetek. Přijetí zákona by mělo za následek, že stát nemůže privatizovat zdravotnická zařízení, která jsou nyní v jeho vlastnictví. Nic by však nebránilo tento majetek privatizovat například podle zákona o majetku státu. Návrh je předkladateli odůvodněn opakovanými prohlášeními Ministerstva zdravotnictví České republiky, že hodlá převést stávající fakultní nemocnice a další zdravotnická zařízení zřizovaná státem a provozovaná formou příspěvkových organizací na formu obchodní akciové společnosti. K tomuto kroku hodlá ministerstvo využít právě privatizačního zákona č. 92/1991 Sb., a to zjevně proto, že aplikace tohoto právního předpisu, který byl přijat ve zcela jiných souvislostech a pro zcela jiné účely, dává ministerstvu možnost vyhnout se jednání o dosažení konsensu napříč politickým spektrem. Předkladatelé zákona s takovouto změnou právní formy zdravotnických zařízení nesouhlasí. Vláda vyjádřila s návrhem nesouhlas z těchto důvodů: 1. Návrh znemožňuje privatizaci veškerého státního majetku, se kterým jsou zdravotnická zařízení příslušná hospodařit a který byl již minulými vládami do privatizace zařazen. Musely by být zastaveny také již probíhající privatizace. 2. Vláda považuje za neurčité a neadresné i samotné určení zdravotnických zařízení v návrhu odkazem na § 11 zákona o péči o zdraví lidu. Tolik má zpravodajská zpráva. Děkuji za pozornost a tímto se hlásím i do obecné rozpravy. Děkuji.

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/032schuz/s032031.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2006_32_00239
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.