Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2006_51_00014


Schůze 51/2006 3.03.2009

Téma Zahájení schůze

PhDr. Lubomír Zaorálek (*1956) (Místopředseda PSP ) ( délka 27 minut )

        
Dámy a pánové, kolegové, já bych vás chtěl požádat o chvíli pozornosti k tomu, abych řekl, proč jsme vám předložili návrh této mimořádné schůze. Já myslím, že to je něco, co zde děláme běžně, že před hlasováním o pořadu schůze se vám snažíme sdělit důvody, proč poslanci, kteří se podepsali pod ten návrh, vás k této mimořádné schůzi vyzvali a proč vás žádají o schválení programu. Já bych byl rád, kdybyste vyslechli to, proč bych vás chtěl požádat, abyste podpořili návrh, ve kterém existuje také druhý bod kromě toho, o kterém se tady už mluvilo, a tím druhým bodem je bod, který se jmenuje Informace ministra spravedlnosti k okolnostem odvolání JUDr. Adama Bašného z funkce vedoucího oddělení Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem, pobočka Liberec. To je název tohoto bodu, ale já bych vás rád požádal, abychom se bavili o této kauze také v souvislosti s celkovou situací ve státním zastupitelství, protože jsem přesvědčen, že nevěrohodnost státních zástupců v této zemi po této kauze se stala ještě zjevnější a že je to před veřejností velice vážný problém. Proto si myslím, že je povinností parlamentu, aby se tímto bodem zabýval. Dovolte, abych vám připomněl, když si vzpomenu na čtyři artikuly pražské, které tady byly dohodou v Praze mezi tábority a pražany tuším už v roce 1420, dovolte mi, abych připomněl, že jedna z těch čtyř artikul, na kterých se dohodli ti zástupci pražanů i táboritů, byl bod, který se tuším jmenoval "smrtelné hříchy musí být trestány". To bylo v nějaké staročeštině, tak to je přeloženo do našeho spisovného jazyka. A to smrtelné hříchy musí být trestány to je něco takového, co platí podle mě i dnes - tedy že státní zástupce musí a má právo i povinnost stíhat trestný čin, když se o něm dozví. Nezáleží to jenom na tom, že je trestně oznámen, ale prostě jakmile ví, že se spáchal, tak ho musí stíhat. Tohle tady platilo před 500 lety a více a tohle právo mi připadá, že je dneska problematizováno v souvislosti s kauzami kolem státních zástupců. Právo a povinnost stíhat trestné činy, a dokonce stíhat je, ať je spáchal kdokoliv, ať je to člověk tlustý, hubený, bohatý, chudý a ať je v jakékoliv funkci, to je podle mě základní předpoklad spravedlnosti. Já jsem přesvědčen, že to, co udělal pan Bašný, to byl vlastně jenom povzdech. On si vlastně jenom tak posteskl na konferenci, která se tu konala v prosinci. Myslím, že pořadatelem byla Transparency International. A na této konferenci, která se měla věnovat transparentnosti a věrohodnosti české justice, on řekl větu, která byla vlastně ne moc víc než povzdechem nad tím, že kauza Jiřího Čunka vytvořila vážná podezření na manipulaci a na politické ovlivňování justice v České republice. Tohle si dovolil tedy říci pan doktor Bašný a vlastně to byl podle všeho, co o tom víme, důvod, aby byl odvolán z funkce, protože jeho nadřízený pan Křivanec mu mimo jiné četl z dopisu, který mu poslal vrchní státní zástupce pražský pan Rampula, ve kterém ho vlastně vrchní státní zástupce vyzval k tomu, aby s panem Bašným udělal pořádek. To jsou jednoduchá fakta a já to tady jenom připomínám proto, že samozřejmě vím, že došlo nakonec k tomu, že ministr spravedlnosti odvolal pana Křivance, poté co on odmítl pana Bašného zpátky do funkce vrátit. Nicméně si myslím, že to je málo. Vzhledem k tomu, co se za tím vším skrývá, si myslím, že tohle je hodně málo na to, aby se napravila situace, která poškozuje obraz státního zastupitelství a obraz justice v České republice. Dovolte mi, abych připomněl, že to, co pan Bašný znovu vrátil do debaty, je otázka způsobu, jakým byl vyřešen případ Jiřího Čunka, způsobu, který nakonec poznamenal kariéru tuším pěti státních zástupců, který vedl k odvolání a šikanování vyšetřovatelů a policistů, prostě každého, komu se nelíbil postup nejvyšší státní zástupkyně a lidí kolem ní, jako je pan Černovský, Coufal a další. Můžeme si dokonce dneska státní zástupce rozdělit na skupiny loajálních, kteří se stali ochotnými vykonavateli vůle pravděpodobně politického zadání, které dostali, a mezi druhou stranu, která se tomu protivila a bránila a která za to často byla potrestána. Já pořád věřím tomu, že v této zemi je většina státních zástupců, kteří jsou s tou situací hluboce nespokojeni. Pan Bašný se stal jenom jejich mluvčím. On vlastně promluvil za ty, kteří pokládají situaci za neúnosnou, a informace, kterou dostali, je, že do budoucna je nebezpečné vůbec se k tomu vyjadřovat. Mně připadá, že Poslanecká sněmovna má povinnost se situací zabývat, protože nedůvěryhodnost státního zastupitelství, to je něco, co podle mě je ve veřejnosti nesmírně vážné. Lidé mají nejrůznější problémy, se kterými se obracejí na justiční orgány, policii, soudy, a jestliže je otřesena důvěryhodnost těchto institucí, tak to poškozuje demokratický systém. A v tomto případě, jak už jsem zmínil pražské artikuly, tak je v sázce dokonce jeden z hlavních principů, na kterých stojí právo - rovný přístup. Jestliže se zjistí trestný čin, tak je třeba, aby orgány jednaly na základě rovného přístupu, nikoho neznevýhodňovaly, nic neobcházely, s každým zacházely stejně podle známého rčení, že spravedlnost je slepá. My dneska nemáme jenom problém s doktorem Bašným, jeho odvoláním a znovuinstalací. Já upozorňuji, že stejně tak jsme v posledních dnech mohli registrovat problém kolem olomouckého státního zastupitelství. To je ta kauza, která se týká skupiny vedoucích pracovníků Union Banky. Je to případ, kterým se zabýval státní zástupce Alexandr Dadam, který z vrchního státního zastupitelství měl dozor nad vyšetřováním právě Radovana Vávry a osmi dalších vedoucích pracovníků Union Banky. A my víme, že Martin Suchý, náměstek vrchní státní zástupkyně Mileny Hojovcové, mu řekl, aby na pana Vávru obžalobu nepodával. Pardon se má týkat pěti obžalovaných z devíti, nejenom tedy samotného pana Vávry. Tohle je kauza, která dokonce má určitou vazbu na případ pana Čunka. Já vám jenom připomenu, že olomoucké vrchní zastupitelství původně vedl pan Ivo Ištvan, který byl právě v souvislosti s kauzou Jiřího Čunka odvolán. To byl jeden z těch státních zástupců, který nebyl ochoten poslouchat pokyny nejvyššího státního zastupitelství, nebyl ochoten provádět kroky, které podle mě byly protizákonné a vedly k tomu, že se celá kauza stáhla z Přerova do Jihlavy, že byla odebrána z Přerova a že ji v Jihlavě pak rozhodl pan Salichov, který, jak si možná vzpomenete, rozhodl o tom, že pan Čunek před soud postaven nebude. Takže ti, kteří tehdy v Olomouci bránili této operaci paní Vesecké, ti už tam nejsou. Vrchním státním zástupcem místo pana Ištvana se stala právě paní Hojovcová. Pana Stříže, jeho náměstka, který odstoupil, nahradil právě pan Martin Suchý a dneska právě toto instalované vedení nám znovu vytváří podezření, že dochází k ovlivňování trestní kauzy, nebo stíhaného domnělého trestného činu, s tím, že není jasné pozadí celé té věci. Takže kauza Jiřího Čunka tímhle způsobem žije dále a vytváří celou řadu dokonce nových podezření a mně se zdá, že se nedá před ní nikam daleko utéct. Ve mně vyvolává velké znepokojení to, že podle toho třeba, co člověk slyší kolem kauzy pana Bašného, tak dneska máme ve státním zastupitelství státní zástupce ve vrcholných funkcích, jejichž stav mysli je zřejmě takový, nebo kteří tam byli instalováni proto, že jsou ochotni poměrně snadno a rychle vykonávat pokyny, které odněkud dostávají. To je to, co zaznělo například, možná si vzpomenete, od pana doktora Kučery, místopředsedy Nejvyššího soudu, který v tom televizním přenosu u soudu Vojtěcha Cepla se vyjádřil, že nezávislost justice musí jít stranou, pokud je v sázce stabilita vlády. To je přesně to, co myslím nutně musí děsit veřejnost, nebo také jiný výrok pana doktora Kučery, když tam řekl: Jaká mafie? Dělali jsme to naprosto elegantně. *** Takže to je to, proč říkám, že na veřejnost podobné výroky nutně musí působit děsivě. A připadá mi, že tento typ myšlení a tato mentalita je to, co se prosazuje v těch špičkách některých státních zastupitelství v této zemi. A to mi připadá, že je hodně vážné. Protože zdá se, že ti, kteří mají odvahu myslet vlastní hlavou a říkat, že s něčím nesouhlasí, tak ze svých funkcí buď jsou odvoláváni, nebo musí svou kariéru přerušit, zatímco preferováni jsou ti, kteří naopak jsou servilní a kteří jsou ochotni plnit pokyny. Já jsem tady, možná si na to vzpomenete, už mluvil o tom, že v Praze na vrchním státním zastupitelství byl do funkce náměstka pro trestní věci instalován dr. Libor Grygárek, tuším dobrý známý tady ministra Ivana Langera. Dr. Libor Grygárek je poměrně dobrý prototyp pro ten typ myšlení, které současné státní zastupitelství pravděpodobně potřebuje, nebo potřebují ti, kteří na něm chtějí přežít. Já jsem vám už jednou líčil životopis pana Grygárka, který mimochodem je také spojen s kauzou pana dr. Bašného, jak jsem zjistil. Tento pan Grygárek, zástupce pana Rampuly, onoho autora dopisu, na základě kterého Jan Křivanec odvolal dr. Bašného, pan Libor Grygárek je člověk se zajímavým osudem. Tato vláda ho instalovala do funkce náměstka vrchního zástupce a já jsem vám tady už jednoho ten jeho životní příběh líčil. Nicméně on je tak zajímavý, že si ho dovolím dneska připomenout ještě jednou. Pan Libor Grygárek byl prokurátorem socialistické prokuratury od roku 1985. A jak možná víte, ombudsman Otakar Motejl řekl, že to je člověk, který se dopustil věcí, které nesmějí být zapomenuty. To, co nesmí být zapomenuto, je ta jeho mimořádná úslužnost a servilita k tehdejšímu socialistickému vládnoucímu režimu. On totiž byl ochoten se dobrovolně podílet 21. srpna 1989 na vyvážení demonstrantů z Václavského náměstí desítky kilometrů do lesů za Prahu. Tento člověk dobrovolně se této role jako nadějný socialistický prokurátor chopil. A co dělá Ústav pro studium totality, by mě zajímalo, v této souvislosti? Jak to, že této instituci nevadí, že na funkci náměstka vrchního zástupce v této zemi je člověk s takovouto minulostí! Jak je možné, že tento člověk byl znovu povolán do služeb tohoto státu v roce 1994, kdy se stal vrchním zástupcem v Praze, aby byl po dvou letech odvolán právě z podezření na politické ovlivňování některých trestních kauz? Ty kauzy, o které šlo, byly lehké topné oleje, kauza Harvardských fondů nebo kauza Viktora Koženého. To byly kauzy, kvůli kterým tehdejší ministr spravedlnosti odvolal pana Grygárka pro podezření z politického ovlivňování těchto kauz. Takže tehdy musel pan Grygárek skončit. Nicméně protože dneska jsme pochopili, že potřebujeme tyto typy do státního zastupitelství, jsou daleko zajímavější než dr. Bašný, tak pan dr. Grygárek byl znovu povolán do služeb a je dneska znovu ve funkci náměstka vrchního státního zástupce tady v Praze a v Čechách. Takže mě znepokojuje - doufám, že to pochopíte - že tento typ lidí má dnes zelenou ve státním zastupitelství, viditelně, a vytvořil pravděpodobně tu mafii, o které se mluvilo u soudu před soudcem Vojtěchem Ceplem. Vytvořil onen typ mafie, který dnes vykonává úkony podle toho, jakých pokynů se jim dostává. A dnes je situace taková, že pokud se to někomu nelíbí, tak to schytá, jako už celá řada před nimi. A nejenom státních zástupců. Připomínám, že se to týká také vyšetřovatelů policie, že se to týká také některých policistů. Pan ministr Langer, chápu, že se zájmem se dívá, ale já myslím, že ta jména zná velice dobře, že ani není třeba, abych je připomínal. Takže pan Langer, o kterém nepochybuji, že má kontakt také s panem Grygárkem, je jedním z těch, který asi by nám právě tady mohl leccos říci o tom, jak to dneska funguje, jak funguje policie v České republice, jak funguje státní zastupitelství. Mně připadá, že to, co se dnes děje, k jakým únikům dochází například ze spisů inspekce policie, to jsou věci, o kterých by se tady ve Sněmovně mělo mluvit. To není něco, co bychom mohli obejít, protože se to netýká jenom nás poslanců. Toto se týká všech lidí v této zemi, kteří bohužel potřebují policii, potřebují soudy a potřebují justici. A potřebují je jako instituce, které fungují skutečně spravedlivě. Tady je dneska nesmírná řada důvodů si myslet, že to tak není. Jestliže je to tak, že typ lidí, jako je pan Grygárek, se servilní, úslužnou mentalitou, se prosazuje ve všech těchto institucích, dokonce jsou tam ti lidé nasazováni, tak to ohrožuje jednak princip právního státu, jednak principy demokracie v této zemi. Takže my jsme sice navrhli, aby se mluvilo o dr. Bašném, ale mně připadá, že to souvisí s daleko zásadnější debatou o situaci v české justici a v českém státním zastupitelství. Protože nakonec ten, kdo je hlavní vinný v této kauze, dokonce není ani paní Vesecká a státní zástupci, kteří se k tomu propůjčili. Ten, kdo je hlavní vinný, je ten, kdo jim ty zakázky a kdo jim ty pokyny dává. A to je v případě Jiřího Čunka vláda. Je to premiér, ministr spravedlnosti, ministr vnitra Ivan Langer a další (potlesk poslanců ČSSD) jako ti, kteří dali ono zadání. To je ten výrok dr. Kučery.: Pokud jde o stabilitu vlády, musí jít nezávislost justice stranou, a je to třeba udělat elegantně. Takže vy jste se všichni snažili to dělat elegantně, ale výsledek je ten, že veřejnost musí být zděšena, když poslouchá tyto scény z justičního života, tu, co se odehrává dneska kolem dr. Bašného. Já vůbec nejsem dojat tím, že pan ministr Pospíšil odvolal pana Křivance a nakonec se snaží na této špičce ledovce zjednat nějakou nápravu. Protože pan ministr Pospíšil je totiž zodpovědný nejenom za to, co se stalo tady a kde se pravděpodobně lekl, protože se proti němu postavila Soudcovská unie, Unie státních zástupců, Transparency International apod. A chápu, že pan ministr si uvědomil, že toto už je příliš, že se už překročila určitá mez. Tak couvl. Ale to je málo. Protože dr. Bašný samozřejmě ukazuje dál. Ten ukazuje na to, o čem mluvil, dr. Bašný, na to, co bylo obsahem toho jeho vystoupení. Že totiž bohužel, jak řekl, veřejnost je nutně znepokojena, protože justice utrpěla ránu kauzou Jiřího Čunka. A není možné si myslet, že se na to zapomene, že na to veřejnost zapomene. My tady ve Sněmovně na to zapomeneme, všichni si řekneme: Možná tady pan Čunek dlouho nebyl, tak už to je méně přítomno. Bohužel ono to tady stále je. A ten typ státních zástupců, ti, kteří se s tím spojili, jestli chcete v této zemi mít demokratické poměry a právní stát, tak ti lidé se z toho budou muset zodpovídat. Dřív nebo později to musí přijít. Paní Vesecká je neudržitelná, chová se jako socialistická státní prokurátorka. Ona si plete časy! (Potlesk z řad ČSSD.) Takže já si myslím, že vláda může udělat jedinou věc, jestli můžu panu Topolánkovi poradit. Musí odvolat paní Veseckou a celou kauzu musí začít od začátku řešit. Tam, kde došlo k tomu, že bylo ohnuto právo, tam musí být právo obnoveno. Státní zástupci, kteří se k tomu propůjčili, musí skončit a být odvoláni. To chce ne Zaorálek a sociální demokracie. Toto nutně požaduje veřejnost v této zemi. Chtějí mít soudce a státní zástupce, kteří měří spravedlivě, kteří prostě nehledí na to, kdo má jakou funkci, kteří nehledí na to, kdo jak vypadá. Právo není ničím a zákon není zákonem a nepatří do právního státu, pokud neměří všem stejně. Není možné, aby jeden byl z něho vyňat. Pan Vávra, Čunek a další. Není možné, aby trestní věci se nedávaly k trestnímu stíhání, protože se to někomu nelíbí. Chápete přece, pravidla jsou taková: Státní zástupce v pochybách to dává soudu, naopak soudce v pochybách zprostí viny. Ale v případě státního zastupitelství pochyby nemůže státní zástupce řešit tím, že to prostě k soudu nedá, pokud se jedná o pochyby. Způsob, kterým se zasahuje do kauz, to, co se dneska stalo, to, co se děje dneska v Olomouci, ten duch, který se prosadil ve státním zastupitelství, to je něco, co nemůže pokračovat. Podívejte se, my nejdeme v této zemi do lehkých časů. Jestli chcete ještě k tomu všemu přidat situaci, kdy je nedůvěra v soudy, kdy je nedůvěra ve státní zastupitelství a ve zjednávání práva v této zemi, tak je to obrovská odpovědnost, kterou na sebe vláda bere. Já to tady říkám proto, že vláda pořád má šanci začít jednat. Jste jediní, kdo můžou začít jednat! To státní zastupitelství se z toho samo nevytáhne. Když jste prostě tam vytvořili takovýto duch, který jde dokonce přes to vedení, tak ono se jako ten baron Prášil za cop nevytáhne z toho, kam zapadlo. Vy jste jediní, kdo můžou v tom sehrát tu roli. A protože jste jediní, tak to prostě udělat musíte! Když to neuděláte, ponesete odpovědnost za stav věcí právního státu, justice v této zemi! Proto vás žádám, abyste umožnili debatu o téhle kauze v Poslanecké sněmovně. (Potlesk z řad ČSSD.) ***

V projevu zmínění politici:

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/051schuz/s051004.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/stenozaznamy-psp/2006_51_00014
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 263 397 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy