Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2006_34_00046


Schůze 34/2006 18.06.2008

Téma Zahájení schůze

Zdeněk Boháč (*1958) (Poslanec ) ( délka minuta )

        
Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu ke sněmovnímu tisku č. 440, část osmá, změna občanského soudního řádu, čl. XII, ve znění pozdějších předpisů. V části osmé novelizační body 1 a 2 znějí: 1. V § 45a odst. 1 se slova "orgány Policie České republiky," zrušují. 2. V § 45a odst. 5 se slova "orgánů Policie České republiky a" zrušují. Za bod druhý se vkládají nové body 3 a 4, které znějí: 3. V § 46a odst. 1 se věta čtvrtá zrušuje. 4. V § 50b odst. 2 písm. a) se slova "soudního exekutora nebo Policie České republiky" nahrazují slovy "nebo soudního exekutora". Dosavadní body 3 a 4 se označují jako body 5 a 6. Děkuji vám za pozornost.

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/034schuz/s034008.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/stenozaznamy-psp/2006_34_00046
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 258 998 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy