Snadné přidání nového datasetu

Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2006_48_00001


Schůze 48/2006 4.02.2009

Téma Zahájení schůze

PhDr. Lubomír Zaorálek (*1956) (Místopředseda PSP ) ( délka 8 minut )

        
Vážené kolegyně a kolegové, zahajuji 48. schůzi Poslanecké sněmovny. Přeji ještě jednou dobré ráno. Organizační výbor stanovil návrh pořadu 48. schůze dne 22. ledna, pozvánka byla rozeslána 23. ledna. Prosím, abyste se zase přihlásili identifikačními kartami. Náhradní karty a jejich čísla platí, tak jak jsem je přečetl na minulé schůzi, ale já to zopakuji. Poslanec Jeroným Tejc - 4, pan poslanec Paroubek - 10, Kateřina Konečná - 5, Šoltys - karta č. 6, pan poslanec Tluchoř - karta č. 3, paní poslankyně Jakubková - karta č. 7, paní poslankyně Šedivá - karta č. 8. Nyní můžeme přistoupit k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Ludvíka Hovorku a poslance Karla Šplíchala. Má někdo jiný návrh? Pokud ne, budeme hlasovat. Přihlaste se prosím. Zahajuji hlasování. Kdo přijímá tento návrh na ověřovatele, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Hlasování má pořadové číslo 1. Přihlášeno je v této chvíli 154 poslanců, pro hlasovalo 143, proti 1. Konstatuji, že jsme ověřovateli 48. schůze určili poslance Ludvíka Hovorku a poslance Karla Šplíchala. Omluvy na toto jednání jsou stejné, jako byly na předchozím, ale také je zopakuji. Je tady omluva členů vlády: Martina Bursíka, Daniely Filipiové, Václava Jehličky a Alexandra Vondry. Omluvené poslance tady nemám. Můžeme přistoupit ke stanovení pořadu 48. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nejdříve bych vás chtěl informovat, že Senát vrátil Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk 504/3. V souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny tento návrh zákona zařadíme do programu 48. schůze, ale až uplyne jeho zákonná lhůta, to bude 10. února tohoto roku. Dále se na nás obrátil hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák se žádostí o vyřazení bodu 101 návrhu pořadu, je to sněmovní tisk 64. Tak mu to vyřadíme. Paní poslankyně Dundáčková má náhradní kartu č. 14. A nyní bych vás chtěl informovat o žádostech ministrů. Ministři žádají o pevné zařazení bodů. Já tady přečtu ty žádosti. *** Ministr průmyslu a obchodu Martin Říman požádal o pevné zařazení bodu 4, 11, 7, 9, 14, 40, 46, 66, 67, 109, 111, 112, 114 a 137 návrhu pořadu. Jedná se o sněmovní tisky 481, 591, 548, 566, 604, 658, 680, 715, 716, 513, 593, 594, 609 a 642. Tyto body ministr Říman navrhuje zařadit pevně na pátek 6. února jako 1. až 14. bod po případných třetích čteních. To je návrh ministra Římana na pevné zařazení bodů. Místopředseda Bursík požádal o pevné zařazení bodů 37, 38, 68, 119 a 133 návrhu pořadu. Jedná se o sněmovní tisky 625, 652, 717, 550 a 633. Tyto body Martin Bursík žádá pevně zařadit na středu 11. února jako 1. až 5. bod odpoledního jednání. Pak je tu návrh Ivana Langera, který žádá také o pevné zařazení bodů. Jsou to body 45, 59, 48, 140, 144, 124, 125, 126, 127, 129, 135, 138 a 113 návrhu pořadu. Ještě přečtu sněmovní tisky pro pořádek. Je to 673, 704, 683, 676, 700, 600, 601, 602, 603, 614, 635, 654 a 606. Návrh je zařadit to na středu 4. února jako 4. až 16. bod po případných třetích čteních, eventuálně odpoledne. Já myslím, že to může zůstat tak, jak to je. Na středu 4. až 16. bod po případných třetích čteních. Takto tento návrh může být. Teď dál. Pak je tu návrh bod 12 návrhu pořadu, to je sněmovní tisk 598, zařadit na čtvrtek 5. února jako první bod po písemných interpelacích. Pak body 62, 63, 64, 69 a 65 návrhu pořadu. To jsou tisky 711, 712, 713, 719 a 714. Ty dát na konec bloku prvních čtení. Tyto body obecně zařadit na konec bloku prvních čtení. Pak je tu návrh bod 156 návrhu pořadu, to je sněmovní tisk 598, dát na pátek 13. února jako první bod v bloku třetích čtení. Ministr financí Miroslav Kalousek požádal o pevné zařazení bodu 6, 15 a 17 návrhu pořadu. Jsou to tisky 517, 605 a 649 na středu 4. února. Teď uvažuji, jestli to jde. Ministr financí žádá o pevné zařazení těchto bodů na středu 4. února jako 1. až 3. třetí bod po případných třetích čteních. Tak to zůstává. Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg požádal o pevné zařazení bodů 110, 143 a 123 návrhu pořadu. Jsou to tisky 579, 698 a 586 na pátek 13. února, tedy příští týden, jako 1. až 3. bod po třetích čteních. Dále ministr zahraničí Karel Schwarzenberg žádá o vyřazení bodu 107 návrhu pořadu, sněmovní tisk 449. Já si tento návrh osvojuji a doporučuji vyhovět této žádosti. To jsou návrhy, se kterými grémium tedy vyslovilo souhlas. Tady jsou ale mraky přihlášek. Mám problém v tom, že vám takto nemůžu dávat všem slovo, protože tady mám sadu přihlášek. Já jsem zapomněl přečíst, to se omlouvám, že Tomáš Kvapil je omluven z jednání 48. schůze ze zdravotních důvodů. To jsem tady neměl. To činím nyní. Všem dám prostor, dalším návrhům. Jenom respektujme to, že tady jsou písemné přihlášky, a těm dalším, ústním, dám prostor, potom, co vyčerpám písemné. V písemných přihláškách jako první je přihlášený pan poslanec Petr Tluchoř. Dám mu slovo jako prvnímu. Pak bude pan poslanec Miroslav Opálka. Můžeme se do toho pustit. Prosím pana poslance Tluchoře, aby přečetl jako první své návrhy na změnu pořadu schůze.

V projevu zmínění politici:

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/048schuz/s048001.htm


Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2006_48_00001
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.